torsdag, oktober 15, 2009

Att tvingas till frihet

I kvällens TV-program Debatt diskuterades förbud mot att bära heltäckande slöja på offentliga platser. Detta var föranlett av att en centerpartist motionerat om förbud i riksdagen.

Det finns många aspekter på denna problematik. Här skall jag ta fasta på frihetsaspekten. En kvinna hävdade i debatten att frihet inte kunde befrämjas med förbud. Det är att förenkla saken alltför mycket.

Den enes frihet är i en del fall den andres ofrihet. Därför finns det förbud mot en rad handlingar som just kan motiveras med frihetsargumentet. Man får inte mörda, råna, lemlästa, stjäla, förslava eller bedra andra personer. Det skulle vara att kränka deras rätt till frihet.

I de kniviga fallen hänger det på hur vi skall dra gränsen för legitim frihet. Rituell lemlästning av flickor är förbjuden i Sverige trots att könsstympning är påbjuden i flera religioner som är representerade här. Vi tar fasta på att invånare i Sverige inte får utsättas för sådant tvång.

I analogi med detta skulle man kunna slå fast att det inte heller får förekomma att kvinnor tvingas att bära vissa typer av slöjor, åtminstone i det offentliga rummet.

Mot detta kan invändas att kvinnorna inte tvingas att bära slöja i en del fall. De gör detta frivilligt. - En invändning mot detta skulle kunna vara att frivillig lemlästning då också bör tillåtas.

Det är svårt att tro att någon frivilligt skulle låta sig lemlästas. Detta beteende, om det skulle förekomma, skulle nog ses som att det sociala trycket, kanske i kombination med indoktrinering, är orsaken - inte kvinnans fria vilja. Vi kan göra analogin med hur ett monopolföretag kan förmå folk att betala alldeles för mycket (jämfört med andra regioner) för varor och tjänster som det bestämmer över.

I en kultur med marknadsekonomi utan monopol där friheten att välja är en realitet blir det därför svårt att förstå att någon frivilligt i denna djupare mening skulle välja att gå klädd i slöja som ställde till problem i den kultur där detta skulle praktiseras. En person som ändå gör detta skulle anses vara indoktrinerad, socialt missanpassad och indirekt tvingad att välja fel.

Men varför skulle man inte få välja fel om det verkligen skedde frivilligt? Det är inte ett oåterkalleligt val som vid lemlästning. Skall staten verkligen anlägga en teori om "falskt medvetande" och genomdriva ett förbud mot något som upplevs som frivilligt?

Argumenten för ett slöjförbud med hänvisning till skydd mot tvång förefaller inte räcka.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: