lördag, juni 14, 2014

Marginalskatt över 80 procent behövs enligt Piketty

Utan att bli ifrågasatt utvecklar Piketty ett skrämmande scenario där några få kapitalister äger allt kapital i samhället. För att undvika detta borde både inkomstskatten och förmögenhetsskatten höjas. Om detta också skulle leda till ekonomisk stagnation behövde han inte svara på.

Den aktuelle franske nationalekonomen Thomas Piketty var gäst i Ekots lördagsintervju 14/6-14. Han diskuterade med Staffan Sonning. Inledningsvis avfärdade han kritiken mot förmögenhetsstatistiken som framförts i Financial Times. En del andra statistiska aspekter diskuterades också.

Piketty framförde sina allmänna farhågor för att den förmögnaste gruppen på global nivå fått en förmögenhetstillväxt som varit starkare än för vanliga sparare och starkare än den ekonomiska tillväxten. Han hade dock ingen konkret förklaring till att de rikaste kunnat få bättre avkastning än andra. Men vi måste vara försiktiga. Om vi inte vet vart ojämlikheten tar vägen kan vi en dag vakna upp med att populistiska grupper kräver åtgärder.

Problemet är mycket större i USA än i Europa - ojämlikheten har ökat mycket mindre här. Det var I USA Occupy Wallstreet-rörelsen föddes. Men Piketty vill införa en hög progressiv inkomstskatt på över 80 procent vid en inkomst på 1 miljon euro. Vi behöver en debatt om hur hög sen högsta marginalskatten borde vara. Varför behöver företagsledare en årslön på 10 eller 50 miljoner euro när det kunde räcka med 1 miljon. I USA hade man 82 procents marginalskatt 1932-80 för 1 miljon dollar. De höga lönerna bidrar inte till bättre tillväxt. Medianinkomsten i USA har stagnerat.

Tre fjärdedelar av tillväxten har gått till dem som tjänar mest. Att betala företagsledarna 10 miljoner euro istället för 1 miljon ökar inte deras prestationer. Slumpmmässiga vinstökningar borde inte gå till chefen. Piketty betonar dock att det är de mycket höga ersättningarna han talar om. Det leder också till överdrivet risktagande.

Den andra åtgärden som behövs enligt Piketty är en progressiv förmögenhetsskatt, helst global. Fastighetsskatten bör göras progressiv. Men det totala skatteuttaget ska hållas oförändrat. Skatten ska tas ut på nettotillgångar. Här verkade teknikaliteterna främst beröra USA.

Därefter diskuterades inbjudan till Socialdemokraterna i Almedalen. Har inte Sverige gjort allt fel i skattepolitiken? Skolsystemet och det sociala systemet samt pensionssystemet är bra utformat och mer inkluderande än i Frankrike. Arvsbeskattningen har avskaffats i Sveirge medan andra länder har 40-45 procent. Sveriges ekonomi är liten och öppen och därför kan förmögenheterna flytta utomlands. Men vi kan inte acceptera skattekonkurrens. Se på bolagsskatten som går mot noll. Konsekvensen blir hög inkomstskatt på lägre inkomster och högre moms. Därför behöver vi internationellt samarbete. Vi behöver balans. Avslutningsvis betonade Piketty att de multinationella storföretagen måste förmås att betala högre (bolags)skatt.

Piketty framstår som en vältalig förespråkare för pragmatiska socialistiska idéer som faktiskt har praktiserats även USA (hög marginalskatt). Ojämlikhet i inkomster och förmögenheter, som friskt blandades samman i programmet, är inte någonting som Piketty ser som något ideologiskt ont. Det är när ojämlikheten passerar en viss punkt som den kan bli farlig för samhället. Var denna punkt befinner sig kan Piketty inte säga. Inte heller kan han konkret peka på vad det är för demokratiska eller socialpsykologiska problem som skulle uppstå - liksom inte heller hur ojämlikheten menligt kan påverka tillväxten. Han känner, liksom sannolikt väldigt många andra, en vag olust inför rikedomens och de höga lönernas utbredning främst i USA och kanske Storbritannien.

Varför måste vi då lyssna till Piketty? Han har i en "tegelsten" sammanställt en stor mängd statistiska uppgifter och formulerat några enkla "grundlagar" för kapitalismens långsiktiga utveckling som han föreger ska vara relevanta för de avancerade industriländernas fördelnings- och skattepolitik. Men dessa samband är i själva verket mindre relevanta och rentav felaktiga för att bevisa tesen om den framtida ojämlika utvecklingen (blogart 9/6). Piketty verkar att upprepa vad jag kallar Engels-tricket. För att bevisa den "vetenskapliga socialismen" behövdes en tjock "tegelsten" som kunde föreges innehålla beviset. Engels satsade därför stora summor på att låta Marx skriva så mycket som möjligt om kapitalismen med många fotnoter och utvikningar. Hans konkreta teori blev blev dessvärre fel eftersom han utgick från vad han ville bevisa.

Piketty har genom sin bok skaffat sig en position där ganska lösa förmodanden och löst grundade trendframskrivningar mottas som vetenskapligt underbyggda teorier. Men vem som helst med egalitära idéer skulle kunna framföra liknande farhågor utan att behöva ha skrivit en tjock bok. Något sådant behövs inte heller för att framföra idéer om att skatteflykt borde åtgärdas med internationellt samarbete och liknande.

Det som förtjänar att diskuteras är propåerna om progressiv inkomst- och förmögenhetsskatt. Vilka fördelar har dessa i form av eventuellt lugnare samhällsutveckling? Och vilka nackdelar har dessa skatter i form av eventuellt sämre ekonomisk utveckling? Finns det kanske andra åtgärder som är effektivare? På politisk väg kanske en ökad förmögenhetsbildning i bredare grupper kan åstadkommas som motvikt.

Den avgörande frågan, som Piketty och hans anhängare undviker att diskutera, är huruvida ett motarbetande av att nya förmögenheter ska få uppkomma verkligen är bra för samhället. Är det inte bra att de gamla förmögenheterna får konkurrens av nya förmögna personer som på sikt kan bli ledande? Hur många av kommunistledaren C-H Hermanssons 15 familjer på 1960-talet är fortfarande ledande? Och kunde Koncentrationsutredningen peka på väsentliga realekonomiska nackdelar av att en liten grupp i Sverige ägde en stor del av kapitalet?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: , ,

5 Comments:

At 14 juni, 2014 18:06, Anonymous Lars said...

När det talas om ”de rika” som en grupp så bortser man från att det sker omsättning av individer i gruppen, särskilt vid generationsväxling. De nya jätteförmögenheter som skapas på löpande band i USA tillfaller inte Rockefellers och deras gelikar. Tvärtom slösas ofta gamla förmögenheter bort!
Din fråga om de ”15 familjerna” borde vara möjlig att besvara om någon fortfarande har tillgång till boken.

 
At 14 juni, 2014 22:17, Blogger Danne Nordling said...

Lars, jag vill minnas att någon för ett antal år sedan sa sig ha tittat på listan med de 15 familjerna och då konstaterat att det bara var Wallenbergs och kanske någon till som förtjänade att nämnas på en uppdaterad lista.

Så vad är problemet? Antingen är pikettianerna omedvetna eller okunniga om denna omsättning; eller också är de ute efter något annat men använder ett argument som de tror ska oroa en inte alltför upplyst publik.
/DNg

 
At 15 juni, 2014 06:47, Blogger oppti said...

De 1% snabbaste 100 m löparna springer fortare än folket i övrigt. Därför bör deras tid räknas om till en medeltid-typ.

 
At 15 juni, 2014 10:52, Anonymous Anonym said...

När man inte ens ifrågasätter om det är rätt att stjäla andra medborgares egendom är diskussionen av noll och intet värde!
Hur mycket skattepengar ligger det i Pikettys "tegelsten"?

 
At 15 juni, 2014 12:51, Anonymous PKo said...

Flertalet av de 15 försvann väl medan vi fortfarande hade kapitalskatt av större slaget?
Med tex ISK är kapitalskatten marginell. Med näsa och intresse för placering kan förmögenheter byggas.
Skillnad en mellan skuldekonomi och tillgångsekonomi därför avgörande (på 70-talet var ett huslån en tillgång,nu är det nog mer en belastning,många tycks kvar i en förväntan om årliga husprisökningar på 20 %, speciellt i ett tvåinkomstsamhälle - Elisabeth Warrens argument torde äga tillämpning även i Sverige) - den som äger avkastande tillgångar över en viss nivå kan numera leva på avkastningen -visst det kunde man tidigare också men riskerna var mycket högre och det var de kapitalskatter som förutsatte kontinuerligt hög avkastning som själpte flera av de 15.
När dessa företag och förmögenheter skattefritt går i arv bildas återigen ett klassamhälle där många binds ner som notoriska låntagare till ett fåtal som lever på att låna ut - som förr.
Dilemmat för vänstern är som i USA att många ser inte hur systemet verkar på övergripande nivå - bara att de själva fått lägre skatt. Men skatt är fortfarande priset för civilisationen och medelklassens skattefrist är det som bygger makten för de riktigt rika.
Sedan är det givetvis så perverst att många fördrar idrotts och rockstjärnors miljarder men missunnar företagsledares. Ett kapitalistiskt samhälle behöver ägare - men det måste finnas återhållande mekanismer även för kapitalägares förmerande av sina tillgångar.

 

Skicka en kommentar

<< Home