tisdag, mars 06, 2007

Skatt på kött för att göra vegetarianerna rikare?

En skatt på "ko-mat" behöver inte vara ett välbetänkt förslag i miljödebatten. Det visade sig vara ett fuskartat försök att lansera en motsättning mellan vegetariekonsumenter och köttkonsumenter. Och naturligtvis var det en vänsterpartist som låg bakom.

I Sveriges Radio utannonserades ett förslag att genom beskattning minska köttkonsumtionen i dagens P1-morgon. Man fick intrycket att detta syftade till att förbättra miljön. Men när Jens Holm, EU-parlamentariker (v), fick förklara vad förslaget gick ut på hade det inte med jordens miljö att göra. Det var istället ett försök att uppamma en intressemotsättning mellan dem som mest konsumerar vegetabilier och dem som äter en hel del kött.

Förslaget gick ut på att vi borde lägga en skatt på ko-mat och annat foder som används inom animalieuppfödningen. Det skulle göra nötkött, svinkött och höns mm dyrare och minska efterfrågan. Då skulle mindre arealer behöva odlas för att tillgodose köttproduktionen med påföljd att jordbruksmark användbar för direkt vegetabilisk föda skulle bli billigare. Priset på bröd och tortillas skulle sjunka. Det vore bra för de fattiga i världen, menade vänsterpartisten.

Förslaget presenterades dock så inlindat att man först kunde tro att det var en bra idé att med ekonomiska styrmedel helt i samklang med marknadshushållningens grunder göra världen bättre. Centerpartisten Erik Eriksson (riksdagsledamot) hade också påtagliga svårigheter att bemöta Holms resonemang. Vad problemställningen gällde var en fördelningspolitisk fråga och inte ett allmänintresse att producera en kollektiv nyttighet som t ex en bättre miljö för alla. Men det tycktes inte Eriksson ha upptäckt.

Vi har faktiskt redan ett prissystem som utför avvägningen mellan produktionen av vegetarisk respektive animalisk mat i världen. De som är missnöjda med denna fördelning kan själva skänka pengar till de fattiga eller avstå från att äta kött. Att införa en skatt för att ändra folks kostvanor är inte ett allmänt intresse och därför ingenting som man borde få använda statens våldsmakt för att genomföra.

Annat hade det varit om förslaget hade gått ut på att göra nöt- och fårkött dyrare för att minska metanutsläppen och därmed enligt konventionell teori minska växthuseffekten och riskerna för en global uppvärmning. Det är en kollektiv nyttighet och en uppgift för staten. Eller till nöds hade Holm kunnat föreslå att eftersom all köttproduktion tar i anspråk så mycket jordbruksmark att det inte skulle räcka för att odla energigrödor för etanol och biodiesel måste därför en skatt läggas på all köttkonsumtion. Det argumentet är dock knappast korrekt.

Jag kan inte se annat än att Jens Holm försökte åka snålskuts på miljö- och klimatdebatten för att få uppmärksamhet på en traditionell kommunistisk tankegång.

Andra bloggar om: , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 07 mars, 2007 00:12, Blogger Per-Olof Persson said...

Gynnar köttimporten

Skatt på djurfoder kommer bara att gälla i Sverige. Detta gynnar köttimporten från länder som Argentina och Australien. Det blir mer långväga transporter och en större global handel.

Kommunister och miljövänner anser att den globala handeln ska minska och att det mesta ska produceras i människors närområde. Detta anses minska utsläppen från de långväga transporterna. Men detta är en hypotes som inte är bevisad. Lokal produktion kan bli mer energikrävande än långväga eftersom konkurrenstrycket försvinner och effektiviteten minskar. Ska exempelvis bananer odlas i växthus kommer detta att vara mer energikrävande än att frakta med bananbåt.

Om åtgärden verkligen minskar konsumtionen av kött så kan det i stället bli så att importen av vegetabilisk föda ökar. Det blir kanske inga miljövinster i slutändan. Egentligen är verkligheten så pass komplicerad att politikerna aldrig kan veta vad resultatet blir av ett politiskt beslut. Därför agerar politikerna utifrån vad väljarna anser vara riktigt. Men vad väljarna anser måste först pejlas in.

 
At 07 mars, 2007 13:14, Blogger Unknown said...

Hur tänker de beskatta fiske, jakt och rennäringen? Ska samer tvångsbeskattas för att de ska bli vegetarianer?

 
At 07 mars, 2007 13:20, Blogger Danne Nordling said...

Förslaget var nog ganska ogenomtänkt. Men det fick inte centerpartisten fram. Om Sverige ensamt fördyrar sin fodertillgång blir bara svenskt kött dyrare och inverkan på "de fattigas" matpriser i praktiken obefintlig. Syftet måste vara att alla i-länder eller alla länder i hela världen skulle införa en foderskatt. Det är så orealistiskt att man kan fråga sig varför SR tar upp denna diskussion.

Argumentet att Sverige skall visa upp sig som ett föregångsland kan ifrågasättas på samma grund (realismen). Men dessutom kan man som P-O P peka på negativa konsekvenser för miljön.

Holm ville komma åt den köttproduktion som fordrar åkerareal som istället kunde användas till vegetariska livsmedel. Om renar inte kräver fodertillskott skulle rennäringen klara sig. Odlad fisk skulle knappast komma undan. Jakt och fiske som inte gick till kreatursfoder skulle nog klara sig.
/DNg

 
At 09 mars, 2007 10:05, Blogger Unknown said...

Finns någon egentlig matbrist? Jag trodde att det mest handlar om distributionsproblem. T.ex. Indien har visserligen mycket undernäring, har tillräckligt med mat, med det förvaras i väldiga lager av regeringen (i fall att). I Afrika t.ex. saknas ofta medel för att transportera mat från jordbrukare till konsumenter (om man inte får maten att själv gå till kunderna).

Tortillaproblemet handlar väl mest om att etanolsubventioner i USA som drev upp priserna.

En annan fråga om verkligen det finns en motsättning mellan foderproduktion och vegetabilier? Var går gränsen? Givet tillräckliga energi-insatser går odling av vegetabilisk mat genomföras varsomhelst, t.o.m. Antarktis.

 
At 22 december, 2012 07:23, Anonymous Anonym said...

I visit everyday some blogs and sites to read
content, but this blog gives quality based posts.
My web page :: topografía

 
At 24 oktober, 2022 12:44, Anonymous Anonym said...

yeezy
bape
off white hoodie
curry 8
palm angels outlet
stephen curry shoes
off white clothing
steph curry shoes
paul george
golden goose

 

Skicka en kommentar

<< Home