fredag, maj 27, 2005

Den vinglande Nuder

I januari sa Pär Nuder att skatterna skulle höjas om 20 år. I februari skulle skatterna höjas nästa mandatperiod. Och i maj ska skatterna sänkas i närtid. En höjning blir först aktuell om 10-20 år, enligt Nuder och Persson.

Skall skatterna höjas eller sänkas? I höstas var det många som uppmärksammade den demografiska debatten om Sveriges åldrande befolkning. Den utvecklingen hade tidigare uttolkats av Kommunförbundet på så vis att det var ofrånkomligt med gigantiska skattehöjningar åren framöver som skulle sluta på 70 kronor i kommunalskatt. Mot detta hade finansdepartementets långtidutredning visat att fram till 2020 skulle demografin kunna klaras utan skattehöjningar - istället var sänkningar möjliga.

Den förre finansministern Bosse Ringholm hade också deklarerat att skattehöjningar kunde undvikas genom att fler skulle komma i arbete. Men den nye finansministern Pär Nuder verkade först ha en något annorlunda uppfattning. I ett föredrag i Uppsala i januari aviserade han att den framtida välfärden krävde skattehöjningar:

"Om 20 år kommer vi inte att nöja oss med dagens standard på läromedel, dagisgruppernas storlek eller antalet vårdplatser lika lite som vi 1985 accepterade 60-talets välfärdsnivå." (Pär Nuder i tal 14/1 -05)

Det var en halv reträtt från Ringholms ståndpunkt men vad han talade om var mitten av 2020-talet. Sedan hände något. Fyra veckor senare menade Nuder på en presskonferens att det skulle bli aktuellt med skattehöjningar redan under nästa mandatperiod. Detta hade t o m slagits fast av VU:

"Socialdemokraternas verkställande utskott menar därför att det är angeläget att redan nu undersöka möjligheterna att införa en "vårdskatt", som höginkomsttagare bör bidra mer till än normal- och låginkomsttagare." (Referat av presskonferens 11/2 från SAP)

Avsikten var att en intern arbetsgrupp inom socialdemokratiska partiet skulle utreda skatterna. När direktiven publicerades återkom formuleringarna:

"Vi vet att antalet äldre kommer att öka under det kommande
decenniet [kan ifrågasättas]. Det är därför angeläget att redan nu undersöka möjligheterna att införa en "vårdskatt". Av rättviseskäl bör höginkomsttagare bidra mer än
normal- och låginkomsttagare till välfärdens finansiering." (Direktiv till s-arbetsgruppen 25/2 -05)

Arbetsgruppen skall komma med en delrapport till partistyrelsen redan före sommaren. Det blir mycket intressant att se vad den hittar på. Pär Nuder, som leder arbetsgruppen, har nämligen under tiden återgått till sin ståndpunkt från januari. I mitten av maj intervjuades han i den socialdemokratiska partitidningen "Aktuellt i politiken". Där sade han enligt TT:

"I närtid föreställer jag mig att det inte finns något behov av att höja några skatter, snarare tror jag att vi i arbetet med höstens budgetproposition måste inrikta oss på vissa strategiska skattesänkningar, säger Nuder." (TT-meddelande 16/5 -05)

Och Nuder tillade om höjningarna: " Från min och Göran Perssons sida handlade det om ett 10-20-årigt perspektiv. Det är viktigt att skilja mellan lång och kort sikt när man talar om skatter."

Jovisst, men när det begav sig i februari var det skattehöjningar för nästa mandatperiod det handlade om. Var direktiven till Nuders arbetsgrupp ett misstag? Eller var det en försöksballong för att distansera sig från Alliansen? Blir det ens någon delrapport före sommaren? Idag sammanträder SAP:s partistyrelse och då borde man kunna lämna besked.

I eftermiddag debatterar Pär Nuder med Mikael Odenberg (m) i en webbradiosänd debatt i Malmö. [Se debatten i efterhand]