måndag, september 26, 2005

Grön skattehöjning

Miljöpartiet drev igenom en höjning av elskatten med 0,75 öre. I gengäld skulle 40 000 soloföretagare få sänkt arbetsgivaravgift om de anställde en person. Om det bara blir 4 000 nyanställningar stiger skatten med 1 miljard kr.

Den gröna skatteväxlingen innebär att elskatten höjs med 0,6 öre per kWh, vilket inklusive moms blir 0,75 öre. Skatten på arbete sänks för soloföretagare som nyanställer genom att arbetsgivaravgifterna bara blir 10,21 procent på lönen för den nyanställde (under ett år).

Enligt DI säger Per Nuders statssekreterare Magdalena Andersson (med ansvar för skattefrågor) att det finns 1,1 miljarder kr avsatta för denna skattesänkning i budgeten. Det skulle räcka till att runt 40 000 soloföretagare anställer, enligt statssekreteraren. Hur detta är uträknat är dock en gåta.

Enligt Nutek finns det 100 000 soloföretagare som sysselsätter företagaren på heltid. Nutek har gjort en enkätundersökning av dem och kommit fram till att nära hälften av dem skulle vilja anställa åtminstone en medarbetare. Regeringen förväntar sig alltså att de flesta av dem skulle anställa en person extra om arbetsgivaravgifterna sänktes från 32,5 procent till 10,2 procent. Det är knappast troligt.

Småföretag av denna kategori sysslar inte ofta med export. De skall alltså sälja en persons arbetsresultat på den svenska hemmamarknaden. Då måste efterfrågan öka från de svenska konsumenterna. Några säljer konsulttjänster till exportföretag. Skall det lyckas måste exporten öka mer än väntat. Inget av detta finns inkalkylerat i regeringens prognoser. Tvärtom kommer den reguljära sysselsättningen bara att öka med 0,2 procent eller med knappt 10 000 personer.

Det finns därför anledning att vänta sig att högst hälften av denna ökning kan komma från soloföretagarnas anställningar. Då blir det bara ca 4 000 nya jobb och inte 40 000 som de avsatta 1,1 miljarderna bygger på. Resultatet blir alltså att 1 miljard kronor blir kvar i utebliven skattelättnad i den gröna skatteväxlingen. Är inte detta en sorts skattehöjning?

- Yvonne Ruwaida och Peter Eriksson har lyckats växla en tia till en femtioöring, skriver Gunnar Örn i Dagens Industri, som är skattehöjningen på spåren.

1 Comments:

At 26 september, 2005 18:03, Anonymous Anonym said...

Sossarna med sina röd-gröna alliansbröder blev inte hjäpligt klar med sin budget innan nu vänsterpartiet trumpetade ut nya signaler, närmast av traditionalisk art.

Nu skulle den offentliga sektorn kraftigt byggas ut. Vi ska få allt fler statliga och kommunala bolag, dock ännu ingen socialisering av de befintliga. Och som grädde på moset ska förstås skatterna höjas rejält.

Det är svårt få något annan intryck än att de tre samverkande partierna står för så olika ideologiska skiljelinjer att samarbetet kommer att spricka.

Det kan förstås också tänkas att vi står inför en valrörelse där främst regeringsalliansen söker parera förslag som de räknar med kommer från Feministiskt initiativ och som kan bli populära bland marginalväljare.

 

Skicka en kommentar

<< Home