tisdag, juli 04, 2006

Slopas fastighetsskatten?

Den nya typ av fastighetsskatt som Alliansen vill genomföra kan leda till höjd skatt för vissa. Eller också drivs fram uppgjorda försäljningar inom familjen. Dessutom blir det mer lönsamt att investera i småhus för uthyrning genom skattevinster.

Idag 4/7 höll Alliansen en presskonferens under förmiddagen där man aviserade att fastighetsskatten skulle slopas efter 2008. Det var åtminstone ambitionen för den utredning som måste tillsättas om de borgerliga vinner valet. Riktlinjerna för slopandet är desamma som kd varit inne på under en längre tid och som partiet envist hållit fast vid. Tidigare i år föreföll det som om kd hade fått ge med sig men nu är det tydligen de andra tre partierna som fått vika sig. Denna uppgörelse kommer att leda till både sakliga och politiska problem.

Under en inledningsfas kommer tomtvärdena att begränsas till maximalt 5 000 kronor. Eftersom höga tomtvärden också "smittar av sig" till byggnaderna är det inte säkert att maximeringen ger så stor lindring som man först kunde tro. Här gäller det för Alliansen att kunna visa att denna begränsning leder till minst samma nedsättning av fastighetsskatten som regeringens förslag att utöka begränsningsregeln till 3,33 milj kr i taxeringsvärde och den nya begränsningsregeln på max 6 procent av hushållsinkomsten däröver upp till 5 miljoner i taxvärde. En miss på den punkten kan uttnyttjas som ett tecken på "panikartad improvisation" och bristande kompetens.

Det permanenta avskaffandet preciserades inte på presskonferensen. Sälunda angavs inte något belopp för den kommunala avgiften, som kd satt till 2 800 kr/år. Inte heller angavs hur de som idag betalar mindre fastighetsskatt än så skulle hanteras. Antag att den kommunala avgiften sätts till 6 000 kr/år. Då kommer många att få höjd fastighetsskatt.

Sätts avgiften så lågt som kd vill måste ytterligare finansiering till för att reformen skall gå ihop. Kd har föreslagit höjd realisationsvinstskatt - från 20 till 30 procent av vinsten. Det fick vi inget besked om. Blir det en höjning kommer många att se det som nödvändigt att sälja dessförinnan. Det smartaste är att sälja till någon närstående. Då får man 10 procent av vinsten skattefri mot att man betalar lagfartsavgifter. Samtidigt försäkrar man sig om att den extra värdestegring, som eventuellt uppkommer så småningom när fastighetssktten sänks, fortfarande behålls inom familjen.

Det stora principiella problemet uppstår när man byter synsätt för den grundläggande motiveringen för fastighetsskatten. Den är för småhus historiskt sett en form av kapitalinkomstbeskattning. Därför har man också medgett att man får avdrag för utgiftsräntor. Principiellt var det aldrig meningen att utgiftsräntor skulle vara avdragsgilla mot arbetsinkomster. Men det gamla skattesystemet före 1991 kunde inte hantera detta problem utan det växte successivt fram ett allt större beroende av ränteavdragen även mot arbetsinkomster vilket politikerna inte ville åtgärda i det nya systemet trots att det blev möjligt.

Om fastighetsskatten istället ses som en "avgift" för kommunal service, som eventuellt paras med en sänkning av kommunalskatten, blir kapitalplaceringar i småhusfastigheter skattefria. Ändå skall avdrag för räntor medges mot arbetsinkomster. Det öppnar för spekulation. Man kan skaffa ett antal privatbostäder för uthyrning och tjäna på att hyresintäkterna beskattas med 30 procent medan finansieringsräntan för en löntagare i praktiken ger upphov till en minskning av denna skatt till 21 procent alternativt 23,7 procent. Här ett exempel:

Du lånar 10 miljoner för att investera i 10 småhus för uthyrning. Räntan är 4 procent eller 40 000 kr per hus. Hyran sätts till samma belopp plus de 20 procent av hyresintäkten som är skattefri, dvs 50 000 kr/år eller 4 200 kr/mån. Den skattefria delen går till underhåll och drift. Med denna hyra har du inte fått någon vinst på uthyrningen. Men genom skattereglerna i Alliansens förslag verkar det som du kan få ett ränteavdrag på 30 procent av räntan från arbetsinkomsterna för de första 2,5 husen och därefter (när räntan går över 100 000) ett avdrag på 21 procent. Tots att hyran inte ger någon vinst subventionerar skattebetalarna ditt köp av 10 hus för uthyrning med 100 000 x 0.3 + 300 000 x 0,21 = 87 000 kronor.

Fredrik Reinfeldt kunde därför inte lova att ett förslag av denna typ skulle införas. Först måste det utredas. Det är nog säkrast så. Det kan finnas ytterligare konstigheter med ett förslag enligt kd-principen som man måste ta ställning till. I förlängningen spökar ett avskaffande av ränteavdragen mot löneinkomster.

9 Comments:

At 04 juli, 2006 15:57, Anonymous Anonym said...

Äntligen ett bevis för att skattefrågorna nu återigen är med på dagordningen. Vad säger nu de populistiska personerna som av skäl vill tysta ned frågan...?

Kenneth Östlund
Villaägare, skattebetalare i övrigt och kanske mindre slav efter 17/9-06.

 
At 04 juli, 2006 18:34, Blogger Lagergren said...

"I förlängningen spökar ett avskaffande av ränteavdragen mot löneinkomster."

Det vore väl annars ett ypperligt sätt att delfinansiera reformen på?

Personligen är jag gladast för att de vill avskaffa schablonskatten för bostadsrättshus som utgör 2/3 av min förenings inbetalningar. På min lägenhet är det en tusenlapp i månaden.

 
At 04 juli, 2006 20:29, Anonymous Anonym said...

Jag undrar också angående "I förlängningen spökar ett avskaffande av ränteavdragen mot löneinkomster.". Vore inte det en önskvärd utveckling?

 
At 04 juli, 2006 20:45, Anonymous Anonym said...

Att ge kommunerna denna rätt verkar vettigare än dagens system. Dock tror jag inte det dröjer länge efter en (s)-vinst innan det isåfall dessutom kommer någon slags utjämningsskatt. (Kommunerna verkar inte så starka i dagens Sverige.) Man kan också undra hur fria kommunerna ska vara att variera detta belopp?

 
At 04 juli, 2006 21:53, Blogger Gork said...

Är inte fastighetsskatten en ganska bra skatt? Fastigheter är lätta att beskatta eftersom de inte flyttar på sig, och skatten kommer i slutändan att betalas av den som nyttjar fastigheten. Vore det inte bra att höja fastighetsskatten och sänka inkomstskatten?

Den största nackdelen jag kan komma på är folk upplever det som konfiskatoriskt eftersom man beskattar ett ägande och inte en inkomst, men vad är skillnaden? All skatt är väl en slags konfiskation.

 
At 04 juli, 2006 22:29, Blogger Danne Nordling said...

Ja,Kenneth - till slut kom skattefrågorna upp på dagordningen. Det kan bli en intressant debatt på många plan. Vår finansminister Pär Nuder menade i sin första kommentar att det inte är så enkelt att ta bort 30 miljarder. Men så är ju inte förslaget konstruerat. Det fattas 4-5 mdr när fastighetsskatten bytts ut mot andra former av skatt på fastigheter. Därför kan det bli höjd reavinstskatt.

Principiellt är det önskvärt att avskaffa ränteavdragen mot löneinkomster. Men vilka hårdbelånade villa- och bostadsrättsägare önskar en sådan princip när det betyder höjda boendekostnader? Sverige har successivt vant sig vid denna subvention och många har inrättat sitt liv därefter.

Min bedömning är att kommunerna kommer att lägga sig på maxnivån allihop. Det kommer om inte annat de minskade bidragen från staten att driva fram. Att kommunerna skulle sänka sin vanliga skatt, som egentligen är meningen, är svårt att tro.

Skatt på fast egendom är inte något principiellt tokigt. Det har praktiserats i Sverige under ett halvt århundrade och de flesta andra länder har också en sådan typ av skatt. Felet med Sveriges fastighetsskatt är att den inte kan förutses. Om grannarna lyckas kränga sina hus till fantasipriser ökar den egna skatten trots att man själv inte fått någon ytterligare förmåga att betala en högre skatt. Därför vore det katastrofalt att höja den i dess nuvarande utformning. Om Sverige hade gått över till Kaliforniens modell när problemen med taxeringsvärdeshöjningarna började visa sig hade dagens klagomål aldrig uppkommit. Där är skatten 1 procent av inköpspriset uppräknat med KPI.
/DNg

 
At 06 juli, 2006 22:33, Blogger stefankarlsson said...

Fast jag misstänker att det inte blir någon skattesänkning, totalt sett. Hela det så kallade "slopandet" av fastighetsskatten lär nog finansieras av en kommunal fastighetsskatt somm på typisk nyspråksstil kallas "avgift" samt av en höjning av reavinstskatten.

 
At 08 juli, 2006 00:30, Blogger Mk said...

stefankarlsson har säkert rätt, men det kan vara ett steg mot mer kommunalt självstyre i det här sammanhanget. Då får vi åtminstone en viss skattekonkurens inom landet.

 
At 06 oktober, 2006 16:30, Anonymous Anonym said...

Excellent, love it!
»

 

Skicka en kommentar

<< Home