onsdag, mars 07, 2012

Fortsatt kallt - särskilt på södra halvklotet

Den globala temperaturutvecklingen envisas med att inte följa klimatalarmisternas prognoser att uppvärmningen ska stiga i takt med koldioxidutsläppen. I februari visar satellitmätningarna en avvikelse nedåt från genomsnittet 1981-2010 på 0,12 grader Celsius.


På det södra halvklotet är avvikelsen 0,22 grader och på det norra 0,01 grader. Dessa enstaka siffror bör dock behandlas med försiktighet även om det är pikant att de visar en nedkylning under genomsnittet för den föregående 30-årsperioden. (Jämför med den långsiktiga utvecklingen: diagram)

Om avvikelserna från den förväntade trenden fortsätter borde snart någon av anhängarna till klimatalarmismen uttala sig. Det går inte att ständigt upprepa att uppvärmningen är värre än någonsin när temperaturkurvorna inte bekräftar det.

Vad vi ser är sannolikt att anhängarna till det dominerande paradigmet in i det längsta håller fast vid sin världsbild. Börjar man diskutera helt andra möjligheter måste paradigmet överges. Man tappar då fotfästet genom att investeringarna i det gamla synsättet blir obsoleta. Enorma prestigeförluster med personliga tragedier kan bli följden.

Vetenskapshistorien visar att "vetenskapen" inte alltid är så vetenskaplig. Därför är det viktigt att vi har en oberoende "tredje statsmakt" som kan avslöja sådana tendenser redan på ett tidigt stadium. Med tanke på hur löst grundad hypotesen om en förstärkt växthuseffekt är kunde man förväntat sig en intensiv diskussion. Det centrala argumentet att den lilla effekten av ökade utsläpp av växthusgaser förstärks tre till fyra gånger genom molnbildning har nästan inte diskuterats alls.

Paradigmet om AGW (antropogen global uppvärmning) har börjat rubbas något i sina grundvalar. Frågan är om vi kan förutspå dess sammanbrott.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 07 mars, 2012 18:23, Blogger Nils Lindholm said...

Enl bilden så är ju nedgången i att ökningstakten i snitt minskar.
Så att om typ 5-år så börjar det bli en temp minskning.
För två år sedan, skulle du måstat skriva typ 'att den envisas med att stiga mer än i takt'.
Snittet blir ju av alla mätningarna som ju blir avvikelser.

Blir ju billig isbrytning i Bottenviken i vinter, i fjol vart den dyr.
Då ingen av dessa följer snittet så blir dom avvikelser, så i snitt på dessa ytterligheter, får vi ju ett snitt. . . som i snitt följer avvikelserna.

 
At 08 mars, 2012 00:34, Blogger Danne Nordling said...

Så du menar att temperaturen ökar och nästan följer stegringen av CO2-utsläppen?
/DNg

 
At 09 mars, 2012 17:54, Blogger Nils Lindholm said...

Jag läste fel o uppmärksamma inte att du jämförde med CO2 och inte bara såg till temp. Höjningen och att diagrammet var i absoluta grader inte differens.

Men fortfarande så måste jag fråga varför du använder 40-år som bevis, varför inte det du länkade till o ta hundra år?
På 40-årsdiagramet så blir det ju bara 0.2 grader, det länkade ger möjlighet till uppåt 1 grad beroende på var man behagar påstå att 0 ska vara.

 

Skicka en kommentar

<< Home