lördag, maj 12, 2012

Stefan Löfven mässade i Ekots intervju

Löfven verkar ha inlärda resonemang som han inte kan avbryta i beredskap vid utfrågningar. Något besked om varifrån skattehöjningarna för företagen skulle tas hade han inte. Och inte heller kom han med något recept för nya jobb.

Socialdemokraternas nye ledare Stefan Löfven var gäst i Ekots lördagsintervju 12/5-12 och utfrågades av Tomas Ramberg. Programmet påannonserades med konstaterandet att många pusselbitar saknas i Socialdemokraternas politik och man skriver: Hur tydlig är Stefan Löfvens politik? Vad händer om Stefan Löfven blir statsminister 2014?

Diskussionen inleddes med att det ser ut som om Karl-Petter Thorwaldsson från Metall kommer att bli ny LO-ordförande. Och Löfven själv kommer från IF Metall. Kommer exportindustrin att ta över arbetarrörelsen? Löfven menade att man kunde företräda hela folket. Det var dock nära att han erkände att fackliga organisationer är särintressen. [Så är det också i verkligheten eftersom t ex stora löneökningar för ett fack är ett intresse som omöjligt kan översättas till att gälla alla.]

Löfven var inte bekymrad över att Sahlin och Lundby-Wedin försvann och ersattes av män.

Fördubblingen av arbetsgivaravgifterna för personer under 26 år var nästa ämne. Ramberg frågade vad som skulle hända när en sådan skattehöjning genomförs. Löfven raljerade ett ögonblick med regeringens olika besked om hur många jobb som blivit resultatet av nedsättningen: 14 000, 18 000, 25 000 och 100 000. Man kan inte slänga så med siffrorna. Oberoende bedömare som KI, IFAU och Finanspolitiska Rådet har sagt att det blir väldigt lite nya jobb. Då kommer inte heller så många jobb att försvinna. [Här finns tydligen full symmetri.] Det är bättre att använda pengarna riktat så att ungdomar som inte har gymnasieutbildning också får gymnasieutbildning.

Ramberg hade letat fram ett uttalande från våren 2010 där Löfven sagt att nedsättningen var ett bra steg. Varför har Löfven nu bytt åsikt? Svaret var att åtgärden inte har någon verkan. Ramberg försökte få fram vad som förändrats i synen och då mässade Löfven på med att ungdomsarbetslösheten är 25 procent och 40 procent för dem utan gymnasium osv. Ramberg försökte återkomma till ursprungsfrågan men Löfven fortsatte sin utläggning med påföljd att man pratade i munnen på varandra. Till slut undkom Löfven med att han nog hade omvärderat effekterna och därför vill ta tillbaka något som inte fungerar.

Ramberg tog upp den av S föreslagna nedsättningen av löneskatterna upp till en lönesumma för alla företag på ca 900 000 kronor/år. Detta var riktat mot småföretagen och Löfven svarade inte på frågan om åtgärden kunde förväntas skapa flera jobb. Dock verkade det som om förslaget skulle omprövas till höstens budgetmotion.

Vem ska då betala den fördubblade löneskatten för ungdomar och den fördubblade restaurangmomsen? Löfven återkom till att flera oberoende bedömare sagt att de ger liten effekt. Återigen mässade han på och släppte inte in invändningen att detta var svar på en annan fråga. Han gjorde räkneexemplet att med 16 miljarder kr för 8 000 jobb så kostar de 2 mkr/styck. Det är dyra jobb och man skulle kunna anställa 40 000 personer i den offentliga sektorn för samma belopp [dvs 400'/st]. Vi återkommer i höst med våra förslag sade han ännu en gång.

Varifrån ska då arbetsgivarna ta dessa 20 miljarder i höjda skatter? frågade Ramberg. Man ska betala sin skatt på vanligt sätt menade Löfven. Men varifrån kommer pengarna, är det priserna som ska höjas eller lönerna som ska sänkas? frågade Ramberg knappt hörbart när Löfven malde på om att oberoende bedömare sagt att verkan blir liten av nedsättningen. Löfven verkade tro att en effekt som mest har hållit priserna nere eller lönerna högre inte får någon moteffekt när nedsättningen tas bort. Och Ramberg lyckades inte få in denna tankegång i huvudet på Löfven. Han mässade på om massarbetslöshet, långtidsarbetslöshet och socialbidragskostnader samt hänvisade till "verkligheten". Diskussionen hamnade i rundgång genom att Löfven var så rigid.

Kärnkraften var nästa ämne. En fråga i partiledardebatten i söndags var huruvida svensk industri klarar sig utan att man bygger nya reaktorer. Då svarade Löfven: "Vi vet inte det." Det betyder att vi måste komma till en överenskommelse över partigränserna, menade Löfven. Låt oss börja med att bedöma energikonsumtionen i framtiden. Hur detta skulle vara förenligt med partikongressens beslut att kärkraften skulle fasas ut framkom inte. Återigen började Löfven mässa om att kartlägga energibehoven etc - tydligen enligt en intränad tirad som Ramberg hade svårt att få stopp på. Det verkar dock som att Löfven i slutändan kommer att hänvisa till att nya reaktorer kan byggas om det behövs för att industrin ska få energi på rimliga villkor. Om partiet inte går med på detta kommer han att avgå enligt vad jag kunde ana.

Diskussionen fortsatte med uranbrytning och därefter om a-kassan. Den skulle förbättras men inte bli obligatorisk, som Kjell Olof Feldt förordat. Deltidsstämplingen i maximalt 75 dagar kom också upp men återigen hänvisade Löfven till höstmotionen.

Den stora frågan hur Socialdemokraterna skulle kunna få ner arbetslösheten mera än regeringen kom inte upp. Ingenting nämndes om mera expansiv finanspolitik och egentligen inte heller om den strukturella arbetslösheten. Mera utbildning för ungdomar utan gymnasieexamen var det enda Löfven kom med. Men hur det skulle fungera med tvångsutbildade 24-åringar med dåliga "gymnasiebetyg" nämndes det ingenting om. Att Löfven inte ville ge besked om kärnkraften kan vara förståeligt med en fientlig intern opinion. Men denna måste han kväsa om det ska bli någon uppgörelse.

Det som är intressant för framtiden är dels att Löfven inte kan ge besked om hur skattehöjningen för företagen kan tänkas fungera och dels det sätt på vilket han undviker att ge besked. Att inte kunna resonera utan ständigt återkomma till på förhand inlärda mässor är inte vad man väntar i en modern politisk debatt. Det är en svaghet som motståndarna kan utnyttja om de är tillräckligt kompetenta.
_ _ _
Löfven dementerar att han är för utbyggd kärnkraft i SvD 16/5:
"Jag uppfattade frågan som ”Har du stått för kongressbeslutet i din tidigare roll?” För oss är det inte tal om någon utbyggnad av kärnkraft, men jag står upp för kongressbeslutet, säger han och menar därmed att kunna föra blocköverskridande samtal."
[flip-flop?]

Bloggat: Tord Oscarsson, Peter Andersson. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 13 maj, 2012 10:04, Anonymous Per Fredö said...

Det är en bra sammafattning Danne gjort av Rambergs ekointervju med Stefan Löfven.
Löfven ville gång på gång inte svara på konkreta frågor. Det gällde särskilt alla de viktia politiska frågot där han så markant har bytt ståndpunkt.
Att bara hänvisa till att nu är han scialdemokratisk partiordförande och att han också måste ta hänsyn til kongressbeeslut är inte särskilt förtroendeingivande.
Löfven använde sig också av den väl inkörda taktiken att hänvisa till kommande förslag.
Först då lär vi få veta om vänsterflygeln kan godta den mer miten- och näringslivsorienterade politik som Löfven verkar stå för.
Det gick ju inte särskilt bra för Håkan Juholt.
Ramberg tog också upp Kjell-Olof Feldts skarpa kritik av den socialdemokrratisa skattepolitiken med alla dess negaativa konsekvenser.
Den frågeställnigen avfärdades snappt. Dessutoom fick man fick ett intryck av att Löfven inte förstod sig på vad Feldt ville ha sagt.
Nu hinner man inte ta upp så många frågor, men det skulle onekligen ha varit intressant få veta om Löfven ännu har uppfattningen att lönesänkningar är nödvändiga utpräglade krislägen.
Detta med motiveringen att skydda jobben i exportindustrin.
Det borde bli en het potatis.
Inte heller fick man veta hur han bedömer möjligen att bilda en röd-grön regering.

 
At 13 maj, 2012 15:26, Anonymous Anonym said...

Det framgick ju tydligt att jobbskapandet för de som saknar gymnasiebetyg skulle bestå i skolarbete.
Detta för att ge de skoltrötta ökande chanser till jobb från 60% chans till 75% chans!

 
At 16 maj, 2012 10:59, Anonymous Per Fredö said...

Stefan Löfven har nu gett besked. Han har övergett sin syn på modernisering av äldre kärnkraftsreaktorer och att bygga nya.
Han är nu partiledare och ska hålla sig till vad kongressen bestämt ska gälla.
Samtidigt vill han ha en blocköverskridande uppgörelse om energipolitiken.
Också i det fallet kan Löfven inte närmare precisera man han menar.
Han borde veta att alliansen nu vill behålla kärnkraft och bygga nytt.
Löfven visar återigen att han inte kan greppa för vårt land viktia frågor.
Mp och vp är föstås nöjda.

 
At 24 oktober, 2022 12:51, Anonymous Anonym said...

golden goose
hermes
off white clothing
yeezy shoes
hermes outlet

 

Skicka en kommentar

<< Home