tisdag, december 08, 2009

Försöker FN med skräckpropaganda?

De scenarios som visar den värsta temperaturökningen bygger på en orealistisk ökning av kolproduktionen. Är det ett exempel på den skräckpropaganda som Schneider rekommenderade redan 1989? | Nya granskningar av temperaturdata tyder på konstiga upprevideringar.

Indikationerna på att IPCC och dess företrädare både fuskar och bidrar till skräckpropaganda tycks inte ta slut. Igår 7/12 skrev professor Kjell Aleklett en debattartikel i DN rubricerad "FN:s framtidsscenarier för klimatet är rena fantasier". Aleklett är annars mest känd som företrädare för "peak oil". Det är uppfattningen att det inte finns tillräckligt mycket utvinningsbara oljefält för att öka oljeproduktionen i världen så mycket mera än nivån idag. Därför kommer utsläppen av koldioxid att minska eftersom användningen av olja kommer att minska med minst 10 procent fram till 2030.

Nu gäller frågan hur mycket kol som kan förbrännas i framtiden. Kolproduktionen idag är 3 Mtoe (miljoner ton oljeekvivalenter). Här uppvisar FN:s alternativ "Business as usual" en trendframskrivning som innebär en sjudubbling till 2100. Detta trots att väldens kolreserver reviderats nedåt med 25 procent de senaste 20 åren. Aleklett anger att USA har 29 procent av reserverna, fd Sovjet 27, Kina 14, Australien 9, Indien 7 och Sydafrika 4 procent av reserverna.

För USA:s del är det en fråga om att tvinga Montana att producera kol trots den miljöförstöring som detta skulle innebära. Det fordrar en ändring av konstitutionen och då skulle kolproduktionen kunna öka med 40 procent i USA. "En ökning med 600 procent är rena fantasierna" skriver Aleklett. Efter en genomgång av Kina och Ryssland finner Aleklett att det kanske är möjligt att öka den globala produktionen med 100 procent - 600 procent är fantasier.

Jag ser att IPCC:s scenarier A1F1 och A2 bygger på att CO"-halten skall öka till nästan 1 000 ppm resp 850 ppm (från dagens 380 ppm). De borde innefattas i Alekletts konklusion:
"Slutsatsen blir att den kolanvändning som IPCC rekommenderat klimatforskare att utgå från när man beräknar framtidens skräckscenarier är orealistisk. Frågan är varför dessa gigantiska utsläpp över huvud taget finns med bland möjliga scenarier. IPCC har ett stort ansvar för att tusentals klimatforskare runt om i världen ägnat år av forskning till att beräkna temperatur­ökningar för scenarier som är helt orealistiska. Konsekvensen är att mycket stora forskningsresurser slösas bort till ringa gagn för någon."
Man kan återigen ställa frågan huruvida dolda motiv varit med i spelet. Att köra med skräckpropaganda har varit en metod som IPCC-mannen Stephen Schneider (f 1945) redan rekommenderade 1989:
"So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have."
Denna skräckpropaganda har accentuerats i The Copenhagen Diagnosis när det gäller alternativens inverkan på temperaturen - se diagram 21 (pdf):

Dessvärre kommer nu indikationer på att temperaturkurvorna inte heller stämmer. En granskare som inspirerats av Climategate vid namn Willis Eschenbach har gästbloggat på WUWT med en genomgång av hur temperaturdata vid en mätstation i Australien (Darwin Airport) har reviderats. Han utgår från rådata redovisade av GHCN (Global Historical Climate Network) som håller till hos NOAA (den amerikanska ocean- och atmosfäradministrationen). Dessa data bearbetas sedan på andra sätt av de olika temperaturredovisarna som CRU och GISS. Först finner WE att en kylande trend efter korrigering blivit en uppvärmning:

Den totala revideringen redovisar Willis Eschenbach till slut i följande diagram:


Tydligen är det så att WE råkar känna till norra Australien och därför kunnat kontrollera en av de få temperaturkurvor som IPCC använt för Australien. Detta stickprov bevisar, som han framhåller, inte att liknande konstiga och tendentiösa revideringar gjorts i de flesta andra fall. En bredare genomgång och kontroll av IPCC:s temperaturdata är därför befogad.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 10 december, 2009 12:56, Blogger Bengterikj said...

Den dolda agendan är väl överstatlig kontroll av energiresurserna; som kol- och stålunionen på sin tid, fast deras agenda var öppen.

 

Skicka en kommentar

<< Home