tisdag, november 15, 2005

Hälften av etanolen motverkar inte växthuseffekten

Tullen på etanol skall höjas så att bensinpriset stiger med 7,5 öre. Det gäller den etanol som blandas in i all bensin. Det är en inkonsekvent åtgärd. All etanol borde beläggas med bensinskatt för att finansiera vägarna. Hälften av Europas etanol kommer från fossila källor.

I samband med att etanolen från Brasilien skulle beläggas med importtull hävdades i TV:s Rapport den 8/11-05 att etanoldrift av bilar skulle minska utsläppen av koldioxid med 60-80 procent jämfört med bensindrift. Det är också argumentet för att hävda att bilar som byggts för etanoldrift skulle vara miljövänliga. Miljöpartiet vill även att äldre bilar får byggas om till etanoldrift, vilket idag är olagligt.

Men det är inte sant att övergång från bensin till etanol utan vidare minskar koldioxidutsläppen kraftigt. För det första innehåller bränslet E85 som framgår av benämningen 15 procent bensin och andra fossila ingredienser. Det betyder att med en 40-procentig ökning av bränsleförbrukningen (etanol har mindre energi) kommer 0,2 liter bensin att gå åt per 1,4 liter etanol.

För det andra är hälften av Europas etanoltillverkning baserad på eten, som utvinns från råolja eller naturgas (enligt mp). En bil som drar 1 liter bensin kommer alltså av den större förbrukningen förbränna 1,2 liter etanol, som till hälften är fossil. Det är 0,6 liter.

Tillsammans med de redan inblandade 0,2 literna bensin blir det bara en minskning av koldioxidutsläppen från fossila källor med 20 procent - inte 80 procent. Av den högre förbrukningen på 1,4 liter kommer 0,8 liter från fossilt bränsle i praktiken.

Därför finns det ingen anledning att av miljöskäl höja tullen på icke-europeisk etanol. Den riskerar att ersättas med etanol tillverkad av råolja. Endast 10 procent av den svenska förbrukningen av etanol är tillverkad i Sverige. Därför finns det inte heller något tungt skäl att subventionera etanoldrift. Den är dyr att tillverka och består till hälften av råolja i alla fall. Att den framstår som billig beror på att den är befriad från energiskatt och koldioxidskatt.

En massiv övergång till etanoldrift är vansklig av ytterligare ett skäl. För att få in skatterna från den bensin som inte skulle förbrukas måste antingen skatt på etanol införas eller också måste skatterna på andra produkter höjas. Sannolikt blir det så att de som dyrt investerat i en etanolbil eller en ombyggnad (VV), finner att den ekonomiska vinsten blev en förlust när nya skatter införs.

7 Comments:

At 16 november, 2005 09:46, Anonymous Anonym said...

I ena ögonblicket driver du en skeptisk hållning till att koldioxid överhuvudtaget bidrar till växthuseffekten. I nästa kritiserar du etanoldrift för att inte begränsa koldioxidutsläppen i tillräckligt hög grad. Du driver tesen att bensin är för dyr men etanol för billig. Kort sagt: det är en enda röra av dina argument.

Etanol är en felsaatsning. Det kan vi konstatera. Om vi får igång en lokal produktion (som delvis kan ersätta det kraftigt överproducerande livsmedelsjordbruket) är det hursomhelst mångdubbelt bättre än att forstätta med bensin i tankarna. Det bästa vore dock att få till stånd teknisk utveckling av andra drivmedel.

 
At 16 november, 2005 12:46, Blogger Danne Nordling said...

Skenbart motsägelsefullt

Jag har tidigare hävdat att beskrivningen av växthuseffekten är auktoritär i betydelsen "orakelmässig". Det betyder inte att jag helt ifrågasatt den förhöjda växthuseffekten, än mindre växthuseffekten som sådan. Men jag är missnöjd med att vi alla dansar efter en pipa som hanteras av ett orakel benämnt "klimatforskningen". I de flesta andra politiska sammanhang litar vi inte på orakelsvar utan kräver någon typ av förnuftsmässig motivering.

Nu kan det sägas att vi förvisso har fått en rad naturvetenskapliga saker pedagogiskt förklarade. Men i hela kedjan fram till den primära uppvärmningseffekten saknas en länk ikedjan. Ingen har förklarat hur man fastställer växthuseffekten och särskilt inte koldioxidens växthuseffekt.

I morse debatterades klimatfrågan i TV4 av Karlén och Kjällén. Men när Karlén ifrågasatte koldioxidens bidrag till uppvärmningen kontrade inte Kjällén med att förklara tex: "Eftersom CO2 genom mätning x eller teori y redan idag ökar temperaturen med z grader kommer en fördubbling i princip också att öka temperaturen z grader."

Här finns kanske en "gravad hund"?

Etanolens effekter på koldioxiden är i Europa hälften så stor som man föreställer sig. Denna kritik mot etanol-hysterin är lika relevant om koldioxiden har en stark eller en svag effekt på uppvärmningen. Jag kan dock erkänna att denna kritik riktas mot alarmisterna på deras egna grunder. Men det reducerar inte styrkan i kritiken. Man kan ha olika uppfattningar om växthuseffektens mekanismer, men om man ersätter bensin med "para-bensin" kan man inte få några effekter alls.
/DNg

 
At 16 november, 2005 13:56, Blogger Per-Olof Persson said...

Etanol är en felsatsning

Det är viktigt att politikerna inte går på "etanolmyten" och börjar subventionera fram etanolproduktion i Sverige. Lantbruket driver en kampanj för att en subvention av etanolproduktion ska ske.

Lantbrukarna påstår att etanol är bra för miljön. Men det riktiga skälet är att det är bra för lantbrukarnas resultaträkningar. Ett problem med att tillverka etanol är att det är energikrävande och att det troligtvis är Ebberöds Bank att tillverka denna typ av bränsle.

Bilarna bör i framtiden drivas med rena bränslen. Möjligtvis får man fram effektiva batterier eller ett effektivt system för vätgasdrift.

 
At 18 november, 2005 23:41, Anonymous Anonym said...

Bioetanol är en bluff. Den etanol som produceras av "fossil" eten ger icke upphov till några biprodukter. Allt kol i etenet blir kol i etanolen. Om man utgår från kolhydrater som jäses blir som resultat av jästens metabolism hälften av ingående kol direkt till koldioxid som avgår i fria luften från fermentorn. Eftersom miljöpartisterna är halvbildat pack som aldrig hört talas om material- och energibalanser inser de inte detta. Vidare struntar atmosfären i om den koldioxid som hamnar där varit låst i petroleum i 200 miljoner år (fossilt bunden) eller kommer från grannens brännande av ett löv som existerat under det senaste halvåret. CO2 är CO2 oavsett om dess kol "vilat" sig eoner eller månader. Koldioxidskatt är idioti liksom "grön" el. Minnens miljöpartistkvinnan som argumenterade: Inte behöver vi kärnkraft när det finns el! Idioter blir upprörda när man ifrågasätter den än så länge obevisade "klimatförsämringen". Värsta puckot försökte t o m skylla tsunamin på CO2-n. Det handlar om att ge skattebetalarna dåligt samvete så att de accepterar utan att knota en allt hårdare skattemässig utplundring.

 
At 20 februari, 2006 09:57, Blogger Alkanen said...

Okänd person skrev:
"Vidare struntar atmosfären i om den koldioxid som hamnar där varit låst i petroleum i 200 miljoner år (fossilt bunden) eller kommer från grannens brännande av ett löv som existerat under det senaste halvåret."

Detta är direkt felaktigt. Poängen med sk grönt bränsle är att koldioxiden binds ur luften, vilket innebär att balansen efter förbränning inte har ändrats jämfört med innan odlingen av energiskogen eller vad man nu har använt. När man plockar fossila bränslen så hämtar man upp tidigare fastlåst koldioxid och släpper ut i atmosfären, så balansen ändras.

 
At 14 september, 2007 00:56, Anonymous Anonym said...

Råkade på Alkänens kommentar och måste bara kommentera hur dum den är, snacka om att rabbla mantran man hört andra säga "koldioxiden binds ur luften" för grönt bränsle och kldioxiden "hämtas upp" när man "plockar" fossila bränsle.

Koldioxid BILDAS vid förbränning av kolväten, oavsett om dessa är fossila som bensin eller "gröna" som etanol.

 
At 07 april, 2013 19:28, Anonymous Anonym said...

etanol ökar koldioxid utsläpp är bra för annars blir jorden snö boll så att vi får inget möjlighet att odla mat och fryser ihjäll vi måste fortsätta öka utsläpp för det är många svälter vi måste ge mer odling bart mark att ge mat till de som svälter + vi måste ha vanlig bensin inte blyfri bensin och etanol ska ersätta blyfri bensin för att flesta bilar o andra motorer kan inte köra på blyfri bensin därför passar perfekt att etanol konventera blyfri bensin bilar att köra på etanol istället för den sämsta bränsle man vet blyfri bensin som ska bort

 

Skicka en kommentar

<< Home