lördag, september 25, 2010

Mona Sahlin är bara en administratör

Någon strategi för revansch kunde Mona Sahlin inte redogöra för i Ekots intervju. Sakpolitiken saknades. Ett antal byråkratiska åtgärder är tydligen det som ska göra partiet stort och samhällsbärande. Är hon en ledare eller administratör?

Rödgrön röra eller revansch? Det var rubriken på Ekots lördagsintervju 25/9 med Mona Sahlin (S). Frågorna började med huruvida Sahlin kunde vara säker på att MP inte förde förhandlingar med regeringen. Hon hoppades att statsminister Fredrik Reinfeldt skulle ringa till alla tre rödgröna partier. Hon efterlyste statsministerns bedömning av det politiska läget. Själv ville hon inte börja med ett misstroendevotum som 2002. Det skulle inte vara ansvarsfullt.

Mycket tyder på att vi rödgröna lägger fram en gemensam budgetmotion. Vi har ett uppdrag från våra väljare. Och vi kommer inte att lägga ner vår uppgift att opponera. Afghanistanfrågan: inget aktivt samarbete med SD. Det blir intressant att se hur Reinfeldt kommer att agera som statsminister. Sahlin turnerade gång på gång tillbaka frågorna till detta. Han måste bjuda in till diskussioner med alla tre rödgröna partier.

Man kan göra upp i enstaka frågor menade Sahlin på frågan om MP:s vilja att kanske bryta samarbetet så småningom. Något närmare besked gavs inte.

Sahlin trodde fortfarande på trepartisamarbetet. Om S hade gått fram ensamma hade det nog inte belönats av väljarna. I valanalysen efter förra valet visste man redan att samarbetet skulle innebära svårigheter (skepsisen mot V och MP). Varför S ändå gick fram denna väg framgick inte.

Grundläggande tycks vara varför inte tanken att såväl "rik som fattig" tjänar på de socialdemokratiska idéerna gått hem hos väljarna. Den tes som framfördes i boken Jämlikhetsanden har alltså misslyckats i form av valbudskap. [Kanske anar folk att denna tes är felaktig?]

Hur förklarar Sahlin tappet i opinionsmätningarna? Svaret var det rödgröna samarbetet och att finanskrisen gjorde att regeringen kunde skylla på annat. Inför nästa val nämnde Sahlin klimatfrågan flera gånger.

När kriskommissionen har kommit en bit på vägen är det lämpligt att stämma av på en mellankongress, som är en alldeles utmärkt form. Kommissionen tillsätts den 8 oktober.

Sahlin vill sitta kvar så länge hon har partiets förtroende. "En ledare är man också när det går dåligt." Men det är inte självklart att sitta kvar. Att ställa platserna till förfogande, som Carl Tham krävt, är inte aktuellt.

S kan återta sin roll som det stora, bärande partiet. Jag har ansvaret för att göra detta. [Sahlin är tydligen intresserad av makt.] Personerna i kommissionen har tillräcklig distans att bedöma partiets problem. Jag tänker inte sitta lika länge som Tage Erlander, som satt i 23 år, var Sahlins avslutande kommentar.

Intervjuaren Cecilia Roos hade valt ett ganska närsynt och tekniskt perspektiv på Sahlins närmaste framtid. Det förekom ingen diskussion om sakfrågor. Därför blev intrycket mera av "rödgrön röra" än av hur strategierna för revansch kunde tänkas se ut. Men Sahlin själv inbjöd också till denna förhållandevis ointressanta diskussion. Man anade att hon knappast skulle svara på hur den sakpolitiska inriktningen skulle se ut.

Det är naturligtvis tråkigt och leder till att politiken också kommer att uppfattas som tråkig. Varför kunde inte Sahlin ha kunnat få förklara hur klimatpolitiken skulle kunna bli en vinnande fråga? Hon kunde också ha fått tillfälle att förklara sin inställning i sjukförsäkringsfrågan som ju är mycket aktuell i dessa dagar. Vill hon åstadkomma en mera human reformering av regelsystemen för att kunna bibehålla övergången till ett större arbetsutbud? Eller vill hon i stort återgå till den tidigare liberala bedömningen av oförmåga och bidragsbehov? Här finns ändå en av de få frågor som måste klarläggas inför den demografiska förändring, som kommer att inträffa pga de åldrande 40-talisterna.

Eftersom Sahlin med visst förakt uttalade sig om regeringens otillräckliga jobbskapande åtgärder hade det också varit på plats att fråga Sahlin hur det rödgröna alternativet skulle se ut i framtiden. Är det så att en nedgång i sysselsättningen på grund av att exporten sjunkit ska mötas med en permanent ökning av den offentliga sysselsättningen: fler lärare, sjuksköterskor och dagisanställda? Vad händer om en arborrare inte passar i sjukvården? Och vad händer om han gör det om exporten sedan ökar igen?

Slutintrycket är att Sahlin är en hårt ansatt och rädd partiföreträdare som till varje pris aktar sig för att säga något som kan bli fel. Det betyder att hon måste hålla sig till de administrativt korrekta procedurerna. Men så gör ingen ledare av mått. Jag konstaterade redan i augusti 2007 att Sahlin mera uppträder som partichef än som ledare. Efter dagens Eko-intervju borde det vara uppenbart för alla.

Andra bloggar om: , , , , , , intressant.se

Etiketter:

9 Comments:

At 25 september, 2010 19:24, Anonymous Anonym said...

Löjligt.
Vem är det som "går under jorden" och gömmer sig, när det blåser? Svar: Reinfeldt.
Det är exakt samma visa i media nu som efter valet 2006. S ska pressas på besked och stå till svars för "allt", medan Reinfeldt över huvud taget inte ska besväras.
Är denna "ansvarsfördelning" uppgjord? borde du fråga dig.

 
At 25 september, 2010 23:12, Anonymous PKo said...

Sahlin är fostrad av Ingvar Carlsson och förefaller ännu mer noga med att vara demokratisk i förhållande till medlemmarna. Problemet är att hon ser svag ut och att medlemmarna ligger till vänster om väljarna och att politiken därmed är osäljbar till medelklassen. När S allierar sig vänster ut och kompromissar med Ohly hamnar hon ännu längre vänsterut och då är hon inte valbar alls.
S måste om de vill vara kvar som stort parti förnya analysen av valmanskåren.
Frågan är vilka språkrör som kommer efter Peter och Maria - kanske det inte finns fler kvar i den rödgröna alliansen än Lars och Mona snart?

 
At 26 september, 2010 17:20, Anonymous Anonym said...

Socialdemokratin kommer aldrig att återigen bli ett stort statsbärande parti. Orsaken är att bildningsnivån i samhället har nått den kritiska punkt där det inte längre är möjligt för socialismen att slå rot.

 
At 27 september, 2010 08:37, Blogger Per-Olof said...

Tvärtom har socialismen skapats av de intellektuella och därefter förts ned till de lägre samhällsklasserna. De intellektuella fick arbete vid universiteten under andra hälften av 1800-talet och förde ut socialismen till studenterna. Därefter spreds socialismen (och nationalismen) till de lägre samhällsklasserna.

Idag har moderaterna blivit ett socialistiskt parti och kan därför få röster även ifrån de lägre samhällsklasserna.

De intellektuella blev förvånade när kommunismen kraschade 1989-90. De var helt säkra på att den marxistiska teorin var riktig - att vinsterna i en ekonomi skapas genom att arbetarklassen överutnyttjas. När kapitalismen visade sig skapa högre reallöner åt arbetarna övergick de intellektuella till teorin - att vinsterna och de högre reallönerna beror på att naturen överutnyttjas och att detta inte är långsiktigt hållbart.

 
At 27 september, 2010 09:26, Anonymous Anonym said...

Det saknas en rörelse bakom ledaren.
De springer som vilda höns och vet inte vilket ben de skall stå på.
Ett svagt LO borde lämna SAP och representera dem de är satta att representera.
Valet mellan bidrag eller arbete så väljer de flesta andras arbete och egna bidrag.
Att som S kritisera de åtgärder som gjort oss rikare och friskare är svårt. Vi mår bättre med en Allians som vet hur man bör belöna arbete framför ickearbete!

 
At 28 september, 2010 00:25, Blogger Danne Nordling said...

Det verkar sannolikt att socialdemokratin i sin traditionella socialistic-light-roll aldrig kommer att bli ett stort parti igen. Det utesluter inte att det kan bli stort med ett mera pragmatiskt budskap. Den kritiska frågan är huruvida ett budskap som innebär "socialt godis" för stora grupper kommer att genomskådas av tillräckligt många väljare. I årets valrörelse hjälpte inte alla plånboksvänliga löften för att uppväga allt annat negativt.

Det förefaller som om Moderaternas jobbskatteavdrag till slut tog skruv och bedömdes som bättre av många traditionella sossar trots att de skulle ha fått behålla det mesta med S (det gick kanske inte fram).

Den grundläggande orsaken till svårigheterna är den paradoxala effekten att realsocialismens kollaps också uppfattades som en falsifiering av den marxistiska utsugningsteorin. Därför står socialisterna utan en politisk teori. Några har tagit upp växthusteorin som en förevändning att få reglera ekonomin och folks leverne. Men detta har inte skett tillräckligt utarbetat. "Överutnyttjandet" av fossila bränslen skulle kunna mera konsekvent kunna framföras som en ersättning för utsugningsteorin. De röda intellektuella har inte sett möjligheterna trots att IPCC serverat dem på ett fat.

Rörelsen har abdikerat och stöttar inte S som förut. Wanja har knappt synts till och LO:s affischkampanj har inte märkts mer än i media. Nu fordrar Öfverberg från TCO på DN Debatt att samarbetet med S upphör. TCO har tydligen haft en observatörsplats i partistyrelsen. Det har jag aldrig hört förut.

Men kommissionen ska se över det organisatoriska så vi kan nog vänta en reprimand mot LO...
/DNg

 
At 28 september, 2010 09:27, Anonymous Anonym said...

"Politik är makt. En politiker som inte eftersträvar makt är inte trovärdig."

Sanna Rayman i SVD 28/09/2010

 
At 28 september, 2010 10:45, Anonymous Tom said...

Det skulle inte förvåna mig om miljöpartiet blir nästa naturliga oppositionsledare, men det dröjer 2-3 mandatperioder. Miljöpartiet kan attrahera väljare bortanför höger-vänster samtidigt som man i grunden verkar välkomnande för de med socialistisk ådra.

Socialdemokraterna måste dock först grundligt självdestruera, vilket jag definierar som att bli mindre än moderaterna och därefter gradvis tyna bort (väljarna och politrukerna strömmar över till partier med bättre utsikter) eller kanske splittras.

Problemet är egentligen inte Sahlin utan att det heller inte finns någon vettig efterträdare. En utmärkt sits för Alliansen. (Kanske (s) borde nytänka och värva den där miljöpartisten som ny partiledare eftersom hon snart avgår som språkrör?)

 
At 26 oktober, 2010 23:40, Anonymous PKo said...

Om Danne har rätt och 60% tjänar på S-politik så innebär det att M lånar makten en stund tills dess att S hittar en partiledare som kan slå mynt av detta.

Tror inte Mp kan hindra detta förutan en blommande klimatkatastrof. Dvs S är överdrivet oroliga, sköter de sig och lyssnar på Blair så blir de stort parti igen.

 

Skicka en kommentar

<< Home