lördag, maj 07, 2011

Jämtin är (s)vag och undanglidande

Hur vinstuttagen ur friskolorna ska regleras var den viktigaste frågan för den socialdemokratiska partisekreteraren Jämtin. Men hon svarade undanglidande. Samma gäller tillbakadragandet från Libyen. Är det vad som behövs för det nya S?

I Ekots lördagsintervju idag 7/5 utfrågades Socialdemokraternas nye partisekreterare Carin Jämtin. Där backar hon enligt förhandsinformationen från förslaget att omvandla och flytta en av nuvarande helgdagar till en muslimska helgdag i forma av dagen Eid, som beskrivs som muslimernas julafton. Jag har mest fått negativa reaktioner på detta, säger hon på Ekots hemsida. Tidigare har Jämtin intervjuats när hon var en presumtiv partiledarkandidat efter Göran Persson (bloggart 25/11-06). Då gav hon ett svagt intryck.

Utfrågningen, som gjordes av Tomas Ramberg, började med Eid. Jämtin menade att hennes omnämnande om helgdagar och 1 maj tagits ut ur sitt sammanhang. Vi har en bra semesterlagstiftning, menade hon. Det ska tydligen förstås som att man kan ta semester på högtidsdagar från andra religioner.

Vinster i skolan var nästa ämne. Håkan Juholt har karaktäriserat nuvarande system som "High Chapparall" den 1 maj. Det får inte tullas på kvaliteten. Vi behöver bli mycket tydligare på att skattepengarna till skolan ska användas för att öka elevernas kunskaper - inte gå till andra länder. Men skillnaden mot den tidigare S-politiken framgick inte klart. Vi får titta vidare. Man får kanske kontrollera efteråt, som i Norge. Det finns olika lösningar, Holland nämndes. Jämtin menade att det slösades med skattepengarna.

Underskott är inte bra, överskott är bra och ska inte förbjudas, menade CJ. Det är användningen som är problemet. Det ska inte kunna bli en sommarstuga för vinsten. Skatteutjämningssystemet drogs in och diskussionen blev alltmer komplicerad. Jan Björklund vill tillsätta en utredning om vinstuttag, sa CJ. Försäljning av t ex Pysslingen mellan olika ägarbolag med vinst drogs in som om detta var ett konkret vinstuttag ur rörelsen.

Håkan Juholts begränsning av Sveriges uppdrag i Libyen var nästa ämne. Jan Eliassons kritik av detta diskuterades. Jämtin höll med och inte. Vi får se vad som händer framöver. Regeringen kan tänka sig att det kan bli en förlängning påpekade Ramberg. Varför det var så viktigt att att S nu måste låsa sig för att det inte ska bli en förlängning framgick inte. Jämtin kopplade på sin förmåga till undanglidande svar. Genom att kunna prata på blev hon inte svarslös fastän hon i sak inte kunde ge några besked. Några suckar visade att hon var pressad. Till slut blev hon tjatig.

Kortfrågor: A-kassan ska inte trappas ned. Vargjakt ska vi ha. Bensinskatten ska höjas. Könskvotering i bolagsstyrelser. Viktoria ska bli drottning. Införandet av euron just nu vore tokigt. Ingen europakt. Kärnkraften ska avvecklas. Ingen reaktor ska stängas omedelbart. Rut-avdraget ska ses över. Tjänster i kollektivtrafiktsektorn borde öka. Undantagen i LAS ska finnas kvar. Det var rätt att döda Usama bin Laden men ändå... Förbifart Stockholm ska byggas och folkomröstning inget krav. Kollektivtrafiken måste byggas ut med en bra spårlösning.

Carin Jämtin framstår inte som särskilt kraftfull och övertygande. Är hon ens bättre än Ibrahim Baylan? När man hörde henne för fem år sedan förstod man att hon inte dög som partiledare. Hon har inte de egenskaper som krävs av en toppolitiker.

Programmet var starkt koncentrerat till några få frågor. Det var synd eftersom det hade varit intressant med en uppföljning av Juholts två paradämnen: pensionerna och barnfattigdomen.

1) Varför kan S inte kräva sänkt skatt för pensionärerna istället för att förorda en upprivning och omförhandling av den blocköverskridande partiöverenskommelsen om pensionerna?

2) Och hur tänker sig S att minska barnfattigdomen när det är nyanlända invandrare som svarar för en stor del av problemet enligt Johan Schück i DN igår 6/5? Artikeln "Jobb lindrar barnfattigdom" finns som vanligt inte på nätet. Där visar Schück dessutom att barnfattigdomen i Sverige enligt OECD är en av de lägsta inom industriländerna. Det är bara Danmark, Finland, Norge och Österrike som har lägre. (Jfr bloggart 28/3) Hade de två frågorna inte varit intressantare att belysa än vinsttuttagen ur skolan?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , intressant.se