fredag, april 27, 2012

Europas ekonomiska system fungerar inte

Skulderna har ökat sedan början av 1970-talet. Hur ska de kunna minska utan att tillväxten skadas? Den frågan är dåligt belyst i debatten.

I DN idag 27/4-12 uppmärksammar man den destruktiva motsättningen mellan de av skuldkrisen motiverade åtstramningarna och de av åtstramningarna motiverade tillväxtsatsningarna.. Tesen att expansion kan uppnås genom åtstramningar håller mer och mer på att erodera. Men DN anser att de krav på tillväxt som nu ställs missar poängen. Det är ofta en fråga om en maskering av att ta impopulära beslut, menar ledarskribenten.

Vi har två problem enligt min mening: 1) Att förhindra att skuldkrisen utvecklar sig till en katastrofal depression istället för en oväntad recession. 2) Att få igång en expansion istället för den onödiga recession som redan inträffat.

DN är bekymrad över att ett avstående från starka åtstramningar skulle motverka att önskvärda strukturreformer genomförs. Skribenten pekar på "mer flexibel arbetsrätt, höjd pensionsålder eller minskat regelkrångel för företag". Dessa åtgärder verkar tyvärr på längre sikt, liksom satsningar på utbildning och forskning samt infrastruktur. Visst, detta låter sig sägas. Men det verkar som om det politiska systemet i Europas länder inte släpper fram sådana åtgärder utan att dessa länder ställs inför diktat utifrån. Alla underskottsländer är den grekiska andans barn verkar det som.

Det akuta intresset hos Europas länder borde dock vara att förhindra att ekonomin ganska omedelbart går överstyr och in i en finanskris med banknedläggningar, kreditstopp och exploderande arbetslöshet i kombination med våldsamma produktionsminskningar. Höjd pensionsålder och infrastruktursatsningar mm måste få vänta. Utan ekonomi i den form vi nu känner den är sådana reformer ointressanta. Det landar på slutsatsen att vi borde motverka en åtstramning till döds. DN skriver:
"Takten i budgetsaneringen kan däremot diskuteras, och finanspakten medger att det går olika fort i olika länder. Grekland har inget annat val än chockterapi. Tyskland borde lätta på svångremmen och öka importen. Frankrike hade Europas mest uppsvällda offentliga sektor redan före krisen. I länder som Spanien kan målen efter noggrann avvägning behöva justeras."
Min bedömning är att om man kunde göra detta skulle en krasch kanske kunna undvikas. Det förutsätter att Spanien inte utlöser ny oro som rent reflexmässigt kommer att mötas med krav på ännu mer drakoniska åtstramningar. Om det är möjligt är för tidigt att kunna bedöma. Men skulle en krasch kunna undvikas är situationen på längre sikt ändå otillfredsställande. "Tillväxt låter sig inte kommenderas fram", skriver DN. Detta problem 2) är mycket oklart belyst. Vad är det som skulle ge tillväxt i ett ekonomiskt system där de styrande hela tiden driver en åtstramningspolitik på randen till att utlösa en katastrof?

Världens industrialiserade stater har sedan början av 1970-talet trendmässigt skuldsatt sig alltmera. Skulder har blivit ett "normalt" element i det ekonomiska systemet. Detta har tidigare skett smygande. Men nu har finanskrisen tvingat fram ett akut skede i ökningen av skulderna. Detta har ingen egentlig realekonomisk innebörd utan är ett finansiellt fenomen som borde kunna bemästras. Efter andra världskriget lyckades samma länder få ner skuldkvoten i statsfinanserna trendmässigt till början av 70-talet utan att det ekonomiska systemet kraschade. Vad är det som krävs idag? Fungerar inte det ekonomiska systemet längre?

Forts: Skuldekonomin sedan 70-talet förstör dagens tillväxt 28/4-12 


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 28 april, 2012 13:35, Anonymous m96 said...

Själva grundproblemet är ju att alla pengar skapas som en skuld som det ska betalas ränta på.

Vill vi ha mer pengar nu så måste skulderna öka. Vill vi minska skulderna då måste pengar försvinna.

Vad vi behöver är mer pengar, men mindre skulder. Det går inte o kombinera i nuvarande system.
Helt idiotiskt.

Jag anser personligen att detta system är kört. Iaf i kombination med ändliga resurser/ökande energipriser. Ingenting kommer bli bättre från här, så länge vi inte gör nåt fundamentalt.

Systemet ger de som kan skapa skulderna, bankerna, alldeles för mkt makt också.
Finns ingen anledning att nån ska tjäna så mkt pengar på o skapa själva betalningsmedlet som vi behöver.

Har läst o lyssnat en del på ekonomiprofessor Steve Keens åsikter på nätet. Bland många andra givetvis. Men han har många bra synpunkter. Bara o söka, han har en egen blogg bla.

 
At 01 maj, 2012 18:47, Anonymous Steve said...

För inte så länge sedan flydde fattiga angolaner till Portugal för att få ett bättre liv. Men nu har det vänt: fattigblivna portugiser far till Angola för att få arbete. För sex år sedan utfärdade Angola 156 visa till portugiser; senaste årssiffran är 23.787. 100.000 portugiser har flytt(at) till Angola, fyra gånger mer än trafiken i motsatt riktning. (Angolas ekonomi har vuxit med 10% om året sedan fredsslutet 2002.)
Man vet också att portugiser flyttar till Brasilien, och unga spanjorer - särskilt akademiker - till Latinamerika. (Det blir så, när arbetslösheten i Spanien är 24%…)
Portugiser i Angola skickar nu hem mer pengar (till sina familjer) än portugiserna i London.
”Eurozeloterna trodde att den gemensamma valutan skulle göra EU till den nya stormakten. I stället har tiotals miljoner vanliga människor blivit katastrofalt fattiga.”
City A.M., (London), redaktören, 1 maj.

 
At 06 april, 2013 03:14, Anonymous Anonym said...

I really likе theѕe! I ρurchased the El
Paso, Thеse daуs there аrе no
quesiоn that I am NOT cigarette smoking
а cigarette cig.

Also vіsit my blog post; Http://Www.Venezuelabolivariana.Com/Userinfo.Php?Uid=14610

 

Skicka en kommentar

<< Home