söndag, september 20, 2009

Fakta om koldioxidutsläpp

Kina släpper ut 6 procent mer koldioxid än USA. Indien, Brasilien och Mexiko släpper ut motsvarande 41 procent av USA. EU släpper ut 68 procent av USA. U-länderna släpper ut 120 procent mer än USA.

Svenska Dagbladet har sammanställt (pdf) några olika länders koldioxidutsläpp. Det är Peter Grensund och Susanna Baltscheffsky som svarat för faktainsamlingen från sju olika källor. Här nedan visas koldioxidutsläpp i ton, andel fossila bränslen av total energikonsumtion och befolkningen i miljoner personer.

Kina 6 103 Mt, 93 %, 1 339
USA 5 752 Mt, 85 %, 307
G77 *4 569 Mt, . . %, 2 468
EU 3 914 Mt, 58 %, 492
Indien 1 510 Mt, 92 %, 1 166
Japan 1 293 Mt, 83 %, 127
Kanada 545 Mt, 66 %, 34
Brasilien 436 Mt, 60 %, 199
Mexiko 436 Mt, 92 %, 111
Australien 372 Mt, 82 %, 21
____________
* G77 består av 130 utvecklingsländer (ej Kina, Indien o Brasilien) lista

Det s k ekologiska fotavtrycket redovisas inte här. Årtalet för uppgifterna är oklart eftersom det inte redovisas av SvD - sannolikt 2008.

Man brukar räkna med att USA och Kina svarar för hälften av koldioxidutsläppen. Det indikerar att länder som inte är redovisade släpper ut en obetydlig mängd (Ryssland, Ukraina,Taiwan, Sydkorea, Nya Zeeland mfl).

Siffrorna visar även att det blir svårt att nå en uppgörelse på Köpenhamnsmötet i december. De u-länder som redovisas släpper ut motsvarande 219 procent av USA:s utsläpp.

Baltscheffsky skriver också översiktligt om utsläppens utveckling - men nu avser siffrorna växthusgaser totalt. De har ökat från 22 Gt år 1992 till 31 Gt eller med 41 procent. I år står utvecklingsländerna för första gången för mer än hälften - 50,3 procent av utsläppen.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

8 Comments:

At 20 september, 2009 14:26, Blogger Per-Olof Persson said...

Det som är intressant är att mänskligheten släpper ut cirka 3 % av den koldioxid som naturen släpper ut. Därefter består cirka 95 % av växthuseffekten av vattenånga.

Ett annat problem är påståendet att växthuseffekten gör Jorden 33 grader varmare, från -18 till +15 grader. Detta är omöjligt eftersom Jordens växthusgaser i så fall fungerar som en evighetsmaskin. Växthusgaserna skulle skapa mer energi än vad Solen redan har skickat till Jorden.

Det påstås även att växthusgaserna fördröjer utstrålningen av den värmeenergi som kommer ifrån Solen. Men den infraröda strålningen rör sig med ljusets hastighet och någon större fördröjning bör därför inte ske.

Uppvärmningen på 33 grader bör därför bero på andra orsaker. En orsak bör vara att när Jordens yta nås av de infraröda strålarna så värms ytan upp. Värme kan endast överföras ifrån varm materia till kall materia. Jordens yta värmer således upp luften och luften lagrar värmen tills luften kyls ned igen.

Den infraröda strålningen värmer även upp oceanerna eftersom strålningen kan gå igenom ytan och gå ned ett hundratal m. Enorma mängder värme lagras i oceanerna och strömmarna rör sig över Jorden. Värmen lagras även under lång tid.

Den infraröda strålningen krockar även med den materia som atmosfären består av. Molekylerna kommer i vibration och värme överförs således ifrån strålningen till molekylerna. Mer värmeenergi kan inte skapas men det sker en fördröjning av utstrålningen av värme.

Detta bör innebära att molnbildningen har en stor effekt på Jordens klimat. Jordytan är till 65-70 % täckt av moln och molnen återstrålar cirka 30 % av Solens värmeenergi. En liten förändring i molnbildningen ger således en stor effekt på Jordens klimat.

 
At 20 september, 2009 16:11, Anonymous Mats Frick said...

Hejsan PO-P.Menar du att jordens yta håller en genomsnittstemperatur på mer än trettiotre grader? Dessutom: "luften lagrar värmen tills luften kyls ned igen". Säger du inte emot dig själv? Vad har du för övrigt för källor på att växthuseffekten inte existerar? Jag sitter med Wallace & Hobbs framför mig och de effekter du anför omnämns ingenstans.

 
At 20 september, 2009 20:06, Blogger Per-Olof Persson said...

All värmeenergi kommer ifrån Solen och ny värmeenergi skapas inte. Däremot kan utstrålningen av värmeenergi fördröjas.

Problemet med dagens klimatforskning är att det är en socialistisk ideologi. Därför bryr man sig inte om att strålningen går med ljusets hastighet. Fördröjningen av utstrålning är därför av liten betydelse.

Däremot kommer en del energi ifrån den infraröda strålningen att överföras till jordytan som i sin tur överför värmeenergi till atmosfären. Luften värms upp och varm luft stiger och kyls med tiden ned. Denna tidsfördröjning borde ingå i de 33 grader med X antal grader.

Den infraröda strålningen överför även energi när den går igenom atmosfären. Molekyler träffas och det överförs värmeenergi. Den infraröda strålningens värmeenergi blir mindre när väl når jordytan.

När den infraröda strålningen når jordytan överförs värmeenergi till jordytan. När den infraröda strålningen återstrålas av vattenångan (den riktiga växthusgasen) har den åter förlorat energi. Den klarar knappt av att gå igenom oceanernas vattenyta. En klar försämring av uppvärmningsförmågan.

Således:

(1) Växthusgaser ökar inte temperaturen med 33 grader.

(2) Den infraröda strålningen överför värmeenergi till jordytan och till de stora vattenmassorna i oceanerna.

(3) Jordytan och vattnet överför i sin värmeenergi till atmosfären.

(4) Oceanerna kan lagra 1000 gånger mer värmeenergi än atmosfären. Värmeenergin kan lagras i oceanerna under längre tid än i atmosfären.

(5) Värmeenergin måste förr eller senare försvinna. Men det sker en fördröjning pga av oceanerna och atmosfärens förmåga att lagra värme.

(6) Molnbildningen har stor betydelse för hur mycket infraröd strålning som når jordytan.

(7) Det finns säkert fler faktorer som har betydelse. Men vi vet inte exakt vilken betydelse varje faktor har för uppvärmningen av 33 grader.

(8) Koldioxid har aldrig förr skapat klimatförändringar på Jorden. Det finns exempel på istider där oceanerna varit bottenfrusna och halten av koldioxid varit 1000 gånger högre än idag.

 
At 20 september, 2009 22:38, Anonymous Mats Frick said...

Hej igen P-O.P. Många puckar och jag har svårt att hitta något som har verklighetsförankring. Men du kanske kan ge mig någon ledtråd genom att nämna vilka källor du stöder dig på.

 
At 21 september, 2009 10:24, Blogger Elling said...

Frick : Gå til Ferenc Miskolczis modell. http://www.landshape.org/dokuwiki/doku.php?id=introduction
Klaga inte så mycket på andras referenser. Varför skall just du förtjäna specialuppvaktning ? Referenserna finns överalt om man bara orkar stava til Google.

 
At 21 september, 2009 13:57, Anonymous Mats Frick said...

Ok Elling, månen är en grönmögelost. Så är det. Du får själv komma på varför. Over and out...

 
At 21 september, 2009 17:33, Blogger Elling said...

Jag har alltid sett månen som en Jarlsberg evt en Gauda pga gultonen. Var skulle det gröna komma ifrån ?

 
At 22 september, 2009 01:34, Blogger Danne Nordling said...

Per-Olof Persson, du ifrågasätter den naturliga växthuseffekten men förklarar inte vad som är felet i den konventionella teorin som har pretentionen att förklara vad den högre temperaturen (ca 33 grader) beror på. Vi har ändå laboratorieexperiment som visar att koldioxid tar upp värmestrålning (Tyndall) och likaså vattenånga.

Utan sådana förklaringar och hänvisningar till seriösa forskare som kan ge tyngd åt argumentationen kommer ingen att övertygas. Det finns dessutom många skeptiker som accepterar denna del av växthusteorin och Stefan-Bolzmanns lag för beräkning av vad större koldioxidhalt i sig har för effekt på temperaturen.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home