torsdag, januari 07, 2010

25 procents sänkt inkomstskatt

Regeringen har sänkt vanliga löntagarnas skatt med 25 procent 2006-10. Men sänkningen är alltför okänd för att vara en framgång för Borg. Dessutom betyder sänkningsprofilen att progressiviteten höjs. Och en pensionär har inte fått mer än 6 procents skattesänkning.

Är det Svenska Dagbladets ledarsida och privata entreprenörer som ska ha hand om skatteinformationen i Sverige? Idag 7/1 skriver P J Anders Linder om jobbskatteavdraget under rubriken "Håll inte jobbskatteavdraget hemligt" och hänvisar till den privata skatteuträkningssajten jobbskatteavdrag.se. Det säger en del om finansdepartementets och Anders Borgs förmåga att föra ut sin politik till allmänheten. Och även den samlade alliansens fyra partier har anledning att känna sig träffade.

Riksrevisionen har nyligen kritiserat regeringen för att bara hälften av skattebetalarna kände till jobbskatteavdraget. Eftersom tanken med den sänkta skatten för arbetande är att fler ska arbeta måste en första förutsättning vara att man känner till skillnaden i skatt.

Dessutom borde elementär politisk kunnighet innebära att alliansen talar om vilken politik den bedriver för väljarna så att rätt block vinner röster. Jag har hört löneadministratörer berätta att anställda bekymrat hört av sig till lönekontoret med en förmodan att skatten inte blivit rätt uträknad efter årsskiftet (tidigare).

Någon information om det fjärde jobbskatteavdraget (för 2010) finns inte på alliansens hemsida. Jag har tidigare år påpekat att det borde finnas information där och jag minns ett möte med alliansens partisekreterare för flera år sedan där jag nämnde detta och tyckte att jag fick instämmanden. Men ingenting har hänt.

Sakläget är dock att en person med 20 000 kr i månadslön fått en inkomstskattesänkning med 25 procent. Det betyder att inkomstskatten i år är 25 procent mindre än den var på 20 000 kronor år 2006. Istället för att som 2006 betala 29,3 procent i skatt betalar man i år knappt 22,1 procent av lönen i skatt.

Skatten tog 2006 av årslönen (240 000 kr) faktiskt 70 320 kr. Därefter sänktes den redan 2007 till 61 212 kr eller med 13,0 procent (9 108 kr). Sammanlagt under de tre åren 2008, 2009 och 2010 sjunker skatten nästan lika mycket, eller med 8 280 kr till 52 932 kr. Det blir faktiskt 13,5 procents lägre skatt än 2007.

En sänkningsöversikt
Skatteuttag i %

Lön/m . 2006 . 2010
20 000 . 29,3 . . 22.1%
25 000 . 30,4 . . 23,4%
30 000 . 33,1 . . 24,8%
35 000 . 35,8 . . 27,5%
40 000 . 37,9 . . 30,6%
50 000 . 41,7 . . 35,3%
60 000 . 44,2 . . 38,9%
80 000 . 47,4 . . 43,3%
100 000 49,2 . . 46,0%
1 000 000 56,1 . 55,7%

Det maximala jobbskatteavdraget år 2007 uppgick till 936 kr för att sedan öka till 1 201 kr, 1 515 kr och 1 754 kr/m år 2010 (helår 21 048 kr -10). Siffrorna i tabellen har också påverkats av effekterna från de inkomstnivåer då statsskatt tas ut samt av smärre förändringar av den genomsnittliga kommunalskatten. Kyrkoavgift och begravningsskatt ingår inte.

Vi kan notera att regeringen skärpt progressiviteten i skattesystemet genom att ge de stora skattesänkningarna till låg- och mellaninkomsttagarna. Vid en fördubbling av inkomsten år 2006 från 20 000 till 40 000 kr/m steg skatteuttaget från 29,3 till 37,9 procent. Det är en relativ ökning med 129 procent. I år innebär samma löneökning (med 100 procent) att skatteuttaget ökar med 138 procent. (rättat)

Alliansen informerar i allmänna ordalag på sin hemsida om sänkningen av skatten för pensionärerna 2009 och 2010. Men sänkningen jämförs inte med löntagarnas sänkningar.

Från jobbskatteavdrag.se kan man dock räkna ut att en pensionär med 20 000 kr/m betalade 29,3 procent i skatt 2006, dvs lika mycket som löntagaren. År 2009 hade skatten för pensionären sjunkit till 28,4 procent mot 23,0 procent för löntagaren. Och i år blir pensionärens skatt 27,5 procent mot 22,1 procent för löntagaren. Pensionären med 20 000 kr/m i pension betalar alltså 5,4 procentenheter högre skatt än en löntagare med samma inkomst. Det blir 1 080 kr/m eller nästan 13 000 kronor per år. Sänkningen blir 6 procent mot 25 för löntagaren.

Den högre skatten för pensionärerna kommer att utnyttjas av socialdemokraterna i valrörelsen. Men någon snar likställning av skatten för pensionärer och löntagare kan de inte utlova. Här kommer den politiska skickligheten att utlova framtida förbättringar för pensionärerna utan att det kostar för mycket att bli avgörande.

Det är högst sannolikt att de rödgröna avskaffar det fjärde jobbskatteavdraget på maximalt 239 kr/m genom en direkt skattehöjning. Dessutom skall alla som tjänar mer än 43-45 000 kr/m gå miste om de tre första jobbskatteavdragen genom en successiv avtrappning som höjer marginalskatten med 2 procentenheter. Inklusive kyrkoavgifter blir marginalskatten för den övre medelklassen praktiskt taget 60 procent i genomsnitt.

Andra bloggare om jobbskatteavdraget: K Persson (m), Edwardsson, N Virin, Tokmoderaten, Högberg (s), mina rötter, Erixon

Läs också förra årets artikel. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

8 Comments:

At 07 januari, 2010 17:04, Blogger Unknown said...

Är du säker på din tabell där Danne?

80 000 . 47,4 . . 43,3%
100 000 56,1 . . 55,7%

Vid månadsinkomst på 80 000 skulle detta ge 34 640 i skatt och därmed 45 360kr i handen.

Och vid 100 000 i månadsinkomst 55 700 i skatt och därmed 44 300kr i handen.

Är pomperipossa skatten tillbaka?

 
At 08 januari, 2010 03:23, Blogger Nils Lindholm said...

Du ”glömmer” väl inte 2005/06:-m924 med bl.a. ?

Intäkter
Slopad avdragsrätt mot statlig beskattning för resor och dubbelt boende, samt höjt reseavdrag 1,00
Avskaffat avdrag för förmån av personaldator 0,80
Slopad skattreduktion för fackavgifter och a-kassa 4,30
Summa inkomstförstärkning 19,01

Delsumma sjukförsäkring 6,55

Delsumma föräldraförsäkringen 0,30

Förändrad beräkning av pensionsavgifter 2,60

A-kassan
Avgifter 10,00
Delsumma 13,52

Arbetsmarknadspolitiken
Delsumma 10,93
Delsumma övrigt 7,28
Summa, finansiering 60,19

Varav då cirkus 42 miljarder i direkta kostnadsökningar för folk i arbete o INTE arbete.

Det skulle ju överflyttas cirkus 8 miljarder från sjukskrivningskostnaden p.g.a. bilolyckor till bilförsäkringen.
Hitintills är det väl 1/3 i ökning på trafikförsäkringen.
Detta kan ingå i 6,55 miljarder.

Successivt avskaffad förmögenhetsbeskattning 3,45
Vem tar det mesta där?

Sen har väl kommunerna annonserat ett behov på skattehöjning på uppåt 20 miljarder p.g.a. ’övervältringen’ från Statens ’trygghetssystem’ på kommunernas socc. , men det gäller väl bara under den värsta ’krisen’.

Så för att kunna ’suga åt’ sig dessa 25% så ska man nog vara väldans unik.
Reinfeldt har väl fått nån 50 tusen mer i börsen i.a.f. då är nog inte jobbavdraget inräknat.

 
At 08 januari, 2010 11:17, Anonymous Anonym said...

De som kräver att pensionärerna skulle få exakt lika mycket i "jobbskatteavdrag" som löntagarna verkar inte vara medvetna om att det kostar 36 miljarder av det totala beloppet på 80 miljarder.

Det betyder vidare i så fall att löntagarnas jobbskatteavdrag kraftigt måste reduceras.

Löntagarna har kostnader som inte pensionärerna har.
Det gäller sånt som faktiska utgifter som inte blir avdragsgilla.

Kostnaderna för medlemskap i fack och i a-kassa motsvarar 7-1 100 kr/månad.

Socialdemokraterna bluffar när dom menar att likvärdiga skatteavdrag bara skulle kosta 6 miljarder.

Den uträkningen grundar sig enbart på de 10 miljarder som nu genomförts.

Våra pensionärer får nu en reduktion helt via det pensionssystem som gäller.

Det kan om man så vill ställas mot vad de arbetslösa får.
/Per Fredö
Visst vore det bra med ytterligare information. Men det gäller nog mängder av ava andra fågor.

 
At 09 januari, 2010 09:38, Anonymous Per 99 said...

Det är märkligt att Alliansens viktigaste politiska "reform" (muta till den arbetande majoriteten) har gått nästan obemärkt förbi, trots att Aliansen delat upp reformen i fyra delar som lanseras vid olika tidpunkter för att marknadsföra reformen maximalt.

Det skall bli mycket intressant att se hur folk kommer att rösta i årets val, kommer väljarna verkligen att rösta bort sina egna skattesänkningar? Om väljarna inte vet om att de fått några skattesänkningar så är ju risken stor att Mona och kompani vinner.

Kollar folk inte sina lönekonton?

Personligen tycker jag jobbskatteavdraget och pigavdraget är halvmesyrer som inte tar tag i problemet med våra skadligt höga skatter på arbete. Regeringen kunde ta bort moms på arbete, ta bort arbetsgivaravgift och sänka löneskatten för alla till max 20-25% av inkomsten, lika för alla. Då hade regeringen minskat avståndet till kinesiska och indiska konkurrenter och till det lokala svartarbetet.

 
At 09 januari, 2010 10:48, Anonymous Anonym said...

Detta att man skärpt progressiviteten i skattesystemet är inte korrekt.

Då bortser man från att nivån för statlig inkomstskatt sänkts med några tusenlappar.
/PF

 
At 09 januari, 2010 13:02, Blogger Danne Nordling said...

Peter, i hastigheten räknade jag med en nolla för mycket, dvs på en lön av en miljon. Jag har nu lagt in lönen på 100 000 kr emellan 80 000 och 1 000 000.
/DNg

 
At 11 januari, 2010 14:02, Blogger Unknown said...

Jag har ett flertal gånger försökt få igång en debatt och ett klargörande här i Jämtlands län angående allmänna löneavgiften på 7,49% av arbetsgivaravgiften. Denna är enligt skatteverket en ren statlig skatt.
Speciellt när man jämför med jobbskatteavdraget borde det vara relevant att ta med detta.
INGEN, jag säger INGEN tar upp tråden. Inte politiker,inte ledarredaktioner, inte andra skattedebattörer, inte pensionärsoganisationer(förstår jag) men heller inte fackliga organisationer eller dess företrädare!?
Dessutom drivs frågan endast av ett fåtal företagare, inte speciellt av arbetsgivarorganisationerna!
Ingen går i svaromål. Det är bara en ekande tystnad.
Den här posten används bara som en buffert i arbetsgivaravgifterna. Det borde/ska gå att göra en budgetkalkyl utan denna avgift.
Så varför? Upplys mig gärna om du kan.

 
At 15 januari, 2010 10:43, Anonymous Anonym said...

Hej!
Här kommer en länk till information om JSA på Alliansens hemsida:
http://www.alliansforsverige.se/12-miljarder-for-jobb-och-foretagande/

 

Skicka en kommentar

<< Home