torsdag, april 03, 2008

Ingen ekonomisk världskris enligt KI

Konjunkturinstitutets nya rapport (pdf) som kom drygt två månader efter den förra visar fortfarande inte att det kommer att bli någon ekonomisk världskris. Den globala BNP-ökningen kommer att minska från 4,8 till 4,0 procent och i OECD-området blir det en minskning från 2,7 till 1,9 procent, vilket framgår av diagrammet nedan:

Redan nästa år kommer industriländernas BNP att öka snabbare igen. Enligt KI är det i USA som nedgången blir mer accentuerad. Där sjunker BNP-ökningen från 2,2 till 1,2 procent i år för att sedan öka med 2,0 procent nästa år. Bernankes nya pessimism om att kanske en recession redan har inträffat har KI inte kunnat beakta. Man är också mer optimistisk än IMF som reviderat ner sin prognos från 1,5 procent i januari till 0,5 procent i en rapport i april.

För Sverige skulle tillväxten öka enligt rapporten från januari. Då skulle det bli en uppgång från 2,7 procent förra året till 3,0 procent i år. Nu har dessa siffror reviderats ner till 2,6 resp 2,5 procent med en liten förbättring nästa år. Det framgår av diagrammet nedan:Intressant att notera är också att kalenderårskorrigerat (beaktandet av helgdagar och skottdagen) var det bästa konjunkturåret 2006 med socialdemokratisk regering. När de borgerliga tog makten blev det som vanligt en konjunkturnedgång som förvärras i år. Men detta sker den här gången inte så drastiskt som 1976 och 1991. Dessutom släpar sysselsättningsuppgången efter vilket ger intrycket att det skett en konjunkturförbättring de första borgerliga åren.

Visserligen ser vi inte någon katstrofal utveckling i världen ännu och allraminst i Sverige. Men det är ändå otillfredsställande att KI på två månader har reviderat ner tillväxten med en femtedel. Dessutom räknar finansministern med bara 2,1 procent tillväxt i den kommande (15/4) vårbudgeten.

Andra bloggar om: , , , , , intressant.se

Etiketter:

2 Comments:

At 03 april, 2008 21:07, Blogger Per-Olof Persson said...

"...visar fortfarande inte att det kommer att bli någon ekonomisk världskris"

KI kan inte veta detta i förväg. Det är omöjligt att ta reda på och strukturera de miljontals faktorer som kan orsaka en världskris. Det också omöjligt att i förväg veta hur miljardtals människor kommer att agera vid en kris.

Det vi vet är att centralbanker och banker skapar uppgångarna i ekonomin. Dessa organisationer skapar hela tiden mer pengar som människor får tillgång till. Människor kan enbart tjäna på en ökning av penningmängden om de är bland de första som får tillgång på pengarna. Människor måste också använda de nya pengarna så snabbt som möjligt innan priserna stiger på konsumtionsvaror, investeringar i företag och på finansiella tillgångar.

Det är endast en ökning av penningmängden som kan skapa "överkonsumtion" och "överinvesteringar" i en ekonomi. Förr eller senare leder denna situation till ett ofrivilligt "tvångssparande" som avvecklar tidigare överdrifter. Är inte överdrifterna för stora blir lågkonjunkturen grund och kortvarig. Problem uppkommer om överdrifterna blivit väldigt stora. Men detta är alltid omöjligt att veta i förhand. Annars ägnar man sig åt Voodoo och Tarot-kort som de högbetalda clownerna på KI.

 
At 06 april, 2008 22:02, Anonymous Anonym said...

Kan inte säga att ekonomi är ett område jag behärskar, men de senaste par åren har jag upplevt det som att de etablerade ekonomerna hela tiden spelat ner USAs potentiella kris och hävdat att det inte kommer att utlösa någon speciell nedgång medan det funnits andra, utanför de offentliga taburetterna, som värderat effekten som något mellan djup kris och depression. De senare har ju haft problem med timingen medan de förra verkar ha fått det mesta om bakfoten och tvingas nu krypa till korset i omgångar. Trovärdigheten av de etablerade ekonomerna har i mina ögon fått betydande törnar. Så till den grad att jag tillstår att jag ibland funderar över ärligheten i uppsåtet.

En kurva där de senate par årens tillväxt (skillnaden från nolltillväxt) tillskrivits vanan bland amerikaner att toppa upp lånen vart efter husen stigit i värde har visats här och var. Rimligen följs bostadsbubblans kollaps av en tids negativ tillväxt nu när pengarna saknas och ska betalas? Lägg därtill att det amerikanska samhället är ordentligt skuldsatt på flera nivåer; individ, statsbudget och bytesbalans och situationen ser än mer prekär ut. Även nuvarande nedskrivningar syns mig alltså vara glädjekalkyler.

 

Skicka en kommentar

<< Home