måndag, april 25, 2005

Välståndet har inte ökat så mycket

Det är inte den till synes goda BNP-tillväxten som bör vara indikatorn för hur välståndet utvecklas i Sverige. Särskilt inte om man skall bedöma riskerna för överhettning. Återhämtningen, prisfallet på telecom och utflyttningen överdriver tillväxten f n.

Många politiska bedömare är obenägna att rekommendera att något görs åt den omfattande reella arbetslösheten eftersom BNP-ökningen har varit så god de senaste åren och även jämfört med andra länder sedan mitten av 1990-talet. De är tydligen rädda för att det skulle kunna bli "överhettning" trots den stora arbetslösheten.

Mot denna glättade syn talar tre mindre uppmärksammade förhållanden: 1) konjunkturåterhämtningen, 2) prisfallet i terms-of-trade och 3) BNP-mätningen vid "outsourcingen". Jag skulle tro att här föreligger en allvarlig felbedömning rörande hur den ekonomiska politiken borde bedrivas. En felbedömning som kan kosta den sittande regeringen dess maktposition.

1) Konjunkturen Det är farligt att låta sig övertygas av sin egen propaganda. Finansdepartementet har gång på gång framhålleit det förträffliga i regeringens politik med hänvisning till att tillväxten sedan tillträdet 1994 (ett konjunkturellt bottenår) varit högre än för genomsnittet i utlandet. Men fattas bara annat! Sverige började då, långsammare än tidigare, återhämta sig efter inledningen till 90-talskrisen. Sysselsättningen i reguljära jobb har ändå ökat från 74 till 77 procent - trots att en stor del av förbättringen förhindrats eller ätits upp av ökade förtidspensioneringar och sjukfrånvaro. Det är helt naturligt att tillväxten blir högre än tidigare efter den värsta lågkonjunkturen sedan 30-talet.

2) Prisfallet En annan orsak till snabbare BNP-ökning är förbättringen av produktiviteten i näringslivet (alltså produktionsökningen per arbetstimme). Den "skiftade uppåt" från 2 till 3 procent per år under början av 1990-talet. En viktig orsak var telecom-branschens expansion. Det är i sig bra, men knappast något som regeringen kan ta åt sig äran av i form av väl utformad politik. I varje fall skall man inte förväxla detta med en lyckosam sysselsättningsskapande politik, som i förlängningen skulle kunna leda till överhettning.

I själva verket har produktivitetsutvecklingen inte ökat välståndet så mycket som siffrorna tyder på. Samtidigt som produktionen ökat mer än vanligt har också priset på varorna utvecklats dåligt. Vi har fått sämre betalt för mobiltelefoner och annan elektronik helt enkelt. Då kan man inte bara titta på hur ovanligt många nya produkter som tillverkas. Siffrorna behöver korrigeras med hur mycket priserna har påverkat värdet av produktionen (rensat för allmän inflation) för att man skall veta hur bra det gått för Sverige. Detta klargjorde KI genom Ingemar Hansson och Christina Nyman i en artikel i DI 1/3-05 (några tekniska kompletteringar 24/3).

Att det råder oklarhet i den politiska debatten om denna "terms-of-trade-försämring" beror på att några ekonomer på SN försökte bevisa för mycket och därmed utsattes för ett svidande angrepp från statssekreterare Jens Henriksson, som med ett förledande resonemang om inflationen gav sken av att bättre exportpriser skulle vara detsamma som allmän inflation (SvD Näringsliv 1/3-05).

3) Outsourcingen Det finns ytterligare en effekt som för närvarande överdriver välståndsökningen så som denna mäts med BNP. Det är utflyttningen av produktionsenheter till låglöneländer. Detta påtalas av Carl Rosenblad i DI 23/4. Mekanismen är följande. Ett företag flyttar ut olönsam produktion för 100 mkr till en enhet i östland där produktionen görs för 40. Men produkterna säljs fortfarande för 100. Nuvarande BNP-mätning slår fast att Sveriges BNP sjunkit med bara 40 mkr och inte med 100. Det beror på att resultatförbättringen på 60 räknas in i BNP, eftersom det inte är fråga om kapitalavkastning (aktieutdelning).

Den höga arbetslösheten och dåliga sysselsättningen har alltså delvis orsakats av utflyttning till låglöneländer. Samtidigt har BNP ökat snabbare än vanligt, vilket således också delvis är en följd av att BNP inte har reducerats med hela den utflyttade produktionen. Därmed har också produktiviteten överdrivits. Förvisso finns resultatförbättringen i de företag som flyttat ut produktion till disposition för Sverige. Men den placeras utomlands vilket bidrar till att Sverige har ett sparandeöverskott på 6 procent av BNP som går till utlandet.

Denna tredje effekt talar för att konjunkturen och riskerna för "överhettning" inte skall bedömas med utgångspunkt i BNP-tillväxten utan i arbetsmarknaden. Och där syns ingen överhettning på länge.

6 Comments:

At 25 april, 2005 21:57, Anonymous Anonym said...

Den långvariga högkonjunkturen efter finanskrisen 1991-1994 berodde som Danne säger på att socialdemokraterna fick överta styret en period av negativ tillväxt samt en explosiv ökning av statsskulden.

Regeringen Bildt fick dock överta regeringsinnehavet hösten 1991 i ett läge då statskonkursen stod för dörren.
Och säga vad man vill om denna regering; den lade ändå grunden till en på nytt ökad ekonomisk tillväxt samt till en behövlig finanspolitisk stabilisering, som kombinerades med en avreglerad penningpolitik.

Och det var under denna regering som Sverige efter en folkomröstning kom med i EU, vilket i sin tur medfört en lägre inflation samt sjunkande räntor.

Men alla hyllar inte denna politik. Det finns socialdemokrater som likt Kjell-Olof Feldt hävdar att den EU-anpassade stabiliseringspolitiken inneburit färre jobb och väsentligt ökat antal bidragstagare.
Även om denna argumentation i sig är galen: vilken var då deras alternativa politik? Det svaret har hittills uteblivit.

Nu vill regeringen och andra inbilla svenskarna att vi ligger i absolut topp i något som kallas välfärdsindex.
Tittar man lite närmare på vad som utmärker detta index så kan man se att det i sin helhet förutsätter det som utmärker Sverge, världens mest omfattande offentliga sektor som i sin tur kräver världens högsta skattenivå.

Ett annat pris vi fått betala för detta är ett offentligt välfärdssystem som saknar konkurrerande alternativa lösningar inom alla de sektorer av den offentliga sektorn där så är möjligt. Och det är inte så många- om ens några.

Här finns det naturligtvis ett samband mellan låg produktivitet, brist på valfrihet, en monopolariserad, offentlig arbetsmarknad, vilket i sin tur medfört en kollektivistisk, fackligt styrd lönebildning. Är även detta måhända välfärd?

Vi kan också konstatera att den extremt politiskt styrda offentliga sektorn lett till en explosiv ökning av antalet bidragsberoende, att stora skaror människor skor sig på och inom systemen via svartjobb och fusk.
Vi har också nu en bedrövlig skolundervisning, en kraftig segregation samt det som utmärker de flesta industriländer, ökat antal otrygga jobb.

Svensk förtagsamhet, som genom sin stora tillväxt, sin etablering på allt fler av världens marknader, har flyttat sin produktion och sina nya jobb till länder med starkt växande marknader, men också till utpräglade låglöneländer.

Men hade de inte gjort så hade de blivit utkonkurrerade. Deras lönsamhet hade minskat drastiskt och än fler jobb hade gått förlorade i Sverge.

Det är därför paradoxalt nog svensk näringsliv som betalar notan för välfärdsstaten Sverige, vars framtidsutsikter till överlevnad inte ter sig särskilt ljusa med nuvarande politik. Därför krävs det inte bara ett regimskifte utan en radikal omstukturering av hela den offentliga sektorn.

Den politiska sektorn däremot vill skydda vårt land från utländsk konkurrens genom att utestänga andra länders företag att bedriva sin verksamhet i vårt land. Allt en dubbelmoralens politik.

 
At 26 april, 2005 10:31, Blogger Danne Nordling said...

Determinism

En kort reflexion: vilken stabiliseringspolitik hade behövt drivas under 90-talet för att utfallet skulle ha blivit bättre? Om politiken till stora delar var förutbestämd hade läget i dag inte kunnat vara så värst mycket bättre.

90-talets kris grundlades förvisso redan på 70-talet. Men något borde ha kunnat göras för att undvika 90-talets elände.
/DNg

 
At 26 april, 2005 23:30, Anonymous Anonym said...

Allt var inte förutbestämt.

Krisens orsaker har analyserats på ett mästerligt sätt av Lars Wohlin och där framgår det tydligt att socialdemokraterna bar huvudansvaret för en bedrövlig finanspolitik, men att också bankerna bidrog med en betydande utlåning på lösa grunder.

När krisen väl kom-och statskonkursen var nära- så tvingades bankerna att säga upp krediter till både enskilda och företag för att stabilisera sin egen ställning. Nordbanken köptes upp av staten för att hindra en konkurs. Vad gäller Östgötabanken så räddades den av huvudägaren Fredrik Lundberg med eget insatt kapital.

Det förutbestämda krävde efter inträdet i EU samt övergången till en fristånde riksbank även en övergång till en låginflations-och lågräntepolitik, vilket naturligtvis haft en rad positiva effekter.

Att staten håller sig till stabilitetspolitikens spelregler är i princip bra, men bryts som känt av åtskilliga länder. Detta även av Sverige genom att staten berövar ATP-pensionärerna deras kapital.

Och det är naturligtvis inte förutbestämt allt det Danne Nordling pläderat för och emot så intensivt under sina år i Skattebetalarnas Förening.

 
At 02 september, 2016 03:39, Blogger oakleyses said...

nike air max, tory burch outlet, tiffany and co, polo outlet, longchamp outlet, longchamp pas cher, nike air max, christian louboutin uk, louis vuitton, christian louboutin outlet, oakley sunglasses, ray ban sunglasses, uggs on sale, louis vuitton outlet, replica watches, tiffany jewelry, ray ban sunglasses, oakley sunglasses, ugg boots, ray ban sunglasses, replica watches, kate spade outlet, louboutin pas cher, oakley sunglasses wholesale, jordan shoes, burberry pas cher, nike free run, michael kors pas cher, louis vuitton outlet, polo ralph lauren, nike outlet, nike free, jordan pas cher, louis vuitton outlet, louis vuitton, prada outlet, cheap oakley sunglasses, nike roshe, ugg boots, christian louboutin shoes, prada handbags, longchamp outlet, christian louboutin, oakley sunglasses, chanel handbags, sac longchamp pas cher, longchamp outlet, gucci handbags, air max

 
At 02 september, 2016 03:41, Blogger oakleyses said...

baseball bats, nike huaraches, chi flat iron, ghd hair, mcm handbags, longchamp uk, abercrombie and fitch, north face outlet, valentino shoes, nike trainers uk, lululemon, babyliss, beats by dre, celine handbags, vans outlet, gucci, nfl jerseys, oakley, lancel, wedding dresses, hermes belt, timberland boots, bottega veneta, vans, hollister clothing, jimmy choo outlet, iphone cases, north face outlet, converse outlet, reebok outlet, hollister, asics running shoes, p90x workout, nike air max, ferragamo shoes, insanity workout, louboutin, nike roshe run, hollister, ray ban, nike air max, mont blanc pens, herve leger, instyler, mac cosmetics, soccer jerseys, converse, soccer shoes, new balance shoes, ralph lauren

 
At 01 februari, 2017 19:19, Blogger dalia alaa said...

http://www.prokr.net/2016/09/mosques-cleaning-companies-3.html
http://www.prokr.net/2016/09/mosques-cleaning-companies-2.html
http://www.prokr.net/2016/09/mosques-cleaning-companies.html

 

Skicka en kommentar

<< Home