onsdag, oktober 12, 2005

- Sverige på 20e plats på nyföretagslistan från GEM

Statsminister Göran Persson påstod i partiledardebatten idag att klimatet för småföretagandet var bra. Det var i polemik mot Maud Olofsson som han slog tillbaka med påståendet att Sverige ligger på tredje plats i Europa - efter Polen och Italien - när det gäller andel av befolkningen i småföretag. Mot detta kunde Maud Olofsson bara invända att det inte förbättrar situationen för de arbetslösa i Sverige som skulle kunna anställas hos nya småföretag.

En undersökning bland experter inom organisationer och forskare som jag gjort visar att ingen känner till att det finns sådana uppgifter som Persson kan redovisa. Sannolikt är det en ganska "hemmagjord" undersökning. Det som finns av mer vederhäftiga uppgifter är den redovisning som årligen görs av institutionen GEM (Global Entrepreneurship Monitor) som bl a drivs av handelshögskolan i London. Den undersökningen tar fasta på nyföretagandet som rimligtvis är något mer adekvat som indikator för företagsklimatet som kan ge nya jobb.

Jag har tagit fasta på GEM:s lista (pdf, tab 1) över andelen av befolkningen 18-64 år som är involverad i att starta ett företag eller som verkar i ett företag som har betalat lön i högst 3 månader. Det kallas TEA (Total Entrepreneurial Activity) och Sverige har en andel på 3,7 procent. Medeltalet inom OECD-länderna (22 st) är 7,1 procent. På första plats ligger Nya Zeeland med 14,7 procent och på 22:a plats ligger Japan med 1,5 procent. Sverige hamnar trea från slutet eller på 20:e plats. Så här ser min ranking ut efter procentuell andel nyföretagande befolkning (2004):

1. Nya Zeeland 14,7
2. Island 13,6
3. Australien 13,6
4. USA 11,3
5. Kanada 8,9
6. Polen 8,8
7. Irland 7,7
8. Norge 7,0
9. Storbritannien 6,3
10. Frankrike 6,0
11. Grekland 5,8
12. Danmark 5,3
13. Spanien 5,2
14. Nederländerna 5,1
15. Tyskland 4,5
16. Finland 4,4
17. Italien 4,3
17. Ungern 4,3
19. Portugal 4,0
20. Sverige 3,7
21. Belgien 3,5
22. Japan 1,5

11 Comments:

At 12 oktober, 2005 23:11, Anonymous Anonym said...

Läste i Affärsvärlden idag att antalet startade företag ökat från 36 009 (1996) till 41 608 (2004) samt att antalet konkurser minskat från 9 824 till 6 623 under samma period. Något rätt måste Göran göra. Även om arbetsgivaravgiften höjts (marginellt).

 
At 13 oktober, 2005 00:23, Blogger Per-Olof Persson said...

Nyföretagandet och sysselsättningen

Frågan är hur stor betydelse nyföretagandet har för sysselsättningen? Det är ingen oviktig faktor men jag tror att den viktigaste faktorn är möjligheten att tjäna pengar. Om man ser till att denna möjlighet ökar ytterliggare så blir det fler anställda.

Enligt Dagens Industri hotar en kris för verkstadsföretagen. "Större delen av svensk verkstadsindustri är på väg mot nollresultat och förluster. Situationen är alarmerande", säger Bengt Kläppe som granskat verkstadsföretagens bokslut.

I undersökningen konstateras att den samlade vinsten för 4.000 verkstadsföretag med drygt 300.000 anställda sjunkit från 19 miljarder till drygt fem miljarder kronor från 2001 till 2004. "Det säger sig själv att om den utvecklingen fortsätter så riskerar ett stort antal företag att slås ut", säger Kläppe.

 
At 13 oktober, 2005 10:28, Anonymous Anonym said...

Det är riktigt att antalet nystartade företag ökat som Persson påpekade från 36 000 till 41 000.

Däremot talade han inte om att de årliga svängningarna sedan 1996 haft som medeltal 36 000 nystartade företag och att ökningen upp till 41 000 företag sannolikt var tillfällig och bara gällt ett enstaka år.

För detta talar att vi är inne i en högkonjunktur och att byggnadsamheten ökat kraftigt på grund av den låga räntenivån.

Däremot har ju den totala arbetslösheten fortsatt att öka liksom sjuktalen och antalet förtidspenioneringar.

Likaså minskar ju sysselsättningen årligen
i våra större företag p g a ökad produktivitet och att de förlägger alltmer av sin produktion i andra länder.

Dedt är naturligtvis detta som gör att det måste träffas ett val mellan arbetslinjen och en fortsatt ökning av antalet bidragstagare.

 
At 13 oktober, 2005 12:21, Blogger Per-Olof Persson said...

En topp i företagandet

När räntorna är låga så bör man få en tillfällig topp i nyföretagandet, som Per Fredö nämner. Om man jämför med USA, så har det efter de kraftiga räntesänkningarna efter 11 september 2001, uppstått en mycket kraftig överhettning i byggsektorn.

Alla yrkesområden som har med bostäder att göra har ökat sysselsättningen kraftigt. Det gäller byggnadsarbetare, arkitekter, fastighetsmäklare, heminredningsföretag, möbler, byggmaterial samt utlåningstjänstemän. Problemet är att man får en kraftig boom följt av en krasch.

Nya Zeeland är i topp på nyföretagarlistan. Detta är ett exempel på att kraftiga avregleringar och sänkta skatter ger resultat. Det är också så att Nya Zeeland avreglerade arbetsmarknaden 1991. Kollektivavtalen togs bort och ersattes av individuella avtal. Detta har lett till en lägre arbetslöshet.

Ett intressantare exempel är Chile och detta exempel tigs ihjäl överallt av alla. Chile sänkte de offentliga utgifterna med två tredjedelar, tog bort tullar och avreglerade. Nu växer ekonomin så det knakar i fogarna.

 
At 13 oktober, 2005 12:31, Blogger Danne Nordling said...

Hur definieras de nystartade företag som ligger bakom siffran 41 000? Kanske variationerna i detta tal mest beror på hur många som sätter sig på bolag eller startar firma för att få ner skatten på extraknäck.

Nyare forskning har påvisat att om en ökning av sysselsättningen kommer till stånd är det inte storföretagen, som man trodde tidigare, som åstadkommer detta utan småföretag och nya företag. Därför är företagsklimatet mycket viktigt om det är nya jobb man vill ha.
/DNg

 
At 13 oktober, 2005 15:53, Anonymous Anonym said...

Antal nystartade företag är inte samma som att företag ger pengar o skatt.
Enl. SCB så ger dom flesta 'nystartade' företag ingenting alls.
(oms. under 500')
Om jag inte minns fel så ansöks om 60 000 st F-skattesedlar/år, men bara 10 000 används.
Om vi säger att företag o F-sedel hör ihop så blir det att bara 10% av 'nystartade företag' går att leva på, men det betyder ändå inte att det blir över till nån riktig skatt.

 
At 13 oktober, 2005 22:48, Anonymous Anonym said...

Per-Olof Persson framhåller att nuvarande byggnadsboom kan resulutera i en krasch.

Det var detta som hände 1989-91 då bankerna hämningslöst lånade ut pengar både till enskilda och företag utan att ha särskilda garantier, vilket allt skedde med erforderligt politiskt stöd.

Denna spekulationsvåg resulterade ju i att vi var nära statskonkurs, att 60 000 marknadsmässigt sunda företag fick sina krediter uppsagda, att staten tvingades öka statskulden från 200 miljarder till över 1000 miljarder och att vi fick en temporär räntehöjning till 500 % innan statsmakterna begrep att det var nödvändigt att övergå till en avreglerad penningmarknad.

Men det var också under denna period som vi efter en folkomröstning som ledde till att vi gick in i EU, som ju bl a ställde krav på medlemsstaterna att revidera sina statsfinanser.

Fråga är nu om denna politik som länge varit framgångsrik kommer att resultera i ett sammanbrott inom områden.

Det kan gälla finansieringen av välfärdsstaten och uttallaade signaler skattehöjningar kan komma, vilket allt bidrar till att desarmera betydande delar av arbetsmarknaden .Vi får ett läge motsvarande det inledande 1990-talets depression.

Göran Persson skryter ju över att det är han personligen som sanerade den svenska ekonomin . Vi får också höra att det nu finns ekomiskt utrymme för kostnadskrävande reformer.

Sådana kanske också kan finansieras på något enstaka års sikt, men sedan resulterar de i betydande underskott i hela den offentliga sektorn.

Vad gäller den temporära ökningen av nyföretagandet , som Per-Olof Persson väl beskriver inriktningen av, så omfattar det egentligen bara en småföretagsamhet, som vanligtvis är föga villig att anställa arbetskraft utan företagaren själv.

Våra stora verkstadsindustrier dras däremot med en kraftigt försämrad lönsamhet med undantag av Volvo och Ericsson.
De minskar också antalet anställda kraftigt och gör sina investeringar i allt större omfattning i andra länder.

Näringslivet har nu också blivit medvetet om att det har betydande brist på tekniskt kunnig arbetskraft, vilket även det bidrar till att de flyr landet.

Ska detta kunna motverkas så krävs djupgående förändringar av det svenska utbildningsväsendet och en löne-och skattesättning, som har en helt annan flexibilitet än dagens.

 
At 04 november, 2005 00:27, Blogger Roberto Iza Valdés said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 29 december, 2005 02:54, Blogger Roberto Iza Valdés said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 01 september, 2007 17:40, Blogger Unknown said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 
At 14 mars, 2020 14:07, Blogger GeorginA said...

Omedelbara onlinelån. 100% online. Inga samtal, inget pappersarbete. Ansök nu! (Atlasloanfirm@outlook.com / Whatsapp +1 443 345 9339)

 

Skicka en kommentar

<< Home