lördag, februari 27, 2010

Miljöpartiet oförargerligt utanför klimatpolitiken

Miljöpartiet visar samarbetsvilja om man får tro Peter Eriksson som ville vara alla till lags. Hans avsikter framstod som oförargerliga. Men det berodde på att den snälle tomten inte fick några frågor om klimatpolitiken.

Gäst i Ekots lördagsintervju den 27 februari var Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson. Han utfrågades av Tomas Ramberg. Den första frågan gällde huruvida läkare skulle få omskära små pojkar. Eriksson tog avstånd från MP:s formulering (Kalmar) i höstas där man var emot "könsstympning av småpojkar". Men det var problematiskt när pojkarna själva inte kunde ta ställning.

Avdrag för hushållsnära tjänster var nästa fråga. MP är emot denna "subvention" men vill vänta med avvecklingen tills konjunkturen vänder. Ordet "hembiträde" var inte lämpligt att använda. Men Eriksson trodde att Maud Olofsson (C) ville ha tillbaka "hemmafruar". Skulle dessa också ha hembiträden eller liknande? Denna oklarhet i Erikssons tänkande följdes inte upp. Lars Ohly (V) vill avskaffa systemet omedelbart. Det är en praktisk fråga menade Eriksson.

Datalagringsfrågor var nästa område. MP anser att detta representerar "övervakningssamhället (Ulf Holm). Men inkonsekvenserna på detta område kunde Eriksson inte reda ut. Detta är tekniskt komplicerat och Eriksson är inte särskilt pedagogisk. Han lät dessutom osäker. Karl Schlyter anser kompromissen vara tvivelaktig och EU-direktivet "vettlöst". Men någon gång måste Sverige genomföra det här sa Eriksson. Hur relationen till Thomas Bodström (S) såg ut var också oklar. Han fick gärna åka till USA enligt Eriksson.

Köttskatt? Vi måste satsa på biogasproduktion men ingen skatt behövdes, enligt Eriksson.

Undantagen i LAS med två personer för små företag blir sannolikt kvar.

Eriksson ansåg att det var bra att Maria Wetterstrand var populär (mer populär än han själv). Vad annat var att vänta från denne snälle tomte?

Vattenfall skulle bidra mer till energiomställningen.

Flyktingpolitiken skulle kanske inte vara med i valplattformen men i nå'n mening skulle den ändå vara med.

Vi måste vara överens om skatterna, a-kassan mm. "Förbifart Stockhom" skulle också lösas före valet. Likaså betygsfrågan. Vinstintressen i vården var inte lika problematisk. MP är kritiskt till insatserna i Afghanistan.

Det är dåligt att ett par kärnkraftverk stått stilla i vinter, medgav Eriksson. Det är en osäker energikälla. Vi ska få in förnybara energikällor och successivt fasa ut kärnkraften. Någon ytterligare effektivisering skulle inte bli aktuell.

Uppläggningen av intervjun var inriktad på att ringa in samarbetsproblem inom den rödgröna oppositionen. Detta kräver antingen snåriga frågor eller att man hittar något som verkligen blir intressant. Det senare inträffade inte. Därför blev intervjun svår att följa och delar av den saknade mera allmänt intresse. Dessutom har Peter Eriksson en tendens att inte ge klara svar. Han vill både äta kakan och ha den kvar. Syftet verkar vara att framstå som oförargerlig.

Den centrala frågan för Miljöpartiet borde ha varit energi- och klimatpolitiken. Är de rödgröna nu t ex överens om att riva upp det snart aktuella beslutet från regeringens sida att tillåta att ersättningsreaktorer får byggas? Vad säger LO? Hur ser i så fall en rödgrön energipolitik ut efter valet? Kommer energikrävande industri att kunna lockas ligga kvar i Sverige om kärnkraften inte ska effektiviseras utan istället trappas ned? Finns det trovärdiga kalkyler som visar att förnybara energikällor kan byggas ut till rimliga kostnader för att ersätta kärnkraften som nu producerar ca 40 procent av all el och som med effektiviseringar kanske kommer upp i hälften?

Vilka förnybara energikällor finns det? Kan tillräckligt med el produceras med vindkraft? Hur blir det på vintern? Vindkraften står stilla under kalla dagar. Och räcker biobränslen som flis? Många fjärrvärmeverk under senaste köldperiod fick ju eldas med olja för att flisen inte räckte till. Måste inte också vindkraften kompletteras med olja för att jämna ut när det inte blåser? Hur är det förenligt med klimatmålen? Och om bilarna ska gå på el måste väl ännu mera el produceras? Eller är MP fortfarande inne på att bilarna ska gå på etanol? Är inte etanol skadligt för klimatet på 70-80 års sikt så som Sören Wibe kunnat konstatera i en utredning för någon månad sedan? Hur mycket vill MP höja bensinskatten och hur stor minskning av koldioxidutsläppen mm leder det till? Hur mycket av målet, att på 9 år sänka utsläppen så att en 40-procentig minskning nås till 2020, kan uppnås med hjälp av höjd drivmedelsskatt?

En utfrågning enligt dessa linjer hade sannolikt inte fått Peter Eriksson att framstå som en snäll tomte som inte vill reta eller irritera någon.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 27 februari, 2010 18:48, Anonymous Attila said...

Otroligt lam intervju. Som att prata med SD utan att lyfta invandrarfrågan.

 
At 27 februari, 2010 23:57, Anonymous Anonym said...

Det är fullständigt obegripligt att Tomas Ramberg inte lyfte fram de frågor där MP har profilerat sig hårdast med ett avvikande program som inom energi och klimatpolitiken som om det genomfördes skulle drabba många människor och regioner hårt. Det måste betraktas på snudd till tjänstefel. Inte så sällan får man intrycket att journalistkåren är så bedårade av MP så man glömmer sitt uppdrag.

Kan det också vara så att tongivande journalister är allt för insnöade på ett "innanför tullarna" perspektiv?

/Eskil

 
At 28 februari, 2010 15:51, Anonymous Anonym said...

Peter Eriksson verkar vara den snälla jultomten med små klappar åt alla.

Han har en likhet med Mona Sahlin såtillvida att båda saknar ideologi och analystisk förmåga.

Hur ska dessa tillsammans med Lars Ohly kunna bilda en regering med en samlad politik. Den kommer att kännetecknas av ständiga komprommisser där alla ska få något med och att mp och vp därutöver i vissa frågor vill gå sin egen väg.

Att godta RUT-avdraget fram till dess att konjunkturen vänder är bara ett av flera exempel på hur Eriksson vill glida undan en av valrörelsens viktiga frågor.

Misstanken om att införa hembiträden är en oförskämdhet.
Vad Sahlin och även Eriksson däremot borde erinra sig var att man inte ville ha ett pig-avdrag.

Det skulle gynna en överklass som ville ha tillbaks det samhälle vi hade för 40-50 år sedan då socialdemokraterna hade makten.

Splittringen gäller även det fortsatta engagemanget i Afghanistan.
I det fallet verkar miljöpartiet vara lika splittrat internt som när det gällde synen på EU.

Om miljöpartiet verkligen fick något inflytande på energipolitiken så skulle vi få betydande brist på energi oaktat tal om vindkraft, mer tågtrafik, äk cykel samt elbilar.

En avveckling av kärnkraften i stället för en modernisering av den inebär inget annat än en katastrofal kspitalförstöring.
Eller vill Eriksson sälja kärnkraftsverken av hänsyn till skattebetalarna?
Det skulle ju gå an med ett SAS eftersom flygtrafik är olämpligt.

Var finns för övrigt det andra språkröret Mona Wetterstrand, som lär vara en av våra mest polurära politiker?
/PF

 
At 28 februari, 2010 16:23, Blogger Danne Nordling said...

Ju mer man tänker på intervjun med Peter Eriksson, desto mer uppgiven blir man. Hur kunde Ramberg förstöra sin image med något så bristfälligt?

Kan inte Attila, Eskil eller Per skicka ett mail till redaktionen och klaga?
/DNg

 
At 01 mars, 2010 11:36, Anonymous Anonym said...

Intervjun av miljöpartiets ledare var väldigt lite miljöinriktad.
Jag vet inte om alla har glömt CO2 frågan.
För varje vindkraftverk som ersättning för kärnkraften så får vi motsvarande fossilkraftverk som skall stå beredd när vinden sviker.
När Barsebäck stängdes startade vi import av Rysk el från Kärnkraft eller gaskraft som ersättning.
Är det någon som är oroad för att bli omskuren? Snacka om fel fokus!

 

Skicka en kommentar

<< Home