torsdag, december 17, 2009

Så här räddas COP15?

Om USA får räkna in subventioner för att rädda regnskogar motsvarande 1,4 Gt växthusgaser kan 25-procentsmålet räddas. Kina deklarerar att kolintensitenen skall minska med 60 procent vid 7,5 procents tillväxt. Det ger 3,1 Gt. Ändå ökar de globala utsläppen med 12 procent.

För att klimatmötet i Köpenhamns skall kunna räddas måste det kunna visas upp minst 25 procents minskning av i-ländernas utsläpp av GHG (växthusgaser) för perioden 1990-2020. Helst skulle siffran vara 40 procent eller ännu större. Under torsdagskvällen läckte en konfidentiell FN-undersökning ut på COP15 som sade att målen 25-40 procents minskning inte räcker utan kommer att leda till 3 graders temperaturhöjning till 2050 istället för 2.

U-ländernas utsläpp skall minska 15-30 procent jämfört med om inget hade gjorts. Detta nollalternativ kallas BAU (Business as usual). Från vilket år det skall räknas är oklart och även vilken tillväxt som man skall anta för att utvärdera betydelsen av minskningsåtagandena. Här finns stora möjligheter att förklara att även små åtaganden är en framgång.

Om vi håller oss till Fredrik Reinfeldt så har han nyss menat att det med dagens deklarerade bud kommer att bli en minskning med 18 procent. Jag utgår från att han menar "för industriländerna" och ansluter till Nicholas Sterns utredning som jag skrev om i fredags. Reinfeldt efterlyser att USA rör på sig litet. Detta är dock omöjligt eftersom Barack Obama måste ha kongressen med sig för större åtaganden än den minskning med 3,5 procent som representanthuset godkänt (senaten återstår också).

Hur skall då ett slags avtal på 25 procent ändå kunna räddas? Jag tror att det kommer att hävdas att USA nu tar på sig kostnader för att minska utsläppen med 1,4 Gt i andra länder. Det kommer främst att ske genom bidrag till u-länder som förbinder sig att inte hugga ner regnskogarna. Ett sådant förslag har redan diskuterats, uppger Stern i sin rapport (pdf). Där var dock storleken bara hälften så stor: "Earlier draft legislation had additional provisions to buy 0.7 Gt of forestry credits in 2020".

Om USA får tillgodoräkna sig 1,4 Gt ytterligare kommer i-ländernas utsläpp att minska från 19 Gt 1990 till 14,3 Gt 2020 eller med 24,7 procent (4,7 Gt). Det förutsätter att EU ökar sitt åtagande från 20 till 30 procent - dvs från 3,9 Gt till 4,5 Gt eller med 0,6 Gt.

Denna betydande kostnad kan inte USA ta på sig utan att Kina gör något ytterligare. Ryktena säger att Kina skulle vara berett att ta på sig en ännu större minskning av kolintensiteten än tidigare deklarerade 40-45 procent 2005-2020. Det skulle röra sig om 60 procent.

Vi kan beräkna vad detta betyder i Gt på följande sätt: År 2005 släppte Kina ut ca 6,8 Gt. Stern förefaller räkna med att dessa tillväxer med drygt 7,5 procent per år till 20,3 Gt år 2020. Om dessa reduceras med 45 procent blir utsläppen istället 11,2 Gt (tab 4). Med 60 procents reduktion blir utsläppen istället 8,1 Gt - alltså 3,1 Gt mindre än med 45 procents reduktion av kolintensiteten.

Om Kina skall reducera sina utsläpp med 12,2 Gt och inte med 9,1 jämfört med BAU blir kostnaderna naturligtvis högre. Om kostnadsbilden var proportionell är det fråga om en fördyring med 34 procent. Men det kan bli fråga om att inte bara implementera ny teknik i nya anläggningar som följer av en tillväxt som innebär tredubblad BNP 2005-20, utan också ersätta äldre, fungerande anläggningar med nya som är mer utsläppssnåla. Då stiger kostnaderna mer än proportionellt.

Hur Kinas anläggningar ser ut är en viktig beståndsdel i USA:s krav på "transparens". Utan att ha en statistiskt säkerställd bild kan alla möjliga "förbättringar" hävdas ingå i minskningen av koldioxidintensiteten. Men hittills har Kina avvisat kraven på transparens. Det kan bli tuvan som stjälper hela det klimatpolitiska lasset.

Kanske blir det en kompromiss i den icke bindande deklaration som "räddar" klimatmötet. USA klargör sin intention att minska avskogningen med subventioner som med en optimistisk beräkning kan ge en utsläppsminskning på 1,4 Gt. Kina klargör sin avsikt att minska kolintensiteten med närmare 60 procent och lovar att i samarbete med USA statistiskt belysa hur detta skall gå till.

Sammantaget blir det en reduktion på kanske 4,5 Gt. Då kan utsläppen 2020 hävdas bli 41,5 Gt, vilket är klart mindre än de 44 Gt som Stern betraktade som nödvändiga. Då ökar de globala utsläppen bara med 12 procent 1990-2020 istället för med 24 procent som Stern först beräknade. Det finns en viss marginal i dessa kalkyler eftersom gränsen går vid 19 procents utsläppsökning (till 44 Gt) enligt Stern.

Det är inte säkert att COP15 kommer att uppfattas som ett fiasko (Sydsvenskan, Expressen, DN). Med litet fingerfärdighet enligt ovan kan det beskrivas som en framgång.

Hela denna fina räddningsoperation kan dock kullkastas om det visar sig att klimatmodellen (MAGIC från Hadley Centre som utvisar 50 procents chans att uppnå 2 grader) är felaktig. Det är kanske detta som hävdas i den hemliga rapport som nu läckt ut. Men det naturliga för klimataktivisterna blir väl då att fordra att ett nytt möte med ännu större krav på utsläppsminskningar måste sammankallas snart.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 18 december, 2009 08:33, Anonymous Anonym said...

Om det nu är så att kejsaren inte har några kläder så blir det ju meningslöst att resonera om de osynliga kläderna är randiga eller prickiga dvs eftersom AGW teorin inte håller så blir ju åtgärderna för att minska CO2 fullkomligt meningslösa.
Sedan kan det ju vara klokt att stödja alternativa energikällor (dock ej den oeffektiva vindkraften) eftersom de fossila bränslena sannolikt kommer att sina.

 
At 18 december, 2009 13:52, Anonymous Per 99 said...

Det viktigaste verkar vara att tänka till och göra riktiga kalkyler baserade på dagens fossila tillgångar eftersom FN's nuvarande kalkyler förutsätter att den fossila energi konsumtionen fortsätter att öka vilket inte är möjligt eftersom det inte går att producera så mycket fossil energi som FN kalkylerat med.

Det vore bra om världen fick se riktiga kalkyler baserade på fakta och inte propaganda innan man fattar beslut om gigantiska globala miljösystem för enorma belopp. Vi vill alltså inte ha forskar konsensus baserade på felaktiga kalkyler, utan fakta, dvs sanning.

Det är för dåligt av FN att inte själva upptäcka att det inte finns tillräckligt med kol, olja, gas att förbränna för att deras klimat senarior skall kunna bli verklighet.

Tycker att Kjell Aleklätt's kritik av FNs kalkyler är mycket allvarlig. FN måste göra om kalkylerna och prestera vetenskap och fakta, inte politik och propaganda. Det verkar som mänskligheten inte behöver oroa sig för att CO2-gaser från förbränning av fossila bränslen (olja, kol, gas) skall leda till några tempratur höjningar eftersom det inte finns så stora reserver att förbruka. Positivt för klimatet men akut negativt för energiförsörjningen, vi måste ersätta det fossila bränslet med andra energikällor och det snarast, annars kommer prisökningar på olja att tvinga fram minskad konsumtion.

Länk till Kjell Aleklett artikel i DI:

http://di.se/Nyheter/?page=/Funktioner/ArtikelKommentarer.aspx%3FarticleId%3D2009%255C12%255C07%255C365199%26acmShow%3Dtrue%26SectionID%3DEttan%26menusection%3DStartsidan;Huvudnyheter

 
At 18 december, 2009 15:29, Anonymous Anonym said...

Bra samanfattning.
En påminnelse om at ekonomer vet priset på alt men värdet av intet. Saningen är att AGW er 100% BS men det spelar ingen roll givetvis.

Frågan är vad ovanståande betyr för oss i Norden. I den förstånd att det försvårar för lokal klimatextremism. Inget avtal skulle ju öppna skottfältet, paradoxalt nog, för våre carlgrenar och solheimer.

 
At 18 december, 2009 16:39, Blogger Danne Nordling said...

Just nu ser det ut som om något avtal inte kan räddas. Det verkar enbart bli ett allmänt uttalande om 2 grader. Inte ens ett juridiskt bindande avtal nästa år finns med, vilket är naturligt eftersom Obama inte gav en enda procentenhet i minskning i sitt tal. Det blir tydligen 17 procents minskning för i-länderna (var ligger då EU?).

Miljövänsterns stora attack på den västerländska livsstilen tycks ha runnit ut i sanden.
/DNg

 
At 19 december, 2009 03:04, Anonymous Per 99 said...

Danne: "Miljövänsterns stora attack på den västerländska livsstilen tycks ha runnit ut i sanden."

Frågan blir då vilka är "miljövänstern"?

Är det alla politiker, forskare, byråkrater, organisationer som vill ha mer makt, lagar, skatter, karriärer, feta löner eller vad handlar det om? Rädda världen från det dödliga klimathotet och bestraffa kapitalismen, som orsakat problemet, med utsläppsskatter.

Mitt intryck är att FN och IPCC utgör det politiska centrum som via media marknadsför "Global Warming" hotet till världens befolkning och deras politiska agenda verkar vara att framställa klimathotet som dödligt och akut för att vinna pengar och lagstiftning, speciellt USA och Europa (I-världen) skall betala till U-länderna och tvingas sänka sina CO2 utsläpp, men inte Kina och Indien. Någon trodde att detta var styrt av Kinesiska säkerhetstjänsten i global skala för att erhålla konkurrensfördelar mot väst, tvingas väst industri betala miljardbelopp i utsläpps rätter (Al Gore är delägare i ett bolag i USA som avser att tjäna pengar på att handla i utsläppsrätter enligt egen uppgift i kongressförhör) och företag i Kina och Indien inte behöver betala så riskerar vi att alla företag flyttar sin produktion till Kina och Indien.

Det är ändå fantastiskt vilka politiska fenomen som händer i vår värld rakt framför ögonen och det är en sådan massrörelse fylld av politiker och journalister samt idealister.

Vilken grej det blivit efter att miljöentreprenören Al Gore började prata om Global Warming och miljön. Han inte bara tjänade 200 miljoner dollar på föreläsningar och böcker utan startade en ny bransch, "Global Warming" branschen där det verkar vara många som strävar efter makt, karriär, pengar och idella skäl som godhet, omtanke, menigsfullhet, etc.

Betänker man hur många politiker, journalister, programledare, metrologer som valt att tro på den nya klimatläran som FN predikar på falska fakta och talat sig varma för alla lagar, skatter och utsläppsrätter för miljardbelopp. Är inte detta bedrägeri av största mått? Är det inte en stor skandal att FN medvetet förfalskat fakta och presenterat falska diagram för att öka rädslan för Global Warming?

Det verkar som om det snabbt har blivit okej att diskutera FN's klimat siffor och arbetssätt.

 
At 19 december, 2009 20:30, Blogger Danne Nordling said...

Per 99, om man ser mycket generellt på saken utgör miljövänstern både de ideologiskt medvetna och deras medlöpare. Kärnan är de som inser att kampen mot global uppvärmning går att använda för att kräva en kastrering av kapitalismen och en total omläggning av den västerländska livsstilen.

Denna kärna motsvarade tidigare de mest medvetna socialisterna som förstod att utnyttja olika sociala missförhållanden som naturligen uppstod genom snabb urbanisering och industrialisering. Man visste att det inte var så enkelt men kunde ge en beskrivning som ändå väckte sympati för långtgående tvångsåtgärder. En ren sinkadus gjorde att några av dessa lyckades skaffa sig stor personlig makt (Lenins bolsjeviker). Men alla sannolikhetskalkyler pekade i förväg på att något sådant inte skulle bli möjligt.

Runt denna kärna finns också de som verkligen tror på budskapet och som väldigt gärna "vill göra gott". De ser att de personligen samtidigt kan vinna fördelar.

Längst bort befinner sig de som anser att budskapet har mycket som talar för sig. Därför måste alla rättänkande vara med på att det behövs reformer och regleringar. Det är ett allmänt intresse som inte kan negligeras. Även om teorierna inte stämmer på alla punkter så kan man alltid gripas av enskilda konkreta förhållanden som i dessa personers ögon rättfärdigar ingrepp. Men dessa bör ske i reformistisk anda utan att så mycket naket tvång behöver användas.

Vad vi ser i AGW-hypotesen är en modern parallell till hur anhängarna till den marxistiska socialismens reformhypoteser formerade sig. Bolsjeviker - reformister - socialreformatorer.

Dagens fråga gäller hur perfekt denna parallell egentligen är. Att den ekonomiska utvecklingen förde med sig sociala problem som nödvändiggjorde att staten förändrade sin lagstiftning och skattepolitik är uppenbart. Men det är inte lika klart att den globala uppvärmningen har samma karaktär. Om AGW är fel återstår för staten ev enbart det som kallas global engineering eller global cooling.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home