onsdag, augusti 31, 2011

Tre ekonomiska prognoser jämförda

Konjunkturinstitutet är mer optimistiskt om tillväxten 2012 än både finansdepartementet och banken SEB. Arbetslösheten kommer inte att öka som FiD tror.

Här ska göras en kort jämförelse av de ekonomiska prognoser som kommit från finansdepartementet i fredags, från SEB igår och från Konjunkturinstitutet idag 31/8. Siffrorna för ökningen av BNP och procent arbetslösa för 2011 och 2012 redovisas nedan.

Avs . . . BNP . . . Arbetslösh

2011
FiD . . . . 4,1 . . . . 7,5
SEB . . . .4,3 . . . . 7,4
KI . . . . . 4,3 . . . . 7,5

2012
FiD . . . . 1,6 . . . . 7,8
SEB . . . .1,8 . . . . 7,1
KI . . . . . 2,3 . . . . 7,5

Konjunkturinstitutet är alltså mer optimistiskt än både FiD och SEB när det gäller BNP-ökningen 2012. Siffran 2,3 procent ligger avsevärt över FiD som tror på 1,6 procents ökning (båda är kalenderkorrigerade). Arbetslösheten bedöms av KI vara oförändrad medan SEB förutser en sänkning och FiD en liten stegring.

BNP ej kalenderkorrigerat ökar 2012 enligt KI med 1,9 procent och enligt FiD med 1,3 procent. Skillnaden är 0,6 procentenheter mot 0,7 kalenderkorrigerat. KI är alltså avsevärt mer optmistiskt än FiD räknat på båda sätten.

Någon ny recession för Sverige förutses inte enligt någon av de tre bedömarna.

[Uppdatering: En fjärde prognos kom 31/8 från Nordea som är mer pessimistisk än de tre andra. Man förutser att BNP ökar med 1,2 % 2012 (0,8 % ej kk) och arbetslösheten blir 7,8 %.]

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: