måndag, september 27, 2010

Varför diskrimineras bilarna i klimatpolitiken?

Koldioxidutsläppen från bilismen beskattas med 8 kr/kg totalt, CO2-skatten är 1,05 kr och andra sektorer beskattas bara med 20 öre/kg. Det leder till samhällsekonomisk snedvridning och att klimatpolitiken blir ineffektiv.

Om politikerna vill att koldioxidutsläppen ska minska så mycket som möjligt i relation till kostnaderna borde utsläppen beskattas likformigt. Varför ska bilismen, som svarar för en femtedel av utsläppen av växthusgaser, angripas med särskilt höga skatter? Är det inte övriga sektorer som är viktigast eftersom de är mycket större? Detta har länge varit ett mysterium i den klimatpolitiska debatten.

En förklaring är naturligtvis att klimatpolitiken utnyttjas för att bedriva en bilismfientlig politik i smyg. Och då vill alla involverade politiker undvika en debatt som kan avslöja de verkliga motiven. Att även en borgerlig regering håller god min i detta elaka spel kan förklaras med opportunism och orkeslöshet. Miljöaktivisterna har helt enkelt fått ett alltför stort försprång i opinionsbildningen.

Sent omsider har nu bilismens intresseorganisation Bil Sweden uppmärksammat den diskriminerande beskattningen av bilismen. Det är dess viceVD Ulf Perbo som skrivit en debattartikel i DI 27/9. Han nämner att den formella svenska koldioxidskatten på 105 öre per kg CO2 endast till fullo betalas av bilismen. Övriga sektorer har nedsättningar som medför att kostnaden för koldioxidutsläpp blir mindre än 20 öre per kg.

Bilisterna betalar också enligt Perbo "energiskatt, koldioxidbaserad fordonsskatt och merkostnaderna för EU:s reglering av utsläpp från nya bilar". Tillsammans blir det ca 8 kronor per kilo utsläpp CO2. Det medför att synnerligen dyrbara utsläppsåtgärder blir formellt motiverade. I övriga sektorer vidtas åtgärder som bara kostar upp till 20 öre per kg CO2.

Exempel på de dyrbara åtgärderna är enligt Perbo elbilar, viktreducerande material, optimering av förbränning och motorstyrning, nya växellådor, alternativa drivmedel samt tågsatsningar.

Sådana kostnader som bilismen får ta på sig betraktas som helt orimliga i andra sektorer. Perbo nämner avskiljning och lagring av koldioxid, CCS, i fossileldade kraftverk, som anses för dyr trots att kostnaden är en bråkdel av kostnaderna som bilismen tar på sig. Och förslag finns som skulle öka bilismens kostnader till över 10 kronor per kilo, enligt Perbo.

Samhällsekonomin skadas naturligtvis av dessa snedvridande skatter. De kostnader som Sverige tar på sig i klimatpolitiken ger inte mest utdelning för pengarna. Denna aspekt på klimatpolitiken har saknats i debatten.

Det är bra att det äntligen kommer lite nykter information om skatternas roll i klimatpolitiken från en av de närmast berörda organisationerna. Men det krävs mycket mer och bredare information och debatt för att frågan om den olikformade beskattningen ska komma upp till ytan. Dagens förhandlingar med Miljöpartiet och framtida behov av stöd därifrån kommer ju inte att göra regeringen mer rättfram och modig i synen på bilismen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 29 september, 2010 09:46, Anonymous Anonym said...

Bilar är en onödig lyx. Hade folk inte varit så lata och orkade gå 500 m till närmaste tunnelbanestation skull behovet av bilar varit obetydligt.

/Eskil

 
At 29 september, 2010 11:30, Blogger Lejeune said...

För miljömupparna är bilen ett rött skynke. Bilen får stå som en symbol för industrisamhället som dom hatar mest av allt. Nej där blev det allt lite fel, det de gröna misantroperna hatar mest av allt är mänskligheten i stort. Mänskligheten betraktas som en farsot som håller på att ödelägga moder jord.

 
At 29 september, 2010 21:36, Blogger Danne Nordling said...

Det allvarliga är att regeringen tävlar med miljöaktivisterna att angripa bilismen. Även om de borgerliga inte värderingsmässigt är fiender till bilism och individualism kommer deras politik att bli bilfientlig.

I valplattformen från 28/8 skriver Alliansen att hela fordonsflottan i Sverige ska vara koldioxidfri till 2030. Det kräver rimligtvis att alla nya bilar under andra hälften av 10-talet är fossilfria vid försäljningen. I huvudsak måste det röra sig om elbilar eller laddhybrider som kan gå på etanol/metanol.

För att få fram en så massiv satsning när batterierna fortfarande är svindyra kommer det att behövas groteska subventioner. Ändå blir bilinnehavet en dyr affär för vanliga människor. Det kommer att leda till att folk försöker behålla bensinbilarna. Och vad gör regeringen då? Höjer bensinskatten?
/DNg

 
At 30 september, 2010 00:37, Anonymous Anonym said...

Hoppas att det framgick att mitt första inlägg avsågs att var ironiskt.

I sammanhanget tänker jag på regeringens planerade höjning av banavgifterna som har varit upp till debatt den senaste tiden, även om det kanske är lite utanför ämnet. Det är dock ett bra exempel på hur missvisande och förvrängd den bilden är som förmedlas. Vad sysslar man med på massmedia? Och varför försöker inte regeringen förmedla en korrekt bild? Gillar man inte konkret fakta och siffror? Eller känner inte de ansvariga till siffrorna?

Först såg jag ett debattinlägg i SVD, "Förödande ökning av banavgifter"
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forodande-okning-av-banavgifter_5073523.svd

Där kan vi bla. läsa "Med detta i åtanke blir det svårt att förstå varför man nu vill genomföra en höjning av ban- avgifterna som lägger krokben för järnvägstransporter i Sverige."

Sedan kunde man i DN (redaktionell text) läsa "Regeringen dubblar banavgifter"
http://www.dn.se/ekonomi/regeringen-dubblar-banavgifter-1.1166052

Där kan vi bla. läsa "Trafikverket varnar för att höjningen kan innebära kraftigt höjda biljettpriser och en snedvriden konkurrens gentemot bil och flyg."

Expressen var inte sämre och hängde på Priset på tågbiljetterna kan chockhöjas http://www.expressen.se/nyheter/1.2125061/priset-pa-tagbiljetterna-kan-chockhojas Nu kanske man inte skall bry sig så mycket om kvällsblaskor.

Nu var det lite olika bud hur höga banavgifterna idag är 500 miljoner eller 600 miljoner. Men låt oss utgå från 600 miljoner och då blir en fördubbling 600 miljoner. Antag för enkelhetens skull att hela höjningen läggs på persontrafiken (vilket ingen har föreslagit). På wikipedia kan vi läsa att personresorna på järnväg 2008 var 11,0 miljarder personkm http://sv.wikipedia.org/wiki/Järnväg_i_Sverige

Lite enkel matematik visar då att en resa mellan Stockholm och Göteborg blir ca 25 kr dyrare om hela höjningen tas ut på biljettpriset. Och eftersom hela höjningen av banavgifterna inte skall tas ut på persontrafiken blir höjningen mindre än 25 kr.

Man kan fråga sig hur man kan få det till "förödande höjning", "kraftigt höjda biljettpriser", "Priset på tågbiljetterna kan chockhöjas"...?

I sammanhanget borde det också ha varit intressant att få veta hur mycket det kostar att underhålla järnvägen och hur mycket som investeras i nya spår. Av någon anledning fick läsarna inte reda på det. Grovt kan vi säga att underhållet av järnvägen kostar ca 5 miljarder per år och utbyggnaden ungefär lika mycket.

Av detta betalar idag de järnvägsoperatörer som använder järnvägen ca 600 miljoner. Resten betalar i huvudsak skattebetalarna. Räknar vi enbart på drifts och underhållskostnaderna innebär regeringens förslag en minskning av subventionsgraden från 90% till 80% och räknar vi på hela på hela kostnaden för infrastrukturen är minskningen av subventionsgraden från 95% till 90%. Borde inte läsarna fått reda på det? Och får en sådan måttlig sänkning av subventionsgraden så förödande effekter som påstås borde många ta sig en extra funderare.

Jag har lite mer exaktare siffror men det förändrar inte resonemanget ovan, En referens är http://www.trafikverket.se/PageFiles/26128/BVAR09_%20tillganglig.pdf 

/Eskil

 
At 01 oktober, 2010 08:41, Anonymous Gryningsräd said...

Skulle nog påstå att det ligger till såhär: bilar används i största del av privatpersoner. Dom är enklare att beskatta än t.ex. ett företag...

Samma med moms: den betalar inte företag, utan hamnar i slutända på: just det - konsumenten.

Politiker inser att vi måste ha företag och att företag i sig är "enkla" att flytta på om man beskattar dom för hårt.

En privatperson däremot har svårare att flytta på sig, mest pga sociala förbindelser i den region och det land som han/hon bor i. Därför är det enklare att beskatta privatpersoner än företag.

Dessutom: eftersom privatpersoner köper mindre/släpper ut mindre blir beskattningen inte så hög i kronor räknat - den enskilda personen tänker inte så mycket på det. Och eftersom vi är många, så blir det mycket pengar i slutändan.

 

Skicka en kommentar

<< Home