fredag, april 13, 2012

Hägglund vill sänka skatten för bolagen och inte för pensionärerna?

PÅ dagens DN.Debatt skriver de fyra borgerliga partiledarna om vad de vill göra inför valet 2014. Deras artikel är rubricerad "Vi är beredda att sänka bolagsskatten till hösten". Man kan fråga sig hur många tiotusen sympatisörer denna rubrik kommer att kosta Alliansen. Kanske blir rubriksättningen spiken i kistan för Kristdemokraterna. Nu åker de sannolikt ur Riksdagen vid valet 2014.

Det kanske är fråga om ett "olycksfall i arbetet". Det finns ingen täckning för att sätta citattecken kring rubriken på debattsidan. Texten i partiledarnas artikel lyder:
"Genom att begränsa skatteplanering med bland annat ränteavdrag stärks förutsättningarna för beskattning på lika villkor. Dessutom skapar åtgärderna ett utrymme att minska bolagssektorns skattebelastning vilket bland annat kan ske genom att bolagsskatten sänks."
Detta är en teknikalitet som inte hör hemma i en linjeartikel av Alliansens partiledare. Väljaropinionen är inte intresserad av tekniska steg hit och dit. Det hade räckt att skriva att regeringen skulle sätta stopp för räntesnurrorna. Nu tycks texten ha utformats av en politisk praktikant som varit ovetande om vilka fällor som sådana formuleringar gillrar för hela regeringens existens efter valet.

Trots att KD-ledaren Göran Hägglund har undertecknat artikeln finns där ingenting om hans partis paradfråga - en sänkning av skatten för pensionärerna så att den mera kommer i paritet med löntagarnas skatter. Det är nu en skatteskillnad på 848 kr/m eller 10 176 kronor om året för den som tjänar 25 000 kr/m (k). En pensionär betalar alltså drygt 10 000 kronor om året i högre skatt.

Nu måste många läsare av DN-artikeln dra slutsatsen att Hägglund fått en ångvält över sig och inte får säga att inriktningen för regeringens skattepolitik är att reducera den högre skatten för pensionärerna. Det är tydligen viktigare för Hägglund att få till stånd en sänkning av bolagsskatten - åtminstone om han ska få vara med i gänget.

För att begränsa skadorna av DN:s rubriksättning borde Hägglund gå ut med ett ultimativt krav: "Jag går inte med på sänkt bolagsskatt innan riksdagsbeslut om sänkt pensionsskatt föreligger." Det kan lämpligen basuneras ut under rubriken: "KD säger nej till sänkt bolagsskatt!"

I tidskriften Fokus i dagens nummer (15/-12) säger KD:s företrädare i skatteutskottet Lars Gustafsson att:
"Det blir inget femte jobbskatteavdrag förrän pensionärerna har fått en skattesänkning. Där är vi totalt rabiata. Annars har partiledaren ingen riksdagsgrupp bakom sig."
Problemet ser att att vara att Hägglund inte klarar att driva vanlig partipolitik tillsammans med de tre andra partiledarna. Han viker sig gång på gång. Nu borde han få frågan hur han kan anse att utspel om sänkt bolagsskatt är mer angeläget än partiets tidigare paradfråga om sänkt pensionärsskatt.

KD hade kunnat bli mera på bettet efter utspelet från Anders Borg för en vecka sedan i Ekots lördagsintervju (bart 7/4-12). Då deklarerade han att det mest angelägna var att före valet 2014 kunna sänka bolagsskatten. För KD hade ett sådant uttalande kunnat betraktas som en anledning att lämna regeringen. En diskussion om detta hade åtminstone kunnat stärka KD inför publiceringen av linjeartikeln i DN. Eller är KD en papperstiger utan rabies?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

2 Comments:

At 13 april, 2012 20:49, Anonymous http://niclasvirin.blogspot.se/ said...

Ja, man kan onekligen undra över vad KD har för glädje av att en sänkning av bolagsskatten prioriteras framför en sänkning av skatten för pensionärer. Men Göran Hägglund kanske har drabbats av klarsyn och insett hur tokigt det är att beskatta själva tillväxten.

Som pensionär är jag fullt införstådd med betydelsen av att lindra beskattningen för dem som aktivt bidrar till produktionen. En sänkning av beskattningen av pensionärer kan bara motiveras med att de skulle ha för låga pensioner eller att det allmänna skattetrycket bör lindras.

För egen del tycker jag det är enbart glädjande att regeringen utlovar en sänkning av bolagsskatten. Denna den skadligaste skatten för investeringar och tillväxt. Det är bara att hoppas att det blir mer än några enstaka procentenheter.

http://niclasvirin.blogspot.se/2012/04/regeringen-ar-beredd-att-sanka.html

 
At 14 april, 2012 14:30, Blogger Danne Nordling said...

Niclas, du har länge kämpat för att sänka eller avskaffa bolagsskatten. Dessvärre är detta en tekniskt svårbedömd fråga som föga lämpar sig för en partipolitisk debatt. Dessutom finns det en samsyn över blockgränsen att en sänkning vore lämplig när också andra länder sänker bolagsskatten.

Varför vill Alliansen då gå ut till väljarna med budskapet att regeringen snart ska sänka bolagsskatten? Det är på det tekniska planet att slå in öppna dörrar. Men på det politiska planet riskerar det att väcka antipatier. Storföretagen smiter från bolagsskatten genom "aggressiv skatteplanering". Det har vi Borgs ord på. Ska de då också gynnas med sänkt bolagsskatt? Ska riskkapitalisterna få ytterligare en sänkt skatt?

Sådana frågor kan dyka upp hos väljare som inte följer politiken så noga. Därför kan jag inte förstå att regeringen gör en sådan prioritering när man har ett val att vinna 2014.

Särskilt obegripligt är att KD gör en sådan prioritering när partiets främsta skattesänkningskrav gäller pensionerna. Vill man utplånas i valet 2014?

Sakligt sett finns det argument för att sänka bolagsskatten. Men det finns också argument för att sänka skatten på pensionerna. Dessa är av principiell karaktär. De bör i princip vara lika beskattade som löntagare.

Finns det något som gör att man borde frångå denna likhetsprincip? Ett argument är att pengarna bara räcker till jobbskatteavdrag som har en fantastisk effekt på skapandet av nya jobb. Men det stämmer inte i verkligheten. Ännu har ingen kunnat visa att jobbskatteavdragen gett upphov till nya jobb. Frågan är om man ens kunnat visa att de gett upphov till fler aktivt arbetssökande.

De teoretiska beräkningarna pekar på att samtliga jobbskatteavdrag skulle ge drygt 20 000 fler arbetssökande (KI). Det är fortfarande inte detsamma som att det blir 20 000 nya jobb. De som börjar söka matchar dåligt med dem som sökas av arbetsgivarna.

Jobbskatteavdragen fungerar istället som ett förtäckt sätt att sänka ersättningarna för dem i aktiv ålder som inte arbetar. Men det argumentet kan inte tillämpas på pensionärerna.

Om skattetrycket ska lindras borde skatten även på pensionerna sänkas. Jobbskatteavdragens främsta funktion är en generell skattesänkning (utom för bidragstagare). Därför har KD rätt och Hägglund fel.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home