fredag, augusti 26, 2005

Avgår Persson?

Nu måste Persson bestämma sig: är Temosiffrorna efter Björkvik tillräckligt bra för att räcka till en rimlig chans att vinna valet? Eller skall han avgå i tid? Efterträdaren uppges vara VVD på Saab.

Idag kom Temo-siffrorna för augusti. Undersökningen är gjord 8-24 och visar effekterna av Göran Perssons tal i Björkvik 7/8. Totalt har (s) gått upp med 3,3 procentenheter. Det talar för att Persson sitter kvar istället för att avgå - t ex vid partikongressen i slutet av oktober.

Men förbättringen för s är endast en återgång till en normal låg nivå efter dippen i juni. Socialdemokraterna ligger på 34,1 procent mot den normala nivån på drygt 35 procent och nästan 40 vid förra valet 2002. Dessutom har s ökat mycket på bekostnad av samarbetspartierna. Av hela ökningen med 3,3 pe har bara en tredjedel skett genom en överströmning från de borgerliga (1,1 pe). Det talar för att Björkviks-talet inte var tillräckligt kraftfullt för att attrahera borgerliga, före detta s-röstare att komma tillbaka.

Nu återstår reaktionerna på den pågående moderatstämman och Alliansens träff hos Göran Hägglund nästa vecka. Om Göran Persson inte har tillräckligt med ork för att kontra dessa två begivenheter måste han rimligen kasta in handduken inom den närmaste framtiden. Den egna politiken synes vara uttömd.

På socialdemokraternas hemsida hittar man visserligen den egna politiken överst som en liten artikel som man måste klicka vidare på. Och då kommer man till en förteckning som ganska litet berör folk i allmänhet - utom den sista punkten som handlar om jobben. Den är kortfattad och har ingen länk till det utförligare pressmeddelande som ändå producerades när det begav sig.


Resten av förstasidan handlar nästan helt om moderaterna: En rapport om Täby, en opinionsudersökning som visar att väljarna inte gillar moderaternas politik, en spekulation av någon Berit Andnor över frågan huruvida m skall hålla fast vid försämringsförslagen i valrörelsen, LO-Wanja om förslaget till höjda avgifter för a-kassan, biståndsministern om borgerlig sänkning av u-hjälpen, fackombudsmän om borgerlig lönesänkning, Nuder om budgeten och som sista punkt "vår viktigaste uppgift att pressa ner arbetslösheten" nu försedd med länk.

Borde det inte ha funnits en utveckling av socialdemokraternas egna politik för fler jobb i grova drag där alternativen (m) hade kunnat nämnas i sitt "rätta" sammanhang? Nuder är inte ekonom och inte pedagog. Det är sannolikt en stor svaghet. Med en sådan finansminister borde nog Persson överväga sin avgång när han ännu kan gå med flaggan i topp (nästan). När han "tänkte högt" i våras var det också avgång som var en realistisk möjlighet.

Efterträdaren väntar redan i kulisserna. Det är Jan Nygren, vice VD för Saab och statsministerkandidat redan för tio år sedan, enligt Per Wendel i Expressen.

3 Comments:

At 26 augusti, 2005 22:57, Blogger Erik Starck said...

Moderaterna och Alliansen har pressat in socialdemokraterna i ett hörn genom att ta över flera av deras hjärtefrågor. Det är ett skrämt och nervöst socialdemokraterna som enbart kan ställa sig i försvarställning mot den borgerliga attacken.

En ny ledning kan ändra på detta.

Jag vet inte vad Jan Nygren står för, men med tanke på hans bakgrund låter det som att han åtminstone borde vara mer näringslivsvänlig än den nuvarande regeringen.

Moderaterna och Alliansen måste då förbereda sig på att det rädda partiet plötsligt ställer sig upp från sin vacklande försvarsställning och går till motattack med ny ledning.

Då kommer med stor sannolikhet politiken plötsligt att handla om moderaternas gamla paradgrenar, företagens och näringslivets villkor, fast med en socialdemokratisk vinkling.

Svensk politik kan hamna i situationen där moderaterna, som nu beskylls för att ha blivit ett Sosse Light, bör fundera över om de kommer att klara av att möta ett socialdemokraterna som blivit ett Moderaterna Light.

Det riskerar således att bli en våldsam kamp på mitten med enbart nyansskillnader mellan partierna. Priset för detta är väljare som fulständigt tröttnar och struntar i vilket.

Förmodligen är dock inte det socialdemokratiska partiet redo för en sådan förändring. Göran Persson sitter fast.

 
At 29 augusti, 2005 11:56, Blogger Danne Nordling said...

Ny smäll för Persson

Söndagens Sifo-undersökning innebär kanske en allvarligare bakstöt för Göran Persson än Temoundersökningen. S gick framåt med 0,7 procentenheter samtidigt som mp backade med 0,9 och v med 0,2. Björkvikstalet hade ingen effekt på blockens storlek. Satsningen på att bekämpa arbetslösheten med fler offentliga jobb gick mest hem hos miljöpartisterna.
/DNg

 
At 31 augusti, 2005 13:26, Anonymous Anonym said...

Hur kan Göran Persson sitta kvar efter Göran Johanssons avhopp ur partistyrelsen? Det skulle förvåna i så fall, då GJ:s motiv säkert är de översittarfasoner Persson länge och mot allt fler och även utan saklig grund praktiserar.

GJ förstår säkert också att ska HAN ha en chans att bli omvald så måste han lokalt visa att han är herre på täppan.

 

Skicka en kommentar

<< Home