fredag, oktober 06, 2006

En pragmatisk statskonst av socialkonservativ modell

Regeringsförklaringen karaktäriseras av en pragmatisk politik utan starka ideologiska förtecken. Kanske det bara blir 20 000 nya jobb. Det som ändå är ideologiskt bär tecken från socialkonservatism och kommunitarism - dvs Reinfeldts egen värdegrund.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) presenterade i förmiddags regeringsförklaringen (pdf) och ministerlistan för den nya borgerliga regeringen. Naturligtvis betonades politiken för fler jobb. Det är en politik som egentligen borde vara ideologiskt neutral men som sedan 1930-talet har kommit att förknippas med socialdemokratin. Genom förre statministern Göran Perssons (s) inriktning på sanering av statsfinanserna genom traditionell konservativ ekonomisk politk bereddes paradoxalt ett utrymme för Reinfeldt och Alliansen att lägga fram egna aktiva förslag om en politik för ökad sysselsättning.

Tidigare skulle Göran Perssons politik ha betecknats som "realistisk statskonst" - dvs utan ideologiska förtecken. Men eftersom den misslyckades på sysselsättningsområdet kunde den ersättas med ett program för en likaledes pragmatisk jobbskapande politik. Frågan som återstår är huruvida denna politik kommer att kunna skapa ökad sysselsättning.

Att vända sig till låg- och medelinkomsttagarna med sociala reformer och jobbpolitik när man representerar "högern" är ett uttryck för 'socialkonservatism' i liknande mening som Otto von Bismarck (1815 - 1898) tillämpade när han vände sig till socialdemokratiska grupper för att motverka den revolutionära socialismen. Till skillnad från Bismarck har Reinfeldt inte sitt sociala ursprung inom adeln, även om Bismarck försökte dämpa ner sin bakgrund.

Reinfeldt betonade i regeringsförklaringen det civila samhället och de civila gemenskaperna. Han sade:
"Grunden för trygghet och gemenskap läggs i ett starkt civilt samhälle såsom föreningsliv, idrottsrörelser, kyrkor, samfund, och ideella organisationer. Solidariteten i de offentliga välfärdssystemen är ett komplement till ett samhälle som i högre grad präglas avmedmänsklighet, ansvarstagande och idealitet."
Detta är ett uttryck för en nykonservativ uppfattning som började vinna insteg inom moderaterna redan under slutet av 1990-talet. Personligen är Reinfeldt en tillskyndare av idrottens betydelse. Han sade: "Idrotten spelar en stor roll i många människors liv vare sig man är aktiv utövare eller intresserad åskådare." Därför skall idrotten få extra resurser. Här skall tydligen "knattemiljarden" sättas i sjön. Denna nykonservatism har bäring på den nya rörelse som kallas "kommunitarism". Jag har tidigare ställt frågan huruvida Reinfeldt är kommunitär - det var efter hans "jultal" förra året. Hans värderingar präglas uppenbarligen av en viss kollektivism och förmyndarattityd. Nu skall ungdomen bli mindre stillasittande!

Rent tekniskt saknar regeringsförklaringen konkreta besked om vilka reformer som skall genomföras genast vid årsskiftet och vilka som kräver mer utredning. Att det kommer att bli förseningar och dröja länge tills utlovade reformer också ger konkreta effekter på sysselsättningen står dock klart. Enligt uppgift har KI beräknat de nya åtgärdernas effekter till 20-30 000 nya jobb under de närmaste åren då sysselsättningen ändå ökar med 160 000 personer.

En sådan åtgärd som att halvera och slopa förmögenhetsskatten måste genomföras utan dröjsmål eftersom det tar tid för den att få effekt. Därför bör den halveras "vid årsskiftet" - dvs per 31 december. Det är en politik som även Persson skulle ha kunnat genomföra om han inte varit beroende av vänsterpartiet.

Att endast nämna slopandet av värnskatten (en extra marginalskatt på 5 procent) i allmänna ordalag är vad som återstår av klassisk borgerlig skattepolitik. Det är alltså inte mycket, om man får tro regeringsförklaringen.

Vi får vänta på budgetpropositionen som läggs fram den 16 oktober för att få en tidtabell. Vad partiledardebatten den 11 oktober skall handla om kan man fråga sig. Den vaga regeringsdeklarationen ger inte tillräckliga besked. Men ministrarna kanske säger saker i förväg?


Av de 22 ministrarna är hälften moderater. Ny finansminister blir den unge Anders E Borg, chefekonom hos moderaterna. Jag anlitade honom en gång i tiden som konsult för att utarbeta ett förslag till privatisering av arbetsskadeförsäkringen. Han är väl påläst och kan hänvisa till rader av forskningsrapporter. Frågan är dock om detta räcker för att kunna sköta den övergripande ekonomiska politiken. För detta krävs makroekonomiska kunskaper som Pär Nuder (s) saknade helt. Borg borde vara avsevärt bättre. Han kan dock inte gömma sig bakom statsministern som Nuder.

Arbetsmarknadsminister blir Sven Otto Littorin, partisekreterare (m). Det blir nog ett svårt uppdrag med hans värderingsbakgrund om det inte är fråga om en systematisk avveckling.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

1 Comments:

At 11 april, 2022 14:05, Anonymous Anonym said...

Att endast nämna slopandet av värnskatten (en extra marginalskatt på 5 procent) i allmänna ordalag är vad som återstår av klassisk borgerlig skattepolitik. Det är alltså inte mycket, om man får tro regeringsförklaringen.
maria b replicas
maria b replica wholesale

 

Skicka en kommentar

<< Home