söndag, februari 25, 2007

Den klimatfarliga maten borde väl förbjudas?

Risodling släpper ut mest av växthusgasen metan och risätandet borde kanske förbjudas i i-länderna. Liknande gäller nötkött och fårkött. Det är genom att basunera ut sådana förbud som Sverige skulle kunna visa sin vilja att bli en förebild i klimatpolitiken. Att i smyg minska ätandet av klimatfarlig mat har ingen effekt.

Mat som kräver metoder för sin framställning som bidrar till växthusgaserna har börjat intressera massmedia. Den kanske är en reaktion efter FN-rapporten från FAO om boskapsskötseln som jag skrev om den 19/2. Men sedan länge har det varit känt att matproduktionen släpper ut gasen metan (CH4) och IPCC har förordat att utsläppen skall minskas med ca 20 procent. Metanutsläppen beräknas vanligtvis svara för omkring en femtedel av de antropogena GHG-utsläppen. Det är alltså viktigt att också minska dessa utsläpp när människor skall ändra sin livsstil för att enligt gängse teori minska den globala uppvärmningen.

Här nedan visas utsläppen av metan från olika källor enligt en beräkning av Houghton et al som redovisats av IPCC.

Källa _ _ _ _ Mton _ %
Våtmarker . . 115 . . 22
Risodling . . . .110 . . 21
Idisslare . . . . .80 . . 15
Naturgasutv . 45 . . . 9
Biomassaförbr40 . . .8
Termiter . . . . 40 . . .8
Deponier . . . . 40 . . .8
Kolbrytning . .35 . . .7
Oceaner . . . . .10 . . .2
Sötvatten . . . . 5 . . .1
Övr (dammar) 5 . . .1

Vi se här att risodling är en mycket viktig utsläppskälla. Eftersom 1/3 av utsläppen knappast går att påverka måste en minskning med 20 procent träffa resten av utsläppen 50 procent starkare. Det kan bli problematiskt för u-länderna som är beroende av ris som en väsentlig del av sin livsmedelsförsörjning.

Idisslande djur är främst nötboskap och får men också bufflar och elefanter hör till metan utsläpparna. Om vi halverar risätandet och produktionen av nöt- och fårkött (även mjölk och ull) skulle metanutsläppen kunna minskas med 15 procent. Resten skulle kunna ske genom minskat svedjebruk och avskogning i u-länderna (inklusive förbud mot vedeldning) samt förbud mot soptippar som inte bränner upp soporna (deponier). Att riva kraftverksdammar i u-länderna och ersätta elproduktionen med kolkraftverk skulle gå på ett ut och är därför inte att rekommendera. Kraftverksdammarna på högre breddgrader är dock inte några stora metankällor.

Så länge Ryssland, Kina och Indien är beroende av kol och naturgas finns det knappast någon större möjlighet att minska utsläppen av metan om man inte bättre kan ta tillvara gasen och därmed bränna upp den kommersiellt.

Eftersom folk i i-länderna kan äta potatis och pasta (vete) är det väl lika bra att helt förbjuda ris i dessa länder. Frågan är bara hur stor andel av riskonsumtionen dessa står för.

Nötkött och fårkött kanske också skall förbjudas helt i i-länderna? Vi får hålla tillgodo med svin och kanske lära oss äta häst. Ett land som Sverige som vill demonstrera hur villigt vi är beredda att göra uppoffringar för att gå före för att rädda det globala klimatet skulle kunna införa ett totalförbud för dessa tre livsmedel.

Att bara i det tysta minska på nötkött och fårkött samt ris som tidningarna ger råd om är det knappast någon idé att göra. Det har ingen märkbar effekt på klimatet vilket Aftonbladets rådgivare 23/2 försummade att upplysa om.

Nästa steg är att införa total planhushållning för alla aktiviteter som släpper ut GHG. Det kan ske genom ransonering. Idag kommer väl ingen ihåg motboken på Systemet. Under kriget hade vi ransoneringskuponger för livsmedel. Men istället för att ge ett antal kuponger åt var och en (och tillåta handel med dem) kan man genomföra ransoneringen med hjälp av "koldioxidkonton" som Svenska Dagbladet ingående beskriver idag (25/2) på en helsida (s 7). Förlagan är ett påhitt av den brittiske miljöministern David Miliband. Om det är fråga om en motbok för varje medborgare där man skriver in flygresor och bensintankningar mm framgår inte. Tanken avvisas i varje fall inte av miljöminister Adreas Carlgren och applåderas av mp och SNF.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

13 Comments:

At 26 februari, 2007 01:01, Anonymous Anonym said...

Eftersom det handlar om symbolism är det viktigt att riksdagsmännen går före och visar vägen.

1. Alla flygresor och bilresor (inklusive taxi) inställs, endast tåg, båt, cykel och promenader får användas. Gäller även fritid. En utredning tillsätts om häst och vagn ska vara tillåtet (risk för metangasutsläpp).
2. Riksdagens matsal slutar servera nötkött, ris, hummer, mjölk m.m. . Alla riksdagsmän skriver under en försäkran att inte äta dylik mat mer.
3. Riksdagsmän tillåts bara ha en bostad. Denna får högst värmas till 18 grader och storleken vara högst på 25 kvm per person.
4. Semesterresor utanför Sverige är inte tillåtet.
5. Dusch och bad tillåts högst två ggr per vecka.

Det hela övervakas av nya KLIPO -
klimatpolisen. Vid överträdelse blir det ouppvärmt jordfängelse ( ca 5 grader varmt) med kravmärkt vegetarisk kost.

/JK

 
At 26 februari, 2007 09:38, Blogger Christoffer Willenfort said...

Danne din strågubbe är ganska tydlig här.
så sluta och försöka lura folk.

/C

 
At 26 februari, 2007 10:41, Anonymous Anonym said...

"Så länge Ryssland, Kina och Indien är beroende av kol och naturgas finns det knappast någon större möjlighet att minska utsläppen av metan om man inte bättre kan ta tillvara gasen och därmed bränna upp den kommersiellt."

Du bara råkade glömma den största boven USA när det gäller fossila bränslen?

 
At 26 februari, 2007 12:20, Anonymous Anonym said...

Uppenbarligen tycker Danne innerst inne att det är mycket roligare med planekonomi givet alla hans inlägg där han föreslår hur en sådan borde se ut.

 
At 26 februari, 2007 12:41, Blogger Danne Nordling said...

Bengt, jag behandlade i första hand metan och som en sidofråga hur metanutsläpp från annat än livsmedelsproduktion kunde begränsas. Det anses att de ryska naturgasledningarna läcker mera än andra länders. Misstanken finns att rysk naturgasutvinning inte är lika omsorgsfull som i andra länder och att gas läcker ut redan vid källan. Ryssland är också en stor naturgasproducent.

Det hindrar naturligtvis inte att en del av naturgasmetanet kommer från länder i väst. Du kanske kan ge en uppgift om detta, Bengt?

När det gäller kolgruvorna, som också släpper ut metan, är frågan vem förbrukar mest kol - är det USA eller Kina och Indien? Och vem är mest expansiv?

För att verkligen bli trovärdigt som föregångsland, som många politiker tycker är viktigt, borde väl Sverige kunna arrangera en folkomröstning om ett program för standardsänkande åtgärder mot växthusgaserna. Om man inte vill detta borde man låta bli att köra med föregångsargumentet.
/DNg

 
At 26 februari, 2007 14:12, Blogger Per-Olof Persson said...

Bra att ge exempel

Det är bra att ge exempel på hur en "grön" planekonomi kommer att fungera. Vill man införa en "grön" planekonomi med målet att minimera växthusgaserna måste vidtagna åtgärder också ge resultat. Det är lämpligast att införa det "gröna controller departementet" (GCD) med en "grön övercontroller general direktör" (GÖGD) som chef. GCD blir toppdepartementet som inför femårsplaner för utsläppen av växthusgaser.

Femårsplanerna delas upp i ettårsplaner och stat, kommuner, företag och privatpersoner får tilldelat utsläppsrättigheter som varar i ett år. Utsläppsrättigheterna kan säljas på börsen om dessa inte kommer att användas fullt ut. Om exempelvis en person tänkt sig resa till Mallorca kan denna person köpa utsläppsrättigheter som täcker flygresan.

Alla blir enligt lag tvungna att bokföra sina utsläpp för all sin konsumtion. Ett bokslut för varje månad måste lämnas in till GCD. Alla måste skaffa en "grön" revisor som reviderar bokföringen. En "grön" deklaration lämnas in efter varje årsskifte. Om någon fuskar måste "Grönverket" (GD) minska de framtida tilldelningarna av utsläppsrättigheter.

Om inte femårsplanerna infrias kommer de värsta syndarna att hamna i "lappgulag". Dessa människor får leva på renlavar och den vackra naturen. När havsytan har stigit tjugo meter blir det i stället ett "oljetankersgulag". Människor får ro på galärer ut till oljetankers i Atlanten och de får leva på alger och saltvatten.

 
At 26 februari, 2007 15:51, Anonymous Anonym said...

Kina konsumerar ca 30% mer kol än USA, å andra sidan konsumerar USA tre gånger mer olja än Kina. Å tredje sidan så har Kina över fyra gånger så stor befolking så det naturliga vore att de gjorde av med fyra gånger så mycket resurser.

Med tanke på att ökningen av metanhalten i stort sett stannat av medan koldioxihalten fortsätter att stiga är Dannes fokusering på den förra något förbryllande. Genom att minska metanutsläpp kan vi säkert få halten att sjunka ner en bit mot förindustriella nivåer men långsiktigt är det försumbart jämfört med effekten av mer koldioxid.

När det gäller att minska utsläppen är det bara jämföra olika länder för att se vad som gått att göra. Sverige har t ex varit bra på fjärr-värme och -kyla, å andra sidan har vi EU:s mest bensintörstiga bilpark och en industri som drar mer än konkurrenter söderut. Kan vi inte ta och genomföra de enkla åtgärderna först?

 
At 26 februari, 2007 17:28, Blogger Jonas N said...

Ett skäl (inte det enda) till våra bensintörstiga bilar är att vi också har bland EUs äldsta bilparker.

Det understryker en viktig poäng, nämligen att fattigdom (alternativt hög andel politiska kostnader) inte alls säkert är bra för miljön.

Något som många ggr har påpekats angående de långtgående ingreppen som somliga vill göra för att tvinga befolkningen att bli 'miljövänlig' ...

 
At 26 februari, 2007 17:51, Anonymous Anonym said...

Ja det kanske är en god tanke att gå igenom hur mycket som måste skäras ner och bort för att nå de nivåer som krävs. (Det borde kunna ge ett uppsving åt kalkylerna för grön energi som kärnkraft, åtminstone.)

En annan konsekvens är väl dessutom att koldioxidutsläppen per person måste skalas neråt i takt med ökningen bara för att hålla utsläppen på jämn nivå.

Låt mig slutligen föreslå generaldirektörens titel som "grön övercontroller direktör, central landsenhet" eller GÖDCL.

 
At 27 februari, 2007 19:15, Anonymous Anonym said...

Vi borde väl ändå alla kunna vara överens om att utrota termiterna, och där skulle ju Sverige kunna vara ett föregångsland!

 
At 28 februari, 2007 18:53, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, Sverige har blivit ett fattigt land som inte har råd med så många nya bränslesnåla bilar. Dessutom vill de trygghetssökande svenskarna ha gedigna och kraftiga bilar för att känna sig sökra i trafiken. Varför skulle vi inte få ha sådana preferenser?

Du har naturligtvis rätt i att vi först skall vidta åtgärder som är enkla först och då är inte matreglering värt ansträngningen. Det var också det jag ville komma fram till.

Det enklaste är nog trots allt att avstå från kol och olja för uppvärmning och elproduktion. Därefter är det att lagra koldioxiden där sådan eldning finns kvar i länder med svårare möjligheter till förnyelse. Men det är inte något som Sverige får credit för och därför kommer de svenska chauvunistiska politikerna att strunta i detta och istället plåga oss med betydligt dyrare och mer obekväma åtgärder.
/DNg

 
At 01 mars, 2007 11:43, Anonymous Anonym said...

Danne och Jonas, även om man jämför bilar av samma årsmodell ligger Sverige i topp eller nästan i topp inom EU. (minns inte exakt). Det handlar inte heller om att vi är fattiga, stora bilar är dyrare både i inköp och drift, utan snarare att vi har en svensk bilindustri som fokuserat sig på att göra stora, dyra bilar och staten skattemässigt därför gynnat sådana.

Säkerhetsmässigt är vinsten av stora bilar överskattad. Det är främst i kollision med mindre bilar man gör en vinst och då till priset av att de i den mindre bilen drabbas desto värre. Speciellt är den säkerhetsmässiga vinsten av att välja en kraftigare motor i bilen som svenskar regelmässigt gör helt försumbar. Tar man hänsyn till att folk kör mer aggressivt med en starkare motor rentav negativ.

Anledningen till att det är dumt att svenskarna har preferenser för stora bilar är miljön. Att välja mindre och bränslesnålare bilar hör till de enkla åtgärderna.

 
At 04 mars, 2007 02:36, Anonymous Anonym said...

Se upp för dårarna - dårarna stängs ...

Jag är helt överens i tolkningen att miljöargumenten används för att behålla en stark central makt och ett vänsterperspektiv i politiken. Genom att skrämma folket med undergångsprofetior går det att skatta ihjäl deras frihetslängtan och intiativkraft. Politikerna behåller makten över människors vardag.

Funnes det en rimlig anledning att bedriva grönvänsterns undergångspolitik borde risodlingarna förbjudas! Kräver man inte risodlingarnas omedelbara avskaffande är de egna budskapen förljugna.

Som medicinman (läkare) kunde jag lägga till en annan metankälla som inte är försumbar och det är människan själv. Miljarder människor släpper dagligen ut mängder av metan och antalet människor på jorden ökar oavbrutet. Vad gör svenska politiker åt det? Kommer vi att få förbud mot vissa livsmedel som bönor och kål, alltså populär veganmat?

Det är inte fortkörarna som släpper ut mest växthusgaser utan FART-dårarna. Se upp för fart-dårarna - de orsakar jordens undergång!

 

Skicka en kommentar

<< Home