tisdag, november 28, 2006

Självmål för regeringens skatteinformation

Regeringen har nu råkat ut för ett opinionsbakslag även vad gäller hushållens syn på den ekonomiska framtiden. Den s k konfidensindikatorn har sjunkit. Det beror troligtvis på att debatten om arbetslöshetsförsäkringen dominerat och gjort folk pessimistiska. Regeringen har inte informerat om skattesänkningarna 2007. Tabell

Konjunkturinstitutet redovisade igår 27/11 en undersökning av hushållens inköpsplaner. Den visade oväntat en nedgång i hushållens förtroende för framtiden. Indikatorn nedan visar ett sammanvägt nettotal för frågor om den egna ekonomin, Sveriges ekonomi och huruvida det är fördelaktigt eller ej att nu köpa dyrare kapitalvaror.

Nettotal anger andelen hushåll som svarar bättre, minus andelen som svarar sämre, för de olika frågorna. Exempel: om 40% av hushållen uppger att den egna ekonomiska situationen just nu är bättre och 10% att den är sämre (50% uppger att den är oförändrad) så blir nettotalet 30 (40-10=30).

Detta oväntade bakslag för inställningen till regeringens politik beror rimligtvis på TCO:s och även LO:s kampanj mot försämringarna av arbetslöshetsförsäkringen. Allmänheten har uppenbarligen fått uppfattningen att a-kassan kommer att fördyras med 300 kronor per månad för alla samtidigt som inga andra förbättringar finns med i bilden. Tvärtom kommer ersättningen från a-kassan också att på ett diffust sätt försämras. Enligt en undersökning från TCO vet allmänheten ganska litet om detaljerna.

När jag idag tittade på finansdepartementets hemsida hittade jag ingen information om skatterna nästa år. Vad sysslar Anders Borgs informatörer med? Består de av övervintrande socialdemokrater? Varför finns inte en tabell med de tilltänkta skattesänkningarna 2007 på väl synlig plats hos finansdepartementet?

Nu fick jag gå tillbaka till budgetpropositionen 16 okt 2006 för att få någon information om det s k jobbavdraget. Det finns beskrivet på sidorna 137-38 i mitten av denna tjocka proposition (pdf). Texten är snårig och teknisk. Men det finns en tabell med siffror för fem inkomstlägen som kan ge en översiktlig bild. Men inte ens i denna tabell finns skattesänkningarna uträknade i kronor, bara i procent (se nedan där jag satt in krontalen).

Vi ser här att den som tjänar 300 000 kr/år (25 000 i månaden) kommer att få en skattesänkning med 10 681 kr/år (890 kr/mån). Den som tjänar 500 000 får en dryg hundralapp mer eller 1 018 kr/mån. En normalinkomsttagare med 250 000 kr/år verkar att få ca 9 100 kr/år eller ca 760 kr/mån.

Även om man får en höjning av a-kassan med 200-300 kr/mån blir det en löneökning efter skatt och a-kasseavgift på omkring 500 kronor i månaden för en normalinkomsttagare. Hade vi haft en socialdemokratisk regering hade kvällspressen skrikit ut "Så många tusen tjänar du på skattesänkningarna, Tabeller" på löpsedlarna.

Varför vill då inte ens pressen informera om skatterna? Är det för att FiD inte serverar siffrorna på ett silverfat? Eller finns det andra bevekelsegrunder?

Andra bloggar om: , , , , , intressant.se

2 Comments:

At 28 november, 2006 18:43, Anonymous Anonym said...

Aftonbladet hade en tabell, som togs bort ganska omgående. Jag har iallafall spritt denna information på min arbetsplats. Där har vi INGA protester mot a-kassan tack vare detta.

 
At 28 november, 2006 21:53, Anonymous Anonym said...

Det finns åtskilliga andra inslag som påverkar individernas,hushållens och företagens ekonomi och som därutöver ska underlätta att fol går från bidrag/utanförskap till arbete.
Vi får väl se vad Calmfors säger om detta i morgon.

Jobbavdraget ska ge 500-1000 kr för låg och medelinkomsttagare
Nystarjobb för alla som står långt från arbetsmarknaden
Slopad särskild löneskatt för de som fyllt 65 år
Särskilt avdrag på arbetsgivarangiften för unga mellan 19-24
Jobb och utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa
Reformerat AMS
Åtgärder mot fusk inom socialförsäkringssystemen
Arbetslöshetsförsäkringen görs om så att det ALLTID blir mer lönsamt att arbeta i stället för arbetslöshet vilket senare innebär att det i denna del blir obligatoriskt medlemskap
Sänkt skatt på hushållsnära tjänster

Rader av åtgärder för att underlätta för ny företagsamhet främst inriktat på små företag

Stegvis slopande av förmögenhetsskatten för att få hem kapital som nu finns i utlandet

Därutöver vad som inte finns med i alla ekonomiska kalkyler sänkt fastighetsskatt från 31 miljarder till cirka 15 miljarder

Därutöver nu ett marginellt förslag som gör det möjligt att på nytt starta mindre vattenkraftverk/sannolikt under mandatperioden en omprövning av energipolitiken,vilket kommer att påverka elpriser,investeringar samt sysselsättning

Vad gäller tabellerna så kan man visst konstruera sådana men de kommer också att påverkas av utfallet i lönerörelsen,som också påverkar sånt som tillväxt,inflation och jobb

 

Skicka en kommentar

<< Home