torsdag, juli 04, 2013

Arbetsutbudet överträffade sysselsättningsökningen

Regeringens politik för att stimulera arbetsutbudet har lyckats bättre än ökningen av sysselsättningen. Därför har arbetslösheten ökat trots att sysselsättningsgraden ändå ökat något, visar Riksbanken. Regeringen har "bundit ris åt egen rygg".

Det blev ingen räntesänkning som många hade hoppats (DI:s skuggdirektion). Räntan ligger kvar vid 1 procent.

I den penningpolitiska rapporten (prm, pdf) finns en del intressant statistik. På samma sätt som tidigare LO och Konjunkturinstitutet visar också Riksbanken att sysselsättningsgraden under alliansregeringens tid har ökat något. Men RB ställer denna i relation till utvecklingen av arbetskraftsdeltagandet, dvs summan av sysselsatta och arbetssökande:

Den snabba ökningen av arbetsutbudet har gett extra arbetslöshet
Den övre kurvan visar arbetskraftsdeltagandets utveckling. Vi ser där hur andelen på tio år inte ökade trots allt tal om att fler måste arbeta för att försörja den ökande andelen äldre. En liten förbättring syns efter regimskiftet 2006 men effekten motverkas 2009 av finanskrisen. Först efter 2010 får den utbudsstimulerande politiken effekt på arbetskraftsdeltagandet. Det sker en ökning med 2 procentenheter på drygt tre år.

Tyvärr följer sysselsättningsgraden inte efter fullt ut. Den stannar 2013 endast på en något högre nivå än 2006. Exporten tar inte fart på grund av eurokrisen. Först under andra halvåret 2014 förutser Riksbanken en ny ökning av sysselsättningsgraden samtidigt som arbetskraftsdeltagandet planar ut. Då kommer arbetslösheten att sjunka.

Utan regeringens politik för att öka arbetskraften skulle arbetslösheten idag varit ca 2,5 procent lägre räknat som relation till arbetskraften. Då skulle arbetslösheten idag varit lägre än i slutet av den socialdemokratiska perioden.

Genom att arbetsutbudets ökning blivit så framgångsrik har regeringen gett ett farligt argument till oppositionen, som börjat tala om "massarbetslöshet". Denna bild har börjat sätta sig ordentligt genom att opinionsundersökningarna inte längre ger störst förtroende till regeringen vad gäller bekämpandet av arbetslösheten. Här passar kanske talesättet "att binda ris åt egen rygg".

Hur kan regeringen misslyckas att sätta sin egen bild av vad som hänt på arbetsmarknaden? Det är förvisso svårt att förklara saker med statistik. Men en kompetent politisk informationsfunktion borde klara sådant när nu ändå verkligheten står på regeringens sida.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

15 Comments:

At 04 juli, 2013 16:09, Blogger Icke troende ateist said...

Arbetskraften har ökat med 300 000 personer under alliansregeringens tid:
http://bengterikj.se/arbetskraften05_13.GIF

Relativa arbetslösheten steg kraftigt i början av 2009. Finanskris? Utförsäkringar?:
http://bengterikj.se/rel_arbetsl05_13.GIF

Källa: SCB AKU

 
At 05 juli, 2013 00:47, Blogger Danne Nordling said...

Ja, sambanden ser ut så här på ett ungefär:

Arbetskraften har ökat 300 000 personer. Detta beror på ökad befolkning på runt 180 000 personer och på ökning i graden arbetskraftsdeltagande på 120 000 personer.

Eftersom sysselsättningsgraden bara ökat obetydligt har arbetslösheten ökat med åtminstone 100 000 personer. Det borde vara över 2 procentenheter. Men i ditt diagram är det endast en ökning med ca 0,7 procentenheter.

Här föreligger en inkonsistens som knappast kan förklaras med att baserna är något olika.

Felet måste antingen ligga i Riksbankens arbetskraftsdeltagandegrad (som då inte ökat med två procentenheter) eller i definitionen av arbetslöshet. Den senare skulle då inte avse skillnaden mellan arbetskraft och sysselsatta.

Var finns en sammanhängande serie från AKU från 2006 till idag för dessa variabler? (16-64 år eller 20-64 år)
/DNg

 
At 05 juli, 2013 19:37, Blogger Icke troende ateist said...

Hej
Jag har använt mig av
Grundtabeller AKU, 15-74 år, månad
på följande sida
http://www.scb.se/Pages/ProductTables____23272.aspx

Med vänlig hälsning/BEJ

 
At 05 juli, 2013 23:07, Blogger Danne Nordling said...

BEJ, vad visar dessa siffror anser du? Uppgifterna avser 15-74 år och är därför inte tillförlitliga pga den demografiska effekten från 65-74 år.
/DNg

 
At 06 juli, 2013 00:30, Blogger Icke troende ateist said...

Exempel ur grundtabell för maj:
http://bengterikj.se/aku_maj2013.GIF

Man ser t ex att ungdomsarbetslösheten (15-24 år) exkl heltidsstuderande är "låga" 11,8%

(172,5-109,6)/641,1-109,6)

Jag har hört att statsminister Reinfeldt har börjat påpeka detta offentligt, att en stor del av de ungdomsarbetslösa är heltidsstuderande som söker extrajobb.

Man ser också att arbetslösheten mitt i livet är ca 5% (inkl invandrare väl att märka) och att sysselsättningsgraden 65-74 år är låg.

Statistiken är även uppdelad på de två könen man och kvinna.

 
At 06 juli, 2013 00:37, Blogger Icke troende ateist said...

I tabell 15 hittar man statistik över arbetslöshetstidens längd. Jag har gjort några diagram gällande 2012 här:

http://blogg.bengterikj.se/#post189

 
At 07 juli, 2013 08:18, Blogger Danne Nordling said...

Vad visar en jämförelse med 2006 beträffande konsistensproblemet? (15-74 år)
/DNg

 
At 07 juli, 2013 23:27, Blogger Icke troende ateist said...

Jag förstår inte frågan. Nu får du nog kolla i tabellerna själv och komma med en analys, om det är viktigt

Två saker är viktiga tycker jag:

- ungdomsarbetslösheten blåses upp av skolungdom som söker extrajobb (vilket statsministern nu har erkänt) och studenter på väg mot examen, som söker jobb

- arbetslösheten "mitt i livet",35-64 år, är relativt låga 5 % trots våldsam strukturomvandling (utflytt av låglönejobb och allmän rationalisering av produktionen)

 
At 11 juli, 2013 21:51, Blogger Danne Nordling said...

Min internetuppkoppling har legat nere. Frågan avsåg huruvida populationen 15-74 år uppvisar samma ökning av arbetskraften 06-13 som populationen 20-64 år. Eftersom 15-74 uppvisar något sänkt sysselsättningsgrad måste arbetslösheten ha ökat något mera än ökningen av arbetskraften i procent. Frågan är hur mycket.

Om arbetslösheten 35-64 är 5 procent -13 är den intressanta politiska frågan hur hög den var motsvarande period -06.
/DNg

 
At 14 juli, 2013 10:01, Blogger Icke troende ateist said...

Bara ett exempel i högen:

Relativ arbetslöshet 35-54 år
dec-2005: 5,08 %
dec-2012: 4,86 %

Relativ arbetslöshet 35-64 år
dec-2005: 4,70 %
dec-2012: 4,95 %

Relativ arbetslöshet 55-64 år
dec-2005: 3,75 %
dec-2012: 5,18 %

Arbetskraften 35-54 år (1000-tal)
dec-2005: 2192
dec-2012: 2330

Arbetskraften 35-64 år (1000-tal)
dec-2005: 3072
dec-2012: 3227

Arbetskraften 55-64 år (1000-tal)
dec-2005: 880
dec-2012: 897

Ökning av arbetskraften 2005-2012
35-54 år: 6,3 %
35-64 år: 5,0 %
55-64 år: 1,9 %

Månadsdiagram 2005-2013 kommer att ta lite tid att göra

Mvh/BEJ

 
At 15 juli, 2013 00:39, Blogger Danne Nordling said...

Tack BEJ, redan dessa utdrag är intressanta. Arbetslösheten i december för 35-54 år var lägre under alliansregeringens senaste år (2012) än under S-regeringens sista år 2005.

Att arbetslösheten ändå är högre totalt beror då på att ungdomar och äldre har högre arbetslöshet. Ungdomarnas större arbetslöshet beror i sin tur nästan helt på att fler heltidsstuderande anmält sig som arbetslösa.

Det kan finnas en reell ökning av arbetslösheten i gruppen 25-34 år. Beror den på att arbetskraften här har ökat kraftigt men inte sysselsättningen?

Genom att jämföra arbetskraftens ökning i olika åldersgrupper kan vi få en bild av regeringens utbudsstimulerande politik. Genom att relatera ökningsprocenten till sysselsättningsökningen i de olika åldersgrupperna kan vi få en bild av eventuella misslyckanden i själva jobbskapandet.

Det behövs bara två månadssiffror - en för slutet av S-regeringen och en för motsvarande månad idag.
/DNg

 
At 15 juli, 2013 23:36, Blogger Icke troende ateist said...

För den som vill kontrollräkna värdena ovan; det kan lätt bli fel med alla dessa siffror:
http://bengterikj.se/diagram/aku_dec2005.GIF
http://bengterikj.se/diagram/aku_dec2012.GIF

Relativ arbetslöshet 25-34 år
dec 2005: 8,5 %
dec 2012: 8,1 %

Arbetskraften 25-34 år (1000-tal)
dec 2005; 1006
dec 2012: 1043

Ökning av arbetskraften 2005-2012
25-34 år: 3,7 %

Sysselsättningsgrad 25-34 år
dec 2005; 79,9 %
dec 2012: 79,9 %

 
At 18 juli, 2013 12:08, Blogger Danne Nordling said...

Tack! Arbetslösheten har alltså ökat med 0,5 pe i gruppen 20-64 år och sysselsättningsgraden med 1,3 pe 2005-11 (dec). Det förtjänar att belysas ytterligare. Regeringens politik är inte helt misslyckad.
/DNg

 
At 19 juli, 2013 00:58, Blogger Icke troende ateist said...

Och arbetskraften har ökat med 289 000 pers (6,5%) från 4 436 till 4 725 tst 2005-12 (dec)

Dels utförsäkr dels befolkn.ökn, antar jag

Frågan är om personer i åtgärder - 180 000 st 2012 i genomsnitt - räknas in i arbetskraften

Annars skulle rel arbetslösheten vara (330+180)/4725+180) = 10,4 %

 
At 24 oktober, 2022 12:54, Anonymous Anonym said...

jordan shoes
golden goose sneakers
curry shoes
pg 1
golden goose
cheap jordan
supreme t shirt
goyard tote bag
hermes bag
golden goose outlet

 

Skicka en kommentar

<< Home