lördag, mars 05, 2005

K-O Feldt gör Reinfeldts jobb

Nuder backar om behovet av skattehöjningar efter kritik från K-O Feldt. Skattedebatten förs inte längre av Reinfeldt. Ekots lördagsintervju med honom var helt skattebefriad. Tankar på skattesänkningar kommer från Billström (s).

Vid socialdemokraternas symposium i Västerås idag var både Feldt och Åsbrink skeptiska till skattehöjningar. Finansminister Nuder medgav att skattehöjningar är något som ligger långt i framtiden. Först skall skattepengarna användas effektivare och dessutom skall fler komma i arbete. Om inte det räcker kan det bli skattehöjningar.

Detta är med en välvillig tolkning andemeningen i direktiven till skattegruppen (s). Men här talas om en ökande belastning från de äldre det närmaste decenniet trots att antalet 80-åringar förutses minska med 13 procent. K-O Feldt var dock skeptisk till att se de äldre som en belastning, men menade att regeringen hittills inte gjort någonting för att få ut fler äldre i arbetslivet.

Feldt kunde ha nämnt Långtidsutreningens förslag från maj förra året att de som fyllt 55 skulle få 5 procents skattesänkning och de som fyllt 60 år 10 procents sänkning. Vad blev det av detta och liknande förslag från regeringskansliet? Varför driver de borgerliga inte på i denna fråga? Har luften gått ur alliansen?

Svaret på den sista frågan skulle vi, enligt Ekots webbsajt, ha fått när Tomas Ramberg intervjuade Fredrik Reinfeldt på lördagen. Men den intervjun handlade inte om sakfrågor utan om debattklimatet och vem som skulle bli statsministerkandidat. Ekoredaktionen överlät skattedebatten till TV och socialdemokraterna.

Att vara pådrivare i skattedebatten, som man kunde inbilla sig var Reinfeldts jobb, verkar nu ha övertagits av socialdemokraterna Feldt och Billström. De har redan tvingat Nuder och Persson på defensiven. Vad skall vi ha alliansen till?

5 Comments:

At 06 mars, 2005 02:46, Blogger magnus said...

Jag förstår inte att det ska vara Reinfeldts jobb att driva sossarnas politik. Visst, han kan försöka övertyga, men det kan även vem som helst av oss andra göra.

Jag trodde Reinfeldts jobb var att ta regeringsmakten 2006.

Och vad vet du egentligen om Reinfeldts insatser "bakom kulisserna". Om han påverkat sossar eller ej. Men det är ju inte det han är anställd av moderaterna för att göra. Han ska vinna folkets förtroende och sedan regera.

Jag läste här inte så noga detaljerna om Feldt i ditt inlägg (rubrik och ingress var dock mycket tydliggörande), men min uppfattning är att Feldt och Åsbrink INTE önskar höja skatterna utan hellre vill sänka dem litegrann. Detta är dels inte så mycket som behövs och dels inte något nytt från dessa två. Då var Billströms utspel långt mer överaskande och kanske en viktig förutsättning för det grepp som herrar Åsbrink och Feldt fick på Nuder/Persson under helgens möte

Agendan styrs av klimatet som nog styrs mer av överaskande radikala omsvängningar än av business-as-usual från gamla rävar.


(Skrev jag förresten nåt om att skattebetalarna har en ful hemsida på Chydenius eller nåt sånt...? Jag tycker det kan vara en grej att ändra - Sunt Förnuft som tidning är ju attraktiv, och nu är det ju än viktigare med www, du vet...)

 
At 06 mars, 2005 19:50, Blogger Danne Nordling said...

Vem skall jobba för skattesänkningar?
[Svar till Magnus Andersson]

Jag trodde i min naivitet att Reinfeldt skulle jobba för skattesänkningar för att på så vis kunna vinna valet. Särskilt angeläget är det därför att Fredrik, trots beskyllningar för att ha gått åt vänster i skattefrågan, starkt har understrukit att han står fast vid den gamla kursen.

Om socialdemokraterna antyder att man skall gå ut med budskapet att skatterna bör höjas nästa mandatperiod borde moderatledarens jobb vara att säga att detta varken bör man eller måste man. Helst borde han visa hur skatterna kunde sänkas.

Att moderaterna lättare skulle vinna nästa val genom att bakom kulisserna förmå oppositionella inom regeringspartierna att tränga skattehöjarna på defensiven är en fantastisk tanke.

Det ger varken mandat för en skattesänkning vid ett maktskifte eller binder en kvarsittande s-regering vid att inte höja skatterna.

Frågan är om det blir lättare för oppositionen att vinna valet om regeringen inte går ut med förslag om skattehöjningar. Är inte svaret givet?
/DNg

 
At 07 mars, 2005 11:43, Anonymous Anonym said...

[Svar till Danne Nordling]

I (S)verige är inget svar givet. Ett citat jag fångade upp någonstans:
"Insanity (skattehöjningar, min anm.) -- a perfectly rational adjustment to an insane world."

Någon borgerlig sa för en nära tid sedan att Sverige är förmodligen det enda land i världen man kan föreslå och räkna att vinna ett val på höjda skatter. Förmodligen är det sant. Så, underskatta aldrig den trogna valboskapen...

 
At 09 mars, 2005 18:46, Blogger magnus said...

Okej Danne. Jag håller med om det mesta. Skattesänkningar är viktigt, men jag tror ändå att doppositionen är trovärdigare än regeringen där. Inge tror att skattetrycket är oförändrat eller ökar med alliansen, men oavsett vad Feldt eller Billström säger så kan man vänta sig att det ökar med Nuder vid rodret. Alltså är det väsentligt att oppositionen vinner valet, och det gör de inte om de går utt med skattebudskapet som budskap nummer ett, (tyvärr). Detta eftersom folk inte är så funtade att de reagerar på rätt sätt (så smarta) inför ett sånt budskap.

Men detta innebär inte att man måste tumma på ambitionerna att sänka skatterna och förändra samhället. Jag menar att det först och främst att är viktigt att måla upp socialismen och dess följder på ett tydligt och jordnära sätt där människan förstår sambanden och dessa sätts in den vanlige väljarens vardag. Där kan man peka på att socialdemokratins socialistiska dogmatism inte sätter människan och ett humant samhälle i centrum, utan direkt leder till stora lidanden. Detta innebär inte att privatisering av den offentliga sektorn och skattesänkningar måste prutas på, tvärtom. Men om man går ut med "platt skatt" som ett huvudbudskap de viktiga sekunder man får formulera sig i valrörelsen när inför hela folket, ja då tror jag att det är kört på förhand.

Det handlar om att tydliggöra effekterna av socialdemokraternas politik och skapa förtroende för en förändring. Jag tror på Reinfeldt därvidlag.

 
At 09 mars, 2005 18:51, Blogger magnus said...

Ett aber dock:
Jag anser dock att Reinfeldt gått lite väl långt till förmån för t ex vissa fackliga krav och AMS fortsatta verksamhet. (Om Reinfeldt vill skapa ett "mini-AMS" tillsammans med AMS-kritiska FP och mer positiva C+KD, så kanske det är rätt okej - för i de rejäla tag för att sänka skatterna som oppositionen ska realisera måste ju ingå att nedmontera ineffektiva statlig verksamhet.)

 

Skicka en kommentar

<< Home