onsdag, maj 22, 2013

Det våras för Hobbes och hans tvångssamhälle

Om oroligheterna i Husby återkommer på olika ställen i framtiden uppstår något av ett "allas krig mot alla". Det ville den engelske filosofen stävja med en fruktansvärd envåldshärskare som ingen vågade sätta sig upp mot. Det måste undvikas.

"Någonting måste förändras" är rubriken på DN:s ledare om upploppen i Husby 22/5. Det kan tyckas vara ett motiverat krav. Men politikerna har under många år känt till problemen i invandrartäta storstadsförorter. Arbetslösheten (2012) var i  Husby 8,8 procent mot 3,3 i hela Stockholm, andelen socialbidragstagare 12 procent mot 3,6, andelen förtidspensionerade 8,5 mot 4,7 och läsåret 2011/12 nådde bara 41,7 målen i alla ämnen mot 76,2 procent i hela Stockholm. Att kräva mer av samma sak och ropa på krafttag, som Salar Rashid, kommunfullmäktig (S), kräver i en debattartikel 22/5 i DN kommer av allt att döma inte att leda till någon större förändring. Inte heller Stefan Löfven har några recept (DN).

Det framförs många hypoteser om orsakerna till upploppen. Polisens agerande menade DN igår i en ledare 21/5,  "brist på mening i tillvaron" anser Johan Schück i DN 23/5 och statsminister Fredrik Reinfeldt menade att "vi har grupper av unga män som tror att man kan och bör med våld förändra samhället. I SvD 22/5 kan man möjligen spåra ett instämmande i denna förklaring. (Fler i SvD) Att upploppen är organiserade visar om inte annat de förråd av stenar som hittats på olika håll i Husby. Vi kommer sannolikt att få se fler upplopp på olika orter i framtiden.

Husby, Stockholm maj 2013
Om vi utgår från att politikerna fortsätter sin ljumma politik de närmaste åren kommer situationen att förvärras och klimatet kommer att hårdna. Sammanstötningarna blir mera våldsamma och kraven på resoluta åtgärder fler. Risken är stor att vi till slut får ett auktoritärt samhälle av den typ som den engelske filosofen Thomas Hobbes (1588-1629) förordade i sitt stora verk Leviathan (blart maj-06). Hans tes var att utan en stark statsmakt får vi ett "allas krig mot alla" som enbart kan stävjas med hjälp av en fruktansvärd styresman som liknar det bibliska odjuret Leviathan.


Vi kan tänka oss att "Leviathan" inför restriktioner i form av inrikespass, vägspärrar, utegångsförbud på nätterna och lagar mot lösdriveri samt andra tvångsåtgärder som fanns i det gamla samhället - t ex arbetsinrättningar. Det blir inget trevligt samhälle men Hobbes' tanke var att det ändå var sämre med ett liv som var "ensamt, fattigt, plågsamt, djuriskt och kort".

Tidigare har jag varit skeptisk till Hobbes' teori (blart juni-06) på spelteoretiska grunder.  Rationella människor har ingen anledning att bryta freden eftersom alla skulle förlora stort på detta. Detta framgår av den spelteoretiska konstellation som kallas "hök och duva". Men om aggressiviteten i samhället är sådan att förlusterna av att bryta freden framstår som små och vinsterna stora för enskilda, kommer våldet att breda ut sig. Det kan analyseras med spelet "samarbete eller bedrägeri" (kallades ursprungligen "fångens dilemma"). Båda parter har där en anledning att ta till våld för att förekomma motparten eftersom fred skulle ge en sämre position. Inom statsvetenskapen har man ansett detta spel är relevant för analysen av Hobbes.

Eftersom det förekommit frekventa rapporter om att de militanta ungdomar som leder upploppen är beredda att bränna sina grannars bilar och den större massa som låter sig utnyttjas inte heller drar sig för att förstöra för sig själva och sina släktingar, kan man skönja tendensen till att "samarbete eller bedrägeri" börjar bli det mera relevanta spelet. Upploppens fördelar ses som större än att fortsätta en långsam fredlig utveckling. Det bereder marken för Leviathans återkomst.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

2 Comments:

At 23 maj, 2013 08:22, Anonymous Anonym said...

I nämns inte-behöver inte nämnas!
Elefanten har dansat igen!

 
At 24 maj, 2013 11:34, Blogger Per-Olof said...

Upploppen behöver inte bero på att människor har det ekonomiskt dåligt eller på att arbetslösheten är hög. Tvärtom kan upploppen bero på att kostnaden för att begå brott är låg (bedrägeri i artikeln).

Människor kan mycket väl vara nöjda med den tillvaro de har. De har goda bostäder och kan leva ett bra liv utan att behöva arbeta. Men de kan spelets regler.

De tjänar mer på "bedrägeri" än "samarbete". De vill att bidragen ska höjas till de icke-arbetande.

 

Skicka en kommentar

<< Home