torsdag, december 02, 2010

EU trycker pengar för att rädda euron?

EU diskuterar QE på 2 000 miljarder euro för att bemästra skuldkrisen. Min prognos är att ECB inte vågar göra detta av rädsla för inflation.

Centralbanken i EU - ECB - har sammanträtt under dagen för att diskutera ett nytt sätt att bemästra skuldkrisen i Piigs-länderna nu när det verkar som om räddningspaketet för Irland inte kunde sänka räntorna. Det är fråga om kvantitativa lättnader (QE) som enligt förhandsuppgifter i morse skulle uppgå till 2 000 miljarder euro.

Quantitative easing (QE) består i uppköp av statsobligationer och ibland bostadsobligationer från centralbankens sida. Finansieringen sker med elektroniskt skapade pengar, vilket i den populärmediala jargongen anges som att staten "trycker pengar".

QE ses som en extrem och kontroversiell metod av många politiker och ekonomer på grund av att man befarar (okontrollerad) inflation som följd. Men flera centralbanker har tidigare vidtagit QE. Nu senast var det Fed i USA som i början på november deklarerade att uppköp av statsobligationer skulle ske med 600 mdr USD till mitten av 2011 (blart).

USA:s QE på 600 mdr $ motsvarar 4 procent av BNP. Om EU:s QE blir 2 biljarder € motsvarar det 15 procent av BNP. EU:s samlade ekonomi är 10 procent större än USA:s. Men vi borde också veta hur ECB tänker sig att fördela uppköpen. Är det enbart euroländer som berörs? Och kanske uppköpen koncentreras mer än så - rentav enbart till Piigs-länderna.

Om QE ska genomföras är det tydligt att de bör vidtas på ett någorlunda tidigt stadium - annars måste man ta till så stora belopp att detta kan göra beslutsfattarna betänksamma. Så har tydligen skett inom ECB som idag kl 14:00 skulle tillkännage vad man kommit fram till. Men beskedet blev endast att styrräntan lämnas oförändrad på 1 procent. Senare idag ska man hålla en presskonferens och tillkännage att man fortsätter att ge korta lån till bankerna till en "attraktiv ränta" (DN).

Inte heller det extra toppmöte inom EU med anledning av finanskrisen som tidigare antyddes idag ska bli av enligt uppgifter från Bryssel (SvD).

Med denna handlingskraft hos EU:s högsta ekonomiska beslutsfattare kanske inte euron kan räddas. Euro-området var kanske inget optimalt valutaområde som en del skeptiker pekade på redan från början.

Uppdatering kommer senare. [Här är den:]

Det blev just ingenting: tremånadersrepor och enveckorslån enl di.se. Studio ett: "Antiklimax", likviditetsstödet förlängs efter nyår och vaga besked om obligationsköp.

Min slutsats är att detta är början till slutet. Om de mest utsatta länderna måste ställa in betalningarna och skriva ner sina skulder uppstår förluster i omvärlden som får en kumulativ effekt. Utan stöd till euroländerna från centralbanken kan inte euron fortsätta på nuvarande kurs. Det första som händer borde vara en depreciering. Därefter vidtar en politisk process för att avveckla den. Tyskarna är väl föga trakterade av en svag euro och borde lansera en "tung euro" på högre nivå. Andra finansiellt sunda länder kan tänkas hänga på. Vi kanske får Piigs-euro och tung euro. (17:01)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 03 december, 2010 00:46, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling:
"Min slutsats är att detta är början till slutet."

Vad ska vi tro på?
Obama Plans Lame Duck Sell-Out of Social Security — Webster Tarpley_on Guns & Butter

De flesta av oss begriper inte! Handlar de inte om att vi alla är inne i våra egna paradigm - våra egna verlighetsbubblor:
Thursday, December 2. 2010
Orden saknas, eller gör ingen skillnad

 
At 03 december, 2010 06:36, Anonymous Johnny said...

"Min slutsats är att detta är början till slutet."

Jag tror du har rätt i det. Vad jag kan förstå så löser inte mera skulder problemen, utan möjligtvis fördröjer dem, utan det är återbetalning eller nedskrivning av skulder som är enda lösningen.

Om så är fallet, vem skall ta smällen? Är det statsobligations ägarna eller skattebetalarna? Klarar 27 EU och 16 EMU länders olika regeringar att rationellt förhandla fram en sådan smärtsam lösning? USA, UK, Grekland, Irland har valt att rädda bankerna på skattebetalarnas bekostnad och Island har gjort tvärt om.

Förstår du hur det hela skall kunna lösa sig och om inte hur tror du att det "playar out"?

Här är en utmärkt artikel om Japans utveckling som har ökat statsskulden från 25% till 200% och även vid dagens superlåga räntor käkar räntorna upp nästan 50% av skatteintäkterna.

http://www.marketoracle.co.uk/Article22732.html#comment96916

 
At 03 december, 2010 20:07, Blogger feminix said...

Hur kan man diskutera ekonomi utan att ens nämna massinvandringen av lågutbildade afrikaner som garanterat ej kan få jobb utan får leva på bidrag?

 
At 04 december, 2010 23:33, Blogger Danne Nordling said...

Anonym, en del mera paranoida personer skulle kunna se eurons eventuella fall som synarkins nederlag. Men det finns inga bevis för att Europa skulle styras av hemliga sällskap så jag tycker vi kan lämna denna frågeställning därhän.

Johnny, så länge övriga Europa kan hålla liv i de skuldtyngda länderna finns möjligheten att så småningom få tillbaka pengarna. Om man kräver snabb återbetalning är det liktydigt med partiell skuldavskrivning. Då får man ta på sig förlusterna redan nu och försöka lappa igen hålen som uppstår genom höjda skatter.

Smällen kommer i praktiken att tas av staterna och inte av obligationsägarna. Om dessa börjar tro på Merkels hotelser kommer de att sälja obligationerna även med ansenliga förluster. Det är liktydigt med drastiska räntehöjningar som kommer att motverkas med statliga uppköp. Själva räntehöjningarna kan framtvinga en betalningsinställelse. Jag bedömer därför att Merkels uttalanden är kontrafinala. Bättre hade varit att göra stora QE i tid till ingen kostnad för skattebetalarna.

Idag hörde jag att tyskarna diskuterar två eurovalutor: en för "olivländerna" och en DM-liknande för de nordligare länderna (jfr mitt förslag i huvudartikeln).

Om problemet bara är att låneräntorna tar en del av skatteintäkterna är det väl bäst att låna i centralbanken som får leverera räntepengarna tillbaka till skattebetalarna?
/DNg

 
At 06 december, 2010 12:03, Blogger magnus said...

Helt apropå, Daniel Hannan (om land utan oliver): More than a third of Irish voters want to rejoin the pound.

 

Skicka en kommentar

<< Home