onsdag, augusti 22, 2012

Ränteavdragen ger högre arbetslöshet?

Om ränteavdragen skulle ha reducerats från 30 till 20 procent skulle det idag motsvara en räntehöjning med 0,5 procent. Då skulle Riksbanken istället ha kunnat hålla 0,5 procents lägre ränta. Det betyder 40 000 jobb enligt professor Lars E O Svensson.

Nu börjar den höga räntan i Sverige (1,5 %) jämfört med utlandet bli ett problem för Riksbanken och även för exportindustrin enligt näringslivets företrädare. Orsaken är att kronan förstärkts mot euron och i viss mån mot dollarn - speciellt mycket sedan maj 2012 (diagram). Den starka kronan medför att Sveriges export blir dyrare i utlandets ögon. Därför blir exporten mindre än annars.

Vice riksbankschefen Lars E O Svensson har i flera år varit missnöjd med den svenska centralbankens räntepolitik. Han menade i en intervju i DN 10/8 att den har medfört att arbetslösheten blivit 40 000 personer högre genom att räntan hållits 0,5 procentenheter för högt. Detta är rimligtvis en kombination av att det går sämre för exporten och att den privata konsumtionen blivit lägre genom mindre benägenhet till låntagning. Dessutom kan det tänkas att det privata sparandet har ökat en aning och att företagens investeringar också minskat en aning pga räntenivån

Samtidigt har debatten om ränteavdragen blossat upp på nytt. Man är orolig för de svenska hushållens skuldsättning på 165 procent av den disponibla inkomsten (SvD 8/8). I SvD 13/8 finns en genomgång av möjligheterna att begränsa ränteavdragen. Och idag ger SvD 22/8 en översikt där fem riksdagspartiers uppfattningar redovisas. Endast Miljöpartiets Per Bolund är försiktigt positiv till en reducering av ränteavdragen. Det är litet pikant eftersom Gustav Fridolin i januari förra året klart uttalade att ränteavdragen skulle behållas (bart jan-11).

Jag gjorde då en överslagsberäkning av vad en minskning av ränteavdragen från 30 till 25 procent skulle betyda för hushållen. Vid 3,3 procents boränta skulle en sänkning med 1/6 motsvara en räntehöjning med 0,24 procent. Det betyder att staten skulle kunna få samma effekt på bostadspriser och inflation genom en reducering av av ränteavdragen från 30 till 20 procent som en 0,5 procentenheter högre styrränta. Grovt sett skulle alltså professor Svenssons krav på räntepolitiken kunnat uppfyllas genom att styrräntan skulle ha kunnat hållas 0,5 procentenheter lägre.

Ovanstående resonemang utmynnar alltså i att bortåt 40 000 jobb förlorats genom politikernas ovilja att reducera ränteavdragen. Det skulle naturligtvis inte bli riktigt lika stor effekt eftersom den ökade effekten på privat konsumtion genom ökad låntagning skulle utebli.

Därtill kommer en effekt från en försvagning av kronan på inflationen. Om sänkt ränta ger svagare krona kommer importpriserna inte att sjunka så mycket som annars. Då blir stegringen av KPIF större. KPI stiger temporärt inte lika mycket om räntan kan sänkas 0,5 procent. De principiella argumenten för ytterligare räntesänkningar torde dock vara nästan lika starka om man relaterar till inflationsmålet (bart 4/7-12).

Näringslivets krav på räntesänkningar för att försvaga kronan kan dock ifrågasättas. Robert Bergquist från SEB menade i Studio Ett idag att den stora anledningen till valutainströmningen till Sverige (=starkare krona) inte var den höga räntan utan Sveriges rykte som en säker och välskött ekonomi som det skulle vara tryggt att skicka sitt kapital till när euroländerna krisar. Han jämförde med Schweiz och Danmark som också får in för mycket utländsk valuta och därför vidtagit "interventioner". Dessa består i att nytillverkade pengar i den egna valutan säljs ut mot andra valutor (dollar och euro). Det är också Bergquists rekommendation för Sveriges centralbank, vilket rutinmässigt har avvisats därifrån.

Man måste dock enligt min mening se mera långsiktigt på kronförstärkningen. Utvecklingen sedan maj i år har gjort situationen mera akut. Men professor Svenssons resonemang om att den höga räntan har höjt arbetslösheten med 40 000 jobb gäller under en period av fler år. Då skulle Riksbanken ha kunnat haft en lägre ränta om ränteavdragen hade varit 20 istället för 30 procent utan att det blivit risk för bolånebubbla och inflation. De lättskrämda villaägarna har rimligtvis ett ansvar för några tiotusental onödigt arbetslösa. Och en del av detta ansvar vilar också på politiker och media som struntat i att räkna ut hur begränsade ekonomiska effekter en reducering av ränteavdragen skulle leda till.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

11 Comments:

At 22 augusti, 2012 23:09, Anonymous Patrik said...

Man hade ett guldläge att ta bort ränteavdragen helt hösten 2008 när man drastiskt sänkte räntan. Nu är det till stora delar kört. Ajöss och tack för fisken.....

 
At 23 augusti, 2012 08:08, Anonymous Anonym said...

Skall man göra något så bör det göras nu, med dagens låga räntor och relativt stabila ekonomi.
Men man bör då samtidigt kapa kapitalintäktsskatten för att behålla symmetrin.
Borg hävdar att kapitaltäckningskravet är mer effektiv grepp mot överbelåning.

 
At 23 augusti, 2012 09:12, Blogger sven said...

I Indien är korna heliga i Sverige är ränteavdragen heliga.

 
At 23 augusti, 2012 10:15, Blogger Unknown said...

När man läser tidningarna verkar det som att riksbanken verkar mer intresserad av att hålla nere bostadspriserna än att hålla sitt inflationsmål. Men har riksbanken ett formellt uppdrag att verka för lägre bostadspriser?

 
At 23 augusti, 2012 17:37, Blogger ekvationsteorin said...

" Experterna sågar dagens ränteavdrag

Ekonomer sågar det svenska ränteavdraget som är dubbelt så högt som snittet i Europa. Synen går alltså stick i stäv med politikernas. En expert menar att Riksbanken idag håller reporäntan högre än nödvändigt - på grund av ränteavdraget. "
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/experterna-sagar-dagens-ranteavdrag_7441636.svdFrågan är om inte våra pensionspengar kunde placeras i bostadsrenoveringar till viss del.
Någon gång så måste bostäderna renoveras, nu så skulle det skapa sysselsättning.
Det är dock inte riktigt så enkelt som jag sa för flyttar vi pensionspengarna så tas pengarna bort från dagens placeringar, vilket kan minska andra investeringar.


http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article15296489.ab

 
At 24 augusti, 2012 00:24, Blogger ekvationsteorin said...

OT
Vi upprepar felen som begicks under den stora depressionen, Credit crunch.
Investeringar skapar jobb, nu blir det mindre investeringar och jobb.
"Irlands centralbank varnar för att den låga utlåningen till små- och medelstora företag kan leda till färre jobb. I rapporten konstateras att Irland ligger sämst till i Europa, näst efter Grekland, med att bevilja lån till småföretagare."

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4218&grupp=3692

 
At 24 augusti, 2012 15:34, Anonymous Anonym said...

Det var en otrolig dumhet av regeringen att en avtrappning av ränteavdragen inte påbörjades i samband med "avskaffandet" av fastighetsskatten. Problemets kärna är dock att politik inte handlar om att fatta kloka beslut och ta ansvar för landet. Politik handlar istället om att vinna val.

/Eskil

 
At 24 augusti, 2012 17:52, Blogger Danne Nordling said...

Eskil, det skulle ännu gå att utnyttja en reducering av ränteavdragen i den ekonomiska politiken. Om M och S båda uttalade att det är lämpligt med en reducering till säg 20 procent skulle alla få inrätta sig efter detta när de skulle köpa bostäder trots att man inte exakt säger när det ska inträffa.

Det skulle öppna för räntesänkningar från Riksbankens sida utan att man kan kritiseras för att blåsa upp bostadsbubblan.
/DNg

 
At 24 augusti, 2012 20:01, Blogger ekvationsteorin said...

Danne du har så rätt, men hur får vi politikerna att lyssna på dina kloka ord?


Hur ser du på möjligheten för riksbanken att göra ett uttalande.
om kronkursen inte minskar så gör vi QE eller på svenska trycker pengar, själva hotet kan minska kronans värde.

Hypotetiskt om kronkursen stiger betydligt mer så måste man göra något, annars så stannar nästan hela exporten av.
vilka vapen finns mer att ta till?
Avdragsrätten lär tyvärr inte ändras och då kan vi stå där.

 
At 24 augusti, 2012 21:08, Blogger Danne Nordling said...

ekvteorin, det är naturligtvis fullt möjligt att riksbanken aktualiserar möjligheten arr göra 'interventioner'. Redan detta kan dämpa kronans förstärkning. Om det sedan behövs kan riksbanken generera nya kronor som den säljer mot euro och dollar vilket bidrar till att sänka kronan. Detta kan ske utan att räntan behöver sänkas.

Interventioner bedömer jag som en akut åtgärd mot en tillfällig uppgång av SEK pga valutainflöde. För att förbättra konkurrenskraften på litet längre sikt borde räntan sänkas.
/DNg

 
At 28 september, 2014 05:22, Blogger Unknown said...

Hej!

Behöver du en legitim lån på 3% ränta ?, Mark Steven Lån Firm erbjuder lån till privatpersoner såväl som organisationer, Vi ger ut lån från intervallet € 10.000 Euro till 10.000.000 € Eur. Våra lån är väl försäkrad och maximal säkerhet är vår prioritet, Tillgängliga lån vi erbjuder är,

* Personliga lån (Secure och utan säkerhet)
* Business lån (Secure och utan säkerhet)
* Kombination Loan
* Konsolidering Lån och många fler:

Om du är intresserad att komma tillbaka till oss vid mottagandet av detta mail att vi vidare i affären, kan du nå via e-post: markstevenfinanciallimited@admin.in.th

Bästa Regard,
Mr Mark Steven,
C.E.O
MARK STEVEN LÅNE FIRM.
Email: markstevenfinanciallimited@admin.in.th

 

Skicka en kommentar

<< Home