torsdag, mars 08, 2007

Dagens miljöfråga en skattefråga?

Vad ska miljödebatten handla om? Mera administrativa småregleringar och suventioner av ditten och datten? Eller en internationell koldioxidbeskattning? Den kan krävas med hot om repressalier mot länder som Kina i form av koltull. Annars kommer Kinas beräknade ökning av utsläppen till 2025 att motsvara utsläppen från ett ytterligare Europa.

Nu skall Fredrik Reinfeldt bli en "grön" statminister. Det är prioriterat, vilket visades av klimatseminariet igår och debattartikeln "20 procent av energin ska vara förnyelsebar 2020" tillsammans med Danmarks statsminister Anders Fough Rasmussen idag. Vid regeringens seminarium presenterades dock inte någonting nytt utom att en kommission för "hållbar utveckling" skulle tillsättas. Där skall Vattenfalls och Volvos chefer ingå men också miljöivrare och vetenskapare.

Beskrivningen av kommissionens uppgifter är allmänt hållen. När det gäller klimatpolitiken skriver man: "
Klimatförändringarna är en av de största utmaningar som världen står inför. Klimatfrågan kräver globalt samarbete och medverkan från många samhällssektorer och från såväl producenter som konsumenter. Insatser för att bromsa och mildra effekterna av klimatförändringar kommer att innebära stora kostnader. Priset för att inte agera riskerar dock att bli mycket större. Energin är globalt en nyckel för att lösa klimatfrågorna. Energieffektivisering och minskat beroende av fossila bränslen är framgångsvägar men för att hantera den formidabla utmaning som klimatförändringarna innebär får inga handlingsalternativ på förhand uteslutas."

Kommissionen skall arbeta utifrån etablerad vetenskap med att: "Analysera problemställningar som bedöms vara relevanta för arbetet för hållbar utveckling. I analysen bör ingå som en del att se på betydelsen för hållbar utveckling av innovationer, utbildning, forskning samt teknikutveckling. En annan del av analysen bör gälla förbättringar, effektiviseringar och moderniseringar av organisation, regelverk och styrmedel för att underlätta arbetet för en hållbar utveckling som bejakar tillväxt och främjar goda initiativ från individer, företag och andra samhällsaktörer. Arbetet bör bland annat baseras på relevanta indikatorer och statistik om hållbar utveckling."

Anmärkningsvärt är att skatter inte nämns explicit. Man kan förmoda att skattefrågan är en liten del av det som döljs under ordet "styrmedel". De konkreta beskeden tyder på att regeringen ser miljöfrågan som en regleringsfråga snarare än som en skattefråga. Hur detta kan gå ihop med synen att klimatpolitiken är en global fråga är höljt i dunkel. Der är ju ändå tämligen betydelselöst om den svenska rgeringen kan införa någon liten miljöbilssubvention när utsikterna för koldioxidutsläppen ser ut som i diagrammet nedan:


Här ser vi hur det kommer att gå om ingenting görs för att minska koldioxidutsläppen fram till år 2025 jämfört med 2002 (inte 1990 som i Kyoto-protokollet). Det är Kina och USA som är de stora presumtiva ökarna av utsläppen. Även om Europa kan låta bli att öka och EU faktiskt kan minska sina utsläpp är det inte mera än vad som uppvägs av ökningen i Indien, Ryssland och Brasilien. Och enbart Kinas förväntade ökning motsvarar nästan hela Europas nuvarande utsläpp.

Dagens Nyheter snuddar i ledaren idag vid en mera realistisk politik - en koldioxidskatt. Rubriken är dock missledande ("Uppfinn hjulet") och utmynnar i att det nog är svårt att genomföra en överstatlig beskattning. Vad det har med miljöpolitiken att göra framgår inte. Självklart är det inte skattepengarna som är det intressanta utan incitamenten att göra alternativen eller reningsåtgärder mer lönsamma. Det kräver enbart en nationell koldioxidskatt som dessutom kan användas för att sänka andra skatter.

Den svenska regeringen verkar däremot mera intresserad av att vidta icke marknadskonforma regleringsåtgärder än av att införa generellt verkande ekonomiska incitament. Det är egendomligt för en borgerlig regering men kanske ändå inte förvånande. Dels verkar Reinfeldt inte vara en riktig marknadsvän och dels verkar han mer intresserad av att kunna komma med små utspel av betydelselös karaktär men som framstår som miljöpolitiskt handlingskraftiga. Det är naturligtvis en följd av miljöpartiets envisa tjatande efter årgärder som igår färgade av sig på den näbbiga sudioreportern som intervjuade Reinfeldt igår i Aktuellt 21:00.

Dessutom har Sverige redan världens högsta koldioxidskatt. Då finns den inte att ta till när nationella åtgärder efterlyses. Det är tacken för att Sverige "gått före" sedan början av 1990-talet.

Den intressanta är dock om det går att göra en global koldioxidbeskattning på ländernivå till en politiskt gångbar fråga. Då borde man först visa upp koldioxidskatten i olika länder. Nästa steg är att göra som Frankrikes president Jacques Chirac (rt) - att hota att införa en koltull på importen från länder utan koldioxidskatt. Det vore väl något för en borgerlig regering som väl inte heller är för frihandel?

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

10 Comments:

At 08 mars, 2007 16:13, Anonymous Anonym said...

Vi är i alla fall överens om något. Jag håller helt med om att en koldioxidskatt är det rejäla greppet för att komma åt koldioxidutsläppen. EU:s nuvarande system där man ger bort utsläppsrätter till utvalda industrier är en orättvis form av subvention.

Visst kan det finnas läge för andra åtgärder, stöd till teknikutveckling, garanterade statliga kontrakt till produkter som är lite bättre än vad som för stunden finns tillgängligt etc men utan ett rejält pris på föroreningarna så riskerar sådana att bli ett slag i luften.

Däremot kan jag inte hålla med om det sätt Kina framhålls som det stora hotet. Det är USA som är den stora boven i utsläpp per capita. Det är bara för resten av världen att inse hur mycket folk det finns i Kina och att deras utsläpp kommer att bli därefter. Det rimliga resultatet är att utsläppen blir ungefär lika stora per capita världen över.

 
At 08 mars, 2007 19:02, Anonymous Anonym said...

Mitterand är död sedan länge

 
At 08 mars, 2007 19:24, Blogger Danne Nordling said...

Aj, aj, jag menade naturligtvis Jaques Chirac. Har rättat. Tack!
/DNg

 
At 09 mars, 2007 12:56, Blogger Den siste mohikanen said...

USA släpper ut 23,9 ekvivalenter per capita, att jämföra med t ex Canada 22,05, Irland 17,22, Ryssland 14.36, Finland 14.62 osv.

Av det följer att USA inte är påfallande mycket sämre när det gäller utsläpp per BNP per capita (eftersom deras BNP är mycket högre). T ex Ryssland är ju mycket sämre på utsläpp i förhållande till den rikedom de producerar.

Lägger man till det att USA står för nästan alla verksamma motåtgärder (givet att man accepterar att koldioxid är ett problem vilket jag iofs inte gör) så har jag lite svårt att förstå miljövänsterns grupphat i den riktningen.

For the record: med verksamma motåtgärder menar jag här såväl forskning, teknik- och organisationsutveckling som att utgöra introduktionsmarknaden för miljövänlig teknik. Jag syftar alltså inte på den typ av meningslösa symbolpolitik som EU just nu ägnar sig åt.

 
At 09 mars, 2007 15:55, Anonymous Anonym said...

Mohikanen, USA är måhända inte så mycket sämre i utsläpp per BNP, men tycker du verkligen att det är ett rimligt mått? Skall den rike ha rätt att släppa ut mer bara just därför att han är rik? För att ytterligare göra den principen orättvis sjunker mer eller mindre automatiskt utsläppen per BNP när en nation blir rikare eftersom den tunga infrastruktur som står för mycket av utsläppen inte ökar i samma takt som tjänstesektorn.

Visst står USA för en hel del forskning och teknikutveckling, men att de har så höga utsläpp i förhållande till andra länder visar att de inte är så bra som USA-älskare tror.

 
At 09 mars, 2007 17:58, Blogger Den siste mohikanen said...

Att de har så "höga utsläpp" av koldioxid visar ingenting, eftersom koldioxid inte är ett påvisat problem. Skulle det vara ett problem lär väl USA vara lika duktiga på att tackla det som andra miljöproblem.

Om koldioxiddriven klimatpåverkan visar sig vara relativt obetydlig vilket jag tycker det finns goda indikationer på, kommer du då att tacka USA för all koldioxid de släpper ut? Som bidrar till ett friskare växt och djurliv och minskar problemen med nästa kallperiod?

 
At 11 mars, 2007 09:52, Anonymous Anonym said...

Börja beskatta företag som inte ger konsumenter något annat alternativ än bilen, när de vill handla hos dessa. Det gäller alla företag som tillhanda håller enstaka varor eller fordon på en geografiskt utspridd marknad, där bilen blir det enda möjliga transportmedlet. Se på problematiken med ständigt ökande trängsel, köer, och utsläpp, med att det inte görs något för att minska själva bilanvändandet.
Dessa gigantiska privata marknadsplatser på Internet tillåts bara att växa och generera mer och mer biltrafik. Hur begåvat är det? Läs mer på www.privatmotormarknad.se

 
At 11 mars, 2007 13:30, Blogger Danne Nordling said...

Att tvinga rika länder som vant sig vid ett liv med höga koldioxidutsläpp och inte har några snabba alternativ, att sänka sin standard kraftigt får i en utilitaristisk kalkyl ett starkt negativt värde. Därför kan utilitaristerna hävda att det är bättre för världen som helhet att de länder som billigast kan öka standarden med kolförbränning avstår från det.

Nya grepp i planhushållningen: Skatt på varuhus och butiker som bara kan nås med bil (kul för glesbygden), förbud mot långa semesterresor med flyg, förbud mot nya fritidsbåtar som är motordrivna, båtskatt på äldre motorbåtar, subventioner för segelbåtar och subventioner för webbkameror och teknik som gör att man kan se saker och personer över nätet istället för att åka bil och träffas i verkligheten.
/DNg

 
At 11 mars, 2007 22:50, Anonymous Anonym said...

Att tvinga industriländer att minska sina utsläpp snabbt ger onekligen ett negativt bidrag till i stort sett vilken utilityfunktion man nu valt. Å andra sidan ger en standardhöjing i fattiga länder där detta leder till ökad hälsa och livslängd normalt till en större pluspost än att några industrländare tycker det är lite obekvämt att cykla eller ta bussen till jobbet. Allt beror dock på hur man väljer sin funktion.

 
At 11 september, 2007 10:15, Anonymous Anonym said...

behovet av transporter!
De verkligt stora transport ökningarna har skett därför att vi tillåter handelsplatser att expandera till nationella och internationella handelsplatser.
Alla våra landsortstidningar är nu dränerade på privatannonser av fordon och varor. Nu sker handeln på nationell nivå genom tex blocket, man åker land och rike runt för att fynda. Hur begåvat är det? Ska man börja med en EU site också? Billig bruksbil i Spanien?


Och tyvärr EU
Fri rörlighet av varor och tjänster leder till ökade transporter och utsläpp! Det kanske man inte tänkte på?

 

Skicka en kommentar

<< Home