lördag, mars 20, 2010

Reinfeldt vill sänka skatten för låginkomsttagarna

Moderaternas utgångspunkt är att hellre sänka skatten för de lågavlönade än att sänka värnskatten. Obligatorisk a-kassa kräver låga avgifter och då förloras den lönebildande effekten. Det var två konkreta besked från statsministern i radion.

I Ekots lördagsintervju 20/3 var statsminister Fredrik Reinfeldt gäst och han intervjuades av Tomas Ramberg. Enligt påannonseringen skulle vi få veta hur Alliansen skulle vända den politiska debatten inför valet i september.

Frågorna inleddes med en diskussion om Reinfldts oförmåga att utnyttja sina personliga (höga) opinionssiffror. Den fortsatte med ledarskapsproblem mot bakgrund av att flera statsråd fått lämna. Sedan vidtog en diskussion om den politiske vilden Göran Thingwall. Reinfeldt menade att konflikten bottnar i att Thingvall vill sälja sin läkarpraktik vilket har försvårats av regeringens nya lagstiftning. Han ville inte kohandla med någon på privatekonomisk grund.

Programmet fortsatte med utskällningen av Karl Sigfried i samband med FRA-debatten. Var Reinfeldt en lyssnande partiledare? Ännu efter 13 minuter handlade programmet mera om psykologi än om politik. Eller ska man kalla detta "nystande i det skvaller" som förekommit? Tjafset om vad som sagts och inte sagts på slutna möten är egentligen ganska ointressant.

Justitieministern Beatrice Ask ska ha önskat "hänga ut" sexualförbrytare. Här gällde det sexköpare. Grannarna skulle få reda på om någon köpt sex. Reinfeldt hävdade att "BA" tagit tillbaka detta. Något förslag kommer inte.

Anställningsskyddet kommer inte att förändras. Maktbalansen ska bevaras.

Hellre skattesänkningar för dem som tjänar litet än sänkt värnskatt eller höjd brytpunkt. Det är moderaternas utgångspunkt.

Euro-omröstning inte aktuell. Vi måste vara överens med S.

Vår strävan är att få obligatorisk a-kassa. Det förutsätter mycket låga avgifter och tar bort de lönebildande effekter som avgifterna har. Individuell bedömning av skyddsbehovet är en borgerlig tanke men finns också på vänstersidan. Vad är skillnaden mot den obligatoriska sjukförsäkringen? Det finns andra system som fångar upp den som inte kan klara sig ekonomiskt blev svaret. Reinfeldt fortsatte ännu en gång med argumentet om lönebildningen.

Turkiet diskuterades. Vad detta och erkännandet av folkmordet på armenierna hade med den svenska valrörelsen att göra framgick inte särskilt tydligt.

Är statsministern ateist? Varken han eller Mona Sahlin är medlemmar i svenska kyrkan. Någon personlig gudstro deklarerade Reinfeldt att han inte hade.

Den nya stilen med lördagsintervjuer som endast delvis handlar om politik har jag kommenterat tidigare (Sahlin, P Eriksson) . Frågan är bara: vem vänder man sig till genom en intervju som dagens? Något som hade relevans för röstvärvningen, utöver antydningarna till att det är verkliga låginkomsttagare som ska få skattesänkningar, kom inte fram. För de verkligt intresserade kom inte heller fram någon ny kunskap om hur den politiska strategin eller taktiken inför valet skulle se ut. Inte heller fick vi något svar på den påannonserade frågan: hur ska Alliansen vinna valet från dagens underläge i opinionen? Beklagligt.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 20 mars, 2010 19:15, Blogger Galgresaren said...

Lyssnar just nu på reprisen.
Visst sa han att han lyssnar, men bara på de som håller med honom?

 
At 21 mars, 2010 02:41, Blogger Danne Nordling said...

En skicklig politiker kan öka sin trovärdighet genom att visa att han både lyssnar och vidtar reformer som en följd av detta lyssnande. Dessa reformer behöver inte vara omfattande och kostsamma - åtminstone inte i närtid. Men det gäller att låta dem som har anspråk få hopp om att mer kommer att göras i en ospecificerad framtid.

Jag är inte övertygad om att Reinfeldt kan leva upp till denna nivå för en politiker. Det kan bli avgörande i valet.
/DNg

 
At 21 mars, 2010 11:57, Anonymous Anonym said...

Fredrik Reinfeldt markerade mycket tydligt avstånd från de "förflugna ord" som slapp ur Beatrice Ask och likaså den politiske vildens agerande än jag tycker Danne ger sken av.

Läs vad Dick Erixson läser om detta.

I övrigt tycker jag att Tomas Ramberg i början an intervjun mer ägnade sig åt påstådda misshälligheter, vad som skett i partigruppernas interna sammankomster o dyl,

En del av detta dementerade Reinfeldt som felaktigt i sak, i övrigt markerade han nödvändigheten av att det krävs kompromisser i en koalitionregering.

Det inte minst innebär att lyssna liksom det omfattande resandet i vardagens Sverige, Fredrik.

Vi får väl se om de röd-gröna lyckas med det? Frågan är befogad när nu Mari Wetterstrand i Expressen sagt sig inte förstå sig på socialdemokraterna och vill bryta deras maktmonopol.

Vad det gäller skatterna så har värnskatten blivit en symbolfråga.

Vi har dock redan fått en betydande höjning av brytpunkten och mer lär komma nästkommande mandatperiod om nu "utrymmet" finns som det heter.
/PF

 
At 23 mars, 2010 03:40, Blogger Danne Nordling said...

PF, jag uppfattade att Reinfeldt markerade ganska pliktskyldigt mot Beatrice Ask. Mot bakgrund av att hon faktiskt menat vad hon sagt borde han ha tagit i mera.

Reaktionerna har blivit starka, i synnerhet som justitieministern tänkt sig att blotta misstanken om ett moralbrott förtjänar ett skamstraff. Se t ex:
http://henrikalexandersson.blogspot.com/2010/03/beatrice-ask-har-blivit-skvatt-galen.html

Rättsstaten verkar inte vara förankrad hos regeringen. Jag tycker att statsministern borde entlediga justitieministern. Många som är anhängare av frihet och rätt kommer att tveka inför att rösta på moderaterna så länge Bea sitter kvar.
/DNg

 
At 04 april, 2010 00:03, Blogger Danne Nordling said...

Se en utskrift av vad justitieminister Ask sa:
http://henrikalexandersson.blogspot.com/2010/04/vad-ask-sa.html
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home