söndag, juni 30, 2013

Studerande svarar för ökningen av arbetslösheten

Arbetslösheten ökning sedan Perssons dagar består av heltidsstuderande som anmält sig som arbetslösa enligt AF.

Arbetsförmedlingen kom den 11 juni med en prognosrapport (prm, pdf) som innehåller en hel del intressanta uppgifter för den politiska debatten. En hel del av statistiken pekar i en annan riktning än Socialdemokraternas påståenden om misslyckad jobbpolitik och massarbetslöshet. Här ska jag kort belysa hur heltidsstuderande som anmäler sig som arbetslösa påverkar statistiken.

I diagrammet nedan visas den registrerade arbetslösheten överst och den egentliga arbetslösheten (blå linje) i mitten. Den blåa linjen visar arbetslöshetsprocenten för personer som inte samtidigt studerar på heltid.

Andelen arbetslösa som inte studerar är nu inte högre än under Perssons sista år


Vi ser att arbetslösheten steg under finanskrisen för att sedan sjunka långsamt. När eurokrisen förvärrades steg den något igen, vilket fortsatte markant de fyra första månaderna i år. Men tar vi bort de arbetslösa heltidsstuderande (gul linje) ser vi att orsaken till den kvarvarande höga arbetslösheten praktiskt taget enbart har orsakats av att de heltidsstuderande anmält sig som arbetslösa i större utsträckning.

AF har inte någon bra förklaring till orsakerna bakom denna utveckling. Man konstaterar att gruppen heltidsstuderande arbetslösa 1:a kv-13 består av 161 000 personer och de utgör 3,2 procentenheter av arbetslösheten som var 8,6 procent (16-64 år, Aku). Jämfört med 1:a kv-12 har arbetslösheten ökat med 27 000 personer eller med 0,4 procentenheter. Heltidsstuderande arbetslösa stod för mer än hela ökningen - från 2,7 till 3,2 procent..

Även utrikesfödda studerande anmäler sig som arbetslösa enligt AF. Detta gäller också de utomeuropeiskt födda som dominerat invandringen under senare tid. AF pekar på att utomeuropeiskt födda har en arbetslöshet 1:a kv-13 på 22,4 procent - en ökning på ett år från 21,8 procent. Men mer än hela ökningen berodde på att de heltidsstuderande utomeuropeiskt födda arbetslösa ökade - från att svara för 6,6 till 8,3 procentenheter av hela gruppens arbetslöshet.

Slutligen kan nämnas att 57 procent av ungdomsarbetslöheten 1:a kv-13 består av heltidsstuderande.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 02 juli, 2013 21:42, Blogger Icke troende ateist said...

Finns det ekonomiska fördelar med att vara registrerad som arbetslös fast man studerar?

Genom att använda den högre siffran på ungdomsarbetslösheten (inkl heltidsstuderande) gör politikerna den till ett större problem än viktiga och svåra frågor som skola, vård, omsorg, försvar och invandring.

Hög, fiktiv arbetslöshet kan också hålla ner löner och räntor till glädje för både stat och näringsliv.

Naturlig ungdomsarbetslöshet uppstår när studenter söker jobb strax före examen.

Ungdomsarbetslösheten är högst i maj/juni (nära 30%) och lägst i juli (drygt 15%)

 
At 02 juli, 2013 23:56, Blogger Danne Nordling said...

AF anger att de flesta arbetslösa studerande betraktar sig som heltidsstuderande i egentlig mening. Då borde man kunna dra slutsatsen att de som ändå vill ha arbete endast avser några timmar i veckan för att dryga ut studiemedlen. Detta borde undersökas mera exakt.

Om jag minns rätt är det SN (Fölster?) som mest framhållit den höga ungdomsarbetslösheten. Syftet verkar ha varit att åstadkomma tryck för att skapa särskilda ungdomslöner eller lärlingsinrättningar med lägre löner.

Studenter som söker heltidsjobb före examen borde inte räknas som arbetslösa förrän efter examen.

Om studenterna är inskrivna vid arbetsförmedlingen borde inte arbetslösheten variera kraftigt. Men är det sommarjobb det är frågan om kan de kanske avsäga sig sin avsikt om de vill ha semester i juli.

Varför får vi inte klarhet i denna missvisning? Vad har AF att vinna på att ungdomsarbetslösheten framstår som hög?
/DNg

 
At 03 juli, 2013 10:07, Blogger Icke troende ateist said...

-"Varför får vi inte klarhet i denna missvisning? Vad har AF att vinna på att ungdomsarbetslösheten framstår som hög?"

Toker gör som Toker säger; myndigheten går i regeringens ledband, eller så är man inkompetent - och bekväm. Troligen vill man inte kritisera den rådande agendan. Kritik kommer bara från enstaka forskare nån gång då och då.

 
At 30 juli, 2013 21:40, Anonymous Anonym said...

"Vad har AF att vinna på att ungdomsarbetslösheten framstår som hög?"

Extra tilldelning av resurser.

 
At 24 oktober, 2022 12:42, Anonymous Anonym said...

kobe
golden goose outlet
kyrie irving shoes
curry 6
jordan shoes
goyard bag
goyard bag
supreme clothing
jordans shoes
yeezy boost 350 v2

 

Skicka en kommentar

<< Home