lördag, december 04, 2010

Vad ska sossarna göra med sin valanalys?

Socialdemokraternas redovisade siffror för vänster- och högerbetonade väljare avslöjar att man behöll vänsterväljarna och stötte bort mitten- och högerväljare. Det tyder på att man borde vrida politiken åt höger. Men kommissionen undertrycker dessa siffror.

På fredagen 3/12 kom Socialdemokraternas kriskommission med sin valanalys som letts av Morgan Johansson. Men analysen är föga originell. Det mesta har vi redan hört förut. Inget sägs om vänstersvängen. Valförlusten berodde på det rödgröna samarbetet, finanskrisen som gjorde att regeringen kunde förklara arbetslösheten, vårmotionen i maj -10 med oroande skatteförslag samt ett misslyckat valmanifest i augusti.

Det antyds att rådslagsarbetet pågick för länge vilket gjorde att socialdemokraternas politik framstod som oklar. Kommissionen skriver (s 40, pdf):
"Men en reaktion som många haft gäller budskapet i sig. Det upplevdes av många som splittrat och diffust, och att vi inte hade någon övergripande berättelse om i vilken riktning vi ville att Sverige skulle gå. Vi skulle ha en budskapsdriven valrörelse, men den blev ofta utspelsdriven."
Någon problematisering av detta gör man dock inte. Var det inte tänkt att Göran Perssons ledarskap som pekade med hela handen skulle ersättas av ett lyssnande på rörelsen som långsamt skulle bygga upp en ny politik? Inte heller frågar sig kriskommissionen om det över huvudtaget var effektivt att lyssna på partimedlemmarna när det gäller att utforma en politik som attraherar nya väljargrupper.

Den springande punkten är huruvida politiken uppfattades som vänster- eller högerbetonad. Utifrån detta kunde man ju tänkas kunna dra slutsatsen att inte satsa på samma inriktning i fortsättningen. Men kommissionen är inte särskilt klar i analysen. Man konstaterar att fler väljare i år och vid valet 2006 betraktade sig som "höger" än vid valet 2002. Men den korta analysen koncentrerar sig enbart på mittenväljarna som är "varken eller" (20 %). Dock visar man hur socialdemokratins egna väljare klassificerar sig i nedanstående diagram:

Detta diagram kommenteras inte närmare. Men det är uppenbart att om fler väljare blev subjektivt "höger" efter valet 2002 och man därefter förlorade valet 2006 med samma fördelning mellan vänster och höger, så borde man lägga om politiken 2010. Jag tror vi kan slå fast att denna omläggning gick åt vänster. Mona Sahlin började använda marxistiska slagord i sin retorik, den fördelningspolitiska motsättningen skärptes vad gäller skatternas effekter för rika och fattiga, rättviseretoriken blev mer dominerande osv.

Det naturliga efter en sådan agitation är att andelen vänsterpersoner ökar bland socialdemokraternas väljare. Men det är inte detta som avgör om vänstersvängen var framgångsrik. Om mer än 4 procentenheter av väljarna lämnar partiet kommer lika många vänsteranhängare att representera en större andel av de kvarvarande väljarna (ungefär 75 %). Diagrammet visar alltså att man inte fick fler vänsterväljare utan lyckades stöta bort mitten- och högerväljare eftersom röstandelen sjönk till 30,7 procent.

I helt andra sammanhang skriver kommissionen att det rödgröna samarbetet fick en "olycklig presentation" och att det hade "en negativ, men inte avgörande, effekt". Ingenstans framgår det närmare om huruvida den negativa effekten mera var en följd av samarbetet med Vänsterpartiet än med Miljöpartiet. Inte heller nämns något om vilka krafter som verkade för att ta med V i samarbetet. Om det nu var negativt kanske dessa krafter borde hållas på avstånd från utformningen av den framtida politiken?

Valanalysen borde alltså användas för att driva politiken åt höger inom socialdemokratin. Men kommissionen har inte velat eller kunnat vaska fram denna väsentliga slutsats från de fakta man själv presenterar. Vad ska medlemmarna och vi andra tro om en sådan analys?

Forts: Har Morgan Johansson förfalskat valanalysen? dec-10

Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: