lördag, april 03, 2010

Världens fattiga får det bättre

Frihet minskar fattigdom. Det är min slutsats av en stor artikel i SvD - inte i kulturdelen utan i näringslivsdelen. Ca 400 miljoner människor har lämnat fattigdomen sedan år 2000. När får man läsa om detta på kulturavdelningarna i media?

Föreställningen att globaliseringen gör världens fattiga ännu fattigare brukar finnas på tidningarnas kultursidor. Skribenterna som framträder där brukar inte vara lika pålästa och vederhäftiga som vanliga journalister. Det menade i varje fall Jan Guillou i radions program om Medierna special idag. Men det var ursäktligt, menade han, eftersom det kunde ge uppslag till "riktiga" journalister.

Frågan är bara om kulturjournalisterna någonsin läser artiklar som inte stryker deras förutfattade meningar medhårs. Idag publicerar Svenska Dagbladet och E24 en stort uppslagen artikel med den något missvisande rubriken Tryck minskar fattigdomen skriven av Johan Myrsten. Den går ut på att visa hur det "har gått oväntat bra, inte minst i några av de mest behövande länderna". Hur många kulturjournalister läser detta?

Även Myrsten vinklar de objektivt goda nyheterna litet negativt och vidareförmedlar budskapet från Salil Shetty att det behövs tryck underifrån. Men Shetty är chef för FN:s milleniekampanj och har till uppgift att aldrig vara nöjd. Han får dock redan i underrubriken uttrycka att han är "överraskad av framstegen som gjorts". Här en lista med jämförelser 2000-2009:

"•Cirka 400 miljoner fler människor har lämnat fattigdomen sedan år 2000.

•Ungefär 40 miljoner fler barn går i skolan.

•Omkring 4 miljoner färre barn dör varje år.

•Ökningen av hiv/aids har brutits. ”Problemet är inte löst”, men antalet nya infekterade var 30 procent lägre 2008 än 1996.

•Tuberkulosen ”har nästan besegrats”. Läget i kampen mot malaria ”har förbättrats mycket”.

•Tillgången till vatten har också förbättrats betydligt.

•Undernäringen minskar enligt målen i 63 av de 117 länder som FN har data om."

I ett diagram om de åtta milleniemålen (MDG) till 2015 beskrivs den numeriska uppfyllelsen hittills (finns ej online). Där framgår att halveringen av extrem fattigdom och andelen hungrande (1A och 1C) har uppnåtts till 65-70 procent. Det gäller även tillgången på rent dricksvatten (7C). Det är målet minskad mödradödlighet med tre fjärdedelar som det gått sämst att uppfylla.

Vilka är orsakerna bakom dessa enorma framsteg jämfört med tidigare stagnation? Det sägs det inte något om i artikeln. Men nära till hands som förklaring ligger sammanbrottet för socialismen för 20 år sedan. När den tvångsmentalitet, som socialismen representerade, visade sig leda till undergång kunde andra länder börja införa ekonomisk frihet och släppa fram egenintresset hos entreprenörer, företagare, kapitalister och löntagare.

Frihet minskar fattigdom.

[Forts U-länderna får det bättre 20/5-10]
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

5 Comments:

At 04 april, 2010 08:55, Blogger Thomas Palm said...

"Tuberkulosen ”har nästan besegrats”. "

http://en.wikipedia.org/wiki/File:TB_incidence.png

 
At 04 april, 2010 09:12, Anonymous Johnny said...

"inte i kulturdelen utan i näringslivsdelen"

Viktigt att tillägga så inte folk tror att man är Marxist-Lenninist-Maoist-Socilaist-Kommunist. Det kryllar tydligen av vänster-journalister på kultursidorna, jag tycker nästan alla verkar vara vänster i Sveriges media, undra hur mycket skda det har orsakat samhället?

KGB Janne vet ju alltid bäst, han anser sig säkert vara både påläst och en riktig journalist. Jag hade hoppats att KGB Janne skulle för evigt tystna i den svenska debatten, men så har det inte blivit, tyvärr.

Bra ämne, kul att det går framåt, ekonomisk frihet och låga skatter gör att folk får mer pengar till det de behöver, sparande och investeringar ökar och folk är fria att samverka på bästa sätt när högbeskattande regeringar och byråkrater försvinner ur deras vardag. Vore kul om vi kunde få betydligt lägre skatter, som är ett tvång med hot om dryga böter och fängelse för den som vägrar betala, ett slaveri där man arbetar drygt 7 månader för staten och 5 månader för sig själv, ett 58% slaveri är det i alla fall och det måste bli ett slut på att statens förtryck att enligt lag att beskatta oss.

 
At 10 april, 2010 23:46, Blogger Danne Nordling said...

Thomas Palm, jag uppfattar det som att det är Shetty som anser det som står på listan. Men det är något långtgående att göra detta påstående. Visserligen minskar andelen smittade. Men det absoluta antalet ökar fortfarande pga befolkningsökningen.
/DNg

 
At 12 april, 2010 14:50, Blogger Thomas Palm said...

Danne, i figuren jag länkade till ökar antalet smittade snabbare än världsbefolkningn, dvs andelen smittade ökar också. Sen blir jag bara lite skeptiska mot sådana där listor där jag direkt hittar en punkt som jag vet är uppåt väggarna fel.

 
At 19 april, 2010 11:05, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, i artikeln som hörde till diagrammet du länkade till nämndes att andelen smittade minskade.

Förra veckan kom nya positiva besked även för mödradödligheten som enligt MDG inte gått så bra att minska. The Lancet publicerade i måndags en studie som visar att kvinnor som dör i samband med förlossning minskat med 35 procent (Hanne Köller i DN idag).
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home