fredag, september 24, 2010

Att få administrera socialstaten i fyra år är ingen seger

Trots valsegern kan Alliansen inte göra några stora reformer. Politiken blir försiktig och tråkig. Den kommer att bestå i administrera den bestående högskattestaten. Det blir ingen liberal framgång.

Valet har ingen tydlig vinnare, menade Mona Sahlin. Alliansen har behållit regeringsmakten och fått större röstandel. Socialdemokraterna har trängts tillbaka till 1914 års nivå. Detta ses som en seger fån ett borgerligt perspektiv. Men det avspeglar bara hur begränsade ambitioner borgerligheten har idag.

Svenska Dagbladet uttrycker idag 24/9 sin tillfredsställelse över valsegern och menar att en minoritetsregering kan åstadkomma en hel del de närmaste åren:
"Redan i höstbudgeten, som läggs den 12 oktober, kan regeringen infria en mängd av sina vallöften. Det femte steget i jobbskatteavdraget, den sänkta skatten till pensionärerna och den halverade momsen på restaurang är exempel på reformer som omedelbart kan sjösättas enligt plan. "
Till dessa reformer vill SvD lägga en sänkning av arbetsgivaravgifterna för småföretagen och ett avskaffande av värnskatten.

Två av dessa skattesänkningar kommer Socialdemokraterna och rimligtvis även alla rödgröna att motsätta sig. Det gäller jobbskatteavdraget och värnskatten. För att SD ska lägga ned rösterna om det blir explicit omröstning kommer de att ställa krav. Alltså kommer regeringen sannolikt att lida nederlag.

Kvar blir skattesänkningar för pensionärerna och restaurangerna som även S är för. Det är inte borgerlig politik. En sådan hade krävt att regeringen hade kunnat påbörja en privatiseringsprocess av de sociala försäkringssystemen och delar av välfärdsservicen. Det klassiska liberal-borgerliga systemet består ju av en obligatorisk del, som alla kan klara sig på, och en möjlighet till tilläggsförsäkringar och avgiftsfinansierad välfärdsservice som kan finansieras med kraftigt sänkta skatter. Detta kommer knappast att bli möjligt trots Socialdemokraternas katastrofresultat.

Denna slutsats kommer också en socialdemokratisk bedömare fram till i DI igår. I en debattartikel skriver Petter Andréasson, tidigare anställd på partikansliet, att SD:s intåg lett till en paradox som kan bli socialdemokratins räddning:
"Om den borgerliga alliansen hade fått egen majoritet, hade den kunnat föra en kraftfull och ideologiskt driven systemskiftespolitik som hade reducerat socialdemokratin till en politisk parentes under de kommande fyra åren. I stället kommer Sverige att ledas av en svag regering, utan möjligheter eller mod att ta de stora sprången som förändrar det svenska samhället i grunden."
Jag är dock inte helt övertygad om att alliansregeringen verkligen skulle ha önskat driva en så kraftfull politik även om den hade fått majoritet. Nu kommer vi aldrig att få veta hur borgerlig Fredrik Reinfeldt egentligen är. När han nu går in i fas två med en försvagad socialdemokrati som skulle ha blivit den borgerliga skördetiden, är hans position försvagad. Vad som återstår är att administrera den svenska socialstaten som bygger på höga skatter och statligt tvång. Det är ingen seger för de liberala krafterna.

Den kommande mandatperioden kommer att präglas av små tekniska frågor och rent procedurtekniska frågor. De stora linjerna i politiken kommer ännu mera att suddas ut. Politiken riskerar att bli tråkig. Och politikerföraktet kan breda ut sig. Om det finns några ruter i Reinfeldt borde han redan nu förbereda den stora, borgerliga reform som han senare kan ställa kabinettsfråga på. Helst ska denna fråga gå att vinna ett nyval på. Men i så fall krävs långa förberedelser i form av opinionsbildning. Och det är något som alliansregeringen tidigare varit dålig på.

Risken är stor att regeringen 2014 står utan idéer att vinna valet på. Men om oppositionen fortsätter sin vänstersväng kan valet ändå vinnas på att slå vakt om det bestående.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 25 september, 2010 23:00, Anonymous PKo said...

Eftersom systemskifte knappast är en önskan väljarna gett uttryck för så kanske avsaknaden av möjlighet att skapa det kommer att rädda regeringen till en tredje perod?
Betänk att blå Alliansen inte lyckades vinna valet (egen majoritet) trots att S ägnade valrörelsen åt att beskriva vilka skattehöjningar etc de skulle genomföra, samtidigt som M et al lockade med mer sänknigar.
Skulle S få till en viss högervriding, med t ex Nuder istället för Sahlin, släppa samverkan med V och Mp skulle Reinfeldt få det klart svårare. Några insikter borde väl en krisanalys kunna ge S?

 
At 27 september, 2010 10:28, Blogger Danne Nordling said...

Pko, du sätter fingret på en viktig principiell fråga: ska politikerna följa väljarnas nycker eller ska de bilda opinion för en specifik ideologi?

S har länge haft en ideologi som de sett till att "rörelsen" omfattar. Nu är den obselet.

De borgerliga hade tidigare en i vissa stycken sammanhållen, alternativ uppfattning. Men den har övergivits till förmån för inslag av s-ideologin.

Den minsta gemensamma nämnaren hos väljarna verkar vara en inte alltför aktivistisk socialstat. Reduktioner av denna ("systemskifte") avskräcker väljarna så länge detta inte kan presenteras i en tilltalande form.

Utan SD:s framgångar hade Alliansen fått majoritet eftersom de tog några tiondelar mera från M än S. Men det hade knappast kunnat tolkas som direkt mandat för stora förändringar.

En högervridning av S som inte möts av Alliansen skulle naturligtvis ge stora svårigheter för Reinfeldt. Därför undkommer han sannolikt inte att tvingas utforma en egen idé om framtiden. Det går inte att enbart administrera de närmaste fyra åren.
/DNg

 
At 28 september, 2010 10:32, Anonymous Tom said...

Moderaterna är numera ett maktparti, inte ett ideologiskt parti, så jag tror inte vi lär se någon slags systemskifte. Man regerar främst på duglighet som förvaltare. Även om (s) tillbakagång är mycket talande så behövs nog en eller två mandatperioder till för att cementera detta. Det viktiga är nog att fortsätta lotsa igenom en utvald knippe frågor som är enkla att svälja för väljarna men inte för de rödgröna.

Det är svårt att föreställa sig en socialdemokrati som tar positioner längre till höger än Alliansen, exempelvis vad gäller teknokratiska ekonomiska frågor. Förutom att partiet slår bakut så kan Alliansen enkelt matcha sådant. För (s) gäller nog antingen att elektoratet tröttnar på Alliansen, att man hittar någon fråga som kan klyva samarbetet, eller att man kan omdefiniera spelplanen. (Jag antar att vänstern då inte faustianskt väljer att samarbeta med (sd).)

 
At 28 september, 2010 22:18, Anonymous PKo said...

"En högervridning av S som inte möts av Alliansen skulle naturligtvis ge stora svårigheter för Reinfeldt." Vart skulle M gå om S går höger ut? Går de tillbaka åt höger vinner S, stannar de kvar vinner nog S ändå, S har inte lyckats med sin propaganda, men som du konstaterade för några månader/år sedan - 60 % (tror jag det var) vinner på S politik med omfattande omfördelning!
"S har länge haft en ideologi som de sett till att "rörelsen" omfattar." Vilken är egentligen S idiologi? Jag tror man måste skilja på fraktionernas intresse-politik och den mer grundläggande S-positionen.
Rot-avdrag är för mig röstköp i byggsektorn lika mycket som Rut är det i tjänstemannasektorn.
S borde kunna acceptera privatiseringar av utförare i vård, skola omsorg, om de satte sig över producentintressena i partiet. Lågavlönade offentliganställda ligger nog ändå till vänster om S och V kan inte långsiktigt stjälpa en S-regering. Det är accepterat att tala om produktivitet i konkurrenutsatt näringsliv, men majoriteten jobbar i privat och offentlig service och ett produktivitetslyft där skulle större välfärdseffekt än det som fortlöpande kommer ske i en alltmer marginaliserad verkstadsindustri.

 

Skicka en kommentar

<< Home