onsdag, mars 01, 2006

Varför sköts Palme inte på Riksbron?

(Rättelse: Riksbron skall det vara, inte Norrbro som det stod tidigare och som leder till Gustaf Adolfs torg)
En rationell, nyttomaximerande mördare hade skjutit Palme på Riksbron. Om Säpo eller någon annan organisation varit inblandad hade mordet inte skett på Sveavägen. Leif G W Persson har fel när han tror att det låg en palatsrevolution bakom mordet. En ensam mördare är troligare.

Vissa samhällsfrågor kanske inte hör till ämnet för denna blogg. Men utredningen av mordet på Olof Palme har ändå viss bäring på metoderna inom samhällsfilosofin och nationalekonomin. Nu när frågan är aktuell med anledning av 20-årsminnet finns det anledning att något beröra den intellektuella förmågan hos utredare och kommentatorer.

Jag tänker särskilt på polisprofessor Leif G W Persson, som i "Debatt" i TV1 igår (28/2) kategoriskt avvisade teorin om att en ensam vettvilling skulle ha utfört dådet och i varje fall att det skulle ha varit Christer Pettersson. Professor Persson ansåg att det istället var en konspiration av den "vanliga modellen" som låg bakom mordet - dvs en "palatsrevolution" från grupper i offrets närhet som egentligen var satta att skydda hans säkerhet. Han antydde svensk polis och militär som presumtiva förövare och hävdade att detta uppslag aldrig prövats i utredningen.

En grundläggande fråga i undersökningarna kring mordet är naturligtvis huruvida mordet skedde genom en tillfällighet eller om det var väl organiserat med omfattande förberedelser och eventuellt utfört av en grupp personer där slutligen en höll i vapnet. I det senare fallet måste förövaren sökas inom det egna landets eller främmande makters underrättelsetjänster eller inom andra resursstarka organisationer. Leif G W Persson pekar indirekt ut den svenska säkerhetspolisen.

Svaret på frågan om vilken kategori förövaren tillhörde gavs redan på ett tidigt stadium av den förste förundersökningsledaren Hans Holmér, men av någon anledning har alla som önskat göra sig intressanta genom mer eller mindre fantasifulla konspirationsteorier valt att bortse från fakta. Alternativt är dessa självutnämnda experter så okunniga att de inte känner till bakgrunden och samtidigt så korrumperade eller oföretagsamma att de inte bryr sig om att försöka ta reda på elementära fakta som inte serveras på en bricka.

Hans Holmér funderade ett kort ögonblick på hur en resursstark organisation skulle ha gått tillväga för att mörda Olof Palme. Först hade man kartlagt hans vanor. Då hade det framkommit att statsministern varje morgon promenerade från bostaden på Västerlånggatan i Gamla Stan över Riksbron till arbetsplatsen i Rosenbad. Holmér drog slutsatsen att mördaren lämpligen skulle ha ställt sig med sin bil på Vasabron, vevat ner sidorutan, tagit fram ett gevär med kikarsikte och skjutit Palme när han kom gående på Riksbron, och därefter försvunnit i trafiken. Jag har uppmätt avståndet till ca 200 m.

Alternativt skulle Palme ha kunnat skjutas på ännu närmare håll när han passerade Mynttorget före Riksbron. Detta hade kunnat ske från en parkerad bil nedanför Slottet på 50 meters avstånd. Då exponerar mördaren sig för risken att eventuella säkerhetsvakter öppnar moteld, vilket kan kompenseras med att öka avståndet. En stor organisation skulle dessutom ha kunnat ha flera bilar med automatvapenförsedda personer som skulle ha kunnat nedkämpa eventuellt skydd.

Varför skulle då en stor organisation ha gjort sig besväret att ha ett flertal mördarteam på plats efter en synnerligen kvalificerad och resurskrävande skuggning av makarna Palme från bostaden till biografen Grand på mordkvällen? Holmérs enda förklaring till ett så irationellt beteende var att PKK hade för vana att skjuta ner sina offer (förrädare inom den egna organisationen) genom ett pistolskott på nära håll. Detta skulle vara betingat av en närmast religiös vilja till personligt utförd hämnd...

Då återstår möjligheten att Palmes telefon var avlyssnad trots att dess kopplingar av Säk rapporterades som "dammiga" och därför inte på länge vidrörda. Det kastar naturligtvis misstankarna på Säk som kunde ha undertryckt denna information om de själva hade varit avlyssnarna (detta fordrar professor Perssons teori). Men varför skulle Säk besvära sig med att skicka en mördare/spanare redan före bioföreställningens början (grandmannen)? Räckte det inte med att placera mördaren där vid föreställningens slut?

Svaret på den frågan är höljt i dunkel. En möjlighet är att Palmes telefonerande gått till så som Holmér beskriver: valet stod mellan "Mitt liv som hund" och "Bröderna Mozart". Till den senare hade sonen Mårten med flickvän redan köpt biljetter. Men på telefon överenskoms endast att "vi kanske ses vid biografen". Säk måste därför skicka en spanare till vardera biografen för att veta vilken som blev makarna Palmes val. Därefter inkallade denne mördaren eller rapporterade till den sambandscentral som skickade ut mördaren.

Professor Perssons teori överensstämmer alltså med fakta för mordkvällen. Men fortfarande återstår risken att Säk blir misstänkt som den enda organisation som kan avlyssna telefonen utan att upptäckas. Dessutom skulle väl Säk ha väntat till ett bättre tillfälle där man var säker på vart Palme skulle ta vägen så att man slapp leta efter honom utanför olika biografer på sta´n? Teorin att SÄPO skulle vara skyldig faller slutligen på att det hade varit ännu enklare att skjuta Palme på morgonen när han var på väg till jobbet. Dessutom hade ett sådant förfaringssätt kastat misstankarna på otaliga andra förövare. Professor Persson utgår från att Säk befolkas av idioter - en tes som han drivit för polisen i dess helhet sedan länge.

Om vi till skillnad från polisprofessorn utgår från att en organisation som vill mörda Sveriges statsminister karaktäriseras av att den är rationell och nyttomaximerande skulle den inte välja att utföra mordet på det sätt som det faktiskt gick till med alla erforderliga förberedelser. Därför borde inte professor Leif G W Persson framträda med sina amatörmässiga spekulationer. Alternativt får vi tro att han sysslat med dessa på arbetstid och därmed slösat bort skattebetalarnas pengar på nonsens.

(Bloggartikel 27/2 2011)

25 Comments:

At 01 mars, 2006 13:59, Blogger Magnus Carlbring said...

spankulera kan ju alla göran

innan någon vet svaret

hur kan man veta att någnon har fel när man inte vet om man har rätt det undrar jag nu yo

kategoriska uttalanden är som gift i sokrates bägare: självmål

 
At 01 mars, 2006 16:01, Blogger Danne Nordling said...

Om man är professor och expert kan man tillåta sig att slarva med fakta och döma ut vad nästan alla andra kommit fram till därför att man har någon käpphäst som man vill vädra. I det här fallet ett förakt för den korkade poliskåren som då också kan hysa skumma krafter som vill (och kan) göra av med en misshaglig statsminister. Att få framföra denna åsikt oemotsagd borde strida mot TV:s karav på opartiskhet.
/DNg

 
At 01 mars, 2006 19:16, Blogger Per-Olof Persson said...

Hade professor Persson varit seriös så hade han först radat upp alla alternativ och sedan angett vilket eller vilka alternativ som varit mest troliga. En klok mördare hade troligtvis befunnit sig på avstånd - gevär med kikarsikte, bilbomb eller råttgift i kaffet.

Mårten Palme och andra såg en person som liknade Christer P. utanför biografen. Lisbeth Palme pekade ut Christer P. och Christer P. hade tillgång till en revolver. Polisen vars dock helt inkompetenta just i denna utredning. De sumpade bevis efter bevis.

 
At 01 mars, 2006 20:17, Anonymous Anonym said...

Hej,

Det finns en poäng med att skjuta ett offer på natten, mörkret skyddar. Chansen att ev. vittnen tagit ett glas är större, vilket försämrar iaktagelseförmågan. Korsningen Sveavägen - David Bageres gata är ett smart val, då man kan springa uppför trapporna, vilket omöjliggör bilburna förföljare. Väl uppe på åsen finns ett antal tomma gator att välja på, och förvirra en ev. springande förföljare. Kvarteren var helt tomma nattetid, en ganska död stadsdel. Först på senare år har restauranger o dyl etablerat sig.

Ev. var tanken kanske att skjuta honom någon annanstan, men paret kanske började styra kosan mot T-banenedgången, och då fick mördaren agera snabbt.

Spekulationer, givetvis, men ofta finns det någon slags logik bakom alla handligar.

 
At 02 mars, 2006 14:42, Blogger Danne Nordling said...

Visst, om man är amatör är det klart säkrare att begå mord på natten. Den sena tidpunkten pekar inte på en professionell organisation utan på Christer Pettersson, som av en tillfällighet befann sig vid biografen Grand.

Inte heller "valet" av hörnet av Sveavägen/Tunnelgatan pekar på en professionell organisation eftersom denna punkt inte alls var förutsedd. Det naturliga för makarna Palme hade varit att gå ner i tunnelbanan vid korsningen Sveavägen/Rådmansgatan i kvarteret bredvid.

När så inte skedde och de dessutom gick över på Sveavägens nordöstra sida yppades ett idealiskt tillfälle för just Crister Pettersson. Han hade nämligen tidigare huggit ihjäl en person med en bajonett vid Hötorget och sedan flytt in på Tunnelgatan och uppför trapporna och därefter försvunnit på smågatorna.

Hur kan en person anställd av RPS avfärda allt detta och därefter utan grund förmoda att någon inom militären eller RPS/säk legat bakom mordet?
/DNg

 
At 02 mars, 2006 15:37, Blogger Akut Insikt said...

Nu såg jag inte teveprogrammet du refererar till men hörde GW spekulera på ungefär samma sätt på radion den 1/3.

Som han formulerade sig då lät det mest som GW ansåg att det visst kunde vara en ensam galning MEN inte Christer Pettersson. Men det kunde också vara så att det var ett insiderjobb, men sannolikt i sådant fall var en eller ett fåtal personer i Palmes närhet genomfört mordet utan att det för den skull skulle ligga någon form av konspiration bakom historien. Kanske den ensamme galne säpo-snubben om man får trevstera lite.

Nåväl. Så som jag uppfattade GW ville han främst vända sig mot att den möjligheten så kategoriskt avfärdats och inte undersökts närmare. Och på den punkten är jag beredd att hålla med.

http://akutinsikt.blogspot.com/2006/03/palme-sklart.html

 
At 02 mars, 2006 15:47, Anonymous Anonym said...

Tycker att man bör vara ganska försiktig med att dra slutsatser av mördarens beteende i frågan proffs/amatör. Visst, det kan ge indikationer på i vilka kretsar man bör leta i första hand, men inte mer än så väl? Att göra som som Leif G W Persson och helt avfärda ett visst scenario verkar rätt korkat.

Om det var en ensam mördare som följde efter makarna Palme från bion, hur kan vittnet Inge Morelius sett mördaren på plats i 2-3 minuter? Vad säger det vittnesmålet i frågan ensam mördare/grupp?

 
At 03 mars, 2006 12:09, Blogger Danne Nordling said...

Planerat mord

Den ensamme proffsmördaren (t ex en galen säpoman) skulle ha varit tvungen att mörda Palme vid Riksbron, eftersom en kartläggning visade att han ganka ofta gick till fots över bron utan skydd på vägen till Rosenbad. En ensam mördare hade inte kunnat veta att Palme skulle dyka upp vid biografen Grand. Med en stor organisation bakom sig hade det likväl varit mycket enklare att skjuta vid Riksbron. Är det inte det en "palatsrevolution" skulle ha inneburit?

Improviserat mord

Det kan naturligtvis inte uteslutas att en konspiratorisk polis/militär/säpoman råkade befinna sig vid Grand. Men det är mycket osannolikt. I varje fall hade mordet gått till på samma sätt som om en civil galning träffade på Palme. Att mördaren stod framför Dekorima en stund i förväg bevisar inte att mordet var planerat långt i förväg. Det är enkelt för mördaren att räkna ut att Palme skulle passera Tunnelgatan på väg till tunnelbanan eller liknande närmare city. Att det blev en stunds väntan berodde på att makarna Palme stannade upp vid skyltfönster på vägen.
/DNg

 
At 03 mars, 2006 20:42, Blogger Unknown said...

Jag tycker att mordplatsen vid korningen Sveavägen - David Bagares gata är hyffsat genial. Om förövaren springer uppför trapporna undviker han bilburna förföljare. Uppe på åsen är kvarteren helt tomma på natten. Det finns en poäng att mörda någon på nattetid, dels dålig sikt och dels är chansen att ev. vittnen har druckit några glas stor, vilket försämrar identifikation. Vad jag förstått så var skotten också välplacerade, risken att Palme skulle överleva var obefintlig. Känns som ett proffsjobb, eller?

 
At 04 mars, 2006 00:09, Blogger Unknown said...

Råkade skriva dubbelt inlägg. ta bort nr 2 ifall du önskar.

Håller inte riktigt med dig i din beskrivning. Även en proffsmördare måste kunna improvisera. Folk är aldrig rationella, promenadstråken kan ändras pga infall etc.

Tänk på Anna Lind-mordet. Där var det ju en "ensam galning" som var ansvarig. Mordet begicks på dagen, han slängde kepsen i en soptunna, gick och klippte sig i kvarteret intill; begick alla misstag som kunde begås. Vad har vi för spår från palmemordet? Inga. Detta borde tyda på att det var hyffsat planerat/organiserat och inte utfört av en "ensam galning".

Jag tror iof inte att palmemordet är en gigantisk konspiration. Det räcker med en handfull personer.

 
At 04 mars, 2006 22:06, Blogger Danne Nordling said...

Visst, mordplatsen är väl vald. Men den kan inte ha valts med något större urval eftersom ingen visste vart makarna Palme skulle gå när de inte gick ner i Rådmansgatans tunnelbanestation 50 meter norr om Grand. Där hade en proffsmördare varit tvungen att gå till aktion om han hade varit på plats utanför Grand och allt hade gått enligt beräkningarna. En amatör hade kunnat tveka och när han sedan erfor att Palme skulle passera Tunnelgatan slog han till, särskilt om han en gång tidigare hade använt exakt samma flyktväg med framgångsrikt resultat.

Parallellen med mordet på Anna Lindh haltar eftersom det på NK fanns övervakningskameror som medförde att alla möjliga misstag låg nära till hands. En bättre parallell hade varit att NK-mördaren hade haft någon tid på sig att maskera sig och därefter kunnat slå till. Då hade identifieringen varit nästan omöjlig och mössor i soptunnor eller peruker etc hade inte hjälpt.

Sist och slutligen: även en "liten" konspiration skulle ha fordrat en ganska komplicerad apparat för att konstatera att Palme skulle till Grand. Varför skulle man satsa på detta tillfälle när det hade varit så mycket enklare att skjuta honom vid Riksbron?

Att Palme sköts med ammunition som skulle tränga igenom en skottsäker väst tyder inte på att Säk skulle ha legat bakom. Säk om någon visste ju att han inte använde skottsäker väst. Då hade dum-dumkulor varit bättre. Dock faller detta på att Säk skulle ha skjutit vid Riksbron.
/DNg

 
At 05 mars, 2006 07:58, Blogger Unknown said...

Du har jättebra poänger, och jag diskutetar inte bara för sakens skull. Om det nu var en "ensam galning" som utförde dådet så kan vi i alla fall konstatera att han haft änglavakt och en otrolig tur. Tack för ett bra inlägg förresten!

 
At 05 mars, 2006 16:36, Anonymous Anonym said...

Att mördaren stod framför Dekorima en stund i förväg bevisar inte att mordet var planerat långt i förväg.
Helt rätt, det bevisar ingenting.

Mördarens väntan går att bestämma ganska exakt. Mellan Morelius första observation 23:18:30 (bestämt utifrån bankomattransaktion 23:18:44) och mordet 23:21:20 är det 2 minuter och 50 sekunder.
Så mördaren har väntat minst den tiden.

Har inte sett någon tidsuppgift på hur länge LP tittade i Hemtex skyltfönster men har fått intrycket från ett antal rekonstruktioner att det var en "kort" tid, 30 sekunder eller kortare. Nån som vet nåt mer säkert om tiden för titten i skyltfönstret?

Mördaren borde väl varit efter makarna Palme vid Rådmansgatans tunnelbanestation?
Efter det är det ca 200 meter till mordplatsen.

Det här är en detalj som i det stora hela är rätt oviktig som säkerligen har en "naturlig" förklaring men det vore kul att veta
hur differensen kunde bli så pass stor.

 
At 06 mars, 2006 13:48, Blogger Danne Nordling said...

Tidsangivelser på sekunden är alltid vanskliga. Allting tyder dock på att Palmes passerade korvkiosken vid Adolf Fredriks kyrkogård och då följdes av en man med karaktäristisk gång. Jag kan hålla med om att diden därefter inte verkar att räcka till men det kan ju finnas fel i någons minnesbild.

Däremot hände ingenting vid Rådmansgatans tunnelbanestation eftersom den låg åt andra hållet. När Palmes valde att inte gå tillbaka samma väg som de anlänt blev det en öppen fråga vart de skulle ta vägen. Därför måste mördaren ha följt efter i princip de ca 400 meter som återstod till mordplatsen, med en möjlighet att på ett sent stadium gå över Sveavägen strax efteråt efter Palmes men längre fram för att komma i position framför Dekorima.
/DNg

 
At 10 mars, 2008 18:14, Blogger lars nyström said...

Den typ av tillvägagågssätt som Leif persson antyder förutsätter ett flertal inblandade. Alltså en konspiration. I stort sett alla konspirationer har en benägenhet att inte lyckas eftersom det blir nästan omöjligt att bevara hemligheten i en större krets personer. Förr eller senare talar någon bredvid munnen eller på annat sätt beter sig på ett sätt som avslöjar sammansvärjningen. Trots detta framhålls alltid sammansvärjningar som troliga p.g.a. att det verkar för simpelt att en eller två ligger bakom ett politiskt mord på en betydelsefull statsman.

 
At 10 mars, 2008 18:18, Anonymous Anonym said...

Jag skulle tro att den information som skulle behövas för att lösa mordet på Olof Palme för länge sedan är sekretessbelagd.

 
At 10 mars, 2008 18:41, Blogger Danne Nordling said...

Vad hjälper det att sekretessbelägga viss information? Den kommer fram ändå om det är flera personer inblandade. Dessutom har jag för mig att vissa uppgifter om polisens agerande har undersökts vilket betydde att åtminstone det sk "polisspåret" avfärdades.

Leif GW Perssons och andras konspirationsteorier kommer inte runt att Palme borde ha skjutits på Riksbron eller på Mynttorget om man ville agera på nära håll.

Att GW Persson kan tänka sig att slösa bort skattebetalarnas pengar, som jag skrev för två år sedan, har nyligen framkommit av hans bristande forskning som ersatts av romanskrivande.
/DNg

 
At 14 april, 2008 12:58, Anonymous Anonym said...

danne enligt ditt resonemang borde kennedys blivit skjutna på någon större gata i washington

 
At 14 april, 2008 13:14, Blogger Danne Nordling said...

Det beror på vilken konspiration man tänker sig ligger bakom mordet. K:s färdväg var känd i förväg till skillnad mot Palmes. Det öppnar en möjlighet för både amatörer och lokala professionella.
/DNg

 
At 09 september, 2008 23:33, Anonymous Anonym said...

Du missar att en professionell organisation kanske inte VILL att ett mord utfört av dem ska framstå som tidseffektivt och personekonomiskt. Jag säger inget om vem som har rätt, men om det nu var en professionell mördare, har inte vederbörande då lyckats ganska bra med att få det att framstå som ett vansinnes dåd av ensam galning på gatan?

 
At 04 november, 2008 09:27, Anonymous Anonym said...

Men om man vänder på det, vad händer då? Jo, att det finns två återstående möjliga teorier.

Utgå istället ifrån att SÄPO INTE väljer den plats du beskriver som ”bästa valet” utan ett irrationellt val för att förvilla. Det kan ju även vara så att inga spår finns eftersom det de facto var C. Pettersson som sköt, men att han trodde att det var någon annan. Du vet säkert mer om det fallet, han hade väl någon ouppklarad business med någon.

Jaja, det var en amatörs syn på saken. Men det kanske är så att om man har suttit nedgrävd länge i en utredning får man inte upp blicken ovanför ytan.

 
At 22 april, 2010 19:11, Anonymous Anonym said...

Jag tycker verkligen inte att man kan bestämma sig för att ”en konspiration hade skjutit på Riksbron, punkt” och sedan utifrån det utesluta all konspiration. Så kan man helt enkelt inte resonera.

 
At 07 september, 2010 19:12, Anonymous Anonym said...

Naturligtvis är valet av mordplats en del i planen.
Att mörda Palme på bron skulle såklart peka mer åt en planerad handling. Att få det att se ut som ett oplanerat mord, skulle givetvis varit det smartare draget om en organisation, exempelvis säpo, skulle planerat dådet.
Att blint lita på en myndighet bara för att dom är en myndighet är väldigt naivt.

 
At 17 maj, 2011 12:00, Anonymous Anonym said...

Det är faktiskt inte alls otroligt att medlemmar ur den sk basebolligan, norrmalmspiken och stockholms försvarskytteförening skulle vara inblandade. Finns faktiskt ganska mycket som talar för det. Särskillt om man ser det tidigare hemligstämplade material som nyligen släppts. Högerextrema nazistpoliser har koppling till den aktuella platsen. Den sk dekorimamannen med walkie talkie har identifierats som en polis. Ett kontor hyrdes vid platsen gärningsmannen gick upp i rök av person med koppling till denna grupp av högerextrema drägg i uniform. Drägg som varit inblandade i "olyckshändelserna" Rolf Machnow och Osmo Vallo. Du visar på en extremt naiv världsbild. Du kanske också är av uppfattningen att Rolf Machnow slog ihjäl sig själv genom att falla mot ett bord och sedan studsa runt olyckligt så att han fick blodsutgutningar över hela kroppen, brutna revben och sprucken mjälte? För konspirationer kommer ju alltid fram, går ju inte att hålla hemligt saker om det finns fler än två inblandade eller hur var det nu... ? Det finns väldigt mycket rötägg inom polisen och de tenderar att gå fria.

 
At 17 maj, 2011 12:18, Anonymous Anonym said...

Ang att det skulle vara Pettersson:
22.2.2011. Under sin promenad längs Sveavägen tillsammans med Expressens reporter Christer Holmén redogör GW utförligt för varför Christer Pettersson inte är mördaren. Huvudskälet, som fick GW att överge tanken på Christer Pettersson, var att ”vittne ett”, som gömt sig efter skotten mellan två arbetarbaracker och där kikade fram och såg mördaren rusa förbi, visade sig väl känna Christer Pettersson som granne från Sollentuna. De hade setts flera gånger per vecka, ”säkert 50 gånger senaste året”. Vittnet, Lars Jeppsson, var helt säkert på sin sak. Det var inte Christer Pettersson.

Holmén: Berättade du detta för polisen?

GW: Ja, de blev förvånade men brydde sig inte, det förbigicks därför att det störde bilden av Christer Pettersson som mördare.

Holmén: Kunde det vara så?

GW: Ja, det kan vara så illa.

 

Skicka en kommentar

<< Home