torsdag, april 01, 2010

Offentliga sektorn expanderade under krisen

Den offentliga konsumtionens andel av BNP ökade 2009 till 28 procent av BNP och ligger kvar på denna nivå 2010. Det är en ökning med 1,7 procentenheter på ett år. Argumentet att regeringen lät den offentliga verksamheten krympa i lågkonjunkturen stämmer inte.

Det är Konjunkturinstitutet som i sin nya rapport visar hur den offentliga konsumtionen ökat kraftigt 2009 tvärtemot den bild som den rödgröna oppositionen förmedlat. Utvecklingen visas i nedanstående diagram:


En numerisk precisering finns i nedanstående tabell:


Några nedskärningar i den offentliga verksamheten netto har alltså inte förekommit. Istället har resurserna ökat kraftigt under finanskrisen. De nedskärningar som förekopmmit på vissa håll har uppvägts av långt större ökningar på andra områden.

Även de offentliga investeringarna ökade kraftigt 2009 både i den statliga och kommunala sektorn. Argumentet att offentliga investeringar skulle ha behövts för att skapa jobb är alltså inte så starkt som det framstår i den rödgröna retoriken.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 02 april, 2010 13:45, Blogger Nils Lindholm said...

Klart det är så då det är BNP som sjunkit.
Samma med den låga andelen Statsskuld Till BNP som Alliansen fixade.
Vadå BNP ökade ju 20%
Om då skulden i kr är ungef. lika så minskar ju andelen.
En Reinfeldt – Maud:an det där.
Då det ’offantliga’ är runt halva BNP så säger dina siffror att det ’offantliga’ kostar ungef. lika mycket idag som tidigare.
Eller menar du att din far 0 mor på ’hemmet’ ska torkas i ’arshelet’ en gång mindre per dag nu, då ju BNP har sjunkit?
Annars så ökar andelen ’sanering’ i förh. Till BNP.
Snön bryr sig inte om BNP.

 
At 02 april, 2010 15:02, Blogger Danne Nordling said...

Nils Lindholm, nej det är inte så enkelt. I diagrammet visas också den offentliga konsumtionen i volym och den ökade med 2,1 procent (se tab 10).

Det är enkelt att se att den ökade andelen representerar en större verksamhet om man vet att BNP minskade 4,7 procent. En andel på 26 procent kan inte stiga till 28 procent för att basen minskat.

Tilläggas kan att offentlig konsumtion är mer rättvisande än offentlig produktion eller antalet offentligt anställda. Genom att fler offentliga tjänster upphandlas av privata producenter blir dessa mått missvisande.

Vad gäller statsskulden är det naturligt att den ökar men samtidigt minskar i procent av BNP. Det är ingen fara med en sådan ökning i kronor som en del kanske förleds att tro.
/DNg

 
At 02 april, 2010 19:01, Blogger Nils Lindholm said...

Jag ’högg på’ första biten clip{
”Den offentliga konsumtionens andel av BNP ökade 2009 till 28 procent av BNP och ligger kvar på denna nivå 2010. Det är en ökning med 1,7 procentenheter på ett år.”
}
Om BNP sjönk 4,5 så blir 1/3= 1,5% så 1,7 är inte så ’o-ävet’ att påstå bero på BNP förändringen.

Då jag läser en gång till så ’högg’ jag kanske lite hårt, MEN tab.10
2008 ’off kons’ =833 miljarder!!!
Och 1,4 i förändring för 2008 !!!! från 07 då ?
Det ska ju va runt 1500-miljarder!!
Produktion – konsumtion !!
Vadan skillnaden?
Jag hittar inte rapp. På KI.
Å duuu.
Sitter man med en Laphroaigt på ena sidan o en Aberlour på den andra, då läser man rubrikerna.

Jo 06 så var ju det ’offantliga’ 1200-miljarder, filmen också. O BNP 2500-miljarder, cirkus 50% !!!
Det där med Produktion – konsumtion !!
Brinner fast.
Blöjorna är konsumtion, att ’montera’ dom är produktion !!

Ha nu en trevlig stund mensom jag far och ’dansar skiten ur flickorna’, Produktion – konsumtion ??
Med lite tur blir det ’sanering’, Produktion – konsumtion ??

 
At 02 april, 2010 21:28, Blogger Danne Nordling said...

Nils Lindholm, den offentliga sektorn har ökat med i runda tal 100 miljarder kronor 2007-09 i löpande priser. Av denna ökning var 30 mdr kr en volymökning.

Från off kons 2007 på 833 mdr kr har ökningen på två år varit 3,53 procent. Löneökningarna har varit ca 8,6 procent. Lönerna utgör det mesta av förädlingsvärdet. Säg att kostnaderna ökat med 8 procent (en liten del är blöjor mm). Det blir en nominell ökning av utgifterna med 11,8 procent 07-09.

Att off produktion ökat långsammare är en följd av att en del av denna statistikförs som en ökning i näringslivet som en följd av privatiseringar. Det kan inte räknas som nedskärningar i besparingssyfte.

Länk till KI-rapporten finns i nästa bloggartikel.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home