torsdag, februari 23, 2012

Temperaturen stagnerar och haven sjunker

Varför rapporterar inte vetenskapsjournalisterna i svenska media om det problematiska med att teorin bakom klimathotet inte tycks kunna bekräftas av mätningar av temperaturen och havsytan?

Det börjar bli problematiskt för anhängarna till hypotesen att växthusgaserna orsakar en trendmässig uppvärmning av atmosfären och haven. Jag har tidigare visat ett diagram som någorlunda tydligt pekar på att temperaturen inte längre stiger (bart 4 feb-12). Här nedan visas ett diagram som spänner över en längre tidsperiod:


Uppgången i början av 1900-talet fram till ca 1940 kan inte till någon avsevärd del ha berott på koldioxidutsläpp eftersom förbränningen av kol inte var särskilt betydande jämfört med perioden efter 1950. Det verkar som om det fanns naturliga temperatursvängningar som helt strider mot den gängse AGW-hyopotesen (antropogen global uppvärmning).

De som politiskt vill utnyttja ett föregivet antropogent klimathot har också hävdat att värmen i atmosfären till stor del tas upp av världshaven. Därför kommer det att ta lång tid innan den förstärkta växthuseffekten gör sig fullt påmind. Men mätningar av vattentemperaturen till några hundra meters djup har inte kunnat bekräfta detta.

Klimathotsförespråkarna har menat att de stigande världshaven ändå utgjort en indikation på att haven blivit varmare. Men inte ens detta tycks kunna bekräftas. I nedanstående diagram från Anthony Watts 14/2-12 ser vi att havsytan börjat sjunka:


Någon säker höjning av havsnivåerna sedan 2004 kan inte utläsas ur diagrammet. Efter 2010 ser vi en tydlig sänkning.

Det underliga är att vetenskapsjournalisterna i den svenska dagspressen inte skriver om detta. De behöver ju inte omedelbart överge sin klimathotssyn utan skulle kunna diskutera det problematiska med att den gängse föreställningen om global uppvärmning, som framförts av IPCC, Al Gore och Miljöpartiet mfl, inte kan bekräftas av statistiken. Eller har journalisterna en dold politisk agenda?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 23 februari, 2012 08:24, Blogger oppti said...

Tystnaden från alarmisterna är talande.
Jag gör gärna uppoffringar och verkar för en lägre miljöpåverkan på olika sätt.
Men vi borde kunna förvänta oss att de som ropar högst även kan föra ett lågmält samtal.
Annars kan det verka som om de har en annan agenda och vi som inte har denna agenda är lurade att följa dem.

 
At 23 februari, 2012 08:39, Anonymous Anonym said...

Som gammelmoderat har jag länge varit bekymrad över partiets omfamnande av klimatalarmismen. Snart sagt varje liten lokal nämnd ska motivera sina beslut som "klimatsmarta". Numera omfamnar M också massinvandring och feminism, så mycket av våra gemensamma ekonomiska resurser kastas rentut sagt i sjön. Har Anders Borg lagt av som Sveriges finansminister och agerar numera uteslutande i EU-sammanhang?

 
At 23 februari, 2012 16:49, Blogger Nils Lindholm said...

http://www.aviso.oceanobs.com/fileadmin/images/news/indic/msl/MSL_Serie_MERGED_Global_IB_RWT_GIA_Adjust.png

 
At 23 februari, 2012 17:47, Anonymous Attila said...

Jag bor på Cypern numera, vi har tydligen den kallaste vintern i mannaminne, och det har regnat mer än på flera årtionden. Apropå ämnet i fråga.

 
At 24 februari, 2012 23:52, Anonymous Gunnar Strandell said...

Se uppvärmning som ett problem,
och det går att höja skatter och avgifter.
Solidariteten blommar!

Se avkylning som ett problem och alla kommer att se om sitt hus.
Egoismen blommar!

Men det verkliga klimatet är kaotiskt och bryr sig inte om vad vi tycker.

 
At 25 februari, 2012 13:13, Anonymous Per Fredö said...

Der Spiegel har nu på gångt ett antal artiklar, som just tar loven av klimathysterin .
Vad gäller politikerna, partierna och regeringarna vågar de oaktat eventuell skepsis inte utmana de nu förhärskande teorier.
Klimatkonferenserna visar dock att det råder olika uppfattningar.
Sedan är det en annan sak att vi nu med hjälp av nya teknologiska lösningar kan komma till rätta med sådant som lägre energiförbrukning.
Och luftföroreningarna i Kina har
att göra med ad politikerna vill.
De skor sig på folkets bekostnad.

 

Skicka en kommentar

<< Home