måndag, december 20, 2010

Vill Ohly att vänstern åker ur riksdagen?

Socialdemokraternas valförlust kan förklaras med att högerinriktade sympatisörer lämnade partiet. Om S då ska gå mera åt vänster, som Ohly vill, minskar sannolikheten för att vinna valet 2014. Dessutom tar S väljare från V som kan hamna under 4 procent.

Är Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly en skicklig politiker? Frågan är berättigad efter hans artikel på DN-debatt 19/12. Där angriper han Socialdemokraterna för att vara alltför högerinriktade. Han menar att även Miljöpartiet visade "djup ovilja" att avvika alltför mycket från Alliansens politik. Men det främsta målet för Ohlys attack är Socialdemokraterna:
"En alltmer högeranpassad socialdemokrati utan ett samhällsförändrande program saknar relevans. En socialdemokrati som inte ökar jämlikheten och minskar klyftorna i förmögenhet, inkomster, makt och inflytande saknar existensberättigande"
Det är möjligt att Ohly har en verklighetsuppfattning som präglats av hur han skulle önska att opinionen såg ut i Sverige. Ett visst stöd får han av den vänsterinriktade välfärdsforskaren Stefan Svallfors som visar att opinionen skulle vara för en utökad skattefinansierad välfärd (artikel i SvD 5/12). Detta går igen i nedanstående passus i Ohlys artikel:
"Visst behövs ett stort antal mittenväljare för att säkra en rödgrön majoritet. Men en stor del av medelklassen har en ganska pragmatisk syn på politiken. De vill ha generella välfärdslösningar, ett hyfsat rättvist samhälle med miljöhänsyn och klimatansvar. De flesta är toleranta och positiva till invandring och mångfald. De är villiga att betala skatt om servicen som de får är bra och kommer många till del. De tycker inte om stora klasskillnader eller ojämställdhet mellan kvinnor och män. De gillar jämlikhet helt enkelt."
Om detta vore korrekt skulle en vänsterinriktad politik ha lett till att de rödgröna vunnit valet. Men det gjorde de inte. Både S och V tappade väljarstöd. Detta berodde till betydande del på att väljarna uppfattade de rödgröna som alltför vänsterbetonade. Underlaget för detta ofta förbisedda faktum finns i Socialdemokraternas valanalys. Där finns siffror från SVT:s VALU för åren 2002, 2006 0ch 2010. Dessa siffror visar i kombination med väljarstödet respektive år att valförlusten 2006 inte kunde hänföras till ett bortfall av vare sig vänster- eller högerinriktade S-väljare. Men 2010 berodde hela valförlusten på att S tappade enbart högerinriktade sympatisörer. (Närmare analys 6/12)

Sakligt sett drev Mona Sahlin en vänsterpolitik av det slag Ohly efterlyser. Hon ville ha utjämning och använde sig av den marxistiska tesen "av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov". En kraftig inkomstutjämning skulle ha uppnåtts genom den oerhört kostsamma skattesänkningen för pensionärerna som i ett slag hade medfört att låginkomsttagarna skulle fått en avsevärd inkomstökning, vilken inte kommit de mera välsituerade löntagarna till del. Förmögenhetsskatten och den skärpta fastighetsskatten skulle tillsammans med pensionärsskatten och den skärpta marginalskatten från 40 000 kr/mån ha medfört att det mesta av Alliansens "ökade klyftor" hade utraderats. Dessa beskrevs ett otal gånger under valrörelsen som att "en procent rika fått lika mycket skattesänkning som 25 procent av de fattigaste".

Så hur kan Lars Ohly påstå att socialdemokratin saknade relevans? Han far uppenbarligen med osanning i sin iver att fösa in socialdemokratin i högerburen. Och varför denna iver? Rimligen för att han vill att socialdemokratin nu ska svänga åt vänster. Det är här man kan betvivla hans kompetens som partipolitiker. Om S svänger åt vänster minskar för det första möjligheten att vinna valet 2014 och ge Vänsterpartiet inflytande över politiken. Men för det andra skulle ett vänstervridet socialdemokratiskt parti också betyda mindre möjligheter för V att växa. Ett högervridet S-parti borde rimligen ge V fler sympatisörer. Vill Ohly inte ha det? Det verkar som att Ohly istället vill att Vänsterpartiet åker ur riksdagen och definitivt förstör möjligheten till regimskifte 2014.

Bloggat: Razz. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , rel="tag">politikintressant.se

Etiketter:

8 Comments:

At 20 december, 2010 07:33, Anonymous Oskar said...

Det kanske är så att Ohly värnar mer om sakpolitik än att hans parti ska växa? Inget fel i det, tvärtom ganska friskt att tänka så än att bara se till den egna makten.

För det andra är det en intressant och logisk poäng att Socialdemokraterna inte ska tävla mot borgarna med en dålig borgerlig politik, utan istället med en bra socialdemokratisk politik. För de kan aldrig vinna den matchen på bortaplan, om du förstår vad jag menar...

 
At 20 december, 2010 13:14, Anonymous Alex said...

Vad är detta för determinism?

Det finns ingen bestämd "mitten", politik är dragkamp. Att vänstern i dag är marginaliserad beror på att vänstern är dåliga på att dra. Sossarna och facket har ju inte dragit ö.h.t. Vänsterpartiet är ingen kraft i sig självt som det ser ut i dag. Högern däremot har varit bra på att dra, de är bättre organiserade, strategiskt mer finslipade.

Politiken är inte bestämd, strukturer sätter begränsningar men det finns ingen determinering som säger att den enda vägen fram är den åt höger. Om 20 år så kan Sverige vara socialistiskt, nationalkonservativt eller nyliberalt - allt detta är möjligt. Vart det bär av beror på vilka krafter som är bäst organiserade och har skarpast taktik och strategi."Om detta vore korrekt skulle en vänsterinriktad politik ha lett till att de rödgröna vunnit valet. Men det gjorde de inte."

Fast de rödgröna gick inte till val på någon vänsterpolitik utan på en rent konservativ politik. Vad var egentligen skillnaderna mellan de rödgrönas budget och Alliansens budget? Bensinskatt och fastighetsskatt? Låter verkligen som något som engagerar väljarna!

 
At 20 december, 2010 15:27, Blogger Danne Nordling said...

Oskar, det är naturligtvis friskt att tänka på sakpolitiken. Men Ohly är ledare för ett parti som vid mätningen 6-16 december tappade 0,9 procentenheter i Sifo och nu ligger på 4,9 procent. Detta skedde trots att S saknade ledare och var allmänt vilset. Om det finns en hemlös vänsteropinion borde väl V:s siffra istället öka?

Din andra punkt är den verkligt centrala. Om de borgerliga går mot mitten/vänster hur ser då en skiljande S-politik ut? Jag tycker nog att Sahlin försökte dra sig åt vänster så mycket hon vågade. Men detta slog fel eftersom enbart högerinriktade sympatisörer lämnade partiet i valet 2010.

Alex, politiken i Sverige är en blandning av "determinism" och taktik. Exempel på determinism är kosackvalet 1928, efterkrigsprogrammet 1948, och löntagarfonderna. Väljarkåren är inte beredd att acceptera en skarp vänstersväng.

Vilken karaktär hade årets val? Du skriver att "de rödgröna gick inte till val på någon vänsterpolitik utan på en rent konservativ politik". Om denna bedömning, som liknar Ohlys, vore korrekt skulle rimligtvis andelen högerinriktade väljare ha ökat bland socialdemokraternas röster istället för att minska. De missnöjda vänstersympatisörerna borde ha gått till V och ökat partiets röstetal. Men fakta visar på motsatsen.

Jag kan inte se att en "rent konservativ politik" skulle innefatta sådana element som ny förmögenhetsskatt, progressiv fastighetsskatt och höjd marginalskatt. Höjd bensinskatt är inte ideologisk på samma sätt men drev inte V och Mp på i den riktningen?

Nej, VALU tyder på att väljarna uppfattade årets val som strategiskt i vänster/höger-dimensionen. Det var för mycket vänsterinslag i S-politiken för att de icke vänsterinriktade sympatisörernas smak: 16 procent av mittenpersonerna och 20 procent av högerpersonerna från 2006 års val övergav S i 2010 års val. I absoluta tal vann S inga vänsterpersoner. Men det var inte V, som ju minskade, som tog hand om de tillkommande vänsterpersonerna, utan de gick till soffan eller Mp (kanske även regeringen fick några?).
/DNg

 
At 20 december, 2010 16:11, Blogger Danne Nordling said...

Jag kollade i VALU:s tabeller. Regeringen fick inte några av de tillkommande vänsterpersonernas röster. Totalt ökade andelen från 37 till 38 procent (mot 44 % 2002). De gick till MP och i synnerhet till SD (från 12 till 18 procent på basis av ett ökande röstetal).
http://svt.se/content/1/c8/02/15/63/14/ValuResultat2010_100921.pdf
/DNg

 
At 20 december, 2010 21:02, Anonymous Anonym said...

Svenskarna är okunniga! Vilka är kommunisterna?
Antony Sutton - Wall Street & Bolshevik Revolution Part 1.flv
-
Antony Sutton - Wall Street & Bolshevik Revolution Part 2.flv

 
At 21 december, 2010 10:34, Blogger Danne Nordling said...

Antony Sutton företrädde en konspirationsteori som bl a gjorde gällande att frimurare och illuminater låg bakom oktoberkuppen 1917, vilket inte får stöd av andra historiker. Oavsett detta är det svårt att se vilken relevans detta har för Ohlys ev vilja att utplåna sitt parti från riksdagen.
/DNg

 
At 21 december, 2010 20:12, Anonymous Anonym said...

Antony Sutton var en seriös forskare:
Antony Cyril Sutton (February 14, 1925 - June 17, 2002) was a British born economist, historian and writer. He was an economics professor at California State University Los Angeles and studied at the universities of London, Goettingen and California and received his D.Sc. degree from University of Southampton, England. He was a research fellow at Stanford University's Hoover Institution from 1968 to 1973.
-
Antony Sutton - en sann hjälte
"Vad han fann chockade honom och föreföll fullkomligt obegripligt, men dokumenten talade sitt tydliga språk och gick inte att misstolka."


Dokumenten visade att USA och Storbritannien tillsammans med bankirer och affärsmän från andra länder i väst, finansierade och hjälpte kommunisterna i Ryssland och nazisterna i Tyskland. Sutton fann dokument, telegram, kvitton och redovisningar för hur man avsatte miljontals dollar till Lenin och hans hejdukar för att störta tsaren och införa kommunism och att man sedan under hela 1900-talet försåg Sovjet med ekonomisk, materiell och teknisk hjälp för att bygga upp industrier och vapenutveckling.


Läs själv - avgör själv:
• Wall Street and the Rise of Hitler by Antony C. Sutton How western capitalists funded Hitler and National Socialism
• Wall Street and the Bolshevik Revolution by Antony C. Sutton
How western capitalists funded Lenin, the Bolsheviks, and the Soviet Union


Lars Ohly ljuger helt enkelt - och vi får inte förstå att han ljuger - media tiger. Lars Ohly kan krumbukta sig hur som helst - eftersom hans lyssnare är okunniga. De måste väl handla om att skapa kunniga människor om det ska bli en dialog.

 
At 25 december, 2010 17:06, Blogger Razmatazuz said...

Lars Ohly har helt och fullkomligt rätt. De som här också framhåller att de RödGröna gick till val på en dålig borgerlig politik istället för en egen har också rätt.

Jag struntar i höger eller vänster, men uppenbart är att Socialdemokratin har blivit för dåliga på att kommunicera sin politik och det är där problemet ligger.
Trots att många svenskar idag ser sig själva som "höger" så svarar de allra flesta när det väl kommer till sakfrågor mycket vänsterinriktat.
Svenskar brinner för social välfärd, svenskar vill ha rättvisa och jämlikhet.

De RödGröna partierna måste visa på det faktum att hela samhället, även de rika och de arbetande, vinner på en bra social välfärd och rättvisa. Brottsligheten sjunker, tryggheten ökar, gemenskapskänslorna blir större. Detta är inte något dravel utan kalla fakta. Ju mer vi drar isär samhället, desto kallare och hårdare blir det.

Vi behöver definitivt ett regeringsalternativ som vågar stå för motsatsen. Som vågar stå för rejäla skattehöjningar men på rätt områden. Dessutom måste man tydligt visa på vad dessa skattehöjningar faktiskt kommer gå till, dvs. vad man får tillbaka. Vi behöver ett regeringsalternativ som vågar driva progressiv och aktiv miljö- och klimatpolitik. Vi behöver ett regeringsalternativ som inte bara bryr sig om lattedrickande småbarnsföräldrar i Sthlms innerstad och finare förorter. De RödGröna lyckades inte riktigt visa att de var detta alternativ och därför förlorade man valet. Dessutom tillhör alltför stor andel av riksmedias journalister just gruppen lattedrickande småbarnsföräldrar i Sthlms innerstad och finare förorter.

 

Skicka en kommentar

<< Home