tisdag, november 01, 2005

- SAP beslutar om skatternas effekter

På socialdemokraternas partikongress beslutade man märkligt nog om vilka effekter en skattelindring för hushållstjänster skulle få. Kongressen avslog motionen om "subventionering av hushållsnära tjänster". På SAP:s webbsajt skriver man: "Istället ansåg kongressen att en subventionering drar undan resurser från statskassan samt att följderna blir fördelningspolitiskt felaktiga.

Den sakliga effekten kan naturligtvis inte fastställas genom ett majoritetsbeslut på en partikongress. Enligt Konjunkturinstitutets utvärdering kommer inte något undandragande av resurser att ske. Tvärtom kan en skattelindring ge ökade resurser. Det är nog snarare de "fördelningspolitiska konsekvenserna" som var avgörande. "Medelklasskärringarna ska ta hand om sin egen skit själva", som man så verserat brukar uttrycka saken när man simulerar folklighet.

Nu fortsätter skatterna att utöva sin demolerande effekt på den ekonomiska effektiviteten och arbetsspecialiseringen. Dubbelarbete eller trippelarbete om övertiden räknas skall fortsätta att bränna ut ambitiösa tjänstemän - speciellt kvinnor. Långtidssjukskrivningarna kommer inte att sjunka i dessa kategorier. Dessutom är det några som får fortsätta att vara arbetslösa medan andra jobbar "ihjäl sig". Det finns viktigare saker än välstånd, jobb, hälsa och feminism. Jo, jo - fördelningspolitiskt felaktiga följder.

Ingenting görs åt fastighetsskatten eftersom den behövs för att finansiera välfärden, enligt Pär Nuder. Men skatterna skall ses över under nästa mandatperiod men förmögenhetsskatten skall vara kvar. Det går inte att föra över mer pengar till de rika, enligt Nuder. Några detaljer ville han inte avslöja i övrigt.

Vart tog den socialdemokratiska arbetsgruppen i skattefrågor vägen? Den skulle ju ha lämnat en delrapport redan före sommaren.

1 Comments:

At 01 november, 2005 15:36, Blogger Per-Olof Persson said...

19 konsekvenser pga inkomstfördelningen

Robert Higgs har radat upp 19 konsekvenser pga inkomstfördelningen. På www.independet.org under fliken issues finns många bra artiklar om bl a skatternas skadeverkningar.

Den första konsekvensen lyder:

1. Taxes for the purpose of income redistribution discourage the taxpayers from earning taxable income or raising the value of taxable property through investment. People who stand to lose part of their earnings respond to the altered personal payoff. As a result, they produce fewer goods and services and accumulate less wealth than they otherwise would. Hence the society is poorer, both now and later.

http://www.independent.org/publications/article.asp?id=1155

 

Skicka en kommentar

<< Home