onsdag, mars 26, 2014

Banken SEB:s avkastning är bara 0,6 procent på totalt kapital

De höga avkastningskraven på bortemot 15 procent, som sticker i ögonen på regeringen, beror på hävstångseffekten. SEB har bara fem procents eget kapital av totalt kapital. Därför blir avkastningen 20 gånger högre. Brutto är räntabiliteten ca 2,9 procent och netto är avkastningen 0,6.

Jag var på banken SEB:s bolagsstämma igår 25/3 (prm) och fick en årsredovisning. Det ger möjligheter att komplettera min artikel från 7/2. En närmare analys visar att bankerna långtifrån fungerar på det sätt som allmänheten föreställer sig.


Marcus Wallenberg inleder stämman

Föreställningen att bankerna lånar pengar från allmänheten - insättningar av småsparare - som sedan lånas ut till bostadsköp och investeringar i företag är fel. I SEB kommer bara 9,4 procent av pengarna till utlåningen mm från småspararna (hushållen; 493 223 mdr kr). Av bankens alla tillgångar på 2,5 biljoner kr är fortfarande bara 36,0 procent finansierade genom inlåning från "allmänheten" (hushåll, företag, offentliga myndigheter mm; 849,5 mdr). Av tillgångarna utgörs 0,4 procent av bankkontor mm (10,7 mdr).

Här presenterar jag verksamheten på ett litet annorlunda men kanske mer överskådligt sätt:

SEB får 49,7 mdr i ränteintäkter men måste betala 30,9 mdr i räntekostnader. Andra intäkter uppgår till 22,8 mdr netto och andra kostnader till 22,3 mdr. Därtill kommer 1,2 mdr i kreditförluster. Av kostnaderna  är 14,0 mdr personalkostnader, 2,0 avskrivningar, 1,6 lokalkostnader, 2,4 IT-kostnader och 2,3 kontorskostnader samt konsulter och marknadsföring.

Litet grovt kan man säga att övriga nettointäkter (provisioner, livförsäkringar och finansiella transaktioner) på 22,8 mdr bekostar avskrivningarna och driftskostnaderna  på 22,3 mdr (personal etc). Det är in- och utlåningen som ger  det egentliga överskottet på 18,8 mdr kr (räntenettot). Efter kreditförluster återstår ett rörelseresultat på 18,1 mdr kr.

Om man relaterar resultatet till det totala kapitalet (31/12) på 2,48 biljoner kronor blir avkastningen 0,73 procent. Normalt brukar avkastningen mätas efter skatt. Den är 3,3 mdr kr (18%). Vinsten efter skatt blir alltså 14,8 mdr kr vilket ger en totalavkastning på 0,6 procent. Det är inte mycket.

För att mycket grovt kunna ringa in vad in- och utlåningen bidrar med till avkastningen kan vi relatera ränteintäkterna och räntekostnaderna till totalkapitalet. Intäktsräntorna ger en avkastning på 2,00 procent och utgiftsräntorna drar en kostnad på 1,24 procent. Givetvis är siffrorna något högre eftersom "övriga intäkter" är nettoredovisade och vi har också övriga kostnader (personal mm) på 22,3 mdr att ta hänsyn till. De senare motsvarar en negativ avkastning på 0,9 procent.

Denna grova kalkyl indikerar att den genomsnittliga upplåningsräntan är 2,14 procent och utlåningsräntan är 2,9 procent. Eftersom upplåningsräntan i en del fall ligger under genomsnittet (t ex för småspararna) blir den marginella upplåningsräntan högre än medeltalet 2,14. Detta antyder att förtjänsten på marginella bolån till allmänheten är minimal.

Men hur kan SEB med så låga tal ändå ha en provocerande hög avkastning på uppemot 15 procent på eget kapital? Efter skatt och räknat på kapitalet den 31/12 är avkastningen faktiskt 12,1 procent (14,8/122,8). Eftersom det egna kapitalet endast utgör 4,94 procent av det totala kapitalet blir 0,6 procents avkastning på det totala 12,1 procent på det egna. Det kallas hävstång (leveredge).

Finansmarknadsminister Peter Norman har ett flertal gånger ganska oemotsagd hutat åt SEB för att man siktar på 15 procents avkastning. Norman har gett sken av att med 10 procents avkastningskrav skulle många fler projekt kunna förverkligas - dvs få lånefinansiering från SEB. Det betyder att avkastningen på totalt kapital skulle få sänkas till knappt 0,5 procent. Vad skulle det tjäna till?

År det bolånen som behöver bli 0,1 procentenheter billigare i ränta? Det skulle kanske öka skuldsättningen en del och släppa fram en ökad efterfrågan som skulle stimulera den svenska ekonomin en aning. Men jämfört med en sänkning av Riksbankens styrränta med 0,25 procentenheter är effekten liten.

Företagen betalar högre räntor. De har ofta inte lika goda säkerheter som bostadslåntagarna har. Vill Norman att räntorna för ytterligare lån till företagen ska bli lägre? Dessa har ännu sämre säkerheter och är mer riskfyllda än redan utgivna lån. Och hur stor skulle effekten bli? Även om vi antar att det mesta av de nya krediterna skulle ges till företag skulle en räntesänkning på nya lån för dem med 0,3-0,5 procentenheter inte betyda så mycket. (Om nya lån blir billigare måste snart äldre lån också bli det - till liten nytta för investeringarna.)

Det är inte SEB:s avkastningsambitioner som borde sticka i ögonen även om siffrorna skenbart ser ut att vara orealistiskt höga. Vad som förtjänar att diskuteras är istället utdelningspolitiken och kapitalrelationerna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se


Etiketter:

12 Comments:

At 26 mars, 2014 14:11, Anonymous Nicken said...

De 493 miljarder som kommer från småspararna är enligt min beräkning ca 20% av totalt kapital, ej 9,4%. Men om nu bara 36,0% kommer från inlåning, varifrån kommer resten? Riksbanken? Utländska lån? Eller kan banken tillverka egna pengar?

 
At 26 mars, 2014 16:38, Anonymous Anonym said...

Nicken, du är på rätt spår. Var kommer eller finns de 64% av tillgångarna?
Politikerna kan beordra tryckning av så kallade pengar nu när papperspengarna inte representerar något värde,
det vet Gudrun Schyman allt om, hon kan bränna sedlarna offentligt utan att bli straffad.

 
At 26 mars, 2014 20:48, Blogger Danne Nordling said...

Nicken, aj då...när jag skrev in siffran 493 tog jag den från utlåningen till hushåll och inte från inlåningen. Hushållen har satsat 223 mdr kr för att finansiera bankens låntagning. Det är 9,4 procent av skuldsumman.

Resten kommer från centralbanker 62,4 mdr, kreditinstitut 105,1 mdr, repor 8,6 mdr, certifikat 265,8 mdr, obligationslån 448,3 mdr, skuldinstrument 31,6 mdr, aktieinstrument 44,2 mdr, derivat 138,1 mdr, övriga skulder 70,1 mdr samt "efterställda skulder" 22,8 mdr.

Banker kan tillverka egna pengar men dessa bokförs då som tillgångar - inte skulder. Dessa pengar lånas ut till företag, hushåll, myndigheter, centralbanker och andra kreditinstitut mfl. I slutändan kommer de tillbaka till banksystemet som inlåning eller obligationsköp mm.

Att systemet inte exploderar beror på reporäntan, krav på goda säkerheter, kreditvärdighetsbedömningar och i någon mån kapitaltäckningskraven.
/DNg

 
At 27 mars, 2014 13:05, Blogger sven said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 
At 27 mars, 2014 15:46, Blogger Danne Nordling said...

sven, penningmängden i USA har de senaste 30 åren ökat med 6 procent om året, vilket är samma takt som den nominella ökningen av BNP. Eftersom den reala BNP-ökningen bara var 3 procent årligen har inflationstakten blivit 3 procent.

Intressant är att under perioden 1987-97 ökade penningmängden 22 procent långsammare än nominell BNP. Därefter ökade penningmängden 6 procent snabbare än nominell BNP. Och sedan kom kraschen...
/DNg

 
At 27 mars, 2014 20:46, Blogger ekvationsteorin said...

Bra granskning fakta ska fram.
Nu har Englands riksbank faktiskt officiellt förklarat hur pengar tillverkas, det visste Danne redan men inte folket.
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/18/truth-money-iou-bank-of-england-austerity
(länk till Englands riksbak i artikeln)

Krisen i Europa är skapad av politiker som inte har fått lära sig hur pengar skapas, dom vet inte hur pengar skapas för nationalekonomer har inte sagt hur pengar skapas.
Nationalekonomer har medvetet undanhållit sanningen för att dom är rädda för att politikerna ska missbruka sedelpressen, men det har gjort att politikerna nu fattar felaktiga beslut för dom har fått lära sig fel saker om ekonomin.

Åtstramningen minskar kreditgivningen och då minskar penningutgivningen, i viss mån så har södra Europa även drabbats av en credit crunch vilket innebär att pengar försvinner ur ekonomin.
Merkel vet antagligen inte hur pengar tillverkas och förintas i bankens balansräkning, därför blir det hon gör så fel.

Ekonomin i Europa är döende, för att få ekonomin att fungera så måste kreditgivningen till företag öka, sedelpressen måste starta eller så måste ECB själv starta sedelpressen.

Befolkningen ökar, lönerna ökar, inflationen förintar pengarnas värde,ekonomin växer, alt detta kräver att penningmängden ökar.
Europa har med sparpolitiken indirekt stoppat bankernas kreditgivning och penningskapandet blir för litet med en kris som följd.

Att Englands riksbank nu offentliggör hur pengar skapas kan det bero på att dom vet att åtstramningspolitiken förstör Europas ekonomi?


 
At 29 mars, 2014 11:27, Blogger Nils Lindholm said...

Aktiekapitalet är 22-miljarder utdelning på dessa 22 är 2,75:- per styck, med drygt 2-miljarder aktier blir utdelningen inte fullt 6-miljarder som motsvara en bankränta på typ 25% inte så illa, men Swedbank gav 40%, att du betalt 80-spänn o räknar på typ 175-miljarder är ju ditt egna problem.

Att EK är lågt är väl 'to big to fail', FR, Borg o Co stöttar ju upp till 100-tusen EURO . . . . åt medel eller om det var median - Svensson, som har, var det 25-tusen?
Så behövs ju inte så mycket EK för att säkra upp 'poolarna' vid en 'Cypern'.

 
At 09 januari, 2015 02:52, Blogger Unknown said...

Hej,
Hur gör du? detta inlägg är att informera dig om lån erbjudande som för närvarande pågår i ALBERT BEECHER LÅNE FIRM, vi för närvarande ger ut snabbt och enkelt lån till allvarliga och intresserade sökande, erbjuder vi lån på alla typer och något belopp, med en mycket låg ränta procent, med en online transaktion och bank till bank överföring ledningar metod. gäller idag genom att maila oss på vår e-postadress: (albertbeecherloanfirm@gmail.com) ansöka och få ditt lån du kommer att vara glad att du gjorde.

E-post: albertbeecherloanfirm@gmail.com

Hälsningar

 
At 16 augusti, 2015 16:06, Blogger Unknown said...


Hej Jag är en person som erbjuder lån av pengar till människor i nöd. För mer information, vänligen kontakta mig via min e-postadress för varje begäran om Kr 5.000 till Kr 20.000.000 (reckwertha@gmail.com)

 
At 16 augusti, 2015 16:07, Blogger Unknown said...

Lån erbjudande pengar till människor i nöd. Jag är en individ och jag erbjuder lån av pengar för alla som är i behov inklusive konkurs företaget också. Från Kr 5.000 till Kr 20.000.000 för varje förfrågan. Här är min e-post: (reckwertha@gmail.com)

 
At 16 augusti, 2015 16:09, Blogger Unknown said...

Hej Fru herrn,
Du är tjänare, jordbrukare, småföretagare, hantverkare och personer i alla typer och du behöver finansiering för att konsolidera din skuld eller att hjälpa ditt företag att komma tillbaka på rätt spår, eller starta dina bekymmer fler aktiviteter. Jag lägger till ditt förfogande lån av något slag. Mitt erbjudande varierar från Kr 5.000 till Kr 20.000.000. (reckwertha@gmail.com)

 
At 21 november, 2016 03:35, Blogger Mrs.Victoriamichael said...

Är du i några ekonomiska svårigheter? Behöver du
ett lån för att starta ett företag eller att betala dina räkningar?
Vi erbjuder lån till människor som behöver hjälp och vi lånar ut till lokala företag, internationella och också på en mycket låg ränta på 2%.
Ansök nu via e-post: victoriamichaelloanfirm@gmail.com
Tack
Tack och Gud välsigne
Mrs Victoria

 

Skicka en kommentar

<< Home