söndag, februari 27, 2011

Varför sköts inte Palme på Mynttorget?

Palme hade inget livvaktsskydd när han promenerade till jobbet. En rationell mördare hade skjutit honom på Mynttorget. Skotten på Sveavägen pekar istället på en tvekande amatör som av en tillfällighet fick en idealisk flyktväg för att våga.

När jag först fick höra om mordet på Olof Palme tänkte jag att det kanske var en rasande aktiespekulant som fått syn på honom och skjutit. Men snart därefter ansåg alla att mordet var professionellt och utfört av en större organisation med många personer ute på stan. Denna uppfattning har sedan vidhållits av bl a Ingvar Carlsson, Inga-Britt Ahlenius, bröderna Poutiainen, Kjell-Olof Feldt och Leif GW Persson.

När jag läste Hans Holmérs bok Olof Palme är skjuten (1988) fick jag emellertid klart för mig att varken någon stor organisation eller professionell person planerat och utfört mordet. Enligt Holmér skulle denna typ av mördare mycket lätt ha kunnat skjuta Palme från Vasabron när han varje morgon promenerade över Riksbron på väg till jobbet. Han rättfärdigade sitt eget motstridande kurdspår med att PKK tidigare alltid skjutit sina offer med pistol på nära håll (bloggartikel 1/3 2006).

En allvarlig fråga är hur rader av prominenta personer efter 1988 kunnat hävda att det förelegat en kvalificerad konspiration bakom Palmemordet utan att motivera varför Holmérs tes om Vasabron inte skulle gälla. Är professorer, generaldirektörer och kommissioner helt inkompetenta? Eller bryr man sig inte om att ta reda på fakta?

Den mest allvarliga frågan är emellertid varför Holmér lanserade sin kurdteori när han borde ha vetat att den inte höll måttet av samma anledning som övriga konspirationsteorier. Det var nämligen så att Palme saknade säkerhetsvakter när han promenerade till Rosenbad varje morgon. Detta kände jag inte till tidigare och fick invändningar om att det är svårt att skjuta någon med gevär på långt håll och att man inte kan stanna på Vasabron utan vidare etc.

Ett professionellt, rationellt planerat mord hade startat med en kartläggning av Palmes vanor. Då hade det visat sig att när han rörde sig i det som har kallats "den gyllene triangeln" mellan bostaden på Västerlånggatan, Riksdagen och Rosenbad så saknade han livvaktsskydd. Detta var en kompromiss med Säpo som ansvarade för säkerhetsskyddet. Efter mordet beklagade sig Sture Höglund på Säpo att han förgäves försökt få Palme att reson. Just kring arbetet och bostaden fanns enligt honom de mest utsatta platserna för ett attentat.

Dessa fakta omnämns i förbigående av Gunnar Wall i hans bok Mordgåtan Olof Palme (2010) utan att implikationerna av detta på något sätt antyds (sid 144-145). Kanske beror detta på att Wall lutar åt att det verkligen var en konspiration som låg bakom mordet.

Men dessa fakta är i själva verket förödande för alla konventionella konspirationsteorier. Kurderna hade kunnat skjuta Palme mitt på Mynttorget med ett klassiskt pistolskott på nära håll. En missnöjd, högerextrem polisman, Säpo-anställd eller militärperson hade också kunnat göra det. Det fanns ingen anledning att skugga Palme från hemmet med hjälp av ev walkie-talkieförsedda medhjälpare till biografen Grand eller att sätta igång komplicerad telefonavlyssning.

Det verkar som att det var Hans Holmérs envishet med en kurdorganiserad konspiration som på falska grunder etablerade perspektivet med den välplanerade konspirationen. Varför Holmér gjorde detta mot bättre vetande kan vi inte fråga honom personligen. Han avled 2002. Men mordgåtan är till hälften löst. Det måste ha varit en tillfällighet att Palme blev mördad på Sveavägen - ingen planerad konspiration.

Nu senast har en enkel konspirationsteori ändå fått stor uppmärksamhet. Det är professor Leif GW Persson som i Expressen (20/2) och i TV-programmet "Veckans brott" (22/2) lanserat en version av det s k polisspåret. En person i säkerhetssektorn får genom sin arbetsplats reda på att makarna Palme ska gå på bio. Gärningsmannen (gm) och en medhjälpare skuggar dem från bostaden och skulle kunna skjuta Palme på vägen till Gamla Stans T-bana, på vägen upp från Rådmansgatans T-bana och på vägen mot Grand. Istället håller de vakt utanför biografen tills Palme efter föreställningen börjar gå mot söder istället för mot norr och Rådmansgatans T-bana.

På Sveavägen söderut väntar de med att skjuta Palme tills han passerar Dekorima. Medhjälparen har då sprungit i förväg för att säkra reträtten. Ett vittne ser mellan ett par byggbaracker på Tunnelgatan vad han uppfattar som gm springa förbi och konstaterar långt senare att det inte är Christer Pettersson. Det beror på att han bor i samma område som ChP och har sett denne kanske 50 gånger.

Leif GW Persson anser gm vara en rationell person. Men hela uppläggningen av mordet i stort förefaller istället vara irrationellt. En rationell person skulle i första hand ha skjutit Palme på Mynttorget. I andra hand hade han skjutit Palme på vägen till T-banan i Gamla Stan eller kort därefter. I tredje hand hade han skjutit Palme en bit söderut från Grand. Där gällde det att handla snabbt eftersom makarna Palme när som helst kunnat vinka in en taxi eller bli upphämtade av någon bekant eller rentav av Säpo.

Istället väntade mördaren och tog därmed en stor risk att tillfället skulle gå ur händerna. Det tyder på att gm är en amatör som låter turen spela in. När mördaren efter en stunds vånda och tvekan får klart för sig att Palme kommer att passera hörnet Tunnelgatan/Sveavägen, där han anses ha haft mycket god lokalkännedom, ser han chansen att enkelt utföra mordet. Om det var Christer Pettersson har han nämligen en gång tidigare flytt samma väg efter ett mord vid Hötorget. Men även en annan tillfällig gm kan ha haft denna lokalkännedom.

Om det inte var ChP kan det av en slump kunnat ha varit den arbetslöse aktiespekulant, som går under beteckningen GH. Denne hade licens på en Magnum .357 och hade sannolikt drabbats av en kursförlust genom att Palme och hans regering hade höjt omsättningsskatten på aktiehandel från 1 procent till 2 dagen före mordet. Utredningen sjabblade emellertid bort detta uppslag.

Palme mördades av en tillfällighet av en föga rationell person som hade turen att makarna Palme passerade en punkt där mördaren bedömde flyktvägen vara sänd från himlen. Det passar in på Christer Pettersson som dessutom har identifierats av Lisbet Palme. Alla alternativa teorier förefaller vara avsevärt mindre sannolika.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

10 Comments:

At 27 februari, 2011 19:28, Anonymous Lasse Andersson said...

Nja, verkligheten består inte av matematiskt utträknade möjligheter. Det dina tes möjligen indikerar är att det inte var ett s.k insiderjobb med medlemmar av säpo etc. Däremot kan det absolut ha varit en inhyrd hitman, eller mindre organisation/sällskap som inte haft tid att kartlägga alla hans vanor. Tidsaspekten är en viktig faktor som ofta förbises i funderingarna kring mordet.

Dessutom finns det bara en person som verkligen såg gärningsmannen förutom Lisbeth, och han bodde i Petterssons grannskap, och borde ha känt igen honom. Något som märkligt nog ignorerats, men uppmärksammats av LGW Persson.

 
At 27 februari, 2011 20:52, Blogger Danne Nordling said...

Lasse Andersson, polisspåret innefattar antingen en stor konspiration med massor av personer inblandade som dessutom skulle ha agerat för att försvåra utredningen, eller en liten konspiration med några medlemmar från e ex Säpo. Båda dessa varianter kan vi alltså utesluta.

Skulle då en mindre sammansvärjning med tidsbrist inte ha kartlagt Palmes vanor? Om mordet istället skulle ske när Palme gick på bio (vilket skedde utan livvakter högst ett par gånger om året) borde väntetiden ha blivit mycket längre och någon "hitman" hade inte varit redo. GW:s teori förutsätter också ett långvarigt förberedelsearbete. Polisspåret är alltså ohållbart i alla versioner.

GW:s "vittne 1" är naturligtvis besvärande för teorin om Christer Pettersson. Men tidsangivelserna borde granskas närmare. GW kan ha gjort ett misstag här också. Alternativet är att någon annan tillfällig mördare fick syn på Palme och och efter en del velande sköt honom utanför Dekorima.
/DNg

 
At 28 februari, 2011 20:34, Anonymous Lasse Andersson said...

Det vore inte särskilt klokt att genomföra ett attentat på Mynttorget. Det säger sig självt, med närheten till riksdagen, slottet etc, platsen skulle vara överfull med poliser & säpo på 5 sekunder. Dessutom inga hyreshus eller andra lämpliga lokaler där man kan gömma sig för ett ev. sniperskott. Nej, det är inte en idealisk plats.

 
At 28 februari, 2011 20:53, Anonymous Anonym said...

För att förstå så måste vi gå till historien - förstå världskrigens uppkomst och deras fortsättning i det kalla kriget - så se:
Anthony.C.Sutton
the real history of the last century is not what you have been fed! read his books! "Wall street and the bolchevik revolution" "Wall street and the rise of hitler" to begin with.

 
At 01 mars, 2011 02:55, Blogger Danne Nordling said...

Lasse Andersson, det faktum att Palme inte hade livvakter hela vägen från bostaden till Rosenbad öppnar för en rad tänkbara mordplatser. På Mynttorget skulle en organisation kunnat ha två flyktbilar parkerade riktade åt väster resp öster. Mördaren skulle ha kunnat möta Palme ungefär vid övergången av genomfartsleden och då skulle bilarna börja köra mot varandra. När de möttes skulle mördaren hoppa in i den ena och ev vittnen kunde då inte säkert veta åt vilket håll flykten skedde. Bilarna skulle varit borta i trafiken på Skeppsbron/Norrbro resp Vasabron/Munkbroleden innan polisen hunnit fram.

En mer primitiv organisation hade kunnat slå till redan på Västerlånggatan där en rad flyktvägar via gränderna i Gamla Stan erbjöd en ganska säker reträtt.

Ännu ett alternativ fanns på den tiden när Strömgatan var öppen för trafik. Där kunde en bil ha mött Palme och inte ens behövt stanna för att skjuta honom som i Chicago på 20-talet.

Planerade konspirationsteorier kommer alltså knappast förbi Sture Höglunds bedömning om riskfyllda attentatsplatser.
/DNg

 
At 01 mars, 2011 10:08, Anonymous Lasse Andersson said...

En attentatsman måste alltid överväga risken att det trots allt fanns säpovakter el.dyl i triangeln Västerlånggaten, Riksdagen, Rosenbad - med eller utan Palmes vetskap.

Det är förmodligen den plats i Sverige som är mest övervakad. Och om något går fel kan man bli strandad i Gamla stan med polisavspärrningar på broarna.

Nej, ett dylikt attentat hade enbart begåtts om säpo själva skulle vilja ha honom av daga. Och kanske inte ens då, eftersom det framstår alltför uppenbart att någon med goda kunskaper om Palmes vanor genomfört dådet.

Jag skulle vilja påstå att dådet, så som det utfördes, absolut inte kan avfärdas som oskickligt eller oplanerat.

Dådet kan vara utfört av en mindre grupp, eller en enskild, med goda kunskaper om vapen, jakt etc. Det finns många kandidater i vårt land. Jag tror inte heller på en jättelik konspiration.

Däremot borde Pettersson på goda grunder avförts från utredning på ett tidigt stadium, då det framkom att vittne 1 bodde i samma kvarter och kände Pettersson väl till utseendet.

 
At 01 mars, 2011 14:33, Blogger Danne Nordling said...

Lasse Andersson, en kartläggning av Palmes vanor skulle ha avslöjat huruvida det fanns säpovakter som övervakade honom mera diskret. Det enda som inte hade kunnat avslöjas var huruvida det fanns en stationär bevakning på längre håll. Men innan en sådan hann förstå händelseförloppet och ingripa skulle mördaren hinna försvinna.

Funktionen med säkerhetsvakter är främst att avskräcka genom sin blotta existens. Att ha diskret bevakning som inte kan upptäckas är slöseri med resurser. Några av PKK-morden gjordes tom på ett sätt som inte på allvar förutsatte en lyckad flykt.

En mycket försiktig operation kunde fortfarande ha iscensatts på Riksbron eller Strömgatan från en bil på nära håll eftersom de då var öppna för reguljär trafik.

Alternativet att vänta i flera månader på att Palme skulle ge sig ut på stan utan livvakter verkar vara en helt omöjlig väg jämfört med ett attentat på Mynttorget eller i dess närhet.

Till detta kommer att Palme skulle ha kunnat mördas i samband med ett offentligt möte eller arbetsplatsbesök. Då hade han visserligen livvakter. Men ett klassiskt mord med gevär utrustat med kikarsikte skulle knappast ha varit svårgenomförbart för en organisation, som dessutom kunnat hyra in ett proffs.

Enligt Wall framkom dessa fakta vid ett KU-förhör med Sven-Åke Hjälmroth 3 augusti 1988. Därefter borde alla spekulationer om "välplanerat mord" ha kunnat avföras.
/DNg

 
At 02 mars, 2011 03:09, Blogger Danne Nordling said...

Anonym, den artikel av Ola Tunander i Ord & Bild 1994 som du citerar ur förefaller något förvirrad. Men den bygger ändå på olika konspirationsuppslag som ju faller på Sture Höglunds upplysningar om livvaktsskyddet.

Ett kuriosum kan noteras. Alla dessa uppgifter om walkie-talkies rapporteras enligt Wall från området söder om Grand ned mot city. Varför fanns det inte spanare norrut när paret Palme lika gärna kunde ha valt Rådmansgatans T-bana för hemfärden?
/DNg

 
At 02 mars, 2011 19:48, Anonymous Lasse Andersson said...

I det allra första förhöret med Lisbeth berättar hon att två män setts spana mot porten utanför parets bostad. Makarna Palme övervägde att ringa säpo, men avstod. Lisbeth menade att mördaren ev. bar samma jacka som en av männen vid porten.

Det kan mycket väl vara så att förövarna planerade att skjuta Palme utanför bostaden, vid Mynttorget el dyl, men att det av olika praktiska eller tidsmässiga skäl inte gick att genomföra.

Det kan ju plötsligt dyka upp en förbipasserande person, en polis etc eller så kommer Palme helt enkelt inte ut på den utsatta tiden. Och mördarna måste börja improvisera.

Som jag nämnde inledningsvis, vekligheten är inte rätlinjigt perfekt och ofta har man inte all tid i världen på sig.

 
At 08 mars, 2011 01:28, Blogger Danne Nordling said...

Lasse Andersson, det rapporterades om en hel del lösa typer utanför Palmes bostad. Men ingen har sett någon följa efter Palme på väg till tunnelbanan eller som skulle ha följt efter genom spärren vid Gamla Stan.

Om dådet inte hanns med dessförinnan borde det ha skjutits upp till lämpligare tillfälle. En organisation med resurser skulle aldrig ha kunnat veta vart Palme tog vägen sedan. Även om telefonen var avlyssnad (vilket den inte var) skulle de vaga beskeden där fordrat bevakning vid två olika biografer.

Palme skulle dessutom ha skjutits när han kom upp från Rådmansgatans T-bana - inte efter föreställningen och långt nere i stan. Händelseförloppet tyder på att mordet skedde med dålig planering och efter avsevärt velande. Det slutliga mordbeslutet togs kanske på en impuls när en idealisk flyktväg uppenbarade sig.

En mindre sammansvärjning borde därtill nu ha avslöjats för att få ut belöningen på 50 miljoner kr. Medhjälp till mord är väl preskriberat efter 25 år?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home