måndag, augusti 15, 2005

Nuder omdefinierar 'dynamiska effekter'

Tidigare betydde 'dynamiska effekter' att en skattesänkning kunde generera extra skatteintäkter genom ökat arbetsutbud. Därför behövde den inte finansieras helt. Nu försöker Pär Nuder få m:s helt finansierade skattesänkning att bygga på dynamiska effekter för att den leder till flera jobb.

I ett pressmeddelande från socialdemokraterna på morgonen går finansminister Per Nuder till angrepp på Fredrik Reinfeldt med anledning av hans tal i Vaxholm i lördags. Bortestt från allmänna skällsord om opportunism (i rubriken på det utsända meddelandet) är det centrala innehållet ett försök att omdefiniera begreppet 'dynamiska effekter'. Det börjar ganska försåtligt med att Nuder förmodar att m kommer att tala allt mer om skttesänkningar och allt mindre om dessas finansiering.

Som finansminister "noterar" Nuder att m börjat tala om dynamiska effekter av sänkta skatter. I brever till partiledarkollegorna i Alliansen skriver Reinfeldt att om det blir dynamiska effekter av skattesänkningarna ökar utrymmet för ytterligare reformer/skattesänkningar. Men de nu framlagda sänkningsförslagen skall vara finansierade fullt ut. En stor del av brevet innehåller en för den breda allmänheten svårgenomtränglig sifferexercis om hur just denna fullständiga finansiering skall utformas.

Nuder fortsätter med orden: "Det känner vi igen från förr. Det synsättet fick dramatiska konsekvenser för samhällsekonomin och ledde till stora budgetunderskott som drev upp inflationen och räntorna. Moderata skattesänkningar och de andra borgerliga partiernas utgiftsökningar – den politiken har prövats förr med förödande konsekvenser."

Det är ganska anmärkningsvärt att finansminister Nuder försöker göra gällande att om en fullt finansierad skattesänkning har följdverkningar som leder till flera jobb är det detsamma som att skattesänkningen inte är finansierad och i vissa konjunkturlägen kan leda till inflation mm. Då har Nuder utdefinierat skattesänkningar som ett medel för att skapa fler jobb.

Nuder förefaller okunnig. Dynamiska effekter är inte detsamma som underfinansiering. Och inte ens all underfinansiering är nödvändigtvis inflationsdrivande. Nuder blandar dessutom ihop två olika konjunkturstuationer. Vid "full sysselsättning" tänkte ekonomerna att en skattesänkning kunde stimulera övertidsarbete och uppgång från deltid till heltid. Då skulle stat och kommun få in skatteintäkter från de ytterligare arbetstimmarna och därför skulle en skattesänkning inte helt behöva finansieras med utgiftsminskningar.

Vid låg sysselsättning tänkte ekonomerna att skatterna kunde sänkas för att öka den totala efterfrågan. Då skulle arbetslösa få riktiga jobb som skulle generera ytterligare skatteintäkter. Om dessa inte var lika stora som skattebortfallet var inte så viktigt så länge som inflationen inte ökade. En skattehöjning för att stabilisera ekonomin behövdes först när "full sysselsättning" nästan hade uppnåtts. I allmänhet kallades dessa effekter av en skattesänkning inte för 'dynamiska effekter'. Göran Persson är själv inne på denna väg, men med ökade utgifter som primär åtgärd. Spräckta utgiftstak borede Nuder ha nämnt i detta sammanhang.

Nuder demonstrerar en intressant okunnighet för att vara finansminister - både vad gäller terminologi och resonemang. Han har tidigare erkänt sin bristande kunnighet i nationalekonomi. Då kunde man förvänta sig att han har mer kunniga rådgivare som sätter p för sådana ignoranta rundpallar som i pressmeddelandet.

5 Comments:

At 15 augusti, 2005 13:13, Anonymous Anonym said...

Bra utskåpning av Pären Nuder Danne.

Men som bossen själv Göran tidigare sagt; det hä'r med ekonomi är inte så svårt.

 
At 15 augusti, 2005 21:53, Blogger Unknown said...

Dynamiska effekter är spännade, men inte helt lätt. Skulle vi t.ex kunna avskaffa arbetsgivaravgifterna och samtidigt marknadsföra Sverige stenhårt utomlands som ett företagarvänligt land, med engelsktalande befolkning och bra infrastruktur? Skulle vi bli bankrutt - eller bli ett nytt Silicon Valley? Svårt att gissa eller hur?

 
At 15 augusti, 2005 23:02, Anonymous Anonym said...

Skatterna ska ju användas till mycket, allmer dock till utbetalning av de bidrag som allmänt kallas socialförsäkringar.

Socialförsäkringarna har i kostnader ökat enormt eftersom den nuvarande regeringen inte lyckats med sin sysselsättningspolitik.

Därtill liknar socialförsäkringarna alltmer ett pyramidspel eftersom vi få en allt mindre generation som ska försörja en växande äldre.

Det är därför inte så underligt att en majoritet av svenskarna har föga tilltro till att staten är bäst på att fixa hyggliga pensioner för dom.

Detta synsätt, om det nu fick gehör, kan mötas på olika sätt t ex att ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna minskar så kraftigt att de enskilda efter genomförda skattesänkningar själva via insättning av premier kan trygga sin framtida pension.

Detta gillar vanligtvis inte politiker oavsett var de hör hemma på den politiska skalan.

De vill via höga skatter och höga nivåer på alla bidragen skapa ett samhällsklimat som visar att det är dom, som företrädare för väljarna, bestämmer över deras trygghet.

Detta ger politikerna också möjlighet att konkurrera om väljarnas gunst genom att ge sken av att all trygghet finns inrymd i det statliga välfärdssystemet.

Det finns naturligtvis länder som valt att tillämpa den modell svenskarna säger sig vilja ha åtminstone när de blir utfrågade.

De får då anpassa sin ekonomi och allmänna levnad efter detta. Själva göra sina insättningar av försäkringspremier. Själva ta ställning till om de ska överlåta bevakningen av dessa till försäkringsbolag eller kanske själv ta hand om ruljansen.

Nu menar vår finansminister att de dynamiska effekterna bäst kommer fram i ett sämhälle där politikerna sätter sprätt på pengarna till allsköns saker. Det är naturligtvis skälet till att Pär Nuder som lojal socialdemokrat för allt smör i Småland är emot sänkta skatter.

Han vill inte ha det som förr kallades ägardemokrati. Han vill ha sitt valkampanjstema om högerspöket,
Han ser inga risker i att höjda skatter kan innebära lägre konsumtion eller att enskilda och företag flyr landet. Eller att svartjobben ökar. Eller att det avskydda med social turism samt import av arbetskraft från låglöneländer tilltar. Eller att vanliga hyggliga hårt beskattade svenskar sticker utomlands och där köper nödvändiga varor och tjänster till avsevärt lägre priser.

Ta ett samtal Pär Nuder med vår herre själv som kanske har då och då haft en liten konversation med kära hustru Anitra om det senare.

 
At 16 augusti, 2005 18:13, Blogger Danne Nordling said...

Oroande är att Nuder inte ens försöker åstadkomma en saklig kommentar. Han reagerar på att ordkombinationen 'dynamiska effekter' nämns av Reinfeldt. Det leder till att han tror att han kan kritisera moderaterna för bristande budgetdisciplin utan att sätta sig in i hur m resonerar. Alternativt måste vi tro att Nuder har läst vad m säger och mot bättre vetande ändå väljer att komma med en osaklig kritik. Det är i så fall en indikation på vilken personlighet Nuder egentligen har.

Det hade varit mycket lättare för Nuder att t ex kritisera att Reinfeldt glidit mellan "förutsättningar för" och "sysselsättningseffekter". Han skriver på sid 12 att skattereformen ger förutsättningar för 70 000 - 80 000 nya jobb. Det är inte detsamma som att sysselsättningseffekten blir densamma, som anges på sid 20. Där inkluderas alla förslagen och effekterna anges till 180 000 - 195 000 personer.

Någon saklig debatt om alternativen i svensk politik vill finansministern inte ha. Varför?
/DNg

 
At 21 augusti, 2005 01:55, Anonymous Anonym said...

"Jag är inte ekonom, långt därifrån - jag har bara sysslat
med statsfinanser."
- Göran Persson, statsminister (s) på LO-kongressen 2000.

Sossarna skiter i ekonomin. Det handlar bara om att skrämma väljarna så att de får makten.

 

Skicka en kommentar

<< Home