måndag, februari 19, 2007

Ingen mjölk till barnen minskar växthusgaserna

Boskapsskötseln leder till större utsläpp än bilismen i världen. Det är därför befogat att vi drar in mjölken till barnen, slutar att äta biff och skippar yllekläderna. Köttätarna får bli kristna och äta griskött. Oljan går i framtiden till syntetkläder och plasthus. Träden används som bränsle och drivmedel. Planhushållarna blir klimatfundamentalister.

En rapport från FN:s mat- och jordbruksotganisation, FAO, fäster uppmärksamheten på boskapens betydelse för världens utsläpp av växthusgaser (GHG). Rapporten Lifestock's long shadow riktar in sig på köttproduktionen och inte på kläder och mjölk. Man gör gällande att boskapssektorn orsakar 18 procent av människans bidrag till GHG-utsläppen (räknat som koldioxidekvivalenter). Detta är en hög siffra och kan jämföras med den något äldre från Stern-rapporten (bloggen 15/12) i höstas som angav 14 procent - mot 10 procent för personbilar och lastbilar. En förklaring kan vara att FAO tar med en del av avskogningen för grödor till boskapen i siffran 18 procent.

Det är dock klart att idisslande boskap (nötkreatur och får) utsöndrar metan (CH4). För att ge föda till nötboskap har man börjat odla specialgrödor med hjälp av kvävegödsling som i sin tur avger dikväveoxid (lustgas N2O). Båda dessa finns i luften men i långt mindre koncentration än koldioxiden. De har dessutom inte så lång livslängd som denna.

Men dessa två gasers effekt är ändå avsevärd eftersom de tar upp mera värmestrålning än koldioxiden. Med hänsyn till att de bryts ner relativt snabbt (63 procent är borta för CH4 på 12 år och för N2O på 114 år) måste man ange en tidsperiod vid jämförelser. Man brukar därför ange deras 'global warming power' (GWP) på 100 års sikt i multiplar av koldioxid. CH4 är då 23 gånger värre och N2O 114 gånger värre än CO2.

På 250 år har strålningsdrivningen från CO2 varit 1,46 W/m2, metan o,48 W och från lustgas 0,15 W (+/- 10 %). Dessutom finns det ett antal kolfluorklorider (CFC, HCFC mm) som har avsevärd effekt. Grovt sett brukar man anse att koldioxiden bidragit med 60 procent av växthuseffektens hittillsvarande förstärkning. Det är denna som sedan enligt teorin bidragit till det mesta av jordens uppvärmning de senaste 100 åren.

Anhängarna av växtusteorin har anledning att begrunda hur man hittills har agerat mot de mänskliga utsläppen av GHG. Under lång tid har man inriktat åtgärderna främst mot utsläppen från privatbilismen och i någon mån lastbilstrafiken. Personbilar som går på bensin skall på sikt avskaffas och dessförinnan göras mindre och mer motorsvaga. Det skall nu ske genom tvingande regleringar och inte längre genom höjd bensinskatt. Detta förefaller dock ologiskt när det finns enklare och billigare sätt att minska GHG-utsläppen.

Svensk Dagbladets skribent Henrik Ennart har upptäckt FAO:s rapport och vill tillföra en ny åtgärd som vi själva kan bidra med vid sidan av att cykla istället för att åka bil, sänka värmen inomhus och koka mindre vatten mm. Hans artikel idag 19/2 har rubriken Färre biffar snabbaste boten mot växthusgas och går ut på att vi borde äta mindre kött. Men slutsatsen kunde lika gärna bli Ingen mjölk till barnen minskar klimathotet. Eller varför inte Yllekläder hot mot klimatet? Ullen kommer ju från får som släpper ut metan.

I framtiden får vi nog räkna med att jordens befolkning, som vill äta kött, går över till kristendomen eller buddhismen hela bunten eftersom man då får äta griskött. Vi får klä oss i syntetkläder gjorda på olja eftersom ullproduktionen förbjudits och bomullsfälten planterats igen med energisly för drivmedel. Våra hus måste likaledes göras av plast eftersom timret skall brännas upp i energiproduktionen och cementtillverkningen har förbjudits eftersom den släpper ut koldioxid.

Det blir fest i Kapernaum för planhushållarna när de får bli klimatfundamentalister.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

24 Comments:

At 19 februari, 2007 22:03, Blogger magnus said...

"går över till kristendomen eller buddhismen hela bunten"

Sk*t också, att jag inte hann före...

/Magnus ORERAR

PS. Kul och, som vanligt, riktigt bra skrivet!

 
At 19 februari, 2007 23:04, Anonymous Anonym said...

Jag tar nog på mig hampa kläder istället för bomul tack och kör tokfort på flytande syre och etanol..

 
At 20 februari, 2007 07:47, Anonymous Anonym said...

Jag undrar vad ni tycker om följande argument:

Om det är omoraliskt att förbruka mycket energi, är det också omoraliskt att bo på nordliga breddgrader såsom Skandinavien, eftersom så mycket energi går till uppvärmning. Tänk så mycket energi som skulle kunna sparas om alla skandinaver flyttade till ett land vid ekvatorn!

 
At 20 februari, 2007 13:48, Blogger Danne Nordling said...

Tack Magnus.

Fredrik, du sätter fingret på en central punkt för hur en moraliskt känslig klimatdogmatiker borde förhålla sig. För det första borde väl alla sådana på nordliga breddgrader emigrera söderut. För det andra borde de väl också agera för att alla andra också gör det. Kanske är det en moralisk plikt att bidra med pengar till de mera obenägnas flytt söderut?
/DNg

 
At 20 februari, 2007 13:52, Anonymous Anonym said...

Det är ett utmärkt argument. Och det räcker att flytta ett par hundra mil söderut. Det har jag gjort. Har knappt haft värmen på alls nu i vinter. Detta har sparat tusentals kronor i uppvärmningskostnader per månad. Och det halverade skatten på arbete i ett enda nafs. Och sjukvården är inte sämre. Pension är inget som jag räknade med i Sverige ändå, det lär ha ändrats kraftigt när det är dags.

Gamla lagar och bestämmelser från 1960 har ju ingen betydelse idag om man säger så. Lagar och bestämmelser från 2007 kommer att ha lika liten betydelse om ett par decennier. Troligen ännu mindre. Alltså är det meningslöst att pensionsspara i dagens system. Ska man pensionsspara så måste man ha något att spara. Sådant sparande omöjliggörs av ockerskatter på arbete. Jaha. Så vad är poängen då då?

Dessutom finner jag det märkligt att SAMMA regering som beställde Sternrapporten (Sternrapporten är ett beställningsjobb på direkt uppdrag av Gordon Brown) är i full färd med att bygga ut brittiska flygplatser kraftigt:

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/2145139.stm

Nya landningsbanor ska det bli.

Sanningen är förstås att man struntar i klimatet, men det är trevligt att det här försöket att beskatta LUFT faktiskt håller på att gå hem!

Och "solen", den där lysande bollen uppe i himlen, den har man uppenbarligen helt glömt bort. Solen är inne i en period med hög aktivitet just nu. Detta nämns aldrig i rapporterna. Icke en gång.

 
At 20 februari, 2007 13:53, Blogger Per-Olof Persson said...

Uppvärmning kommer före CO2

Dags för miljöfascisterna att förklara varför den globala uppvärmningen kommer före ökningen av CO2. Exempelvis i denna rapport:

(Fischer et al., 1999; Monnin et al., 2001; Mudelsee, 2001; Caillon et al., 2003; Vakulenko et al., 2004; Siegenthaler et al., 2005)

uppges:

However, these correlations are discernible only if viewed at resolutions in excess of 1 000 years. Higher resolution records for all seven glacial terminations studied to this day show that the rise in CO2 postdates the warming by several hundred to 2 800 years. Consequently, CO2 is likely a product of the ≈100 000-year climate oscillations, not their cause.

 
At 20 februari, 2007 22:41, Anonymous Anonym said...

Att köttproduktion är ett miljöproblem och att en vegetarisk eller i alla fall mer köttsnål kost vore bättre för miljön är något som framförts av miljövänner länge, inget att ironisera över. Världens jordbrukspolitik är dock som den är med stora subventioner. Är Danne vän av dessa?

Sen är man inte helt passiv för hur man skall påverka kors metanutsläpp. Både vaccination mot metanproducerande bakterier och anpassning av kosten studeras.

Inte heller fungerar Dannes försök till ironi med att vi borde sluta med mjölk och ylle. Som han konstaterar har metan begränsad livsläng och vi behöver därför inte minska utsläppen lika drastiskt som med koldioxid, bara få ned dem till nivåer som atmosfärens reningsprocesser kan ta hand om.

Mer energi lär gå åt globalt för luftkonditionering än för uppvärmning. Kanske inte så bra att flytta till ekvatorn med andra ord. Då är det bättre att isolera huset ordentligt. Det är lättare att isolera mot kyla än mot värme eftersom vi producerar en hel del spillvärme i hus.

Ron, solens inverkan nämns i IPCC:s rapporter, den är bara inte så stor som du tycks tro.

Per-Olof, ingen hävdar att den primära orsaken till istidscykeln är en ökning av koldioxidhalten. Vad skulle orsakat denna? Istället startar cykeln med att ändringar i jordbanan gör att istäcket på norra halvklotet börjar växa varvid mer solljus reflekteras och klimatet kyls av. På något, av vad jag vet inte helt klarlagt även om det finns teorier, skäl minskar då koldioxidhalten och denna minskning bidrar till att förstärka nedkylningen. Man får inte storleken på temperaturskiftet att gå ihop om man inte räknar med denna effekt från koldioxid.

Att koldioxid historiskt sätt fungerat som positiv återkoppling är något jag inte förstår varför betongfascister vill dra upp. Dagens modeller baseras på att naturen fortsätter absorbera ca hälften av den koldioxid vi släpper ut. Skulle den trenden vända och vi få en naturlig koldioxidkälla i en varmare värld, ja då får vi räkna upp prognoserna ordentligt.

 
At 21 februari, 2007 09:33, Blogger Marcus said...

Thomas P: Sen när har en liberal varit vän av statliga subventioner?

Apropå köttkonsumtion och konsumtion i allmänhet, varför vägrar du svara på min fråga om du äter kött eller inte, som jag ställt i andra fora? Du har ju massa åsikter om hur andra ska konsumera i miljöhänseende, vilka TV-apparater man ska ha osv.

 
At 21 februari, 2007 10:33, Blogger Jonas N said...

"betongfascister" ... det låter som något kidsen hos Esbati skulle kunna kasta ur sig och få dem att känna sig lite tuffa i tron att det är ett argument. Några av dem tror säkert också att de har 'förstått' så mycket mer än alla andra.

Jag har iaf ofta fått lite av ett 'ungdomsförbundare-intryck' när man läser Thomas P:s 'argumentation' trots att det sällan blir så här tydligt (och att han nog är äldre nu)

 
At 21 februari, 2007 12:19, Anonymous Anonym said...

Jonas, du borde kanske läst det inlägg jag besvarade där Per-Olof Persson talade om "miljöfascister". Mitt "betongfascist" var ett svar på detta. Men du kanske har högre förväntningar på mig än på honom i vilket fall jag får se det som en komplimang.

Marcus, Danne hade kunnat skriva ett seriöst inlägg i vilket han konstaterade att jordbrukssubventioner leder till miljöförstöring och att det alltså finns såväl ekonomiska som miljömässiga skäl att dra ned på dessa. Istället valde han att ironiskt enbart ge sig på miljövänner vilket jag tolkade som ett stöd för status quo.

Och jag är ledsen om du tolkar det faktum att jag inte svarar på varje fråga som någon ställer mig som att jag "vägrar" detta. Svaret är i alla händelser att jag inte är vegetarian. Kanske jag borde vara det men ingen är perfekt. Jag är född i en familj där det åts mycket kött och även om jag dragit ned på konsumtionen en hel del har jag inte slutat helt. Detta har även praktiska skäl: som vegetarian måste man tänka lite mer på vad man äter för att få i sig alla näringsämnen och jag är inte så intresserad av matlagning. Även en rätt liten mängd kött fungerar då som skydd.

Att vara miljövän handlar inte om att vara perfekt i alla avseenden,

 
At 21 februari, 2007 12:47, Blogger Marcus said...

Thomas, tro det eller ej, jag ser mig också som miljövän. Jag håller också med dig så tillvida att människor (miljövänner eller inte) inte behöver vara perfekta i alla avseenden.

Men anledningen till att jag undrade, och jag förmodar att det tog sådan tid innan du svarade är att din egna livsstil då rimmar illa med din syn på att ta eget ansvar samt ditt egna moraliserande över hur andra väljer att konsumera.

Det är som bekant lätt att peka finger från sina egna höga hästar, men det är betydligt svårare att förändra sig själv. Då hittar man alltid lämpliga ursäkter, ungefär i stil med de du radar upp ovan.

 
At 21 februari, 2007 12:49, Blogger Danne Nordling said...

Ett medel mot blindivrande alarmister är ironi. På olika sätt kan man motarbeta den bekväma fundamentalistiska inställningen att varje källa till GHG förtjänar att motarbetas även med hjälp av betungande åtaganden.

I debatten tycks många ha glömt vad som kom överens redan i klimatkonventionen i Rio 1992 - nämligen att åtgärder mot GHG skulle vidtas på ett ekonomiskt effektivt sätt. Istället har det påbörjats en kapplöpning om vilket land som inom sina gränser kan göra de största relativa minskningarna. Det inbjuder naturligtvis till resonemang om att sluta äta nötkött och dricka mjölk, sluta med fåravel och börja med sockerbetsodling. Dessutom finns möjligheten att flytta till ett något varmare klimat som inte behöver så mycket luftkonditionering.

Thomas, tycker du inte att restriktionsivrarna borde bli mer realistiska i debatten? Varför skulle t ex sopsortering vara ekonomiskt försvarbar som medel mot GHG?
/DNg

 
At 21 februari, 2007 15:25, Anonymous Anonym said...

Marcus, jag har ingen bil, har inte rest på flygsemester på tre år. Jag tror jag kan unna med en köttbit i grytan nu och då utan att bli kallad hycklare. Det handlar som sagt inte om att vara perfekt, om alla strävar efter att vara bättre än genomsnittet så skulle det räcka långt. (Ja, i själva verket är det ett omöjligt mål).

Danne, vill du diskutera ekonomisk effektivitet gör det, men håll dig borta från den naturvetenskapliga debatt du inte vet något om. Jag har absolut ingen önskan att koldioxidutsläppen skall minskas på ett irrationellt sätt, men ned måste de.

Sopsortering har flera syften. Att återvinna papper spar t ex både skog och energi eftersom det går åt ca en fjärdedel (ur minnet) så mycket energi att framställa papper ur returpapper som av träd. Att sortera batterier minskar läckage av farliga tungmetaller etc.

I några fall kan man ifrågasätta om sortering är ekonomiskt rationell, men man skall då även ta hänsyn till att det på lite sikt tas fram bättre metoder att använda sig av en sorterad typ av sopor när väl denna finns tillgänglig. Det handlar om hönan och ägget. Jag är säker på att det finns förbättringar att göra, ingenting är perfekt, men man kan inte bara fördöma all sopsortering.

 
At 21 februari, 2007 18:08, Blogger Marcus said...

Thomas, jag tror du missförstår. Poängen var inte att skapa någon slags moralisk skala, där den ena kan vara bättre än den andra. Och där du får lite pluspoäng för att du inte äger en bil (du kanske inte har råd med en bil heller, vad vet jag?). Det projektet är tämligen ointressant, eftersom jag inte tror på någon sådan objektiv måttstock öht. Samtidigt kommer *du* gärna med olika uppmaningar (till andra givetvis)om än det ena än det andra, men det är förvånansvärt dåligt underbyggt och motiverat, samt i slutändan helt godtyckligt.

Bara för att du behöver handla på ett visst sätt pga *ditt* samvete, så följer det inte att just ditt handlande ska bli någon allmän norm.

Jag kallade dig inte hycklare heller, eftersom givet en alldeles för oprecis definition av hur man bör handla, så kan man inte beskylla någon för det. Men ditt beslut att äta kött (trots köttindustrins väl belagda negativa effekt på miljön) rimmar likväl illa med din allmänna hållning, även om du inte i strikt bemärkelse motsäger dig själv. Först måste du såklart precisera din normativa teori, men den frågan undvek du också tidigare.

 
At 21 februari, 2007 18:21, Anonymous Anonym said...

Visst hade jag råd med både bil och flygsemester om jag ville. Utan att gå in i detalj på min ekonomi kan jag konstatera att jag skulle höra till vinnarna på en slopad förmögenhetsskatt. Små utgifter gör att pengarna samlas på hög. Och självklart kommer jag med uppmaningar till andra, varför skulle jag skriva om uppmaningar till mig själv i ett allmänt forum?

Som vi varit inne på förut handlar det om huruvida man får skada andra, så länge man inte gör det får man göra vad man vill. Koldioxidutsläp gör inte mindre skada om det kommer från någon vars samvete inte har några spärrar. Som norm i miljöfrågan tycker jag vad jag sa i förra inlägget inte är så dåligt: att man bör försöka vara bättre än genomsnittet. Vi påverkas av det samhälle vi lever i och det blir gradvis allt svårare när man skall gå ifrån gängse normer.

 
At 21 februari, 2007 18:38, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, tror du att den onyanserade debatt som alarmisterna satt igång verkligen är intresserad av att diskutera det rationella i olika åtgärder? De råd vi får är ju helt utan analys. Sopsortering är ett exempel och då menade jag inte pappersinsamlingen. Den har vi haft i många decennier.

Batteriinsamlingen är ett bättre exempel. Den är bra för att hindra tungmetaller men den bidrar knappast till mindre GHG. Uppmaningarna till sopsortering i klimatpolitikens tecken måste avse något annat - vad? Kan det då vara rimligt att lägga mycket tid på detta utan att du (eller jag) kan svara på hur det minskar GHG? Det kanske är så att de bilresor som går åt producerar mera GHG än som sorteringen ger i minskning. Men det bryr sig fundamentalisterna inte om. De tycker kanske att det är kul att köra med oss?
/DNg

 
At 21 februari, 2007 19:23, Anonymous Anonym said...

Danne, vad är poängen med att skälla på några ej närmare definierade "alarmister" eller "fundamentalister"? Kom med något konkret istället! Är det någon som är onyanserad här är det du.

Jag har inte sett att någon propagerat för batterinsamling som del i just klimatpolitiken, men det är värt att göra ändå. Vad klagar du egentligen över? Att det finns andra miljöfrågor än klimatet?

 
At 21 februari, 2007 22:37, Blogger Marcus said...

"jag skulle höra till vinnarna på en slopad förmögenhetsskatt."

Eftersom den ska slopas så kan jag bara gratulera.

"Och självklart kommer jag med uppmaningar till andra"

Ja det har jag noterat, men varför är det så självklart? Det antyder att du tycker att den normativa biten i den här frågan är enkel och självklar. I själva verket är det en enormt komplex fråga, utan enkla svar. Och som Danne påpekar så är de "råd" och uppmaningar man får generellt otroligt onyanserade och saknar analys eller solid underbyggnad. Dina uppmaningar inkluderade (eftersom du nyss efterfrågade något konkret).

Så för att travestera din egna uppmaning till Danne att hålla sig till de frågor han behärskar, så kanske du skulle följa ditt egna råd och hålla dig till att reda ut de rent naturvetenskapliga frågorna och helt enkelt skippa din dåligt underbyggda normativa argumentation.

På VoF´s forum exempelvis så slängde du ur dig att man inte skulle köpa en viss TV, vilket visade sig vara en högst tveksam uppmaning, och sen när jag kom med uppföljningsfrågor på din uppmaning att man skulle minska sin konsumtion så blev det (som vanligt) väldigt tyst. Här kommer dessa helt *grundläggande* frågor i repris:

Om du anser att en godtycklig individ inte ska konsumera över en viss gräns, då tycker jag att du har skyldighet att ange 1) var exakt gränsen ligger 2) varför du lägger gränsen just där 3) vad just en persons handlande kommer göra för skillnad 4) vad det finns för negativa konsekvenser av ditt förslag 5) varför dessa sakskäl leder till ett "bör" (eftersom det aldrig följer logiskt) 6) varför h*n ska prioritera just den fråga du vurmar för, när det finns oräkneliga andra behjärtansvärda projekt. etc."Som vi varit inne på förut handlar det om huruvida man får skada andra"

Jag känner ingen liberal som inte skriver under på den principen. Så då är det upp till bevis för de som anser sig skadade. Går det att bevisa (inom rimliga gränser givetvis) så stödjer jag idén att de som förstör ska betala.

"man bör försöka vara bättre än genomsnittet."

Ja det är en åsikt bland många. Men den föder mer följdfrågor än vad den ger svar. Så det är i nuläget ett tämligen ointressant uppmaning.

 
At 22 februari, 2007 08:51, Anonymous Anonym said...

Marcus, vore du hederlig skulle du inte citera en halv mening utan att ta hänsyn till den andra halvan som förklarade vad jag avsåg! Kan du förklara vad meningen skulle vara att komma med uppmaningar till mig själv i ett allmänt forum?

Vad gäller TV:n erkände jag att jag nog blivit lurad av den information som spridits, samt att detta var lätt hänt eftersom affärerna inte sätter ut någon information om apparaternas förbrukning. Sen propagerade jag på VoF:s forum för att man skulle ta ett personligt ansvar. Dina frågor om detaljregler blev i det perspektivet rätt löjliga. Om någon sätter upp exakta regler för hur man skall agera är det inget personligt ansvar utan bara att man följer regler!

Du anser "det upp till bevis för de som anser sig skadade". Det är en princip som inte är rimlig i situationer som den med klimatförändringar. Dels ligger skadorna i framtiden och dels är de utspridda över ett sådant oerhöet antal drabbade. Vi kan inte ha ett samhälle där alla stämmer alla! Den "liberala" lösning du föreslår är inte praktiskt rimlig när det gäller luftföroreningar även om den fungerar om jag skulle få för mig att hälla gift direkt på din tomt.

 
At 22 februari, 2007 10:16, Blogger Marcus said...

"Kan du förklara vad meningen skulle vara att komma med uppmaningar till mig själv i ett allmänt forum?"

Jag ser lika lite mening med det som med att du kommer med uppmaningar till andra. Anledningen till att jag inte kommenterade det var att det trodde jag var uppenbart, och alltså en retorisk fråga från dig.

"Sen propagerade jag på VoF:s forum för att man skulle ta ett personligt ansvar. Dina frågor om detaljregler blev i det perspektivet rätt löjliga."

Inte alls. Att du uppfattar det så stärker bara bilden av att du är oinsatt på det normativa området, samt att din inställning är onyanserad och oseriös. Vilket är skälet till att man inte bör ta dina uppmaningar på allvar.

Vad jag menade med "upp till bevis" var att sambandet mellan klimatförändringar och specifika negativa effekter ska stärkas. Inte nödvändigtvis av de drabbade, utan där sätter jag min tilltro till vetenskapen. Om den praktiska lösningen sedan är handel med utsläppsrätter eller en global koldioxidskatt vet jag inte, men oavsett så ska pengarna öronmärkas och *enbart* gå till de drabbade, inte bara trilla in till statsapparaterna.

 
At 23 februari, 2007 06:49, Anonymous Anonym said...

Det skrämmande med klimatmoralister är att de är så låsta i sina tankar på att ta en defensiv hållning. Förutom att det är tabu att ifrågasätta hypotesen om klimatuppvärmning, så är det tabu att fundera på kreativa lösningar. Det finns många tänkbara geo-ingenjörslösningar (solspeglar, utsläpp av partiklar etc) som bör utvärderas bättre.

På 80-talet så var försurningen det stora hotet. Det är nu löst med kalkning, som säkerligen har någon påverkan på ekologin, men ingen ifrågasätter det. Alla är nöjda och glada.

Det är förvisso naturligt att vara defensiv, då det är svårare att föreställa sig vad man kan få, än vad man redan har (Här finns en intressant koppling till en ekonomisk teori; prospective theory. Har du skrivit om den, Danne?). Men vi har alltid varit duktiga på att anpassa oss.

 
At 23 februari, 2007 08:08, Anonymous Anonym said...

Det är inte förbjudet att tänka på alternativ lösningar, Fredrik, det är bara det att de som föreslagits är så dåliga.

Har du t ex studerat vilken yta som behövs på solspeglar för att ha någon betydelse? Hur mycket skulle det kosta att skicka upp dem i rymden? Var tänker du dig att placera dem?

Att släppa upp aerosoler kan möjligen kompensera om allt du är intresserad av är att hålla den globala medeltemperaturen konstant, men vad tror du händer med regionala klimat? Med nederbörden? Hur mycket minskar fotosyntesen när du drar ned på solljuset? Klimatet är en massa variabler och vi har idag inte tillräckligt med kunskap för att ägna oss åt någon ingenjörskonst där. Det skulle inte fungera bättre än planekonomi.

Sådan här klimatmässig planekonomi har dessutom andra problem t ex att aerosoler har en livslängd i atmosfären på veckor eller som mest ett år. Skulle av någon anledning någon gång i framtiden det program som skickar upp dem fallera skulle vi få ett dramatiskt klimatskift. Vad skulle det få för konsekvenser?

Ett annat problem är att olika länder skulle bli vinnare och förlorare beroende på hur man gör dessa klimatjusteringar. Vi har idag ingen global regering som kan bestämma detta så hur gör vi? Är det de rika länderna som skall få makten att styra klimatet efter sina egna intressen?

Fredriks exempel är sedan fel. Försurningen löstes inte med kalkning utan genom att svavelutsläppen minskades drastiskt. Kalkning fungerade för att delvis reparera de skador tidigare oförsiktighet åstadkommit, men det var aldrig något långsiktigt alternativ till svavelrening.

Eftersom du kommer in på försurning är också ett mindre upppmärksammat problem med våra koldioxidutsläpp att det sänker pH i haven till nivåer som inte förekommit på mijoner år vilket kan få allvarliga biologiska konsekvenser. Hur tänker du dig att lösa det? Kalka världshaven?

 
At 24 februari, 2007 09:07, Anonymous Anonym said...

Det är inte "förbjudet" att tänka på alternativa lösningar, men i den populära debatten går all energi åt till vad som kan göras för att ta en defensiv hållning, alternativ diskuteras knappt. I praktiken är det ett tabu.

Jag kan hålla med om att bioingenjörs-lösningar sannolikt har begränsad möjlighet att fungera för att reglera klimatet, för att vi inte kan förutse det. Men det är ju precis likadant som att göra ingenting: klimatet förändras, antropogen påverkan eller ej, och vi har ju redan brännt så mycket fossila bränslen, att vi förmodligen redan triggat den dynamiska effekten om det finns en sådan.

Thomas har naturligvis rätt om försurningen: huvudorsaken till lösningen på problemet var kraftig reduktion av SOX-gaser.

Försurat hav eller ej, det är fundamentalt att jordens ekologi ständigt förändras, och det är utopiskt att försöka konservera ett visst tillstånd. Det kommer gynna vissa organismer, missgynna andra.

 
At 24 februari, 2007 14:21, Anonymous Anonym said...

Det är inget tabu att diskutera andra åtgärder, i brist på sådana finns dock inte mycket att diskutera.

Klimatet har varit relativt stabilt under de ca 8000 år vi haft en bofast kultur och det finns all anledning att tro att förutan mänsklig inverkan det skulle vara i motsvarnade grad stabilt tusentals år till. Våra utsläpp har redan ändrat detta, men det innebär inte att inte större utsläpp kommer att ge ännu större och mer svårhanderliga konsekvenser.

Sättet Fredrik rycker på axlarna åt försurnigen av världshaven är direkt obehagligt. Det handlar inte om att "försöka konservera ett visst tillstånd" utan om att vi inte skall sabotera fungerande ekosystem. Det handlar om korallrev och många kalkbaserade alger som drabbas och dessa är mycket viktiga i haven. Men du kanske lika gärna äter maneter som fisk?

 

Skicka en kommentar

<< Home