tisdag, mars 23, 2010

Kärnkraften svår att avveckla

Kärnkraften kommer 2020 att svara för 42 procent av elproduktionen - ungefär som är normalt idag. Dessa 72 TWh kan bli svåra att avveckla utan att det får konsekvenser i form av höjt elpris, kallare inomhus och utebliven elbilssatsning.

För 30 år sedan idag hölls folkomröstningen om hur kärnkraften skulle avvecklas. Miljörörelsen som dominerade linje 3 hade orealistiska föreställningar om "sol, vind och vatten". Jag jobbade då tillfälligtvis på linje 1 och hade till uppgift att bl a granska de energibalanser som kärnkraftsmotståndarna lade fram och som skulle bevisa att det gick att klara sig utan kärnkraft.

Frågan är om miljöaktivisterna idag har en mera realistisk föreställning om vad som ska ersätta kärnkraften. Det förefaller inte finnas några bra långsiktskalkyler för hur energibalansen skulle se ut t ex 2020. Miljöpartiet hänvisar på sin hemsida till Energimyndighetens långsiktsprognos 2008 (pdf) som offentliggjordes i januari 2009. MP pekar på att elexporten där förutses bli 23 TWh per år vilket skulle indikera att kärnkraften skulle kunna läggas ned (med början "omedelbart").

Till detta kommer kraven på alternativ förnyelsebar elproduktion för att leva upp till de klimatpolitiska målen. Dessutom tillkommer elproduktion för elbilar som inte i någon större grad prognosticerats av Energimyndigheten.

En siffra som man bör komma ihåg är den totala elproduktionen i Sverige. Redan detta är svårt på grund av att kärnkraften till stor del stått stilla förra året. Då registrerades en inhemsk produktion på 134 TWh. Det är mycket mindre än de 159 TWh som långsiktsprognosen räknar med för 2010. Denna prognos räknar med 172 TWh nettoproduktion el år 2020. Eftersom 23 TWh ska exporteras blir användningen 149 TWh år 2020. År 2008 när lågkonjunkturen inte var så utpräglad var användningen 144 TWh.

I år beräknar man i långsiktsprognosen att kärnkraftens tio reaktorer ska producera 68 TWh el. Förra året blev produktionen bara 50 TWh el. Den "normala" situationen är alltså att kärnkraften producerar 43 procent av elkraften i Sverige (159 TWh).

År 2020 kommer kärnkraften genom effektiviseringar att producera 72 TWh enligt långsiktsprognosen. Den kommer då att svara för 42 procent av elproduktionen. Om prognosen för elexporten slår in kan vi dra av 23 TWh från 72. (MP tror däremot att överskottet blir 40 TWh år 2020, pdf). Om kärnkraften ska avvecklas måste alltså 49 TWh ersättas eller 29 procent av den förutsedda elproduktionen.

Är detta realistiskt? Det fordrar en kraftig utbyggnad av alternativ energiproduktion. Denna kan slutföras efter 2020 eftersom det teoretiskt går att köra reaktorerna en bit in på 20-talet. Redan idag finns det ambitioner att öka vind- och biokraften mera än vad Energimyndigheten räknade med 2008.

Samtidigt som kärnkraften ska avvecklas måste elproduktionen rimligtvis öka. En miljon elbilar förbrukar ca 4 TWh el (det finns 4,3 miljoner bilar). Någon ökning av etanolanvändningen med 75 procent till 2020 som Energimyndigheten räknar med, förefaller inte så sannolik.

Kommer vi att få se någon kalkyl som visar att det går att lägga ner kärnkraften? Utan en sådan kommer den elintensiva industrin att börja överväga nedläggning och utflyttning. Miljöpartiet och socialdemokraterna borde komma med sitt program snarast. Detta är särskilt motiverat eftersom Maria Wetterstrand i Rapport idag sade att ett eventuellt beslut om att tillåta kärnkraft kommer att rivas upp. (Är LO med på det?) Anders Ygeman (S) meddelade istället att man skulle kalla in till blocköverskridande överläggningar vid en valseger (Dina frågor om pengar i TV2 idag).

Nu förestår denna omröstning i riksdagen som tillåter ersättningskärnkraft. Inför denna borde regeringen göra det troligt att utan kärnkraft på 20-talet kommer elen att bli dyr, det blir kallare inomhus och bilarna måste köras på etanol trots att den släpper ut ganska mycket koldioxid. Men detta är kanske inte vad regeringen tror eftersom ingenting hörs. Maud Olofsson trodde på förnybar energi i Rapport. Varför ska regeringen då riskera ett nederlag i riksdagen? Är kärnkraften en vinnarfråga i valrörelsen? Vem vill rösta för en allt större elexport?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 24 mars, 2010 08:23, Anonymous Anonym said...

Det är lätt att lägga ner Svensk kärnkraft-inbilla oss inget annat!
Det gick bra med Barsebäck.
Men frågan är vad som då händer med grannarnas kärnkraftverk?
Vi är kopplade till NordPool.
NordPool får el från Rysk kärnkraft alltsedan vi lade ner Barsebäck flödar ca 2000 MW direkt över gränsen till Finland och vidare till oss.
Finland planerar två nya kärnkraftverk-så de lär kunna ösa på med mer el.

Är Svenska kärnkraftmotståndare omedvetna om att vi lever i en Värld?
En omvärld som planerar 500 nya kärnkraftverk.

 
At 24 mars, 2010 17:25, Blogger Danne Nordling said...

Anonym, du pekar på att det är lätt att lägga ner kärnkraften eftersom det går att importera elström. Det kunde vi göra redan när Barsebäck lades ned. Dessutom kunde bortfallet kompenseras genom en uppgradering av återstående reaktorer.

Om vi förlitar oss på import kommer elpriset att stiga mycket kraftigt. Dessutom är den svenska nedläggningen moraliskt betydelselös eftersom vi kommer att importera utländsk kärnkraftsel.

För att lindra det moraliska problemet och även möjligtvis sänka kostnaderna något måste vi satsa på ersättningsåtgärder. Dessa är svåra och dyra att genomföra.

Är det verkligen motiverat att låta en dyrbar deontologisk moral (kk är i sig dålig) styra? Är inte en konsekventialistisk etik mera motiverad i detta fall?
/DNg

 
At 25 mars, 2010 08:49, Anonymous Holmfrid said...

Danne,
Ett förslag: Räkna på vad besparingspotentialen av el är i samhället. Verka för att de 300 miljarder som nu pumpar upp vindkraft-bubblan i stället används till en landsomfattande satsning på effektivisering och besparing av el. Den klart lönsammaste investeringen.

 
At 25 mars, 2010 15:14, Blogger Hansa said...

Har någon, inklusive bloggägaren, några åsikter/kunskaper om projektet som Bill Gates är kopplat till, det som strävar mot att använda utbränt kärnbränsle som laddar reaktorn i 30-60 år i taget, utan omladdning?
http://www.intellectualventures.com/TerraPower.aspx

 
At 25 mars, 2010 20:28, Blogger Natrix said...

Hur kan produktion av el utöver vår egen förbrukning vara ett problem? Vi behöver väl exportvaror för att betala vår import?
Jag arbetar på ett företag vars produktion till 97% går på export. Borde vi avveckla "överproduktionen" och inrikta oss på att med 3% av dagens arbetsstyrka förse den svenska marknaden med våra produkter?

 
At 07 april, 2010 18:42, Blogger Danne Nordling said...

Hansa, att utnyttja "utbränt" kärnbränsle en gång till är naturligtvis bra så länge det inte blir orimligt dyrt.

Natrix, om vi kan producera el billigare än andra länder och exportera den ska vi naturligtvis göra det. Men om vi måste skattesubventionera "överproduktionen" av el för att den ska komma till stånd blir det en förlust för oss alla att exportera den utan att få full betalning.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home