torsdag, maj 10, 2007

Okunskapen om Stalin-kommunismen

Ungdomen vet inte mycket om kommunismen. Men vet ens de mer insatta särskilt mycket om dess främste ledare, den försiktige Stalin, som hade makten i 30 år? Var han en fryntlig patriark eller en psykopatisk maktspelare? Vilken roll spelade Stalin för att få Hitler att starta andra världskriget?

Föreningen Upplysning om kommunismen har låtit Demoskop undersöka svenska ungdomars kunskaper om kommunismen. 90 procent kände inte till Gulag, 40 trodde att kommunismen bidragit till välståndet i världen, 43 procent trodde att antalet offer var mindre än en miljon etc. (Den verkliga siffran är närmare 100 miljoner, plus krigsoffren.)

Dagens Nyheter kommenterar undersökningen i en ledare idag med rubrikens "Ungas röda oreda" och instämmer i att det behövs mer upplysning om vad kommunismen i praktiken inneburit. Tänkvärd är nedanstående förklaring till de dåliga kunskaperna:
"Svenskarnas bristande kunskaper om kommunismens illgärningar faller tillbaka på en historieundervisning som aldrig fullt förklarade Sovjetunionens agerande i Europa. Skolorna anpassade sig till neutralitetspolitiken där ett kritiskt förhållningssätt till den stora grannen i öst ansågs äventyra svenska intressen. Sovjetunionens oerhörda förluster i kampen mot nazismen födde en sympati i väst som dessvärre också övergick i en förståelse för dess politiska system."
Det skulle förvisso vara en välgärning om östkommunismens historia tydligare kunde förklaras. Och den märkliga uppfattningen att kommunismen bidragit till välståndet i världen (40 %) borde undersökas vidare och motbevisas. Den måste rimligen bygga på en föreställning att bortsett från de krig och revolter som kommunister varit delaktiga i så har den politik som bedrivits i Sovjet, Kina, Kuba, Nordkorea och Östeuropa ökat välståndet mera än om dessa länder fått "lida" under ett marknadsekonomiskt system.

Men bättre upplysning om kommunismen kommer också att innefatta bättre kunsaper om diktatorn Josef Stalin (1879-1953). Och då kommer ett antal intressanta ställningstaganden att behöva göras. Var Stalin en intelligent, intrigant maktspelare som var extremt försiktig med paranoida drag men i grunden en psykopat? Eller var han en vanlig hårdför autokrat som måste bedömas enligt sin tids mer råa värdeskalor?

Ett testfall är mordet på Trotsky (f 1877) i Mexico 1940. Var det aktion av en ledare av det stora fosterlandet i dess intresse eller en omsorgsfullt förberedd personlig vendetta mot en tidigare konkurrent? Om man förstår Stalins bevekelsegrunder i fallet Trotsky öppnar sig avgrunder av subversivt agerande som Stalin kanske varit delaktigt i.

Den mest centrala frågan är omständigheterna kring andra världskrigets utbrott. Varför gick Stalin i kompanjonskap med Hitler i augusti 1939? Var det för att "vinna tid" för att upprusta när det visade sig att Hitler var en aggressiv imperialist som kanske skulle starta krig? Eller var det tvärtom så att Hitler aldrig skulle ha vågat anfalla Polen om Stalin istället hade kommit överens med England, Frankrike och Polen (sådana förhandlingar förekom).

Den första versionen har länge varit den gängse och sanktionerad av sådana krafter som DN antyder (även i andra länder). Men de senaste åren har det framkommit vissa ytterligare belägg för den andra versionen. Det är upptäckten av ett dokument som handlar om ett hemligt möte med politbyrån som Stalin höll 19 augusti 1939. Där finns en förklaring till varför det skulle vara rationellt att underteckna Molotov-Ribbentrop-pakten. Den går ut på att en kommunistisk världsrevolution inte är i sikte. På 20 år har ingenting åstadkommits. Men om det skulle bli ett långvarigt krig i Europa skulle möjligheterna öka avsevärt för "revolutioner" i dessa länder. Och därefter kan Sovjet välja det lämpligaste tillfället att komma med i kriget.

Resonemanget avslutas med att de olika avtalsförslagen analyseras. Slutsatsen blir att England/Frankrikes propåer artigt avvisas. Slutparollen lyder i den svenska översättningen (som bygger på den ryska textversion som finns i ryska arkiv):

"Kamrater, till handling för sovjetstatens, de arbetandes, hemlandets bästa för att krig skall utbryta mellan Tyskland och det anglo‑franska blocket! Vi måste göra allt för att detta krig blir så långvarigt som möj­ligt och att det försvagar båda parter. Från denna utgångspunkt måste vi godkänna det av Tyskland föreslagna alliansavtalet och verka i samband därmed så, att detta någon dag proklamerade krig skall räcka så länge som möjligt." (Källa: E Hautamäki: Finland i stormens öga (2004)
Det finns andra versioner av texten på andra språk. Och det finns även några samtida små notiser (ex The Times 26/8) i utländsk press där politbyråns förklaringar utvecklas på ett populärt sätt. Forskningen inom detta område befinner sig ännu på ett begynnelsestadium. Men om kommunismens konsekvenser skall belysas borde också möjligheten av ett framkallande av ett världskrig av en psykopatisk diktator besatt av visionen om en socialistisk världsrevolution undersökas.

Stalin själv såg till att ingenting sparades om detta i de egna arkiven. Därför framstår han som en fryntlig patriark med en del barska drag i Simon Sebag Montefioris biografi. Vad som verkligen hände framgår bara indirekt. Kriget utvecklades ju inte heller riktigt så som Stalin linjerade upp det den 19 augusti 1939. . .

Andra bloggar om: , , , , , , , , på intressant.se


Etiketter:

15 Comments:

At 11 maj, 2007 01:15, Blogger Per-Olof Persson said...

Stalin och Hitler

Ludwig von Mises (som var österrikisk jude) skriver att Stalin stödde Hitler redan innan Hitler tog makten i Tyskland. Stalin menade att det var troligt att Tyskland skulle starta krig mot de andra västländerna. Det skulle bli ett långvarigt krig som skulle försvaga Västeuropa.

När dessa länder hade gjort slut på sina resurser skulle Sovjet ingripa och ta över stora landområden. Däremot var det inte troligt att Tyskland skulle våga starta krig mot Sovjet. Men planerna höll som bekant inte utan det blev ett blixtkrig och snabba erövringar.

Egentligen var Tyskland och Sovjet i förbund med varandra. Länderna hade militärt samarbete under 1930-talet. Det avtal som skrevs i augusti 1939 gick ut på att Sovjet "fick" den östra delen av Polen samt Finland, Estland, Lettland och Litauen. De baltiska staterna var erövrade 1940 men Finland gjorde starkt motstånd.

Intressant att notera är att historikerna påstår att dessa erövringar var ett försvar mot Tyskland. Detta är den gamla vanliga socialistiska propagandan i dagens läroböcker. Det påstås också att nazismen var en högerrörelse. Nazisterna ville i verkligheten göra slut på kapitalismen och det var judarna som hade skapat kapitalismen. Det står inte i heller något om det massiva stöd som USA gav Sovjet i form av krigsmaterial och livsmedel under kriget.

 
At 12 maj, 2007 11:35, Blogger Unknown said...

Nu när vi har en borgerlig regering så borde en kampanj mot okunskapen om kommunnismen vara på sin plats

 
At 12 maj, 2007 22:29, Anonymous Anonym said...

Jag tycker att Dannes site ger den information vi behöver veta för att själva kunna söka vidare.
Att regeringar hit o dit ska kampanja kostar mer än det smakar av redan uppretade skattebetalare.

Vidarebefordra denna blogg till alla du känner osv. Gratis & bra.

mvh

 
At 13 maj, 2007 19:43, Blogger Unknown said...

Jag tror tyvärr inte vänsterpartister och liknande är så intresserade att ta reda på mera om kommunismens brott, där krävs nog kampanjer för att nå fram

 
At 13 maj, 2007 22:37, Blogger Röda raketer said...

Hej Danne!

Är du ledsen för att du inte fick vara med i ledningen för Svenskt Näringslivs kampanj mot kommunismen?

http://raketen.blogspot.com/2007/05/svenskt-nringslivs-nya-kampanj-mot.html

 
At 14 maj, 2007 17:16, Anonymous Anonym said...

"Stalin själv såg till att ingenting sparades om detta i de egna arkiven."

Detta påstående ("ingenting sparades") i slutet av artikeln har inte fog för sig! Om Du bara visste hur mycket från 1920-talet fram till 1953, och tiden därefter, som väntar på att fler forskare än vi skall ge oss i kast med att försöka göra begripligt, fattbart det förflutna. Det var mest en del personligt komprometterande material ("skvaller", angivelser) i Stalins eget arkiv som han förmodligen förstörde emellanåt.

Tyvärr skingrades Stalins bibliotek efter hans död. I alla möjliga böcker gjorde han små noteringar, anteckningar och kommentarer. De säger en hel del om hans personlighet. Men tyvärr skickades en del tillbaka till Statsbiblioteket, annat togs om hand av privatpersoner och endst en bråkdel av hans böcker finns tillgängliga idag.

Arkivarie

 
At 14 maj, 2007 20:12, Blogger Danne Nordling said...

Intressant. Att jag utgick från att det viktiga hade rensats ut bygger på en pessimistisk passus i Montefioris bok. Dessutom vet vi att politbyråns sammanträde 19 augusti har hemlighållits. Vad som finns är en eller ett par omgångar minnesanteckningar som man inte vet vem som står bakom. På olika språk överlappar de varandra. En version publicerades senare under 1939 i en utländsk tidskrift men väckte ingen uppmärksamhet. Kanske Mises läste denna artikel.

Till Röda Raketer: Jag sysslar inte med kampanjer. När opinionsundersökningen dök upp erinrade jag mig en del aspekter på Stalin, som tidigare intresserat mig. De handlar defitivt inte om vad forskningen idag är helt enig om. Inte heller mitt besök i Vetnam har något samband eftersom det bestämdes redan i september förra året.
/DNg

 
At 16 maj, 2007 10:12, Anonymous Anonym said...

Denoskop har undersökt svenska skolelevers kunskaper om kommunismen både i ett historiskt och nutida perspektiv,

Resultatet är skrämmande.
Kan skolan göra nåt åt detta? Knappast som det ser ut.

 
At 18 maj, 2007 20:13, Anonymous Anonym said...

Att du kritiserar den dåliga kunskapen om kommunismens brott kan jag bara instämma i. Men Sebag Montefioris biografi om Stalin är lysande, där avslöjas Stalins personliga medverkan i så gott som allt mördande. Citat: "Han hade inte blod på sina händer, han hade blod upp till armbågarna".

 
At 18 maj, 2007 23:27, Anonymous Anonym said...

Jag samtycker med "Islamfakta" att en del inte aktivt informerar sig om brott gjorda av deras gamla favoriter. Av samma anledning är jag tveksam till att en kampanj med samma innehåll ger bättre effekt på samma människor.

Hursomhelst måste vi få media att inte glömma.

 
At 29 maj, 2007 16:52, Anonymous Anonym said...

Föreningen upplysning om kommunism förfäras över denna siffra:

40% av Sveriges skolungdomar (enligt undersökning av Demoskop) anser att kommunismen har lett till ökat välstånd i världen.

Jag antar att UOK inte anser att det är så. Jag vill börja med att påpeka att jag INTE är kommunist, tvärtom starkt avståndstagande från kommunism, men jag tror inte att lösningen på världens problem är att demonisera en ideologi och skylla allt ont på den, se inlägg på http://davidlenefors.wordpress.com/2007/05/16/carl-bildt-jagar-kommunister/

(Östra)Kinas explosiva ekonomiska tillväxt under de senaste två decennnierna har lett till den snabbaste välståndsökningen (mätt i antal personer som lyfts ur fattigdom) i historien! Hmmmmm…. hur var det nu med Kina? är det inte så att landet leds av ett kommunistiskt parti?

Nu kommer kritiker säkert hävda att de har frångått kommunismen i allt utom namn men då ber jag er läsa på om kommunistisk/marxistisk ideologi. För då skulle ni finna att lika lite var Stalin renlärig kommunist som Kinas kommunistiska parti är idag. Men det passar sig väl bara att visa på de otäcka sidorna när man väl har valt sin demon.

 
At 29 maj, 2007 16:55, Anonymous Anonym said...

Jag håller med om att det är skrämmande att skolungdomar inte får lära sig om Gulag men det känns så tröttsamt när moderater gör partipolitik av en humanitär fråga. Vi ska ställa oss frågan om kommunismen är relevant att överhuvudtaget kommentera i detta sammanhang. Vi kan på liknande sätt i så fall visa att liberalismen (Chile), kristendom, islam, fascism och t.o.m. parlamentarisk demokrati (Guantanamo m.m.) har använts för att ursäkta grova brott mot mänskligheten.

Jag har många gånger föreläst på gymnansieskolor och då ställt frågan hur många som får en självklar association till 11 september 2001, alltid alla. Därefter har jag ställt frågan hur många som får en direkt association till datumet 7 april 1994 (massakern i Rwanda inleddes), aldrig någon. 3 000 döda amerikaner och två skyskrapor har blivit startpunkten för en epok med krig och ständiga urholkningar av de mänskliga rättigheterna. 937 000 slaktade Rwandier (slaktade medan FN diskuterade om det verkligen var ett folkmord) har tillåtits glömmas bort på mindre än en generation.

Vad tror ni att det kommer att stå i historieböckerna om den västerländska parlamentariska kapitalismen?

 
At 29 maj, 2007 17:52, Blogger Danne Nordling said...

Till David Lenefors: Om de 40 procenten anser att det är Kinas "kommunism" som medfört att välståndet i världen ökat står det riktigt illa till med undervisningen i politiska ideologier. Ditt argument att Kinas kommunism inte är renlärig men ändå kommunism förefaller vara desinformation. Avvikelsen är marknadsekonomisk och stärker argumentet att kommunism inte leder till välstånd. Så mycket om politisk teori borde du ändå känna till.

Vad är det du avser när du anser att Stalin på liknande sätt inte var en renlärig kommunist? Var finns den renläriga socialistiska teorin? Marx ställde aldrig upp en teori för det socialistiska samhället som det går att "avvika" ifrån. Att Stalins politik till betydande del är en följd av intentionerna redan hos Babeuf tycker jag verkar vara en rimlig slutsats.

Att Guantanamo skulle vara ett grovt brott mot mänskligheten som liberalismen gör sig skyldig till verkar vara ett ganska onyanserat argument när det gäller perspektiv på kommunismens brott. Har du aldrig tänkt på hur ett kommunistiskt samhälle skulle ha behandlat de fångna kombattanterna? Jag tror inte ens att så många hade varit i livet idag - de flesta hade skjutits på platsen i Afghanistan (jfr Katyn-massakern).
/DNg

 
At 29 maj, 2007 22:54, Anonymous Anonym said...

Danne! jag ber dig notera att jag skrev i mitt inlägg att jag inte är kommunist. Det jag vänder mig emot är att vi väljer att måla upp en av världens alla farsoter som historiens enda demon. Min poäng är den att hemska brott mot mänskligheten utförts i många lärors namn. Nej Stalin var inte kommunist, han var diktator, inte samma sak kommunism var bara den lämoliga ursökta han hade. Och vad du än gör försök inte få mig till en försvarare av Stalinism för det är så fel det kan bli. Lika lite var Stalin kommunist som de spanska inkvisatorerna var kristna om man följer ideologin.

Vi tenderar att demonisera och förenkla historien, jag tror att det är en fara däri. Kommunismens brott mot mänkligheten är förfärliga men det är många andra brott också.

Vår västerländska kapitalismen vilar på arv av imperialism som lett till miljontals människors död. Låt oss inte förenkla historien.

P.S. Jag skrev att Guantanamo försvaras med ideologin demokrati och frihet, inte liberalism. Min referens till liberalism rörde Pinnochet som ju var liberalist enligt honom själv.

Problemet med din argumentation är att du vänder och vrider på saker och skriver kommenterar som baserar sig på uppenbara förvrängningar av mina ord.

 
At 29 maj, 2007 22:56, Anonymous Anonym said...

Ett intressant inlägg om vår kraftigt förenklade och demoniserande världsbild: http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1644

 

Skicka en kommentar

<< Home