söndag, oktober 09, 2005

- Kan biologin förklara att kvinnor har lägre lön än män?

Professor Nils Elvander säger i SvD 9/10 att politikerna inte skall lägga sig i lönebildningen. Men i samma intervju hävdar han att kvinnorna har 5 procent lägre lön än männen "som handlar om ren diskriminering".

Hur vet han det? Det framgår inte att han har något belägg för detta påstående i Anna Danielssons intervju. Men Anna Danielsson kanske är obekant med den diskussion som förekom i ett TV-program i våras och därför inte frågade efter Elvanders bevisföring. Eller undviker SvD:s journalister att ställa frågor som kan förefalla politiskt inkorrekta?

Enligt TV-programmet Debatt den 22/2-05 har särartsfeministerna en hypotes om att kvinnor är mindre egoistiska än män (det gäller antagligen inte kvinnorna i Fi:s ledning). Det är tydligen en medfödd egenskap och rekommendationen blev att kvinnorna medvetet måste "buffla till sig" för att kunna hävda sig mot männen.

Den något mindre framfusigheten skulle leda till att reservationslönen för kvinnorna blev något lägre än för männen eftersom kvinnorna inte vänder på klacken lika ofta och letar vidare efter ett bättre betalt jobb. Jag har kommenterat detta utförligt i en post 23/2.

Ren diskriminering finns det skäl för politikerna att försöka motarbeta, vad än Elvander säger om farorna med interventioner. Men om det inte finns bevis för detta är Elvanders varning för inblandning verkligen på plats!

6 Comments:

At 09 oktober, 2005 15:54, Anonymous Anonym said...

Det finns uppgifter som tyder på att kvinnor är större ägare än män inom industrin, mot den bakgrunden är det väl en intern kvinnlig angelägenhet ???

 
At 09 oktober, 2005 17:42, Anonymous Anonym said...

Det viktiga är förstås Nils Elvanders betoning av att politikerna ska hålla sig borta från lönerörelsen, vilket de som bekant har svårt för dels genom kopplingen deras till skilda fackliga organisationer dels därför att de ju själva har ett arbetsgivaransvar.

Nu senast har t ex politiska markeringar gjorts om att statliga bidrag till kommunerna ska användas till att i lönerörelserna gynna låglönegrupperna inom den offentliga sektorn.

Samtidigt har från borgerligt håll gjorts den prioriteringen att deras föreslagna inkomstskattesänkningar ska gå till låg-och medelinkomsttagare.

Annars bygger den påstådda lönediskrimineringen av kvinnor på 5 procent på faktorer som t o m Nils Elvander har svårt reda ut vad de skulle bestå av.

 
At 09 oktober, 2005 18:17, Blogger Danne Nordling said...

Om kvinnor äger mera inom industrin måste varje feministiskt rättänkande person förorda högre förmögenhetsskatt för kvinnor och kanske återinförandet av någon sorts arvsskatt för kvinnor. För det finns väl inget viktigare än att fördelningen mellan könen blir så likstruken som möjligt...?
/DNg

 
At 11 oktober, 2005 20:26, Blogger Per-Olof Persson said...

Jag tror att Stefan Fölster lade fram en utredning om att en löneskillnad på cirka 5% inte gick att förklara. Andra orsaker till löneskillnad skulle exempelvis bero på att kvinnor valde yrken med lägre löner.

Att det finns en biologisk skillnad vågar man inte ta upp i utredningar av detta slag. Kvinnor satsar i mindre utsträckning på arbete och karriär av naturliga skäl.

Det kan bli en ändring på detta med tiden eftersom flickor satsar på skolutbildningen och går sedan vidare till högskolestudier. Detta leder till högre löner. Pojkar lever bara rövare i skolan och kommer antingen att försörja sig på socialbidrag eller på organiserad brottslighet.

 
At 12 oktober, 2005 16:47, Blogger louisep said...

Länken till ditt inlägg från i februari fungerar inte. Tacksam om det rättas.

 
At 12 oktober, 2005 16:56, Blogger Danne Nordling said...

Det var ett "http" för mycket. Är nu borttaget. Tack Louise.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home