tisdag, november 01, 2005

- SAP beslutar om skatternas effekter

På socialdemokraternas partikongress beslutade man märkligt nog om vilka effekter en skattelindring för hushållstjänster skulle få. Kongressen avslog motionen om "subventionering av hushållsnära tjänster". På SAP:s webbsajt skriver man: "Istället ansåg kongressen att en subventionering drar undan resurser från statskassan samt att följderna blir fördelningspolitiskt felaktiga.

Den sakliga effekten kan naturligtvis inte fastställas genom ett majoritetsbeslut på en partikongress. Enligt Konjunkturinstitutets utvärdering kommer inte något undandragande av resurser att ske. Tvärtom kan en skattelindring ge ökade resurser. Det är nog snarare de "fördelningspolitiska konsekvenserna" som var avgörande. "Medelklasskärringarna ska ta hand om sin egen skit själva", som man så verserat brukar uttrycka saken när man simulerar folklighet.

Nu fortsätter skatterna att utöva sin demolerande effekt på den ekonomiska effektiviteten och arbetsspecialiseringen. Dubbelarbete eller trippelarbete om övertiden räknas skall fortsätta att bränna ut ambitiösa tjänstemän - speciellt kvinnor. Långtidssjukskrivningarna kommer inte att sjunka i dessa kategorier. Dessutom är det några som får fortsätta att vara arbetslösa medan andra jobbar "ihjäl sig". Det finns viktigare saker än välstånd, jobb, hälsa och feminism. Jo, jo - fördelningspolitiskt felaktiga följder.

Ingenting görs åt fastighetsskatten eftersom den behövs för att finansiera välfärden, enligt Pär Nuder. Men skatterna skall ses över under nästa mandatperiod men förmögenhetsskatten skall vara kvar. Det går inte att föra över mer pengar till de rika, enligt Nuder. Några detaljer ville han inte avslöja i övrigt.

Vart tog den socialdemokratiska arbetsgruppen i skattefrågor vägen? Den skulle ju ha lämnat en delrapport redan före sommaren.

5 Comments:

At 01 november, 2005 15:36, Blogger Per-Olof Persson said...

19 konsekvenser pga inkomstfördelningen

Robert Higgs har radat upp 19 konsekvenser pga inkomstfördelningen. På www.independet.org under fliken issues finns många bra artiklar om bl a skatternas skadeverkningar.

Den första konsekvensen lyder:

1. Taxes for the purpose of income redistribution discourage the taxpayers from earning taxable income or raising the value of taxable property through investment. People who stand to lose part of their earnings respond to the altered personal payoff. As a result, they produce fewer goods and services and accumulate less wealth than they otherwise would. Hence the society is poorer, both now and later.

http://www.independent.org/publications/article.asp?id=1155

 
At 01 november, 2005 19:01, Blogger per fredö said...

Finland har infört just den pigreform som den socialdemokratiska partikongressen nu förkastat.

Den har visat sig ge ökade inkomster till statskassan, eftersom nu svarta jobb blivit vita.

Den har också minskat den offentliga sektorns utgifter inom olika områden där skilda hushållstjänster behövs och där motsvarande kostnader för kommunerna är väsentligt högre.

Den har också skapat en ny arbetsmarknad. Endera kan man bli sin egen företagare och kanske kombinera detta jobb med något annat deltidsjobb. Eller också kan man ta anställning i något företag som etablerar sig på denna marknad.

Socialdemokraterna har som vanligt gjort bort sig. Och ett avgörande skäl är att de inte längre förstår sig på eller vill acceptera begreppet fördelningspolitiska effekter.

 
At 02 november, 2005 00:10, Blogger osis said...

Ja, det är helt rätt som du skriver
men ändå helt fel. Att du bara orkar!
Vem är det du tänker på? Bara dig själv?
Är du asocil?

 
At 02 november, 2005 12:26, Blogger per fredö said...

Nej, Osis, jag behöver i nuläget inte dessa tjänster, men vem vet, livet har sin gång.

Äldrevård. Handikapp. Vårdnad av make{maka.

Tänk till själv bra så ska du se.

 
At 03 november, 2005 12:50, Blogger Knut Herlin said...

Social valfrihet i en moderniserad demokrati ger:
Resursoptimering > Arbetstillfällen > Framtidshopp > Demokrati > Trygghet.

Det är fantastiskt att man numera, i det allt mer moderna samhället, kan välja telefonoperatör, energibolag, pensionsförsäkring etc. Listan har med tiden blivit riktigt lång.
Vi har med tiden fått större möjlighet att själva välja om vi klä oss i byxor eller kjol, hur vi vill spendera våra medel och på vad vi finner är viktigast för oss eller inte.

Sammantaget har friheten att välja gett oss ökad möjlighet att slösa eller hushålla med och därigenom optimera användningen av våra knappa resurser.
Jag saknar dock möjlighet att fritt få välja vem som ska få förtroendet att förvalta lejonparten av dessa resurser.
Det kan tyckas att förmånen att en gång vart fjärde år få välja mellan en handfull alternativa politiska ”partismaker” verkligen är en förmån. Men vem skulle nöja sig med att, bland ett handfull olika pizzor, välja ut den som man ska äta i fyra år i rad? Dessutom får du en pizza som aldrig innehåller det som utlovats. Du får samma pizza som din granne vare sig du gillar vitlök eller ej. När det sen närmar sig årtionden med samma pizza, är det i vekligheten sedan länge konkurs för den lokale pizzabagaren.
Det är lätt att se hur vårt maktfullkomliga ”partibagaresystem” med en handfull standardiserade ”lika för alla” pizzor och samma oinskränkta affärsidé som Kim Jong-il (tänk bara på Perssons uttalande om föräldrapengen) kan sätta vilket pris som helst vare sig du har beställt eller ej.
Vill du sen bara ha löksoppa kan de feta bagarna vid vite, med hela stadsapparaten i ryggen och med polismakten som yttersta konsekvens tvinga dig att betala dubbla priset för en pizza du inte kan äta. De har dessutom mage att tvinga den som har sparat ihop till ett bord eller ett eget medtaget paraply (i fall det skulle komma lite regn) att betala igen även för detta. Har du inte spytt redan (som Magnus Uggla redan gjort i lex uggla) så betänk en tugga av den omvända bevisbördan. Dessutom har han fått feta stadsbidrag att driva sitt terrorbageri, som har eliminerat alla andra bagare med känsla för medborgarna.

Jag föreslår därför, som en naturlig utveckling i en moderniserad demokrati, att alla får möjlighet att välja vilket parti eller annan organisation som skall få förtroendet att omsätta våra skattemedel. Naturligtvis måste dessa organisationer vara demokratiskt styrda med full insyn och ha skyldighet att ta emot de medborgare som så önskar oavsett ekonomisk förutsättning. Var och en får avstå en tioprocentig ”medborgarpeng” till det gemensamma tionde som staten får råda över. Den organisation som förmår att ge bäst valuta för medborgarnas möda och bäst förmår tillvarata dessas intressen får som mest trettio procent av var och en som väljer att bli medlem.

De organisationer som har just din favoritblandning av de bästa skolorna, sjukhusen, vägarna etc. och som dessutom verkligen levererar det som utlovats vinner.

En modern demokrati med reell social valfrihet skapar den goda cirkeln.

 

Skicka en kommentar

<< Home